อยากเรียนถามท่านผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องวรรณะในอินเดียค่ะ

<< < (3/3)

ทองรัก:
ทองรักนับถือศาสนาพุทธค่ะ แต่กราบไหว้บูชา
เทพเจ้าในศาสนาฮินดูบ้างเป็นบางเวลา เช่นไหว้พระพิฆเนศเวลาต้องการกำลังใจหรือบนบานสานกล่าวอะไรบางอย่างตามนิสัยคนไทยน่ะค่ะ ไม่กล้าขอกับพระพุทธรูปในศาสนาพุทธค่ะ ถึงจะห่างศาสนาไปบ้างแต่ก็พอจะรู้ว่าศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้สวดอ้อนวอนแต่สอนให้ปฏิบัติ

นกข.:
ผมเข้าใจว่า พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้กีดกันทาสเป็นการเฉพาะ แต่ทรงต้องการให้ผู้ที่จะเข้ามาบวชปลอดพ้นจากภาระต่างๆ แล้ว ดังที่ว่าไม่ว่าจะเป็นทาสหรือไม่เป็นคนทุกคนก็มีพ่อแม่ มีหน้าที่ต่อพ่อแม่ พ่อแม่ไม่ขัดข้องแล้วหรือที่จะบวช มีหนี้สินอะไรค้างอยู่หรือเปล่า ถ้ามีก็ควรจะชำระหนี้เสียก่อนจะมาบวช กระทั่งข้าราชการหรือราชภัฏคนของพระราชา มีภาระติดพันด้วยราชกิจ ท่านก็ไม่ให้บวช ต้องลาเป็นเรื่องเป็นราวเสียก่อน ปลดเปลื้องภาระทางโลกแล้วท่านจึงยอมให้บวชได้ ไม่ยังงั้นก็คงยุ่งครับ บวชๆ อยู่ผู้บังคับบัญชามาลากเอาตัวพระไปทำงานราชการ พระก็คงไม่เป็นอันบำเพ็ญสมณธรรมแน่

เรื่องทาส ผมก็เข้าใจว่าเหมือนกันครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว