แม่แบบ:Cmbox

จาก ตู้หนังสือเรือนไทย

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
{{#ifeq:|none | | }}

{{#if:

|

}}

{{#switch:

| | speedy | delete | content | style | move | protection | notice =

| #default =
This message box is using an invalid "type=" parameter and needs fixing.

}}

แม่แบบ:Pp-template

{{#ifeq:μ|
 |
|
{{#ifeq:μ|μ
  |{{#ifexist: {{#switch: Cmbox
 |sandbox|testcases={{ #rel2abs: ../doc }}
 |#default=แม่แบบ:Cmbox/doc

}}

   |[[{{fullurl:{{#switch: Cmbox
 |sandbox|testcases={{ #rel2abs: ../doc }}
 |#default=แม่แบบ:Cmbox/doc

}}|action=edit}} edit]] [[[:แม่แบบ:Purge]]]

   |[[{{fullurl:{{#switch: Cmbox
 |sandbox|testcases={{ #rel2abs: ../doc }}
 |#default=แม่แบบ:Cmbox/doc

}}|action=edit&preload=Template:Documentation/preload}} create]]

  }}
}} {{#if:|{{{heading}}}|{{#ifeq:แม่แบบ|แม่แบบ|ไฟล์:Template-info.svg Template documentation|Documentation}}}}
}}

{{#if:|{{{content}}}|{{#ifexist:{{#switch: Cmbox

 |sandbox|testcases={{ #rel2abs: ../doc }}
 |#default=แม่แบบ:Cmbox/doc

}} | {{ {{#switch: Cmbox

 |sandbox|testcases={{ #rel2abs: ../doc }}
 |#default=แม่แบบ:Cmbox/doc

}} }} }}}}

เครื่องมือส่วนตัว