เรือนไทย
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้มาเยือน
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
ข่าว: การแนบไฟล์ กรุณาใช้ชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษเท่านั้นครับ
หน้า: [1]
  พิมพ์  
อ่าน: 2342 จุดจบของจดหมาย
little sun
บุคคลทั่วไป
 เมื่อ 03 มิ.ย. 01, 19:53

เห็นว่าน่าสนใจค่ะเลยเอามาฝากเขียนโดยอาจารย์สุทัศน์ จากผู้จัดการค่ะ
มนุษย์ในสมัยโบราณรู้จักแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นโดยใช้วิธี
บรรยายความนึกคิดเหล่านั้นลงบนกระดาษ papyrus ผนังถ้ำ หนังสัตว์
กระดูกสัตว์ ดินเหนียว เครื่องปั้นดินเผาหรือกระดาษธรรมดา การศึกษา
ข้ อความที่ถูกบันทึกลงบนสื่อเหล่านี้แล้วส่งให้ผู้รับอ่านหรือที่เรารู้จักกัน
ในนามว่าจดหมายนั้น ช่วยให้เราเห็นวิสัยทัศน์ ข้อคิดและอารมณ์ของคน
เขียนได้เป็นอย่างดี และตัวคำบรรยายที่ใช้เขียนนั้น กล่าวถึงเห ตุการณ์
ต่างๆ ที่กำลังเกิดขณะนั้น เราก็สามารถรู้เห็นประวัติศาสตร์ได้ด้วย
บันทึกการเข้า
little sun
บุคคลทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 1  เมื่อ 03 มิ.ย. 01, 12:04

นักอักษรศาสตร์ได้พบว่า จดหมายที่เราใช้ในการส่งข่าวคราวถึงกัน
นั้น อาจมีหลายรูปแบบเช่น จดหมายบางฉบับเมื่อเขียนเสร็จแล้วจะ ถูก
นำไป ใส่ในขวดแก้ว เพื่อลอยน้ำ บางฉบับถูกเขียนเป็นรหัสเพื่อไม่
ให้บุคคลอื่นล่วงรู้ความหมายหรือข้อมูลที่มีในจดหมายฉบับนั้น บางฉบับ
ก็เขียนด้วยหมึกที่ไม่มีสี ซึ่งผู้รับจะต้องนำไปลนไฟจึงจะสามา รถอ่าน
ข้อความที่มีในจดหมายนั้นได้ จดหมายบางฉบับก็อาจเขียนด้วยหมึกที่
ทำด้วยเลือด เพื่อแสดงความจริงใจและจริงจังของผู้เขียนก็มี และถึงแม้
จดหมายจะมีความหลากหลายในรูปลักษณ์สักปานใด เราก็ต้องยอมรับ
ว ่าจดหมายที่เขียนดี มักจะให้แง่คิดและมุมมองทั้งในด้านวิชาการ
ปรัชญา การเมือง หรือส่วนตัวที่กว้างไกลจนทำให้เรารู้สึกว่าจดหมายตั้งแต่
ในสมัยโบราณได้มีส่วนทำ ให้สังคมมนุษย์มีวิวัฒนาการ
บันทึกการเข้า
little sun
บุคคลทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 2  เมื่อ 03 มิ.ย. 01, 12:05

นักประวั ติศาสตร์ได้พบว่า มนุษย์เริ่มเขียนจดหมายติดต่อกันเป็น
ครั้งแรกเมื่อประมาณ 4,360 ปีมาแล้ว เมื่อฟาโรห์ Piope ที่ 2 แห่ง
อียิปต์ทรงพระอักษรถึงแม่ทัพของพระองค์ชื่อ Harchut ให้นำเหล่าคน
แคระที่แพ้สงครามม าเป็นทาสในราชสำนักของพระองค์ ส่วนพระนาง
Cleopatra ก็ทรง เคยจารึกคำบรรยายความรักของพระนางลงบน
อัญมณีให้ Mark Anthory อ่าน และในยามที่จักรพรรดิ Alexander
มหาราช ทรงกำลังออกศึกสงคราม ณ ที่ที่อยู่ไก ลหลายพันกิโลเมตรจาก
อาณาจักร Macedonia ของพระองค์ พระองค์จะทรงโปรดให้ทหารม้านำพระ
ราชสาสน์ของพระมารดา ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
มาให้พระองค์ทรงอ่านทุกวัน หรือ เมื่อจักรพรรดิจีน ทรงทราบข่าว
ว่า Newton พบกฎแรงดึงดูดแบบโน้มถ่วงของโลก พระองค์ได้ทรงส่ง
พระราชสาสน์ถึง Newton เพื่อแสดงความยินดีโดยจ่าหน้าซองสั้นๆ
เพียงว่า Mr. Newton Europe และพระราชสาสน์ ฉบับนั้นก็ถึงมือ
N ewton ได้อย่างไร้ปัญหาใดๆ เป็นต้น ดังได้กล่าว แล้วว่า
จดหมายนอกจากจะทำให้ผู้อ่านรู้ความรู้สึกของคนเขียนแล้ว ยังทำให้ผู้
อ่านเข้าใจจิตใจของคนเขียนด้วย ดังนั้น ใครใดก็ตามที่ได้อ่านจดหมายที่
John Adams, Thomas Jefferson และ John Quincy Adams เขียน
ถึงกัน เขาก็จะเข้าใจทันทีว่าวีรบุรุษเหล่านั้นมีทัศนคติและวิสัยทัศน์เช่นไร
ต่อการประกาศตัวเป็นเอกราชของสหรัฐอเมริกา
บันทึกการเข้า
little sun
บุคคลทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 3  เมื่อ 03 มิ.ย. 01, 12:06

นักประวั ติศาสตร์ได้พบว่า มนุษย์เริ่มเขียนจดหมายติดต่อกันเป็น
ครั้งแรกเมื่อประมาณ 4,360 ปีมาแล้ว เมื่อฟาโรห์ Piope ที่ 2 แห่ง
อียิปต์ทรงพระอักษรถึงแม่ทัพของพระองค์ชื่อ Harchut ให้นำเหล่าคน
แคระที่แพ้สงครามม าเป็นทาสในราชสำนักของพระองค์ ส่วนพระนาง
Cleopatra ก็ทรง เคยจารึกคำบรรยายความรักของพระนางลงบน
อัญมณีให้ Mark Anthory อ่าน และในยามที่จักรพรรดิ Alexander
มหาราช ทรงกำลังออกศึกสงคราม ณ ที่ที่อยู่ไก ลหลายพันกิโลเมตรจาก
อาณาจักร Macedonia ของพระองค์ พระองค์จะทรงโปรดให้ทหารม้านำพระ
ราชสาสน์ของพระมารดา ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
มาให้พระองค์ทรงอ่านทุกวัน หรือ เมื่อจักรพรรดิจีน ทรงทราบข่าว
ว่า Newton พบกฎแรงดึงดูดแบบโน้มถ่วงของโลก พระองค์ได้ทรงส่ง
พระราชสาสน์ถึง Newton เพื่อแสดงความยินดีโดยจ่าหน้าซองสั้นๆ
เพียงว่า Mr. Newton Europe และพระราชสาสน์ ฉบับนั้นก็ถึงมือ
N ewton ได้อย่างไร้ปัญหาใดๆ เป็นต้น ดังได้กล่าว แล้วว่า
จดหมายนอกจากจะทำให้ผู้อ่านรู้ความรู้สึกของคนเขียนแล้ว ยังทำให้ผู้
อ่านเข้าใจจิตใจของคนเขียนด้วย ดังนั้น ใครใดก็ตามที่ได้อ่านจดหมายที่
John Adams, Thomas Jefferson และ John Quincy Adams เขียน
ถึงกัน เขาก็จะเข้าใจทันทีว่าวีรบุรุษเหล่านั้นมีทัศนคติและวิสัยทัศน์เช่นไร
ต่อการประกาศตัวเป็นเอกราชของสหรัฐอเมริกา
บันทึกการเข้า
little sun
บุคคลทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 4  เมื่อ 03 มิ.ย. 01, 12:07

สถิติที่ได้จากการสำรวจเมื่อปลายปีนี้แสดงให้เห็นว่า คนอเมริกัน
เขียนจดหมายปีละ 225 ฉบับ คนออสเตรเลียเขียนคนละ 178 ฉบับ
ใน 1 ปี และสถ ิติการเขียนจดหมายสำหรับคนอังกฤษ ฝรั่งเศส และอิ
ตาลีเป็น 128, 99 และ 56 ฉบับ ตามลำดับ และในอนาคตตัวเลข
จำนวนจดหมายที่คน ในแต่ละชาติเขียนก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงๆ เพราะ
ทุกวันนี้ ทุกคนนิยมใช้โทรศัพท์ม ือถือหรือแฟกซ์ในการติดต่อกัน สังคม
เรากำลังกลายสภาพเป็นสังคมที่พูดจากันแทนที่จะเป็นสังคมที่เขียน
จดหมายถึงกัน

คำถามจึงมีว่า เทคโนโลยีสมัยใหม่กำลังประหารจดหมายใช่หรือไม่

ในหนังสือ Letters o f the Century โดย L. Grunwald และ
S.J. Adler ผู้เขียนทั้งสองได้ตอบคำถามข้างบนว่า ทุกวันนี้วัฒนธรรม
การเขียนจดหมายของมนุษย์กำลังสลาย เพราะสถิติที่ได้จากการสำรวจ
แสดงให้เห็นว่า ณ ว ันนี้ เพียง 2% ของจดหมายที่ส่งในอเมริกาเป็น
จดหมายส่วนตัว อีก 98% ที่เหลือเป็นจดหมายธุรกิจ และในอีก 3 ปี
เทคโนโลยี internet จะทำให้ธุรกิจไปรษณีย์สูญเสียเงินรายได้ถึง 7 แสน
ล้านบาท/ปี ส่วนใน อังกฤษ นั้น สถิติแสดงให้เห็นว่า 12% ของ
ไปรษณียภัณฑ์เป็นจดหมายสังคม ส่วนอีก 87% เป็นจดหมายธุรกิจ และ
เมื่อธุรกิจเหล่านี้มุ่งมั่นจะตัดทอน ค่าโสหุ้ย ดังนั้น เราจึงเห็นว่าใน
เวลาอีกไม่นาน กระบวนการชำระ ค่าบิล ต่างๆ จะกระทำผ่าน
ธนาคารแบบ online ซึ่งจะทำให้บริษัทสิ้นเปลืองเงิน เพียง 10%
ของที่จะต้องใช้ในการจ้างพนักงานส่งบิลทางไปรษณีย์และ ใน
อนาคตอันใกล้นี้ เราก็คงจะได้เห็นถุงไ ปรษณีย์ที่บุรุษไปรษณีย์แบก มี
น้ำหนักน้อยมากเพราะคนเราเขียนจดหมายถึงกันน้อยลง
บันทึกการเข้า
little sun
บุคคลทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 5  เมื่อ 03 มิ.ย. 01, 12:08

แต่ก็คงไม่ถึงขนาดว่าไม่เขียนจดหมายถึงกันเลย เพราะเวลาถึง
โอกาสที่สำคัญๆ เช่น วันเกิดหรือวันปีใหม่ คนหลายคนก็ ยังนิยมส่งจดหมาย
ที่มีโปสการ์ดเขียนว่า Happy Birthday หรือ Happy New Year เพราะ
การส่งบัตรอวยพรแบบ e-mail นั้น ดูห่างเหินและไม่ใกล้ชิดเท่า
จดหมาย

เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้ หนังสือพิมพ์ที่ K uwait ได้รายงาน
ว่าชาวอิหร่านคนหนึ่ง ซึ่งมีอาชีพเป็นพ่อค้าอยู่ในเมือง Kuwait City ชื่อ
H.M. Dahgani ได้ใช้เวลาวันละ 4 ชั่งโมงทุกวันเป็นเวลานาน 13 เดือน
เขียนจดหมายถึงเพื่อนของ เขาทำให้ได้จดหมายที่มีความยาวถึง 150
เมตร และหนัก 2 กิโลกรัม จดหมายที่มีความยาว 40 เซนติเมตรฉบับนี้
มีข้อความที่กล่าวถึงความรัก ศาสนาและการสมรส Dahgani กล่าวว่า
เพื่อนของเขาอาจจะต้องใช้เว ลานานถึง 2 ปี จึงจะอ่านจดหมายฉบับนี้
จบ ส่วนสาเหตุที่ทำให้เขาต้องเขียนจดหมายฉบับอภิมหายาวนี้ก็เพราะ
เพื่อนของเขาชอบบ่นว่า จดหมายของเขามักจะสั้นไปครับ n
บันทึกการเข้า
little sun
บุคคลทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 6  เมื่อ 03 มิ.ย. 01, 12:12

ยาวไปหน่อยนะคะแฮะๆ แล้วในประเทศเราเริ่มส่งจดหมายตั้งแต่เมื่อไรคะ
     บางคนบอกว่าอ่านจดหมายมีความรู้สึกดีกว่าได้อ่านอีเมล อันนี้คิดอยางไรบ้างคะ
บันทึกการเข้า
CrazyHOrse
บุคคลทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 7  เมื่อ 03 มิ.ย. 01, 20:09

ผมว่า email ก็คือจดหมายประเภทหนึ่ง ซึ่งถ้าจะยอมให้นับรวมด้วย ผมเขียนจดหมายปีละหลายพันฉบับเชียวครับ ยิ้ม
บันทึกการเข้า
ภูมิ
บุคคลทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 8  เมื่อ 04 มิ.ย. 01, 07:53

>บางคนบอกว่าอ่านจดหมายมีความรู้สึกดีกว่าได้อ่านอีเมล อันนี้คิดอยางไรบ้างคะ
email ส่งง่ายเกินไปทําให้เวลาเขียนไม่ค่อยได้คิดอะไร  
จดหมายทําให้เห็นถึงความตั้งใจ
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.035 วินาที กับ 17 คำสั่ง