เรือนไทย
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้มาเยือน
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
ข่าว: การแนบไฟล์ กรุณาใช้ชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษเท่านั้นครับ
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 8
  พิมพ์  
อ่าน: 36406 เล่าด้วยภาพ: พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช รัชกาลที่ ๖
V_Mee
สุครีพ
******
ตอบ: 1436


ความคิดเห็นที่ 30  เมื่อ 13 ต.ค. 14, 07:43

มหาดเล็กเชิญเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์  เครื่องราชูปโภค และพระแสงอัษฎาวุธ ในความเห็นที่ ๒๘ เรียงลำดับจากซ้าย ดังนี้        ๑. เชิญพระแสงหอกเพชรรัตน       นายรองพิจิตรสรรพการ (จิตร์  เทพาคำ)
     ๒. เชิญพานพระมหาพิไชยมงกุฎ      พระยาเทพาภรณ์ (รื่น  วัชโรทัย)
     ๓. เชิญพระแสงจักร                 นายขัน หุ้มแพร (ช่วง  พัลลภ - เจ้าหมื่นเสมอใจราช)
     ๔. เชิญพระมณฑป                 นายโสภณอัศอร (ล่วม  จุลกะ)
     ๕. เชิญพระแสงตรี                 นายพลพัน หุ้มแพร (อยู่  ยุวเสวี)
     ๖. เชิญธารพระกร            พระอัศวบดีศรีสุรพาหะ (เทียบ  อัศวรักษ์ - พระยาคทาธรบดีสีหราชบาลเมือง)
     ๗. เชิญพระแส้หางช้างเผือก         นายจ่าเรศ  (โถ  สุจริตกุล - พระยาอุดมราชภักดี)
     ๘. เชิญพระแสงปืนข้ามแม่น้ำสโตง      นายฉัน หุ้มแพร (พ่วง  วัชรเสวี - หลวงฤทธิ์ นายเวร)
     ๙. เชิญพระสุพรรณศรีบัวแฉก      นายสุนทรมโนมัย (ม.ล.ฟื้น  พึ่งบุญ - พระยาอนิรุทธเทวา)
   ๑๐. เชิญพระเต้าทักษิโณทก           นายรองเสน่ห์ (จิตร์  ไกรฤกษ์ - พระนิกรจำนง)
   ๑๑. เชิญพระธำมรงค์มหาวิเชียรจินดา      นายสุจินดา หุ้มแพร (อุ่น  ไชยาคำ - พระยาราชโกษา)
   ๑๒. เชิญพัดโบก            นายเสนองานประพาส (เนียร  สาคริก - พระยาบริหารราชมานพ)
   ๑๓. เชิญพัดโบก            นายชิด หุ้มแพร (ฮัก บุนนาค - พระสุรพันธาทิตย์)
   ๑๔. เชิญพระแสงดาบเขน         นายพินัยราชกิจ (เคลือบ  โกสุม)
   ๑๕. เชิญพัดวาฬวิชนี                 หลวงศักดิ์นายเวร (เล็ก โกมารภัจ - พระยาอัศวบดีศรีสุรพาหน)
   ๑๖. เชิญพระแสงดาบเชลย         นายรองขัน (พราว  บุณยรัตพันธุ์ - จมื่นมหาสนิท)
   ๑๗. เชิญฉลองพระบาท         นายจ่ายง (กุหลาบ  โกสุม - พระราชวรินทร์ แล้วถูกถอด)
   ๑๘. เชิญพระแสงของ้าวแสนพลพ่าย      นายรองวิไชยดุรงคฤทธิ์ (ยม  กสิกร)
   ๑๙. เชิญพระแสงขรรค์ไชยศรี              เจ้าหมื่นสรรเพธภักดี (ม.ล.เฟื้อ  พึ่งบุญ - เจ้าพระยารามราฆพ)
   ๒๐. เชิญพระมหาเศวตรฉัตร         จมื่นจงภักดีองค์ขวา (ม.ร.ว.โป๊ะ  มาลากุล - พระยาชาติเดชอุดม)
   ๒๑. เชิญพระแสงศรกำลังราม              นายสุจินดา (จำลอง  สวัสดิ์ – ชูโต - พระยาจินดารักษ์)
   ๒๒. เชิญพานพระขันหมาก (เห็นแต่ยอดหมวก)   นายพินิจราชการ (สว่าง  เทพาคำ)    
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 ต.ค. 14, 14:47 โดย เทาชมพู » บันทึกการเข้า
NAVARAT.C
หนุมาน
********
ตอบ: 11307


ความคิดเห็นที่ 31  เมื่อ 14 ต.ค. 14, 14:38

   ครั้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสร็จสิ้นลงแล้ว เสด็จขึ้นสู่พระที่นั่งชั้นใน บรรดาเสนามาตย์ราชเสวกไปรอรับเสด็จที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เจ้านานาประเทศและทูตานุทูต ทรงพระดำเนินด้วยขบวนพยุหยาตราสู่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงพระราชดำเนินสู่พระอุโบสถ

   ผู้ที่ได้เข้าเฝ้าในพระอุโบสถนั้น มีเฉพาะแต่พระราชวงศ์นานาประเทศและทูตานุทูต


บันทึกการเข้า
V_Mee
สุครีพ
******
ตอบ: 1436


ความคิดเห็นที่ 32  เมื่อ 14 ต.ค. 14, 18:45

เสด็จออกมหาสมาคมที่ท้องพระโรงพระนั่งดุสิตมหาปราสาทแล้ว  เสด็จประทับมุขเด็จพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เสนามาตย์และราชเสวกชั้นรอง (เทียบชั้นนายพันลงมา)
ซึ่งได้สโมสรสันนิบาตพร้อมกันอยู่ในระหว่างทิมคตและปรำชาลาหน้ามุขเด็จเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแสดงความสวามิภักดิ์

เวลาบ่ายทรงเครื่องพระบรมราชาภิเษก  ทรงพระมาลาเส้าสูงสีดำ  เสด็จออกทางพระทวารมุขกระสันพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
สู่พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท  ทรงพระมหาพิไชยมงกุฎ  แล้วเสด็จลงสู่เกย
ประทับพระราเชนทรยาน  พรั่งพร้อมด้วยเสวกามาตย์ราชบริพาร  กรมพระตำรวจ กรมมหาดเล็ก
แห่นำและตามเสด็จเป็น ๔ สาย  ยาตรากระบวนพยุหยาตราอย่างใหญ่จากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท
เลี้ยวออกประตูพิมานไชยศรี  ประทับพระราเชนทรยานที่เกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ทรงเปลื้องพระมหาพิไชยมงกุฎ  ทรงพระมาลาเส้าสูง  แล้วเสด็จโดยทางลาดพระบาทในปรำ 
เมื่อเสด็จขึ้นหน้าพระอุโบสถ  ทรงเปลื้องพระมาลา  เสด็จขึ้นพระอุโบสถโดยพระทวารกลาง 
ทรงจุดเทียนทองธูปเงินเครื่องนมัสการถวายต้นไม้ทองเงินพระมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นพุทธบูชา  แล้วทรงศีล
ทรงประกาศพระไตรรัตนสันนิบาตเป็นคำมคธ  รับเป็นพุทธศาสนูปถัมภกผู้ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ถาวรวัฒนา
พระสงฆ์ถวายสาธุการ  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ถวายพระพรไชยอติเรกพิเศษ
พระสงฆ์สวดประสิทธิ์พระพรถวายด้วยคาถาโสอัทธลัทโธและสัพพุทธาภวตุสัพพมังคลังแล้ว
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ถวายพระพรลา
ทรงนมัสการพระมหามณีรัตนปฏิมากร  แล้วเสด็จกลับโดยทางเดิม
บันทึกการเข้า
NAVARAT.C
หนุมาน
********
ตอบ: 11307


ความคิดเห็นที่ 33  เมื่อ 15 ต.ค. 14, 06:43

เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราคืนสู่พระราชมณเฑียรสถานแล้ว  เวลาค่ำมีงานเลี้ยงอาหารพระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์จากนานาประเทศ แล้วเสด็จพระราชดำเนินด้วยรถยนต์พระที่นั่ง ทอดพระเนตรการจุดประทีปโคมไฟโดยทางสกลมารค แล้วเสด็จวัดเบญจมบพิตร ซึ่งมีงานปีในวันนั้น


บันทึกการเข้า
NAVARAT.C
หนุมาน
********
ตอบ: 11307


ความคิดเห็นที่ 34  เมื่อ 15 ต.ค. 14, 08:18

เสด็จออกมหาสมาคมที่ท้องพระโรงพระนั่งดุสิตมหาปราสาทแล้ว  เสด็จประทับมุขเด็จพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เสนามาตย์และราชเสวกชั้นรอง (เทียบชั้นนายพันลงมา)
ซึ่งได้สโมสรสันนิบาตพร้อมกันอยู่ในระหว่างทิมคตและปรำชาลาหน้ามุขเด็จเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแสดงความสวามิภักดิ์บันทึกการเข้า
NAVARAT.C
หนุมาน
********
ตอบ: 11307


ความคิดเห็นที่ 35  เมื่อ 15 ต.ค. 14, 08:21

เวลาบ่ายทรงเครื่องพระบรมราชาภิเษก  ทรงพระมาลาเส้าสูงสีดำ  เสด็จออกทางพระทวารมุขกระสันพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
สู่พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท  ทรงพระมหาพิไชยมงกุฎ  แล้วเสด็จลงสู่เกย
ประทับพระราเชนทรยาน  พรั่งพร้อมด้วยเสวกามาตย์ราชบริพาร  กรมพระตำรวจ กรมมหาดเล็ก
แห่นำและตามเสด็จเป็น ๔ สาย  ยาตรากระบวนพยุหยาตราอย่างใหญ่จากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท
เลี้ยวออกประตูพิมานไชยศรี  ประทับพระราเชนทรยานที่เกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามบันทึกการเข้า
NAVARAT.C
หนุมาน
********
ตอบ: 11307


ความคิดเห็นที่ 36  เมื่อ 15 ต.ค. 14, 08:26

พระราชวงศ์ต่างประเทศ ขณะรอขบวนเสด็จพระราชดำเนิน


บันทึกการเข้า
NAVARAT.C
หนุมาน
********
ตอบ: 11307


ความคิดเห็นที่ 37  เมื่อ 15 ต.ค. 14, 08:48

วันที่ ๓ ธันวาคม

เวลา ๒ ล.ท. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร เป็นขบวนพยุหยาตราโดยสกลมารคตามโบราชราชประเพณีเคลื่อนขบวนจากพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระบรมราชินีพระพันปีหลวงและบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในตามเสด็จ


บันทึกการเข้า
NAVARAT.C
หนุมาน
********
ตอบ: 11307


ความคิดเห็นที่ 38  เมื่อ 15 ต.ค. 14, 08:57

หยุดประทับพลับพลา ณ ท้องสนามหลวง เพื่อประชาชนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และกราบถวายบังคมถวายไชยมงคล พระราชวงศ์ประเทศเฝ้าในระหว่างที่ประชาชนกราบถวายบังคมไชยมงคล


คลิกที่รูปเพื่อขยาย/ย่อ
บันทึกการเข้า
Jalito
องคต
*****
ตอบ: 478


ความคิดเห็นที่ 39  เมื่อ 15 ต.ค. 14, 22:39

มหาดเล็กเชิญเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์  เครื่องราชูปโภค และพระแสงอัษฎาวุธ ในความเห็นที่ ๒๘ เรียงลำดับจากซ้าย ดังนี้


         ...   
   
   ๑๖. เชิญพระแสงดาบเชลย         นายรองขัน (พราว  บุณยรัตพันธุ์ - จมื่นมหาสนิท)
         
         ...
   
ท่านจมื่นได้พบกับน.อ.สวัสดิ์ จันทนี ที่โรงพยาบาลทหารเรือ ตอนที่ท่านเข้าวัยชราและได้ไปป่วยที่นั่น ท่านได้เล่าเกร็ดต่างๆขณะเป็นมหาดเล็กในราชสำนักพระมงกุฎเกล้าฯ  เรื่องราวอยู่ในนิทานชาวไร่เล่มที่เท่าไรจำไม่ได้ครับ หนังสือไม่อยู่ใกล้ตัว
บันทึกการเข้า
NAVARAT.C
หนุมาน
********
ตอบ: 11307


ความคิดเห็นที่ 40  เมื่อ 16 ต.ค. 14, 06:22

ขบวนเสด็จพระราชดำเนินเคลื่อนต่อไปวัดบวรนิเวศวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินลงแล้วเสด็จเข้าพระวิหาร ทรงนมัสการพระพุทธชินศรี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปมาแต่โบราณ


บันทึกการเข้า
NAVARAT.C
หนุมาน
********
ตอบ: 11307


ความคิดเห็นที่ 41  เมื่อ 16 ต.ค. 14, 06:27

จากนั้น ขบวนพยุหยาตราเคลื่อนไปทางถนนพระราชดำเนิน ประทับพลับพลา บรรดาชาวยุโรปเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมถวายไชยมงคล แล้วเสด็จพระราชดำเนินสู่วัดพระเชตุพน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนมัสการพระอารามซึ่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทรงสร้าง แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับสู่พระบรมมหาราชวัง
   
เวลาค่ำสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต ทรงเชิญพระราชวงศ์จากนานาประเทศไปเสวยที่วังบางขุนพรหม


บันทึกการเข้า
V_Mee
สุครีพ
******
ตอบ: 1436


ความคิดเห็นที่ 42  เมื่อ 16 ต.ค. 14, 08:37

เวลาบ่ายทรงเครื่องพระบรมราชาภิเษก  ทรงพระมาลาเส้าสูงสีดำ  เสด็จออกทางพระทวารมุขกระสันพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
สู่พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท  ทรงพระมหาพิไชยมงกุฎ  แล้วเสด็จลงสู่เกย
ประทับพระราเชนทรยาน  พรั่งพร้อมด้วยเสวกามาตย์ราชบริพาร  กรมพระตำรวจ กรมมหาดเล็ก
แห่นำและตามเสด็จเป็น ๔ สาย  ยาตรากระบวนพยุหยาตราอย่างใหญ่จากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท
เลี้ยวออกประตูพิมานไชยศรี  ประทับพระราเชนทรยานที่เกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม


ในภาพนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับพระราเชนทรยาน  เสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนราบมีพระตำรวจหลวง สวมหมวกทรงประพาสขัดกระบี่่  สวมเสื้อทูนิกสีฟ้าหม่น  คอและมือเป็นสีบานเย็น (หมายว่าสังกัดกระทรวงวัง)  นุ่งผ้านุ่งเชิงทอง  ขัดกระบี่ฝักเงิน  เข้ากระเบวนเป็นริ้วสายนอก  คู่กับมหาดเล็กแต่งเต็มยศ  สวมหมวกหมวกค๊อกแฮต  เสื้อเอวปาดหางยาว (อีฟนิ่งเดรส) สีน้ำเงิน  กางเกงรัดใต้เข่าสีขาว  ถุงเท้าขาว  รองเท้าดำ
บันทึกการเข้า
NAVARAT.C
หนุมาน
********
ตอบ: 11307


ความคิดเห็นที่ 43  เมื่อ 16 ต.ค. 14, 08:41

ภาพที่ ๔๑ โปรดสังเกตุพลับพลาที่สร้างชั่วคราวที่ท้องสนามหลวงนะครับว่างดงามเพียงไร
บันทึกการเข้า
V_Mee
สุครีพ
******
ตอบ: 1436


ความคิดเห็นที่ 44  เมื่อ 16 ต.ค. 14, 08:49

ขบวนเสด็จพระราชดำเนินเคลื่อนต่อไปวัดบวรนิเวศวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินลงแล้วเสด็จเข้าพระวิหาร ทรงนมัสการพระพุทธชินศรี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปมาแต่โบราณ

เสด็จพระราชดำเนินวัดบวรนิเวศวิหาร  ประทับพลับพลาเปลื้องเครื่อง  ทรงเปลื้องพระมหากฐิน แล้วทรงพระมาลาเส้าสูงเสด็จไปถึงหน้าพระอุโบสถ  ทรงเปลื้องพระมาลา  แส้วเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถ ทรงนมัสการพระพุทธชินสีห์  และทรงถวายดอกไม้ธูปเทียนแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระราชอุปัธยาจารย์  ทรงพระราชอุทิศวัตถุปัจจัยถวายสำหรับบำรุงพระอารามเป็นมูลค่าราคาเงินร้อยชั่ง  พระสงฆ์ฝ่ายธรรยุติกนิกายถวายพระพร  แล้วเสด็จประทับพลับพลาเปลื้องเครื่อง  ทรงพระมหากฐินแล้วประทับพระราชยานยาตรากระบวนต่อไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

พระมหากฐินคือ พระมหามงกุฎองค์หนึ่งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในแต่ละรัชกาล  เนื่องจากพระมหาพิชัยมงกุฎมีน้ำหนักมากและไม่ได้ขนาดกับพระเศียร  เวลาทรงจะคลอน  ส่วนพระมหากฐินนั้นมีน้ำหนักเบากว่าและมีขนาดพอเหมาะกับพระเศียรจึงเหมาะที่จะทรงเวลาเสด็จพระราชดำเนินไปในที่ต่างๆ  พระมหากฐินนั้นมีที่สังเกตได้แต่ไกลตรงที่มียี่ก่าหรือขนนกปักประกอบเป็นส่วนหนึ่งของพระหามงกุฎ
บันทึกการเข้า
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 8
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.039 วินาที กับ 19 คำสั่ง