แหล่งข้อมูลอื่น

จาก ตู้หนังสือเรือนไทย

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

สามารถใช้เครื่องหมายแทนอักขระใดๆ (wildcard) ได้ เช่น "*.wikipedia.org"
โปรโตคอลที่รองรับ: http://, https://, ftp://, irc://, gopher://, telnet://, nntp://, worldwind://, mailto:, news:, svn://

แหล่งข้อมูลอื่น 
เครื่องมือส่วนตัว
เครื่องมือเพิ่ม