ประวัติ พระยาอารักษ์นัฏกาภรณ์

<< < (2/2)

FolkCMU:
ขอบพระคุณมากครับ ประวัติท่านนี้ ผมทำเป็นรายงานเก็บไว้ที่บ้าน มีข้อมูลว่า ท่าน เคยอาศัยอยู่ ย่านวัดกัลยาณมิตร ฝั่งธนบุรี
ดีใจที่ได้ข้อมูลใหม่ๆ จากท่านผู้รู้มากๆ ครับ   ;)

เทาชมพู:
แนะนำให้ค้นในเว็บราชกิจจานุเบกษาค่ะ  เพิ่มเติมค่ะ

ddjirawat:
เข้ามาให้กำลังใจครับ สู้ๆ ครับ :)

benzene:
หมื่นพจนาเสนาะ (ถึก รัตนเกศ)
เป็นคุณตาของคุณครูผม คุณครูผมชื่อ คุณครูวัฒนา (แดงสวัสดิ์) โกศินานนท์ ผู้เชี่ยวชาญคีตศิลป์ไทย (ขับร้องเพลงไทย)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
 
ภรรยาของหมื่นพจนาเสนาะ (ถึก) เป็นละคร นัยว่าเป็นละครพระองค์เจ้าขาว (พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัชรีวงศ์)
เพราะเป็นเพื่อนกับคุณครูหมัน มัลลี คงประภัศร์ ผู้ก่อตั้งคณะละครชาตรีไทยศิริ และผู้ที่เข้ามาวางรากฐานการสอนละครพระให้กับโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ (วิทยาลัยนาฏศิลป) เมื่อปี 2477
 
ครูหมัน และภรรยาหมื่นพจนาเสนาะ เป็นละครโรงเดียวกัน เมื่อครูหมันออกมาจากวังพระองค์เจ้าขาว ได้มาสนองพระคุณ พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงฉายรัศมีหิรัญพรรณ ที่วังหน้า ทำหน้าที่สอนละครให้ข้าหลวงวังหน้า
 
ภรรยาหมื่นพจนาเสนาะ (ถึก) ได้ร่วมออกแสดงละครกับคุณครูมัลลี ยังมีภาพละครอยู่ สวยมาก
 
พอดีผมทำศิลปนิพนธ์เรื่องทางขับร้องของคุณครูวัฒนา เลยทราบประวัติ หวังว่าพอจะต่อยอดความรู้ได้ แม้ว่าจะแยกออกไปจากหัวข้อกระทู้ ก็หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว