เรือนไทย
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้มาเยือน
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
ข่าว: การแนบไฟล์ กรุณาใช้ชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษเท่านั้นครับ
หน้า: 1 ... 70 71 [72] 73 74 ... 85
  พิมพ์  
อ่าน: 105353 sLOVEnia Croatia Album
SILA
หนุมาน
********
ตอบ: 6217


ความคิดเห็นที่ 1065  เมื่อ 17 มี.ค. 14, 09:02

           ภายในอาคารประกอบด้วยช่องทางเดินยาวระหว่างที่นั่งในโบสถ์กำหนดแนวด้วย
เสาสูงจากประตูนำเข้าสู่แท่นบูชา 3 ช่อง มุข 3 ด้าน และโดมแบบบารอคอยู่เหนือตำแหน่ง
ตัดกัน(crossing) ของส่วนที่เป็นบริเวณชุมนุมของผู้มาโบสถ์จากประตูถึงแท่นบูชา(nave)
และส่วนปีกของโบสถ์ซึ่งเป็นแนวขวาง(transept) ตามรูปแบบกางเขนละติน แสงจากภาย
นอกส่องผ่านทางหน้าต่างบารอค


บันทึกการเข้า
SILA
หนุมาน
********
ตอบ: 6217


ความคิดเห็นที่ 1066  เมื่อ 17 มี.ค. 14, 09:04

          อาคารหอโดมที่อยู่เหนือตำแหน่ง crossing ระหว่าง nave และ transept


บันทึกการเข้า
SILA
หนุมาน
********
ตอบ: 6217


ความคิดเห็นที่ 1067  เมื่อ 17 มี.ค. 14, 09:14

           ผนังหลังแท่นหลักติดตั้งชุดภาพ(polyptych) ฝีมือ Titian(Tiziano Vecelli หรือ
Vecellio 1488/1490 – 27 August 1576) จิตรกรเรเนซองชาวอิตาลี สมาชิกคนสำคัญ
ของ Venetian school(art) แห่งศตวรรษที่ 16
           ภาพใหญ่ตรงกลาง แสดงช่วงขณะพระแม่มารียกขึ้นสวรรค์ ฉากหลังส่วนบนเป็นกลุ่ม
เมฆมืดมนแต่ใจกลางสว่างเรืองรองรัศมี พระแม่มารีลอยเลื่อนเคลื่อนสู่สวรรค์ บนนั้นเทวดาน้อย
รอรับพร้อมมงกุฎทองคำสำหรับสวมศีรษะพระแม่มารี เป็นเครื่องหมายองค์ราชินีแห่งสรวงสวรรค์
(และโลก) เหล่าสาวกพระไครสต์เบื้องล่างแหงนมองพระนาง เว้นแต่หนึ่งท่านก้มลงมองหลุม
พระศพที่ว่างเปล่า

             รูปพระนางพรหมจารีรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ - Assumption of the Virgin นี้วาดขึ้น
ในปี 1552 เดิมติดตั้งอยู่ในโบสถ์ St Lazarus ซึ่งอยู่นอกกำแพงเมือง วุฒิสภาได้ขอภาพนี้มา
ประดับวิหารหลังการบูรณะครั้งหลังเหตุแผ่นดินไหวปี 1667


บันทึกการเข้า
SILA
หนุมาน
********
ตอบ: 6217


ความคิดเห็นที่ 1068  เมื่อ 17 มี.ค. 14, 09:15

         รูปเล็กทางซ้ายมือภาพล่างคือรูป St Blaise ที่คุ้นตาและ St Lazarus เหนือขึ้นไป
เป็นภาพประมุขทูตสวรรค์(Archangel) กาเบรียลประกาศสารการตั้งครรภ์พระบุตรพระเป็นเจ้า
ต่อมารีซึ่งคุกเข่าน้อมรับฟังอยู่ในแผ่นภาพฝั่งขวาบน ส่วนขวาล่างคือภาพของ St Nicolas และ
St Benedict ยืนอยู่ด้านหลัง


บันทึกการเข้า
SILA
หนุมาน
********
ตอบ: 6217


ความคิดเห็นที่ 1069  เมื่อ 17 มี.ค. 14, 09:18

         เหนือภาพพระแม่มารีเคลื่อนสู่สวรรค์ คือกระจกสีรูปนกพิราบ ล้อมรอบด้วยทูตสวรรค์
          
              นกพิราบ คือ สัญลักษณ์แห่ง พระจิตหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์(Holy Spirit)  
         ตามความเชื่อของคริสต์ศาสนิกชนส่วนใหญ่ เรื่องตรีเอกภาพ(Trinity) ถือว่าพระเจ้า
พระองค์เดียวนั้นทรงมีสามพระบุคคลแตกต่างกัน คือ พระบิดา พระบุตร(เชื่อว่าเกิดเป็นพระไครสต์)
และพระวิญญาณบริสุทธิ์  
         พระวิญญาณบริสุทธิ์นี้ได้เสด็จลงมาบนมารีผู้เป็นแม่พระปฏิสนธินิรมล(Immaculate
Conception of Mary - ทรงปฏิสนธิโดยปราศจากมลทินใดๆ ของบาปกำเนิด - original sin)
และบุตรที่เกิดเรียกว่าวิสุทธิ์ และเรียกว่าพระบุตรของพระเจ้า


บันทึกการเข้า
SILA
หนุมาน
********
ตอบ: 6217


ความคิดเห็นที่ 1070  เมื่อ 17 มี.ค. 14, 09:20

          ฝั่งตรงข้ามคือแกรนด์ ออร์แกนประดับลวดลายทองสวยหรูเรืองรองแบบบารอค


บันทึกการเข้า
SILA
หนุมาน
********
ตอบ: 6217


ความคิดเห็นที่ 1071  เมื่อ 17 มี.ค. 14, 09:24

         แท่นบูชาด้านข้างแท่นนี้ ขนาบด้วยเสาคอรินเธียน ตรงกลางเป็นรูป St Bernard -
นักบุญแบร์นาร์แห่งแกลร์โว ท่านเป็นอธิการอาราม (Abbot) ชาวฝรั่งเศสผู้มีบทบาทสำคัญ
ในการปฏิรูปชีวิตอารามวาสีของคณะ Cistercian ซึ่งยึดวิถีชีวิตของนักพรตเน้นการใช้แรงงาน
ด้วยมือและการดำรงชีพด้วยตนเอง อารามคณะจึงมักจะมีระบบการหารายได้ด้วยกิจการต่าง ๆ
เช่น การเกษตรกรรม หรือ การกลั่นเบียร์ นอกจากนี้ท่านยังมีบทบาทในการสังคายนา และสงคราม
ครูเสดครั้งที่สอง
          รูปของท่านกับพระแม่มารีหลายรูปเล่าเรื่องราว Lactation of St Bernard นั่นคือ
เหตุการณ์หลังจากพระกุมารดื่มน้ำนมแล้วพระแม่ได้บีบน้ำนมจากอุระเข้าสู่(ตา,ริมฝีปาก) ของ
ท่านนักบุญที่นั่งคุกเข่าอยู่ สื่อความหมายว่าท่านได้รับปัญญาจากน้ำนม หรือ พระแม่คือพระมารดา
ของท่าน(และของมวลมนุษยชาติ) และ น้ำนมช่วยรักษาการติดเชื้อของดวงตาท่าน


บันทึกการเข้า
SILA
หนุมาน
********
ตอบ: 6217


ความคิดเห็นที่ 1072  เมื่อ 17 มี.ค. 14, 09:36

           อีกแท่นข้างที่น่าสนใจคือ แท่นสังเวย(votive Altar) Our Lady of the Port
บูชารูปแม่พระอุ้มพระกุมาร วาดบนแผ่นไม้ในแบบภาพ Madonna and Child ของดั้งเดิม
เว้นส่วนใบหน้าของแม่พระและพระกุมารแล้วส่วนอื่นของภาพเป็นเงินนูน แท่นนี้นักเดินเรือ
และครอบครัวจะมาอธิษฐานเพื่อขอพรคุ้มครอง บ้างก็จะถวายเครื่องประดับทำจากปะการัง
แขวนไว้สองข้างรูป

           แม่พระและพระกุมาร (Madonna and Child)  คือรูปของพระแม่มารี(แม่พระ) และ
พระกุมารเยซู เป็นรูปเคารพที่สำคัญที่สุดรูปหนึ่งในศาสนาคริสต์
           Madonna(ภาษาอิตาลีสมัยกลาง) หมายถึงสตรีผู้สูงศักดิ์หรือมีความสำคัญ และเป็นคำ
ที่ใช้เรียกแทนรูปเคารพของพระแม่มารี
           Madonna แปลว่าพระแม่เจ้าของข้าพระองค์ (My Lady) ซึ่งเป็นการเน้นความใกล้ชิด
ของผู้เคร่งครัด ชื่อที่ใช้เป็นการแสดงถึงความนิยมของ “ลัทธิบูชาพระแม่มารี” และการแพร่หลาย
ของภาพวาดของพระแม่ที่สร้างเพื่อสนองความต้องการของ “ลัทธิบูชาพระแม่มารี” ในยุคกลาง (วิกกี้)


บันทึกการเข้า
SILA
หนุมาน
********
ตอบ: 6217


ความคิดเห็นที่ 1073  เมื่อ 17 มี.ค. 14, 09:42

          แท่นข้างสไตล์ Nordic-Baroque ผลงานชิ้นเยี่ยมระดับ masterpiece สร้างจาก
หินอ่อนสีม่วงนี้ สร้างด้วยหินอ่อนสีม่วงงามอร่ามหรูบูชานักบุญ John of Nepomuk ผู้เป็นที่
นับถืออย่างสูงในกรุงปราก ดังปรากฏรูปท่านบนสะพาน Charles และแผ่นหินสลักเหตุการณ์
ท่านถูกโยนจากสะพานลงแม่น้ำ Vltava
         ตำนานเรื่องราวกล่าวถึงสาเหตุมรณสักขีของท่านแตกต่างกันไป เรื่องซึ่งเป็นที่นิยมเล่าว่า
ท่านปฏิเสธที่จะเผยคำสารภาพบาป(ซึ่งบางแหล่งกล่าวว่าเป็นคำสารภาพบาปของราชินีเรื่องชู้รัก)
ท่านจึงถูกลงโทษโดยกษัตริย์ Wenceslas IV ทรงสั่งให้ทรมานท่านแล้วโยนจากสะพานในปี 1393
    


บันทึกการเข้า
SILA
หนุมาน
********
ตอบ: 6217


ความคิดเห็นที่ 1074  เมื่อ 17 มี.ค. 14, 09:52

         (บ้างว่าท่านอยู่ในฝ่ายการเมืองฝั่งตรงข้าม บ้างสันนิษฐานว่าท่านนั้นไม่มีตัวตน และ
บางกระแสกล่าวว่าท่านอาจจะเป็นคนเดียวกันกับ Jan Hus นักเทวะวิทยา อาจารย์มหาวิยาลัย
ที่แสดงความเห็นแนะนำการปฏิรูปด้านศาสนาซึ่งสร้างความไม่พอใจต่อฝ่ายบริหารและศาสนา
จนกษัตริย์ Wenceslas IV มีบัญชาให้ประหาร)

John of Nepomuk - a statue on the Charles Bridge in Prague


บันทึกการเข้า
SILA
หนุมาน
********
ตอบ: 6217


ความคิดเห็นที่ 1075  เมื่อ 18 มี.ค. 14, 10:10

ใกล้กับแท่นนี้เป็นทางเข้าคลังสมบัติวิหาร(Cathedral's treasury) ที่มั่งคั่งที่สุดของ
แถบแดลเมเชีย
 
               กรุสมบัติของวิหารอยู่ในโบสถ์น้อยสไตล์บารอคออกแบบโดย Gropelli ภาพวาด
บนผนังและเพดานเป็นผลงานของ Petar Matei Matejevic ในศตวรรษที่ 17 นอกจากนี้
ยังมีรูปวาดอันทรงคุณค่าจากศตวรรษที่ 13 - 16 จัดวางอยู่ด้วย
              ที่นี่เคยเป็นหนึ่งในห้องเก็บรักษาของมีค่าสูงสุดในแถบเอดริแอติค แต่ต่อมาได้รับ
ความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวปี 1667           


บันทึกการเข้า
SILA
หนุมาน
********
ตอบ: 6217


ความคิดเห็นที่ 1076  เมื่อ 18 มี.ค. 14, 10:13

              สถานที่นี้เก็บอัฐิและสิ่งของบูชาของนักบุญหลายท่านไว้ในโกศ(reliquary)
ทองหรือเงินเป็นจำนวนมากมายจากช่วงเวลาหลายร้อยปี แต่เดิมมีบันทึกถึงโกศศักดิ์สิทธิ์
เก็บรักษาไว้ที่โบสถ์นักบุญปีเตอร์, จุลสภา แล้วย้ายไปเก็บรักษาที่ป้อม Revelin หลังเหตุ
แผ่นดินไหวปี 1667 ก่อนที่จะนำมาเก็บไว้ที่อารามดอมินิกันแล้วจึงมาอยู่ที่นี่เมื่อปี 1721

             สมบัติบูชาที่มีค่าสูงสุดของโกศเกือบสองร้อยชิ้นที่เก็บไว้ที่นี่คือ อัฐิของท่านนักบุญเบลส
โกศสำคัญของท่าน 3 ชิ้น ได้แก่ โกศเก็บอัฐิกระโหลก, โกศอัฐิแขนและขา จัดเก็บไว้ในตู้นี้


บันทึกการเข้า
SILA
หนุมาน
********
ตอบ: 6217


ความคิดเห็นที่ 1077  เมื่อ 18 มี.ค. 14, 10:18

            โกศเก็บอัฐิส่วนศีรษะประดิษฐ์เป็นรูปมงกุฎจักรพรรดิไบซันทีน มีขนาดสูง 17 ซม.
และเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 ซม. ตกแต่งด้วยอัญมณีเป็นผลงานฝีมือช่างทองช่วงศตวรรษที่ 11


บันทึกการเข้า
SILA
หนุมาน
********
ตอบ: 6217


ความคิดเห็นที่ 1078  เมื่อ 18 มี.ค. 14, 10:20

          โกศรูปศีรษะและมือนี้จะถูกนำไปตั้งขบวนแห่ไปในเมืองในวันท่านนักบุญเบลส


บันทึกการเข้า
SILA
หนุมาน
********
ตอบ: 6217


ความคิดเห็นที่ 1079  เมื่อ 18 มี.ค. 14, 10:23

              ทางด้านหลังคือกางเขนเงินขนาดใหญ่สไตล์กอธิคตอนปลายที่บรรจุชิ้นไม้จาก
กางเขนแท้(True Cross) เป็นฝีมือของช่างทองของดูบรอฟนิคในปี 1536 


บันทึกการเข้า
หน้า: 1 ... 70 71 [72] 73 74 ... 85
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.043 วินาที กับ 19 คำสั่ง