เสียงไก่ขัน

<< < (2/3) > >>

สายลม:
.   .   .เรื่องเสียงไก่ขันระหว่างไก่ไทยกับไก่ฝรั่งที่ออกเสียงต่างกันมากนั้นได้ยินกันมานานแล้วตั้งแต่สมัยเด็กๆ จากบทอาขยานภาษาอังกฤษ ที่มีเนื้อว่า
 .   .   Cock-a-doo-dle-doo.
.   .   .My lady lost her shoes.
.   .   .My master lost his fiddlesticks.
.   .   .And does not know what to do.
.   .   .ส่วนไก่ของชาติอื่นๆขันออกเสียงอย่างไรนั้น ผมยังไม่เคยได้ยินมาก่อน จึงขอพูดเฉพาะไก่ไทยกับไก่ฝรั่งที่ขันเสียงไม่เหมือนกันเท่านั้น
.   .   .เสียงของไก่อาจแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มด้วยกันคือ เสียงขันของไก่(Cock crow) ที่เราฟังเป็นเสียง เอ้ก-อี๋-เอ้ก-เอ้ก ซึ่งเป็นเสียงขันของไก่ตัวผู้เท่านั้น ไก่ตัวเมียไม่ขัน ถ้าไก่ตัวเมียเกิดขันขึ้นมาคนไทยถือว่าเป็นเรื่องวิปริตเลี้ยงไว้ไม่ได้  เสียงขันของไก่มีอยู่แบบเดียว   กลุ่มที่สองคือเสียงร้องของไก่ซึ่งมีอยู่หลายแบบ เช่น เรียกให้มากินอาหาร ของไก่ต้วผู้ จะออกเสียง กุ๊กกุก-กุ๊กกุก   เรียกลูกๆให้มาอยู่ใกล้กันของแม่ไก่จะออกเสียง ก็อก ก็อก ก็อก เมื่อตกใจแม่ไก่จะร้องเสียง กะต๊าก กะต๊าก และยังมีเสียงอื่นๆอีกมาก เช่นเวลาเห็นนกตัวใหญ่บินโฉบมาใกล้ มันจะร้องเสียงยาวคล้ายเสียง จ๊าก
.   .   .ทั้งหมดนี้เป็นเสียงไก่ไทย คือไก่ตะเภา ไก่อู และไก่แจ้ ซึ่งเป็นไก่พื้นเมืองของไทย  ส่วนไก่ฝรั่งนั้น น่าจะเป็นไก่งวง ซึ่งผมไม่เคยได้ยินเสียงมันขัน เคยได้ยินแต่เสียงมันร้อง เป็นเสียง ค็อก คะดัล ดู
 อย่างที่คุณซันเต๋อเขียนมา หรือเป็นเสียง ค็อก-อะ-ดู-เดิ้ล-ดู อย่างในบทอาขยาน
                                                                                   .   .   .    .ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีใครหูเฝื่อนไปละครับ ถูกทั้งคู่

นกข.:
ขอต่อจากคุณสายลม
ถ้าเป็นไก่ฝรั่งของโลกเก่า คือยุโรป ก็คือไก่เหมือนไก่ของเรานี่แหละครับ นกฝรั่งที่ไทยเราเรียกว่าไก่งวงนั้น เป็นสัตว์ในโลกใหม่ คือทวีปอเมริกา ฝรั่งเองเมื่อยังไม่รู้จักดินแดนทวีปอเมริกา ก็เลี้ยงไก่อย่างเดียวกับเรานี่แหละ อาจจะต่างสายพันธุ์ไปบ้าง เช่นเราเลี้ยงไก่อูไก่แจ้ไก่ตะเภา เขาเลี้ยงไก่ออสตราหล็อบหรือโรดไอแลนด์ แต่ก็ยังเป็นไก่เหมือนกัน ไม่ใช่ไก่งวง ฝรั่งมารู้จักไก่งวงเมื่อได้เริ่มอพยพไปตั้งถิ่นฐานในโลกใหม่แล้ว เมื่อแรกก็ยังไม่รู้จัก ต้องให้ชนพื้นเมืองเจ้าถิ่นที่ฝรั่งเรียกผิดว่าอินเดียนสอนให้รู้จักกินไก่งวง กินข้าวโพด กินมันฝรั่ง กินมะเขือเทศ สูบยาสูบ (ของโลกใหม่ทั้งนั้น) จนรอดตายมาได้ ฝรั่งนักบุกเบิกรุ่นนั้นดีใจที่รอดจากการอดตายมาได้ จึงได้กินเลี้ยงเฉลิมฉลองขอบคุณคุณพระคุณเจ้า กลายเป็นเทศกาล Thanksgiving ประจำปี ซึ่งจะต้องมีรายการอาหารเป็นไก่งวงเสมอ และถ้ากินกับข้าวโพดได้ก็ยิ่งดี

