เรือนไทย
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้มาเยือน
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
ข่าว: การแนบไฟล์ กรุณาใช้ชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษเท่านั้นครับ
หน้า: 1 [2]
  พิมพ์  
อ่าน: 10003 วันที่ ๕ ธันวาคม
ninpaat
ชมพูพาน
***
ตอบ: 165


ความคิดเห็นที่ 15  เมื่อ 04 ม.ค. 20, 06:46

วีดีทัศน์ เพลงพระราชนิพนธ์ พรปีใหม่

ขอขอบคุณ : เนื้อหาและวีดีทัศน์จาก อินสตาแกรม คุณแทน (@t_2539)

ขอมอบวิดิทัศน์ชุดนี้เป็นของขวัญ แด่พี่น้องปวงชนชาวไทยทุกๆท่านครับ พ่อของเราจะยังอยู่กับเราตลอดกาล..........

เพลงพระราชนิพนธ์ พรปีใหม่ เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๑๓ ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๔
เมื่อเสด็จนิวัตพระนครและประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

มีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานพรปีใหม่ แก่บรรดาพสกนิกรไทยด้วยเพลง จึงทรงพระราชนิพนธ์เพลง พรปีใหม่
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องเป็นคำอวยพรปีใหม่
แล้วพระราชทานแก่วงดนตรี ๒ วง คือ วงดนตรีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำออกบรรเลง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และวงดนตรีสุนทราภรณ์ นำออกบรรเลง ณ ศาลาเฉลิมไทย ในวันปีใหม่ วันอังคารที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕  

-------------------------------------

ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๔ – ๒๔๙๕
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานพรปีใหม่แก่บรรดา พสกนิกรชาวไทย จึงได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลง พรปีใหม่ขึ้น
โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงเป่าแซ็กโซโฟนในช่วงแรกและช่วงที่สาม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป่าแซ็กโซโฟนในช่วงที่สองและช่วงที่สี่สลับกันไป

วงดนตรีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้บรรเลงเพลงพรปีใหม่ เพื่อพระราชทานแก่ปวงชนครั้งแรก
คือ วงดนตรีชมรมสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวงสุนทราภรณ์
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์เนื้อร้องเป็นคำประพันธ์ ๔ บท
ที่ใช้คำง่ายๆ แต่ไพเราะและสื่อความหมายได้ชัดเจน ดังเช่นในที่นี้สรรพนามบุรุษที่ ๑ คือ ข้า หมายถึง ข้าฯ
หรือ ข้าพเจ้า อันเป็นสรรพนามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้แทนพระองค์ในทุกคราวที่ทรงมีพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาทต่อปวงชนชาวไทย

เครดิต : เนื้อหา oknation, วีดีทัศน์ โดยคุณวรกุล

บันทึกการเข้า
เทาชมพู
เจ้าเรือน
หนุมาน
*****
ตอบ: 33424

ดูแลเรือนไทย วิชาการ.คอม


เว็บไซต์
ความคิดเห็นที่ 16  เมื่อ 04 ม.ค. 20, 09:22

กราบ


บันทึกการเข้า
ninpaat
ชมพูพาน
***
ตอบ: 165


ความคิดเห็นที่ 17  เมื่อ 09 ก.พ. 20, 11:15

\/
พระคติธรรม สมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๖๓
.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา วันเสาร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ความว่า

“ดิถีมาฆบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว ดิถีเช่นนี้ชวนให้พุทธบริษัททุกหมู่เหล่า ได้น้อมรำลึกถึงเหตุการณ์ในดิถีเพ็ญเดือน ๓ ภายหลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ ๙ เดือน ขณะประทับอยู่ ณ เวฬุวันมหาวิหาร พระองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ประทานแก่พระสาวก ๑,๒๕๐ รูป ซึ่งล้วนอุปสมบทโดยวิธีเอหิภิกขุและเป็นพระอรหันต์ โดยมีหลักการสำคัญที่ทรงพระมหากรุณาประทานไว้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ ๑. การไม่ทำบาปทั้งปวง ๒. การบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม และ ๓. การชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง

สารัตถะแห่งโอวาทปาติโมกข์นั้น นอกจากเป็นการประทานหัวใจของพระพุทธศาสนา ยังทรงสั่งสอนหลักสำหรับการเผยแผ่พระศาสนาไว้ด้วย มีหลัก ๒ ประการแรกว่า การไม่กล่าวร้าย และการไม่ทำร้าย เป็นต้น ทั้งนี้ แม้ผู้สดับพระธรรมเทศนาเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีก่อน ล้วนเป็นพระภิกษุบริษัท หากแต่พระธรรมย่อมเป็นของสาธารณะสำหรับทุกชีวิต ที่ควรน้อมนำเข้ามาสู่ตน ไม่จำกัดว่าเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ เพราะฉะนั้น พุทธศาสนิกชนทุกคนจึงพึงน้อมนำหลักการ ‘ไม่กล่าวร้าย ไม่ทำร้าย’ มาเป็นพื้นฐานของการครองตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยกระแสข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ บิดเบือน หรือยุยง ซึ่งอาจนำไปสู่ความร้าวฉานถึงขั้นประหัตประหารกัน

หากทุกท่านยึดมั่นอุดมการณ์ที่จะไม่กล่าวร้าย และไม่ทำร้ายใครๆ ไม่ว่าในกาลไหนๆ ตามหลักการของโอวาทปาติโมกข์ ถ้าท่านได้รับข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่อาจกระทบกระเทือนจิตใจ ก่อให้เกิดความโกรธเคือง หรือขุ่นข้องหมองใจ ท่านย่อมสามารถระงับการกระทำทางกายและทางวาจาที่เกรี้ยวกราด หยาบช้า หรือรุนแรงไว้ได้ ก่อให้เกิดสันติภาพในหมู่คณะรอบตัวท่าน อันจักขยายผลไปสู่ชาติบ้านเมือง และสังคมโลกได้ในที่สุด

ขอพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงดำรงมั่นคงอยู่ในโลกนี้ตลอดกาลนาน และขอพุทธบริษัททั้งหลายจงพร้อมเพรียงกันศึกษาพระสัทธรรมนั้น เพื่อบรรลุถึงความงอกงามไพบูลย์ยิ่งๆ ขึ้นสืบไป เทอญ.”

ขอขอบคุณ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
บันทึกการเข้า
ninpaat
ชมพูพาน
***
ตอบ: 165


ความคิดเห็นที่ 18  เมื่อ 13 มิ.ย. 20, 17:04

.


....
.....
โอ้ว่าดวง ดาวคล้อย มาลอยล่วง
อัญเชิญดาว หยาดดวง คืนห้วงหาว
ไปส่องแสง ศรัทธา ในฟ้าพราว
ให้ฟ้าฝาก เฝ้าดาว คอยเฝ้าดู

ยืนหยัด ชัดเจน เป็นศิลปิน
ทั้งงานศิลป์ สร้างสรรค์ งานต่อสู้
กระจ่างชัด ทัดทาน ต้านศัตรู
ศรัณยู วงษ์กระจ่าง กระจ่างใจ

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.
..........

ดาวศรัณยู
.

บันทึกการเข้า
ninpaat
ชมพูพาน
***
ตอบ: 165


ความคิดเห็นที่ 19  เมื่อ 11 ส.ค. 20, 17:32

...


ขอขอบคุณภาพ : facebook โบราณนานมา
...
บันทึกการเข้า
ninpaat
ชมพูพาน
***
ตอบ: 165


ความคิดเห็นที่ 20  เมื่อ 23 ส.ค. 20, 14:20

.


บันทึกการเข้า
ninpaat
ชมพูพาน
***
ตอบ: 165


ความคิดเห็นที่ 21  เมื่อ 04 ธ.ค. 20, 10:21

...ขอขอบคุณ : คุณ Tle Piano
.
บันทึกการเข้า
เทาชมพู
เจ้าเรือน
หนุมาน
*****
ตอบ: 33424

ดูแลเรือนไทย วิชาการ.คอม


เว็บไซต์
ความคิดเห็นที่ 22  เมื่อ 06 ธ.ค. 20, 11:18

น้ำตาไหล ส่งเสียงไกลสู่ปลายฟ้า
เป็นสัจจาว่าดวงจิตเปี่ยมคิดถึง
สี่ปีที่ผ่านมายังตราตรึง
ปานประหนึ่งพ่อยังใกล้ไม่ไกลตา


บันทึกการเข้า
นางมารน้อย
พาลี
****
ตอบ: 306


ทำงานแล้วค่ะ


ความคิดเห็นที่ 23  เมื่อ 08 ธ.ค. 20, 07:49

น้ำตาไหล ส่งเสียงไกลสู่ปลายฟ้า
เป็นสัจจาว่าดวงจิตเปี่ยมคิดถึง
สี่ปีที่ผ่านมายังตราตรึง
ปานประหนึ่งพ่อยังใกล้ไม่ไกลตา


อยู่ในงานวันที่ 5ด้วยค่ะ ตอนฉากโบกพระหัตถ์น้ำตาไหลเลย คิดถึงพระองค์ท่านเหลือเกิน
บันทึกการเข้า

สวัสดีทุกๆท่านค่ะ
SILA
หนุมาน
********
ตอบ: 6355


ความคิดเห็นที่ 24  เมื่อ 08 ธ.ค. 20, 10:15

           จากน้ำพระทัยเปี่ยมเมตตาพร้อมสายพระเนตรยาวไกล
           มรดกของพ่อพระราชทานแก่พสกนิกรและมวลมนุษยชาติ

         บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด (Siam Bioscience) บริษัทผู้ผลิตยาชีววัตถุ ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง
แห่งแรกของประเทศไทย และแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
         ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2552 โดยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ถือหุ้น 100% ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท
ซึ่งการถือกำเนิดของ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เกิดจากพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

“สยามไบโอไซเอนซ์” ผู้ผลิตยาชีววัตถุ รายแรกของอาเซียน ของขวัญจากพ่อ เพื่อมวลมนุษยชาติ

https://mgronline.com/smes/detail/9630000016590

          ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นฐานการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของ
บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์รายใหญ่ของอังกฤษ ด้วยกำลังการผลิตปริมาณสูงได้ถึง
200 ล้านโดส และอยู่ในหลักการที่ว่า "No profit no loss" ไม่เอากำไร แต่ไม่ขาดทุน, นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ต้องมี
ความสามารถพอสมควร และ สายสัมพันธ์ทางธุรกิจ บริษัทปูนซีเมนต์สยามซีเมนต์ กรุ๊ป(SCG) กับ ม.อ็อกซ์ฟอร์ด

https://news.trueid.net/detail/L76JoY48vvl7 


บันทึกการเข้า
ninpaat
ชมพูพาน
***
ตอบ: 165


ความคิดเห็นที่ 25  เมื่อ 25 ธ.ค. 20, 06:02


เพลงพระราชนิพนธ์ พรปีใหม่ เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๑๓ ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๔
เมื่อเสด็จนิวัตพระนครและประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

มีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานพรปีใหม่ แก่บรรดาพสกนิกรไทยด้วยเพลง จึงทรงพระราชนิพนธ์เพลง พรปีใหม่
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องเป็นคำอวยพรปีใหม่
แล้วพระราชทานแก่วงดนตรี ๒ วง คือ วงดนตรีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำออกบรรเลง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และวงดนตรีสุนทราภรณ์ นำออกบรรเลง ณ ศาลาเฉลิมไทย ในวันปีใหม่ วันอังคารที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕

ขอขอบคุณ : เนื้อหาจาก อินสตาแกรม คุณแทน (@t_2539)

--------------------------------------------------------------------------------------------

ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๔ – ๒๔๙๕
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานพรปีใหม่แก่บรรดา พสกนิกรชาวไทย จึงได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลง พรปีใหม่ขึ้น
โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงเป่าแซ็กโซโฟนในช่วงแรกและช่วงที่สาม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป่าแซ็กโซโฟนในช่วงที่สองและช่วงที่สี่สลับกันไป

วงดนตรีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้บรรเลงเพลงพรปีใหม่ เพื่อพระราชทานแก่ปวงชนครั้งแรก
คือ วงดนตรีชมรมสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวงสุนทราภรณ์
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์เนื้อร้องเป็นคำประพันธ์ ๔ บท
ที่ใช้คำง่ายๆ แต่ไพเราะและสื่อความหมายได้ชัดเจน ดังเช่นในที่นี้สรรพนามบุรุษที่ ๑ คือ ข้า หมายถึง ข้าฯ หรือ ข้าพเจ้า
อันเป็นสรรพนามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้แทนพระองค์ในทุกคราวที่ทรงมีพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาทต่อปวงชนชาวไทย

ขอขอบคุณ : เนื้อหาเพิ่มเติม oknation

ขอขอบคุณ : วีดีทัศน์ โดย คุณอำนวย นครปฐม
บันทึกการเข้า
ninpaat
ชมพูพาน
***
ตอบ: 165


ความคิดเห็นที่ 26  เมื่อ 05 ธ.ค. 21, 15:27

.
คิดถึง 'พ่อ'
..

...
พระสุรเสียงและเพลงพระราชนิพนธ์ "รัก"  (ต้นฉบับที่ทรงแซกโซโฟนและเรียบเรียง)
..

.

ขอขอบคุณ : บริษัท แปซิฟิค อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
.
บันทึกการเข้า
เทาชมพู
เจ้าเรือน
หนุมาน
*****
ตอบ: 33424

ดูแลเรือนไทย วิชาการ.คอม


เว็บไซต์
ความคิดเห็นที่ 27  เมื่อ 05 ธ.ค. 21, 15:35

*


บันทึกการเข้า
ninpaat
ชมพูพาน
***
ตอบ: 165


ความคิดเห็นที่ 28  เมื่อ 01 ม.ค. 23, 06:39

.
พรปีใหม่ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
...

ขอขอบคุณ : วัดป่าบ้านตาดสำหรับระโยง และท่านอาจารย์เพ็ญชมพูที่กรุณาช่วยแสดงระโยงข้างล่างครับ
.
บันทึกการเข้า
เพ็ญชมพู
หนุมาน
********
ตอบ: 12547ความคิดเห็นที่ 29  เมื่อ 01 ม.ค. 23, 07:30


บันทึกการเข้า
หน้า: 1 [2]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.048 วินาที กับ 19 คำสั่ง