เรือนไทย
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้มาเยือน
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
ข่าว: การแนบไฟล์ กรุณาใช้ชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษเท่านั้นครับ
หน้า: [1]
  พิมพ์  
อ่าน: 4865 เกี่ยวกับราชทินนามครู
chatchawan
มัจฉานุ
**
ตอบ: 96


 เมื่อ 10 เม.ย. 13, 21:38

อยากทราบชื่อราชทินนามของครู และสงสัยว่าสมัยก่อนครูมียศด้วยหรือครับมีชั้นยศใดบ้างครับ ขอบพระคุณครับ
บันทึกการเข้า
เพ็ญชมพู
หนุมาน
********
ตอบ: 12547ความคิดเห็นที่ 1  เมื่อ 10 เม.ย. 13, 21:44

คุณกัมม์แห่ง พันทิป พลิกหนังสือ "ความรู้สารพัดชื่อ" ของคุณสมบัติ จำปาเงิน ได้เกร็ดความรู้มาเสนอ

ราชทินนามของข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น พระยาอุปกิตศิลปสาร ปลัดกรมตำรา คิดแล้วเสนอเสนาบดี เพื่อขอพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กัลยาณวาท  กัลยาณวิทย์  กัลยาณวุฒิ  กัลยาณเวทย์
โกสลวาท  โกศลวิทย์  โกศลวุฒิ  โกศลเวทย์
จงจิตฝึก  จงนึกนัด  จงจัดนิสสัย  จงใจสอน
จรรยาวิศาล  จรรยาวิศิษฎ์  จรรยาวิสุทธิ์  จรรยาวิเศษ
ชาญดรุณกิจ  ชิดดรุณการ 
ชาญดรุณวิทย์  ชิดดรุณเวทย์
การกลิศวิธี  การีสิขวิพันธ์
การุณสิขพันธ์  การัญสิขภาร 
โกศลศาสตร์  โกศลสิทธิ์  โกศลสุทธิ์  โกศลเสรฐ
จรรยาวิจักษณ์  จรรยาวิจัย  จรรยาวิจารณ์  จรรยาวิจิตร
จรุงชวนะภูน  จรูณชวนะพัฒน์  จรัสชวนะพันธ์  จรัลชวนะเทพ (น่าจะเป็น"เพท" - กัมม์)
เชี่ยวพิทยาการ  ชาญพิทยกิจ  ชิดพิทยากรรม
กิตติวาท  กิตติวิทย์  กิตติวุฒิ  กิตติเวทย์
คุรุการพิจิตร  คุรุกิจพิจารณ์
คุรุการพิพิธ  คุรุกิจพิพัฒน์
จรรยาวิธาน  จรรยาวิทิต  จรรยาวิทูร  จรรยาวิเทศ
ชอบพลเสรฐ  เชษฐพลศิลป์  ชินพลสาส์น  ชาญพลเสข
เชาวนเพทจรัล  เชาวนพันธ์จรัส  เชาวนพัฒน์จรูญ  เชาวนภูนจรุง
ชำนิอนุสาส์น  ชำนาญอนุสาสน์
ชำนิขบวนสาส์น  ชำนาญขบวนสอน
นิพัทธนิติเสรฐ  นิเพทนิติสรรค์  นิพันธ์นิติสิทธิ์  นิพิฐนิติสาส์น
บรภิณวาทวิจิตร(บรรณวาทวิจิตร -กัมม์)  บรรณวิทย์วิจารณ์
บรรณกิจพิศาล  บรรณการพิเศษ
ประจงดรุณทิพย์  ประจิตดรุณเทพย์(ประจิตดรุณเพท - กัมม์)  ประเจตดรุณพันธ์  ประจันดรุณพาล
ประพันธ์เนติวุฒิ  ประพุทธ์นิติสาร   
ดรุณกรวิธาน  ดรุณการวิฑิต  ดรุณกิจวิทูร  ดรุณกูลวิเทศ
บรรจงวิชาเชิด  บรรเจิดวิชาชาญ
บรรสบวิชาฉาน  บรรสานวิชาเชาวน์
บำเหน็ญวรณาณ  บำนาญวรวัจน์  บัญญัติวรวาท
ประทักษ์สุนทรวิท  ประทิศสุนทรวัต  ประทัตสุนทรสาร  ประทานสุนทรศาสตร์
ประสงค์จรรยา  ประสพจรรยา  ประสาทจรรยา  ประเสริฐจรรยา
ดรุณวุฒิวรสาสน์  ดรุณวาทวรเสษฐ  ดรุณเวทย์วรสิษฐ
บรุณวาท  บูรณวิทย์  บูรณวุฒิ  บูรณเวทย์
ประกอบวุฒิสารท  ประกาศวุฒิสาร  ประการวุฒิสิทธิ์  ประกิตวุฒิสนธ์
ประเสริฐอักษรนิติ  ประสิทธิ์อักษรสาร 
ประสาสนส์อักษรการ  ประสารอักษรพรรณ
พรรณพิทยวุฒิ  พุฒิพิทยวาท  พาทพิทยกร
พิพัฒน์คุรุกิจ  พิพิธคุรุการ
พิจารณคุรุกิจ  พิจิตรคุรุการ
พิศาลวรวิทย์  พิสิษฐวรเวทย์  พิเศษวรวุฒิ  พิสุทธิ์วรวาท
วรสาสน์ดรุณการ  วรสาส์นดรุณกิจ  วรสิษฐดรุณเวทย์  วรเสรฐดรุณวิทย์

บันทึกการเข้า
เพ็ญชมพู
หนุมาน
********
ตอบ: 12547ความคิดเห็นที่ 2  เมื่อ 11 เม.ย. 13, 06:31

ขอต่ออีกหน่อย

วิชาสรรค์  วิชาสิทธิ์  วิชาสุทธิ์  วิชาเสรฐ
วิภัชน์วิทยาสาสน์  วิภาชวิทยาสิทธิ์  วิพิธวิทยาสัญห์  วิพันธ์วิทยาสาร
พร้อมพิทยาคุณ  พิรุฬห์พิมยาพรรณ  พิสัณห์พิทยาภูน  พิบูลพิทยาพรรค
ภารศาสตร์  ภารสาส์น  ภารสิข  ภารเสข
วิจักษณ์จรรยา  วิจัยจรรยา  วิจารณ์จรรยา  วิจิตรจรรยา
วิทยกรประสิทธิ์  วิทยกิจประประสาท 
วิทยกรรประสาน  วิทยการประเสริฐ
วิราชจรรยา  วิรุฬจรรยา  วิโรจน์จรรยา 
พิสณฑ์สังฆกิจ  พิเศษสังฆกิจ  พิสิษฐสังฆการ  พิศาลสังฆภูมิ
วรวาทพิสุทธิ์  วรวุฒิพิเศษ  วรเวทย์พิฐ  วรวิทย์พิศาล
วิชชากรพิศาล  วิชชาการพิศิษฐ  วิชชากิจพิสัณฑ์  วิชชากรรม์พิเศษ
วิเทศดรุณการ  วิธานดรุณกิจ  วิทิตดรุณกูล  วิทูรดรุณกร
วิศาลจรรยา  วิสิษฐจรรยา  วิสุทธิ์จรรยา  วิเศษขรรยา
วิเสรฐดรุณกิจ  วิสิษฐดรุณกล  วิสณฑ์ดรุณการ  วิศาลดรุณกร
ศึกษากรพิศาล  ศึกษาการพิศิษฐ์  ศึกษากิจจพิสัณห์  ศึกษากรรม์พิเศษ
สรรค์วรเวทย์  เสรฐวรวิทย์  สิทธิวรวุฒิ  สุทธวรวาท
อักษรการวิจิตร  อักษรกิจวิจารณ์ 
อักษรศาสตร์วินิจ  อักษรสิทธิ์วินัย
ศาสตร์สุนทร  สาส์นสุทร  สิขสุนทร  เสขสุนทร
สรรพพากย์พิสุทธิ์  สรรพพุฒิพิสิษฐ  สรรพพิทย์พิเศษ  สรรพเพทย์พิศาล
สรรคเวทย์  เสรฐวิทย์  สิทธิวุฒิ  สุทธวาท
อนุกรวิธาน  อนุการวิทิต  อนุกิจวิทูร  อนุกูรวิธาน
ศิลปกรพิศาล  ศิลปการพิศิฏ์  ศิลปกิจจพิสัณห์  ศิลปกรรม์พิเศษ
สิทธิ์ดรุณวาท  สาสน์ดรุณวิทย์  สิทธิ์ดรุณเวทย์  เสรฐดรุณวิทย์
สันธิวิทยาพัฒน์  สันทัดวิทยาสาส์น
อนุพนธ์ศิษยานุสาสน์  อนุภาษศิษยานุสาร  อนุภาณศิษยานุสรรค์  อนุพันธ์ศิษยานุศิษฎ์
อุปกรศิลปศาสตร์  อุปกาศศิลปสิทธิ์  อุปกิตศิลปสาร  อุปการศิลปเสรฐ
กล่อมวิชาสาส์น  กลั่นวิชาสอน 
จำเนียรพิทยประสงค์  จำนงพิทยประสาท
แจ่มวิชาสอน  ขจรวิชาสอน
เทพศาสตร์สถิต  เทพวิทย์เสถียร
บริรักษ์สิขการ  บริหารสิขกิจ
ประมวลวิชาพูล  ประมูงวิชาเพิ่ม
พาณิชยศาสตร์วิธาน  พาณิชยสารวิเทศ
พิสิษฐคุรุเนติ  พิเศษคุรุนิติ
วรกิจพิศาล  วรการพิเศษ
คุรุเนติพิศิษฎ์  คุรุนิติพิศาล
จิตรกรรมชำนาญ  จิตรการชำนิ
เชิดวิชาครู  ชูวิชากร
ธรรมประศาสตร์  ธรรมพาทประจิตร
บำเหน็ดวรสาส์น  บำนาญวรสาสน์
ประเสริฐหัตถกิจ  ประสิทธิหัตถการ
ผดุงวิทยาเสริม  เผดิมวิทยาสูง
พิเศษสรรพวิจิตร  พิสิษฐสรรพวิจารณ์
วิจารณ์วรสิทธิ์  วิจิตรวรสาส์น
จรัสอักษรกูล  จรูญอักษรศักดิ์
ดรุณกิจวรสาส์น  ดรุณการวรสาส์น
นนทพรรคพลานุสิษฐ์  นนทพิทย์พิศาล
ประจักษ์วิทยากิจ  ประจิตวิทยาการ
ปลูกนิสสัยเหมาะ  เพาะนิสสัยชอบ
พจนกิจประสาน  พจนการประเสริฐ
พิลียวรรณศาสตร์  พิลาศวรรณสาร
เพิ่มคุณสมบูรณ์  พูลคุณสมบัติ
วิจิตรธรรมปริวัตร  ปริยัติธรรมธาดา
วรพจน์พิจิตร  วรพิทย์พิจารณ์
วิทยานุการกะวิน  ศิลปานุการกะวี
เวชรัชต์พิมล  เวชธนพิทักษ์
สอนถูกระบอบ  สอบถูกระบิล
หัตถเลขการ  สารเลขกร 
อนุสาสน์ยันตรการ  อนุสาส์นยันตรกรรม
อักษรกิจชำนาญ  อักษรการชำนิ
อารีดรุณพรรค  อารักษ์ดรุณพล
วิจิตรสุนทรการ  วิจารณ์สุนทรกิจ
วิเศษศิลปการ  วิศาลศิลปกรรม
สมรรถคุรุการ  สมานคุรุกรรม
สำเร็จวรรณกิจ  สัมฤทธิ์วรรณการ
หิรัญการโกสิต  หิรัญกิจโกศล
อนุสิษฐดรุณราช  อนุสาสน์ดรุณรัตน์ 
อาคุปต์พาณิชยการ  อาคารพาณิชยกรรม
อำนวยศิลปสาตร  อำนาจศิลปสิทธิ์
วิบูลย์ศิลปการ  ไพศาลศิลปศาสตร์
วิสิษฐศุภเวท  วิเศษศุภวัตร
สรรวิชาเพิ่ม  เสริมวิชาพูล
สิกขกิจบริหาร  สิกขการบริรักษ์
อนุสาสน์วินิจ  อภิสิทธิ์จิตรการ  อภิสารจิตรกรรม 
อาทรธรรมศักดิ์  อารักษ์ธรรมสิทธิ์


บันทึกการเข้า
chatchawan
มัจฉานุ
**
ตอบ: 96


ความคิดเห็นที่ 3  เมื่อ 12 เม.ย. 13, 20:41

แล้วคำนำหน้า รองผู้กำกับตรี เช่น รองผู้กำกับตรีเลี้ยง  ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์  จังหวัดนครปฐม  นี้ใช่ยศของครูสมัยก่อนหรือไม่ครับสงสัยว่าทำไมครูถึงไม่ใช่ยศแบบข้าราชการพลเรือนทั่วไป
บันทึกการเข้า
เพ็ญชมพู
หนุมาน
********
ตอบ: 12547ความคิดเห็นที่ 4  เมื่อ 12 เม.ย. 13, 20:54

รองผู้กำกับ, ผู้กำกับ ตรี-โท-เอก เป็นยศลูกเสือกระมัง  ยิงฟันยิ้ม
บันทึกการเข้า
natadol
ชมพูพาน
***
ตอบ: 171


ความคิดเห็นที่ 5  เมื่อ 12 เม.ย. 13, 22:34

ขอกราบสวัสดีปีใหม่ไทย แด่ทุกๆท่านในเรือนไทยนะครับ ปีนี้ยุ่งมาก เลยครับ ไม่ค่อยมีเวลาเข้าเรือนไทยเลย สงกรานตร์นี้ลูกหลานก็มาขอ รดน้ำดำหัว ครูบาอาจาร์ย ขอให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทุกท่านนะครับ


บันทึกการเข้า
V_Mee
สุครีพ
******
ตอบ: 1436


ความคิดเห็นที่ 6  เมื่อ 13 เม.ย. 13, 06:31

รองผู้กำกับ, ผู้กำกับ ตรี-โท-เอก เป็นยศทางลูกเสือ ของครูที่เป็นผู้กำกับลูกเสือครับ  คล้ายกับยศเสือป่าที่กำหนดเป็น นายหมู่ตรี โท เอก นายหมวดตรี  โท เอก
ส่วนยศข้าราชการพลเรือนของครูก็จะเริ่มจาก ราชบุรุษ  รองอำมาตย์ (เทียบนายร้อย)ตรี โท เอก อำมาตย์ (เทัยบนายพัน) ตรี โท เอก และมหาอำมาตย์ (เทียบนายพล) ตรี โท เอก
บันทึกการเข้า
chatchawan
มัจฉานุ
**
ตอบ: 96


ความคิดเห็นที่ 7  เมื่อ 13 เม.ย. 13, 13:56

ขอบคุณทุกท่านมากครับที่ช่วยคลายความสงสัยให้
บันทึกการเข้า
ศานติ
ชมพูพาน
***
ตอบ: 190

อดีตศัลยแพทย์ช่องอกเส้นเลือด (เกษียณ) ปัจจุบันเป็นช่างไม้


ความคิดเห็นที่ 8  เมื่อ 15 เม.ย. 13, 06:57

​ชื่อพระราชทานไพเราะน่าฟังมาก ที่พอนึกได้ เข้าใจว่าคงพระราชทานในโอกาสเดียวกัน เช่น หลวงศรีสมรรถวิชากิจ หลวงพรสมิทธวิชาการ    นายวรกิจบรรหาญ นายวรการบัญชา   เสียดายสมัยนี้ไม่ทำกันแล้ว
บันทึกการเข้า
เพ็ญชมพู
หนุมาน
********
ตอบ: 12547ความคิดเห็นที่ 9  เมื่อ 15 เม.ย. 13, 07:52

บรรดาศักดิ์แลราชทินนามของอาจารย์ศัลย์ที่ศิริราช - พระศัลยเวชวิศิฎ หลวงศัลยเวชพิศาล ขุนศัลยแพทย์

จาก ๑๒๐ ปี โรงเรียนแพทย์ศิริราช  โดย สรรใจ แสงวิเชียร, พ.บ., พ.ด.
 

หากคุณหมอสนใจรายละเอียดมากกว่านี้ สามารถอ่านต่อได้ที่บรรดาศักดิ์ของแพทย์มีอะไรบ้างครับ

บันทึกการเข้า
ศานติ
ชมพูพาน
***
ตอบ: 190

อดีตศัลยแพทย์ช่องอกเส้นเลือด (เกษียณ) ปัจจุบันเป็นช่างไม้


ความคิดเห็นที่ 10  เมื่อ 15 เม.ย. 13, 20:18

ขอบคุณมากครับ ผมตามเไปอ่านที่หมอสรรใจ เขียนไว้ ได้ความรู้อย่างหนึ่งว่าตัวเองแก่มากพอดูเพราะมีหลายคนที่เป็นเพื่อนกับพ่อ ๕๕๕
บันทึกการเข้า
CVT
องคต
*****
ตอบ: 451


เว็บไซต์
ความคิดเห็นที่ 11  เมื่อ 15 เม.ย. 13, 22:27

ขอบคุณมากครับ ผมตามเไปอ่านที่หมอสรรใจ เขียนไว้ ได้ความรู้อย่างหนึ่งว่าตัวเองแก่มากพอดูเพราะมีหลายคนที่เป็นเพื่อนกับพ่อ ๕๕๕

กราบสวัสดีปีใหม่ไทยครับอาจารย์
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.043 วินาที กับ 19 คำสั่ง