ผมเข้าใจว่าไก่งวงตัวผู้ไม่ขันเหมือนไก่ตัวผู้ อาจจะร้อง แค่ คล็อกๆ แต่ที่จะตีปีกพั่บๆ แล้วโก่งคอขันว่า เก่งกะเร่งเก้ง (ตามที่คนกะเหรี่ยงได้ยิน) ค็อก อะดูเดิ้ลดู (ตามที่ฝรั่งได้ยิน) หรือ เอ้กอี๋เอ้กเอ้ก (ตามที่ไทยได้ยิน) นั้นดูเหมือนไก่งวงจะไม่ทำ ว่าไปแล้วเสียงไก่ขันนี่ใครได้ยินยังไงก็ถูกทั้งนั้นแหละครับ หูใครหูมัน หรือถ้าไปถามไก่ มันอาจจะบอกว่าที่มนุษย์ได้ยินผิดทั้งหมดก็ได้

เสียงหมา หูคนชาติต่างๆ ก็ได้ยินไม่เหมือนกัน ลูกหมาฝรั่งเห่า เบ๊า-วาว Bow-wow หรือไทยได้ยินว่า เห่าบ๊อกๆ หมาโตหน่อยเห่า ฮ่งโฮ่ง (ตามที่หูไทยได้ยิน) อันนี้ดูเหมือนฝรั่งจะได้ยินว่า Arf -arf

หมูไทยร้อง อู๊ดๆ หมูฝรั่งร้อง oink - oink

คนไทยได้ยินเสียงเสือคำรามว่า โฮกปิ๊บ! คนไทยโบราณท่านได้ยินนกยูงร้องว่า ก็อก ก็อก กระโต้งฮง อย่างในเขมรไทรโยค ผมก็ไม่รู้ว่าฝรั่งได้ยินเสียงนกยูงดังยังไง แต่เดาว่าที่ฝรั่งเรียกนกยูงว่า peacock คงเห็นว่านกยูงมีเสียงคล้ายไก่ (cock) ซึ่งฝรั่งได้ยินเสียงเป็น ค็อกอะดูเดิ้ลดู ดังกล่าว

เป็ดไทยร้องดัง ก้าบก้าบ เป็ดฝรั่งร้องดัง แคว็กแคว็ก ห่านนั้นผมไม่ทราบว่าไทยได้ยินว่าร้องอย่างไร แต่ห่านได้ชื่อว่าเป็นสัตว์อึกทึกส่งเสียงเอะอะ แต่ว่าครั้งหนึ่งห่านฝรั่งเคยช่วยกู้เมืองฝรั่งโบราณมาแล้ว จะเป็นโรมหรือเอเธนส์หรืออะไรจำไม่ได้แล้ว โดยการร้องเตือนภัยตอนข้าศึกซุ่มเข้ามาเงียบๆ จะยึดเมือง ส่วนหงส์ ฝรั่งโบราณเชื่อว่าไม่ร้อง ไม่มีเสียง สงบเสงี่ยมสง่ากว่าห่านที่เอะอะโวยวาย และว่าหงส์จะร้องเพียงหนเดียวเท่านั้นในชีวิต คือตอนจะตาย เป็นเสียงเศร้าหวานไพเราะเรียกว่า swansong แต่ความเชื่อที่ออกจะโรแมนติกนี้นักสัตววิทยาสมัยใหม่บอกว่าไม่จริง หงส์ก็ส่งเสียงได้ ได้ตลอดชีวิตไม่ต้องรอตอนจะตายด้วย และเวลาที่หงส์จะเอะอะก็หนวกหูได้ไม่แพ้ห่านเหมือนกัน

