เรือนไทย
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้มาเยือน
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
ข่าว: การแนบไฟล์ กรุณาใช้ชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษเท่านั้นครับ
หน้า: [1] 2
  พิมพ์  
อ่าน: 4996 ข้อความใต้ครุฑ
CVT
องคต
*****
ตอบ: 451


เว็บไซต์
 เมื่อ 31 ก.ค. 19, 10:57อยากทราบว่าข้อความใต้พระครุฑพ่าห์ ๒ แบบ นี้มีที่ใช้แตกต่างกันอย่างไรครับ
๑.ตั้งโดยพระบรมราชานุญาต
๒.โดยได้รับพระบรมราชานุญาต
บันทึกการเข้า
Naris
องคต
*****
ตอบ: 421


ความคิดเห็นที่ 1  เมื่อ 31 ก.ค. 19, 11:55

ผมค้นในพระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ. 2534 ในบทนิยามมาตรา 4 ได้นิยามคำว่า "เครื่องหมายตราตั้ง" ไว้เพียงว่า "เครื่องหมายครุฑพ่าห์ที่ห้างร้านหรือบริษัทมีสิทธิที่จะใช้เมื่อได้รับตราตั้งแล้ว"

แต่ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ่าห์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มีการแก้ไขบทนิยามมาตรา 4 โดยบัญญัติว่า "เครื่องหมายตราตั้ง" หมายความว่า เครื่องหมายครุฑพ่าห์ที่มีข้อความประกอบเบื้องล่างว่า "โดยได้รับพระบรมราชานุญาต" หรือข้อความเป็นอักษรต่างประเทศตามที่สำนักพระราชวังกำหนด..." ครับ

ผมขออนุญาตเดาว่า ตราครุฑพ่าห์เดิมไม่ได้กำหนดแบบเอาไว้อย่างชัดเจน รู้แต่เพียงว่ามีตราครุฑ แต่ข้อความเบื้องล่างไม่ได้มีการกำหนดแบบไว้ จนกระทั่งในปี 2535 จึงมีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า นอกจากมีครุฑแล้ว ด้านล่างต้องเขียนว่าอะไร ตราตั้งห้างในปี 2535 เป็นต้นมา จึงค่อยมีข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน   
บันทึกการเข้า
เพ็ญชมพู
หนุมาน
********
ตอบ: 12532ความคิดเห็นที่ 2  เมื่อ 31 ก.ค. 19, 18:49

แรกเริ่มใช้ว่า "ตั้งโดยพระบรมราชานุญาต" ต่อมาจึงเหลือเพียง "โดยได้รับพระบรมราชานุญาต"

ธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรกถือกำเนิดขึ้นโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานอำนาจพิเศษให้จัดต้ัง "บริษัทแบงก์สยามกัมมาจล ทุนจำกัด" เมื่อวันท่ี ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๙ และได้รับพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ตราอาร์มแผ่นดินเป็นตราประจำบริษัท นับเป็นธนาคารแรกท่ีได้มีข้อความจารึกพิเศษว่า "ตั้งโดยพระบรมราชานุญาต"

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยกเลิกตราอาร์มแผ่นดิน และเปลี่ยนเป็นตราครุฑ ธนาคารจึงได้ใช้ตราครุฑแทนตราอาร์มแผ่นดินตั้งแต่นั้นมา

จาก ประวัติธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


บันทึกการเข้า
CVT
องคต
*****
ตอบ: 451


เว็บไซต์
ความคิดเห็นที่ 3  เมื่อ 31 ก.ค. 19, 18:59

แรกเริ่มใช้ว่า "ตั้งโดยพระบรมราชานุญาต" ต่อมาจึงเหลือเพียง "โดยได้รับพระบรมราชานุญาต"


ขอบคุณครับอาจารย์

ประเด็นต่อมา ทำไมปัจจุบันโรงงานทำครุฑปัจจุบัน จึงยังคงมีลูกค้าสั่ง "ตั้งโดยพระบรมราชานุญาต"
มันควรจะเป็น "โดยพระบรมราชานุญาต" หมดแล้วใช่มั๊ยครับ
บันทึกการเข้า
Naris
องคต
*****
ตอบ: 421


ความคิดเห็นที่ 4  เมื่อ 01 ส.ค. 19, 10:46

ผมเห็นว่า เมื่อกฎหมายบัญญัติรูปแบบของตราขึ้น โดยรวมข้อความใต้ตราเป็นส่วนหนึ่งของดวงตราไปด้วยแล้ว ข้อความใต้ตราจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับ
แต่ที่ทำอยู่ทุกวันนี้ อาจจะเป็นด้วยความเคยชิน หรือลอกแบบมาจากตราเก่าโดยที่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกฎหมายก็เป็นได้ครับ
บันทึกการเข้า
Koratian
พาลี
****
ตอบ: 329


ความคิดเห็นที่ 5  เมื่อ 01 ส.ค. 19, 14:19


มาตรา​ 15​ อนุญาตให้บางที่ใช้แบบเดิมได้ครับ
บันทึกการเข้า
เพ็ญชมพู
หนุมาน
********
ตอบ: 12532ความคิดเห็นที่ 6  เมื่อ 01 ส.ค. 19, 14:44

มาตราที่ ๑๕ นี้ น่าจะหมายความว่าผู้ที่มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์หรือเครื่องหมายตราตั้งอยู่ก่อนแล้ว ไม่ต้องไปขอใช้อีก แต่รายละเอียดอื่นเช่นข้อความประกอบต้องไม่ผิดไปจากพระราชบัญญัตินี้

จาก พระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ. ๒๕๓๔


บันทึกการเข้า
เพ็ญชมพู
หนุมาน
********
ตอบ: 12532ความคิดเห็นที่ 7  เมื่อ 01 ส.ค. 19, 14:59

มาพิจารณาข้อความทั้งสองนี้ จะเห็นว่ามีความหมายต่างกัน

"ตั้งโดยพระบรมราชานุญาต" คือ ตั้งกิจการหรือธนาคารโดยได้รับพระบรมราชานุญาต ซึ่งปัจจุบันมีอยู่แห่งเดียวคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ และไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติครุฑพ่าห์ พ.ศ. ๒๕๓๔

"โดยได้รับพระบรมราชานุญาต" คือ ตั้งกิจการอยู่ก่อนแล้วและได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้เครื่องหมายตราตั้งภายหลัง ซึ่งคือธนาคารและกิจการอื่น ๆ และอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติครุฑพ่าห์ พ.ศ. ๒๕๓๔
บันทึกการเข้า
เพ็ญชมพู
หนุมาน
********
ตอบ: 12532ความคิดเห็นที่ 8  เมื่อ 01 ส.ค. 19, 15:02

ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่


บันทึกการเข้า
เพ็ญชมพู
หนุมาน
********
ตอบ: 12532ความคิดเห็นที่ 9  เมื่อ 01 ส.ค. 19, 15:04

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปากช่อง


บันทึกการเข้า
เพ็ญชมพู
หนุมาน
********
ตอบ: 12532ความคิดเห็นที่ 10  เมื่อ 01 ส.ค. 19, 15:11

เครื่องหมายตราตั้งของธนาคารไทยพาณิชย์ทั้งสำนักงานใหญ่และสาขาซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน ล้วนมีข้อความประกอบว่า "ตั้งโดยพระบรมราชานุญาต" ตามที่ใช้มาแต่แรก


บันทึกการเข้า
Naris
องคต
*****
ตอบ: 421


ความคิดเห็นที่ 11  เมื่อ 01 ส.ค. 19, 16:06

มาตรา 15 เป็นบทกฎหมายที่รองรับตราครุฑพ่าห์เดิมที่ได้รับมาก่อนวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปครับ ผู้ที่ได้รับตรามาก่อนแล้วจึงไม่ต้องรื้อตราเดิมลง ไม่ต้องเปลี่ยนข้อความ หรือไม่ต้องไปขอตราใหม่

แต่สำหรับผู้ที่ได้รับตราใหม่ รูปแบบของตราที่จะได้รับต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนดครับ 
บันทึกการเข้า
Naris
องคต
*****
ตอบ: 421


ความคิดเห็นที่ 12  เมื่อ 01 ส.ค. 19, 16:12

เอ๊ะ ถ้าอย่างนี้ จะมิไขปริศนาของอาจารย์หมอ CVT ได้แล้วหรือครับ
อ้างถึง
ประเด็นต่อมา ทำไมปัจจุบันโรงงานทำครุฑปัจจุบัน จึงยังคงมีลูกค้าสั่ง "ตั้งโดยพระบรมราชานุญาต"
มันควรจะเป็น "โดยพระบรมราชานุญาต" หมดแล้วใช่มั๊ยครับ

คำตอบก็คือ
เพราะเหตุว่าตราของธนาคารไทยพาณิชย์ มีลักษณะที่แตกต่างจากตราของที่อื่น เพราะได้รับมาก่อนที่จะมีกฎหมายกำหนดรูปแบบของตรา และกฎหมายที่กำเนิดขึ้นภายหลังก็ยังคงรับรองให้ธนาคารไทยพาณิชย์สามารถใช้ตรารูปแบบเดิมต่อไปได้ ดังนั้น ถ้าธนาคารไทยพาณิชย์ จะตั้งสาขาใหม่ ก็ยังคงต้องใช้ตราครุฑพ่าห์แบบดั้งเดิมนั้นอยู่

จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมจึงมีทั้งผู้ที่สั่งทำตราครุฑพ่าห์ทั้งแบบเก่า(ให้เฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์ใช้) และแบบใหม่(ให้หน่วยงานอื่นๆใช้) อยู่ในปัจจุบัน
บันทึกการเข้า
CVT
องคต
*****
ตอบ: 451


เว็บไซต์
ความคิดเห็นที่ 13  เมื่อ 01 ส.ค. 19, 16:23

ขอบคุณครับ

ผมปั่นจักรยานไปชมโรงงานทำพระครุฑพ่าห์ที่ซอยเพชรพลอย สี่พระยา
เจอ ๒ แบบ ช่างตู่แกบอกว่าทำตามที่ลูกค้าสั่ง เลยต้องมาตามหาความหมายครับ
บันทึกการเข้า
V_Mee
สุครีพ
******
ตอบ: 1436


ความคิดเห็นที่ 14  เมื่อ 02 ส.ค. 19, 08:04

ตราตั้งรูปพระครุฑพ่าห์นี้  เมื่อแรกพระราชทานในรัชกาลที่ ๖ เป็นครุฑทองไม่มีแถบอักษรด้านล่าง  ปัจจุบันคงเหลือแต่ร้านเซ่งชง ขายเครื่องหนัง ที่ถนนนครสวรรค์ เพียงร้านเดียวที่ยังรักษาตรานี้อยู่

อีกร้านได้รับพระราชทานตราตั้งพิเศษเป็นรูปพระงชิราวุธภายใต้พระมหามงกุฎ  ด้านล่างมีแถบข้อความว่า ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตพิเศษ คือ ร้านวิวิธภูษาคาร  ที่ข้างศาลเจ้าพ่อเสือ
ตรานี้ทายาทหลวงวิจิตรพัสตราภรณ์ เจ้าของร้านเล่าว่า ในชั้นต้นมีพระราชดำริจะพระราชทานตราพระครุฑพาห์  แต่คุณปู่หลวงวิจิตรพัสตราภรณ์กราบบังคมทูลขอพระราชทานตราอื่น  จึงพระราชทานตราพิเศษนี้


บันทึกการเข้า
หน้า: [1] 2
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.037 วินาที กับ 20 คำสั่ง