เรือนไทย
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้มาเยือน
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
ข่าว: การแนบไฟล์ กรุณาใช้ชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษเท่านั้นครับ
หน้า: 1 ... 52 53 [54] 55 56 ... 85
  พิมพ์  
อ่าน: 105572 sLOVEnia Croatia Album
SILA
หนุมาน
********
ตอบ: 6219


ความคิดเห็นที่ 795  เมื่อ 27 ธ.ค. 13, 10:53

          ท่าเรือเก่าแห่งนี้เป็นหนึ่งในพื้นที่ส่วนที่เก่าที่สุดของเมือง ออกแบบและ
ดำเนินการสร้างโดยวิศวกร Paskoje Milicevic ในช่วงปลายศตวรรษที่ 15
บนพื้นที่ของวิหารสมัยพรี-โรมาเนสค์ และวังเจ้าเมือง(Rector's Palace)

ภาพท่าเรือเมื่อมองลงมาจาก cable car ขึ้นเขาเซอร์จ


บันทึกการเข้า
SILA
หนุมาน
********
ตอบ: 6219


ความคิดเห็นที่ 796  เมื่อ 27 ธ.ค. 13, 10:58

ส่วนที่โดดเด่นที่สุดของท่าเรือคือ ช่องโค้งขนาดใหญ่ของ

                             The Large Arsenal

            อาคารคลังแสงใหญ่อยู่ทางตะวันตกของอ่าว สร้างขึ้นในตอนปลายศตวรรษที่ 12
และต่อเติมเพิ่มขึ้นในศตวรรษที่ 15 ตัวอาคารอิงกับอาคารมหาสภาในเมือง ด้านหน้าอาคาร
เปิดเป็นช่องโค้ง 4 ช่อง(ปัจจุบันโค้งช่องหนึ่งถูกปิดไป)
            ที่นี่เป็นอู่ต่อเรือและซ่อมเรือรบ โดยช่องโค้งนี้จะถูกก่ออิฐปิดระหว่างการต่อเรือใหม่
หรือซ่อมเรือที่ต้องใช้เวลานานเพื่อป้องกันการก่อวินาศกรรมบันทึกการเข้า
SILA
หนุมาน
********
ตอบ: 6219


ความคิดเห็นที่ 797  เมื่อ 27 ธ.ค. 13, 11:01

           ในปี 1863 อาคารคลังแสงได้ถูกรื้อถอนลงเกือบหมดเพื่อเปลี่ยนเป็นโรงละคร
ที่ไม่คงสภาพเหลืออยู่แล้ว ปัจจุบันส่วนระเบียงของช่องโค้งอาคารคลังแสงได้กลายเป็น
ร้านกาแฟมาแต่ปี 1933

ภาพจากเน็ท  


บันทึกการเข้า
SILA
หนุมาน
********
ตอบ: 6219


ความคิดเห็นที่ 798  เมื่อ 27 ธ.ค. 13, 11:04

ระหว่างอาคารคลังแสงใหญ่นี้กับป้อม St John คือประตูท่าเรือ

                      The Gate of the port

        เป็นทางผ่านเข้าออกเมืองทางท่าเทียบเรือนี้ สร้างขึ้นในปี 1476
เมื่อผ่านประตูนี้เข้าไปจะพบกับลานหน้าวิหารเมือง

ภาพจากเน็ท


บันทึกการเข้า
SILA
หนุมาน
********
ตอบ: 6219


ความคิดเห็นที่ 799  เมื่อ 27 ธ.ค. 13, 11:08

นอกจากนี้ยังมีประตูเข้าเมืองจากท่าเรืออีกหนึ่งที่คือ ประตูตลาดปลา

                       The Gate of the Fish Market

         สร้างขึ้นในแบบกอธิคระหว่างปี 1381 - 1387 อยู่ทางตะวันออกของคลังแสงใหญ่
บริเวณนี้เคยเป็นตลาดปลาที่เปิดค้าขายมาจนครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 เหนือประตูด้านนอก
เป็นที่ประดิษฐานรูปสลักนักบุญเบลสผู้พิทักษ์เมือง

ภาพจากเน็ท


บันทึกการเข้า
SILA
หนุมาน
********
ตอบ: 6219


ความคิดเห็นที่ 800  เมื่อ 27 ธ.ค. 13, 11:12

ถัดจากประตูตลาดปลาไปอีกทางตะวันออกเป็น

                            The Small Arsenal

         อาคารคลังแสงเล็กสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 ด้านหน้าอาคารก็เป็นช่องโค้ง
คล้ายคลังแสงใหญ่แต่มีสามช่องและขนาดเล็กกว่า ที่นี่ใช้เป็นที่ซ่อมแซมเรือขนาดย่อม

ภาพจากเน็ท 


บันทึกการเข้า
SILA
หนุมาน
********
ตอบ: 6219


ความคิดเห็นที่ 801  เมื่อ 27 ธ.ค. 13, 11:16

ก่อนจะเดินออกจากท่าผ่านประตูเข้าไปในเมือง หันกลับไปมองสิ่งก่อสร้างขนาดมหึมา
น่าเกรงขาม ณ ฟากตรงข้าม นั่นคือ