นกชนิดหนึ่งในคัมภีร์พระพุทธศาสนาฉบับหนึ่งบอกว่าร้องดัง (เป็นภาษาบาลี) มัยหัง มัยหัง แปลว่า ของกู๊ .... ของกู ท่านอาจารย์มหาแสง มนวิทูร เคยบอกว่าน่าจะเป็นนกเขา เพราะนกเขาก็ขันคู คือร้องอะไรกูๆ ครูๆ จุ๊กกรูเหมือนกัน อาจารย์คึกฤทธิ์ท่านเถียงว่าไม่ใช่ เพราะ "ของกู"  เป็นคำไทย เสียงนกนั้นบาลีบอกไว้ชัดอยู้แล้วว่าร้องดัง มัยฮั้ง มัยฮั้ง ก็แล้วมันนกอะไรล่ะ? อาจารย์มหาแสงนึกอยู่พักหนึ่งแล้วบอกว่า คือนกป้อเฮย มีอยู่ทางเหนือของไทย เสียงนกนั้นคนชาวเหนือได้ยินเป็น "ป้อเฮย ป้อเฮ้ย"  (พ่อเอ๊ย พ่อเอ๊ย) แต่อาจารย์ได้ยินทีไรก็ได้ยินเป็น มัยฮั้ง มัยฮั้ง ทุกที...

นกอีกอย่างที่เป็นประเภทนกเป็ดน้ำ ไทยเรียกนกจากพราก แขกอินเดียได้ยินเสียงนกนี้ดัง จักรวาจี๋ จักรวีจ๋า.. เลยเรียกนกนี้ว่า จักรวาก

นกข.:
น่าเปลี่ยนชื่อกระทู้นี้เป็น Old McDonald has a farm, E -I- E- I - O !! นะเนี่ย

สายลม:
.   .   .ขอบคุณคุณ นกข.ที่ให้ข้อมูลเรื่องไก่ฝรั่งของโลกเก่าคือในยุโรป ที่จริงไก่ฝรั่งที่เรานำมาเลี้ยงในสมัยก่อนก็มีอยู่หลายพันธุ์ ตามตำราของคุณหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ เขียนถึง บรรดาไก่ฝรั่งที่เอ่ยชื่อมาซึ่งยังมีอีกหลายพันธุ์ที่จำได้เพื่มเติมจากที่กล่าวมาแล้วคือพันธุ์เล็กฮอร์น เป็นประเภทไก่พันธุ์แท้ จะให้ไข่ดกมากกว่าไก่บ้านของเราซึ่งเป็นไก่พันธุ์ทาง ให้ไข่น้อย  ดังนั้นไก่ฝรั่งดังกล่าวจึงมุ่งไปที่ไก่ตัวเมียพันธุ์ไข่ ไก่ฝรั่งตัวผู้จึงถูกมองข้ามไป

,   .   .ไก่ที่ร้องหรือขันแบบไก่กะเหรี่ยงที่ฟังเป็นเสียง เก่งกะเร่งเก้ง นั้นก็พอเคยได้ยิน แต่เข้าใจว่าไก่ดังกล่าวไม่ใช่ไก่ตะเพา ไก่อู และไก่แจ้

.   .   .มาถึงบทอาขยานภาษาอังกฤษที่คู่เคียงกันมากับ Cock-a-doo-dle- doo ก็คือ An Old McDonald  ซึ่งมีเนื้อเต็มว่า

.   .   .An Old McDonald has a farm, E - I - E - I - O

.   .   .And on his farm he has some chicks, E - I - E -  O

.   .   .It's a chick chick hereฺ and a chick chick their

.   .   .Here's chick ,there's chick ,everywhere chick chick.

.   .   .บทประพันธ์นี้กล่าวถึงไก่ และเสียง E - I - E - I - O  ก็น่าจะเป็นเสียงร้องหรือเสียงขันของไก่ ซึ่งใกล้เคียงกับไก่บ้านของเรามาก คีอ อี ไอ อี ไอ โอ คล้ายกับเสียง เอ้ก อี๋ เอ้ก เอ้ก มาก แม้ว่าพยางค์ท้ายจะออกเสียง โอ ซึ่งดูแปลกออกไป แต่อ้ายโต้ง(ไก่ตัวผู้)ของเราหลายตัวที่กำลังหนุ่มใหญ่ ใจฉกรรจ์ เวลาก่งคอขัน แทนที่จะออกเสียง เอ้ก จะออกเสียงเป็น โอ้ก คือ โอ้ก อี๋ โอ้ก โอ้ก พอกลอ้มแกล้มไปกันได้

เทาชมพู:
ไก่ฝรั่งเศสขันว่า ค้อกคะริโค่   ค่ะ  
แต่สะกดยังไง คืนวิชาอาจารย์ไปหมดแล้ว

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว