สถิติ

จาก ตู้หนังสือเรือนไทย

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
สถิติของหน้าต่าง ๆ
จำนวนเนื้อหา426
หน้าทั้งหมด
(หน้าทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ รวมไปถึงหน้าต่าง ๆ เช่น หน้าสนทนา และหน้าเปลี่ยนทาง เป็นต้น)
496
จำนวนไฟล์ที่ถูกอัปโหลด7
สถิติการแก้ไข
แก้ไขทั้งหมดตั้งแต่ตู้หนังสือเรือนไทยภาษาไทยถูกก่อตั้งขึ้นมา2,397
จำนวนแก้ไขต่อหน้าโดยเฉลี่ย4.83
ความยาวคิวงาน0
สถิติผู้ใช้
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน7
ผู้ใช้ที่ยังแก้ไขอยู่
(ผู้ใช้ที่ได้แก้ไขในช่วง 7 วันที่ผ่านมา)
1
บอต (รายชื่อสมาชิก)0
ผู้ดูแล (รายชื่อสมาชิก)1
ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง (รายชื่อสมาชิก)1
สถิติการเข้าชม
จำนวนการเข้าชมทั้งหมด4,096,080
จำนวนการเข้าดูต่อการแก้ไข:1,708.84
หน้าที่มีการเข้าชมมากที่สุด
À¸šà¸—เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน385,565
หมวดหมู่:À¸§à¸£à¸£à¸“คดีไทย207,311
À¸¡à¸±à¸—นะพาธา129,874
À¸¥à¸´à¸¥à¸´à¸•à¸žà¸£à¸°à¸¥à¸­124,714
À¸ªà¸²à¸¡à¸±à¸„คีเภทคำฉันท์120,742
À¸«à¸™à¹‰à¸²à¸«à¸¥à¸±à¸116,009
À¸¥à¸´à¸¥à¸´à¸•à¸•à¸°à¹€à¸¥à¸‡à¸žà¹ˆà¸²à¸¢102,421
คุยกับผู้ใช้:À¸¥à¸¸à¸‡à¹„ก่88,232
À¸šà¸—ละครนอกเรื่องสังข์ทอง79,955
เครื่องมือส่วนตัว
เครื่องมือเพิ่ม