                               ป้อม St. John Fortress

          เดิมเรียกว่า Tower of the Mole คือ สิ่งก่อสร้างสำคัญเชิงอนุสรณ์ทางด้านใต้/
ตะวันออกของท่าเรือเมืองเก่าทำหน้าที่เฝ้าระวังท่ามาตั้งแต่แรกสร้างในตอนกลางศตวรรษที่ 14
แล้วถูกปรับเปลี่ยนหลายครั้งในช่วงศตวรรษที่ 15 และ 16 ดังปรากฏในรูปที่อารามดอมินิกัน
          ลักษณะของป้อมที่เห็นในปัจจุบันนี้เป็นผลงานการสร้างในศตวรรษที่ 16 โดย Paskoje
Milicevic ช่างท้องถิ่น รูปทรงของป้อมมีทั้งทรงโค้งกลมที่ส่วนโคนป้อมลาดเอียง และรูปตรง
ตั้งฉาก โดยตัวป้อมส่วนรูปโค้งทรงกระบอกนั้นหันเข้าหาทะเล ส่วนด้านแบนตรงตั้งฉากหันเข้า
ท่าเรือ   


บันทึกการเข้า
SILA
หนุมาน
********
ตอบ: 6219


ความคิดเห็นที่ 802  เมื่อ 27 ธ.ค. 13, 11:19

          อาคารป้อมซึ่งมีขนาดใหญ่โตโอฬารขึงขังตั้งตระหง่านง้ำอยู่ริมน้ำทำให้
ศัตรูที่กรายใกล้เมื่อได้เห็นเป็นต้องหวั่นหวาดนี้มีการติดตั้งปืนเป็นอาวุธพิทักษ์
ปกป้องภัยจากโจรสลัดและศัตรูที่บังอาจจะจู่โจมเข้ามาทางท่าเรือ

ภาพจากเน็ท พอแลเห็นรูปสลักนักบุญพิทักษ์เมืองประดิษฐานที่ด้านโค้งหันออกทะเล
ของป้อม


บันทึกการเข้า
SILA
หนุมาน
********
ตอบ: 6219


ความคิดเห็นที่ 803  เมื่อ 27 ธ.ค. 13, 11:22

ไม่พบข้อมูลว่าป้อมเซนต์ จอห์นนี้ตั้งชื่อตาม St John ท่านไหน โดยทั่วไป St John
มักจะหมายถึง St John the Apostle นักบุญยอห์นอัครทูต(หนึ่งใน 12 อัครสาวก)

ภาพป้อมเซนต์ จอห์นเมื่อมองลงมาจากเขาเซอร์จ


บันทึกการเข้า
SILA
หนุมาน
********
ตอบ: 6219


ความคิดเห็นที่ 804  เมื่อ 27 ธ.ค. 13, 11:29

อีกด้านหนึ่งของท่าเยื้องป้อมนักบุญยอห์น คือ

                       หอ St Luke Tower

         ซึ่งเป็นหนึ่งในหอคอยเก่าแก่ปกป้องเมือง สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 และ Milicevic
วิศวกรเมืองได้สร้างปราการทรงกลมเติมให้ในเวลาต่อมา ก่อนการสร้าง Kase Mole ถึงยาม
ค่ำคืนทางการจะทำการปิดอ่าวโดยการขึงโซ่และวางท่อนไม้ระหว่างป้อมนี้กับป้อม St John
ต่อมาเมื่อมีการสร้าง Kase Mole การขึงโซ่จึงย่นระยะลงเป็นระหว่างป้อมกับกำแพงนี้

ภาพจากเน็ท


บันทึกการเข้า
SILA
หนุมาน
********
ตอบ: 6219


ความคิดเห็นที่ 805  เมื่อ 27 ธ.ค. 13, 11:31

            ปัจจุบันป้อม St John เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในชั้นล่าง

ภาพจากเน็ท


บันทึกการเข้า
SILA
หนุมาน
********
ตอบ: 6219


ความคิดเห็นที่ 806  เมื่อ 27 ธ.ค. 13, 11:34

           ส่วนชั้นบนคือพิพิธภัณฑ์สมุทรและชาติพันธุ์  Maritime Museum        
 
ภาพจากเน็ท


บันทึกการเข้า
SILA
หนุมาน
********
ตอบ: 6219


ความคิดเห็นที่ 807  เมื่อ 27 ธ.ค. 13, 11:37

           จัดแสดงประวัติเรือเดินสมุทรและพาณิชย์นาวีที่เกรียงไกรของดูบรอฟนิค

ภาพจากเน็ท           


บันทึกการเข้า
SILA
หนุมาน
********
ตอบ: 6219


ความคิดเห็นที่ 808  เมื่อ 27 ธ.ค. 13, 11:41

            บริเวณแถบท่าเรือของเมืองนี้ นอกจากป้อม St John แล้วยังมีป้อม Revelin
ตั้งอยู่บนบกฝั่งตรงข้ามด้วย

ป้อม Revelin บนฝั่งอยู่หลังต้นไม้บัง


บันทึกการเข้า
SILA
หนุมาน
********
ตอบ: 6219


ความคิดเห็นที่ 809  เมื่อ 02 ม.ค. 14, 10:08

ภาพจากเน็ท บรรยากาศเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ฉลองปีใหม่ 2014 ที่ดูบรอฟนิค

บริเวณลานน้ำพุใหญ่ Onofrio


บันทึกการเข้า
หน้า: 1 ... 52 53 [54] 55 56 ... 85
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.033 วินาที กับ 19 คำสั่ง