เทวรูปเขมร

<< < (2/3) > >>

siamese:
อ้างจาก: hobo ที่  03 ม.ค. 13, 13:14

เรียนท่านผู้รู้ครับ ผมไปเจอภาพเทวรูปเขมรสงสัยว่าทำไมมีภาษาจีนติดอยู่ที่ข้างผนังครับสอบถามไปยังเฮียสมชัยท่านให้ความเห็นไว้ว่า ควรจะเป็นป้ายที่บอกในการบูรณะครับ

ใจความที่จับทางได้คือการบูรณะเมื่อ เดือน 9 วันที่ 26 กวงสู เทียบแล้วตรงกับ ค.ศ. 1896 (พ.ศ. ๒๔๓๙) ส่วนอักษรอื่น ๆ เป็นชื่อของบุคคลที่ร่วมกันบูรณะครับ

hobo:
ขอบพระคุณมากครับ ผมเห็นทีแรกก็งงๆ ภาพเทวรูปเดิมดูสวยกว่าปัจจุบันมากเลยครับ คิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนหรือบูรณะหลายอย่าง ไม่เคยนึกว่าจีนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเลย

เพ็ญชมพู:
อ้างจาก: siamese ที่  03 ม.ค. 13, 13:32

เทวรูป ๘ กรที่ปราสาทหินนครวัด ครับ


คุณหนุ่มคิดว่าเทวรูป ๘ กรนี้เป็นเทพองค์ใด

 ;)

siamese:
อ้างจาก: เพ็ญชมพู ที่  03 ม.ค. 13, 16:25

อ้างจาก: siamese ที่  03 ม.ค. 13, 13:32

เทวรูป ๘ กรที่ปราสาทหินนครวัด ครับ


คุณหนุ่มคิดว่าเทวรูป ๘ กรนี้เป็นเทพองค์ใด

 ;)


ปราสาทหินนครวัดสร้างอุทิศถวายให้กับองค์พระนารายณ์ ในตามเสด็จเขมร ของหม่อมเจ้าศุภัทรดิศ ดิศกุลทรงเป็นไกด์เล่าให้ฟังว่า เทวรูปนี้เป็นเทวรูปของพระนารายณ์ มีหลายกร ศิลปะแบบบายน สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗

เพ็ญชมพู:
จิตร ภูมิศักดิก็ว่าไว้ในหนังสือ "ตำนานนครวัด" ว่าคือรูปพระวิษณุ เนื่องจากพระเจ้าศรีสูรยวรรมันที่ ๒ ผู้สร้างนครวัดทรงนับถือศาสนาพราหมณ์นิกายวิษณุเวฏ (ไวษณเวศ) จึงสร้างรูปปั้นนี้ โดยมุ่งหมายให้เป็นรูปแทนตัวของพระองค์เองคือพระวิษณุอวตารลงมาปกครองโลก

แต่เป็นที่น่ากังขาว่า เหตุไฉนพระนารายณ์หรือพระวิษณุจึงมี ๘ กร เคยทราบแต่ว่ามีเพียง ๔ กร

ฤๅจะเป็นรูปปั้นของบุคคลอื่นไม่ใช่พระนารายณ์ วานคุณหนุ่มช่วยวิสัชนา

 ???

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว