เรือนไทย
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้มาเยือน
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
ข่าว: การแนบไฟล์ กรุณาใช้ชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษเท่านั้นครับ
หน้า: [1] 2 3 ... 8
  พิมพ์  
อ่าน: 66564 คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ 176 คำ ที่อาจจะต้องแก้ไขใหม่
เทาชมพู
เจ้าเรือน
หนุมาน
*****
ตอบ: 33477

ดูแลเรือนไทย วิชาการ.คอม


เว็บไซต์
 เมื่อ 30 ก.ย. 12, 20:14

http://www.unigang.com/Article/12405

 จากกรณีที่มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่หากเขียนเป็นภาษาไทยแล้วไม่มีวรรณยุกต์ จนอาจทำให้ประชาชนบางคนเกิดความสับสนว่าเขียนอย่างไรกันแน่นั้น
อย่างก็ตามเกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 29 กันยายน นางกาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิต และนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางกองศิลปกรรมได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นประมาณ 300 ชุด เพื่อสอบถามความเห็นจากคณะกรรมการราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก และผู้ที่เกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงการเขียนคำที่ยืมจากภาษาอังกฤษใหม่ จำนวน 176 คำ ที่เขียนผิด และออกเสียงไม่ตรงกับเสียงวรรณยุกต์ตามอักขรภาษาไทย
โดยหากผลการสำรวจความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าควรเปลี่ยนคำไหน ก็จะนำไปบรรจุในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ต่อไป
บันทึกการเข้า
เทาชมพู
เจ้าเรือน
หนุมาน
*****
ตอบ: 33477

ดูแลเรือนไทย วิชาการ.คอม


เว็บไซต์
ความคิดเห็นที่ 1  เมื่อ 30 ก.ย. 12, 20:17

สำหรับคำศัพท์ที่อยู่ในแบบสำรวจ เพื่อขอความเห็นในการเปลี่ยนแปลงการเขียนใหม่ ดังนี้
 
1. คำที่ใส่เครื่องหมายไม้ไต่คู้เพื่อแสดงสระเสียงสั้น ได้แก่
 
           ซีเมนต์            เปลี่ยนเป็น        ซีเม็นต์
           เซต               เปลี่ยนเป็น        เซ็ต
           เซนติกรัม         เปลี่ยนเป็น       เซ็นติกรัม
           เซนติเกรด        เปลี่ยนเป็น       เซ็นติเกรด
           เซนติลิตร         เปลี่ยนเป็น       เซ็นติลิตร
           ไดเรกตริกซ์      เปลี่ยนเป็น       ไดเร็กตริก
           เทนนิส           เปลี่ยนเป็น        เท็นนิส
           นอต              เปลี่ยนเป็น        น็อต
           นิวตรอน          เปลี่ยนเป็น        นิวตร็อน
           เนตบอล          เปลี่ยนเป็น        เน็ตบอล
           เนปจูน            เปลี่ยนเป็น        เน็ปจูน
           เบนซิน            เปลี่ยนเป็น       เบ็นซิน
           แบคทีเรีย         เปลี่ยนเป็น       แบ็คทีเรีย
           มะฮอกกานี       เปลี่ยนเป็น       มะฮ็อกกานี
           เมตริก             เปลี่ยนเป็น       เม็ตตริก
           เมตริกตัน          เปลี่ยนเป็น      เม็ตริกตัน
           แมงกานิน         เปลี่ยนเป็น       แม็งกานิน
           อิเล็กตรอน        เปลี่ยนเป็น       อิเล็กตร็อน
           เฮกโตกรัม        เปลี่ยนเป็น       เฮ็กโตกรัม
           เฮกโตลิตร        เปลี่ยนเป็น       เฮ็กโตลิตร
บันทึกการเข้า
เทาชมพู
เจ้าเรือน
หนุมาน
*****
ตอบ: 33477

ดูแลเรือนไทย วิชาการ.คอม


เว็บไซต์
ความคิดเห็นที่ 2  เมื่อ 30 ก.ย. 12, 20:19

2. คำที่เปลี่ยนตัวพยัญชนะเป็นอักษรสูง ได้แก่
 
           คอร์ด               เปลี่ยนเป็น               ขอร์ด
           แคโทด             เปลี่ยนเป็น               แคโถด
           ซัลเฟต             เปลี่ยนเป็น               ซัลเฝต
           ไทเทรต            เปลี่ยนเป็น               ไทเถรต
           ไนต์คลับ           เปลี่ยนเป็น               ไน้ต์ขลับ
           พาร์เซก            เปลี่ยนเป็น                พาร์เส็ก
           แฟลต              เปลี่ยนเป็น                แฝล็ต
           สเปกโทร สโกป   เปลี่ยนเป็น                สเป็กโทรสโขป
           ไอโซโทป         เปลี่ยนเป็น                ไอโซโถป
 
3. คำที่ใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์เอก ได้แก่
 
           กอริลลา                  เปลี่ยนเป็น                กอริลล่า
           แกโดลิเนียม             เปลี่ยนเป็น                แกโดลิเนี่ยม
           แกมมา                   เปลี่ยนเป็น                แกมม่า
           แกลเลียม                เปลี่ยนเป็น                แกลเลี่ยม
           คูเรียม                    เปลี่ยนเป็น                คูเรี่ยม
           แคดเมียม                เปลี่ยนเป็น                แคดเมี่ยม
           แคลเซียม                เปลี่ยนเป็น                แคลเซี่ยม
           แคลอรี                   เปลี่ยนเป็น                แคลอรี่
           โครเมียม                 เปลี่ยนเป็น                โครเมี่ยม
           ซิงโคนา                  เปลี่ยนเป็น                ซิงโคน่า
บันทึกการเข้า
เทาชมพู
เจ้าเรือน
หนุมาน
*****
ตอบ: 33477

ดูแลเรือนไทย วิชาการ.คอม


เว็บไซต์
ความคิดเห็นที่ 3  เมื่อ 30 ก.ย. 12, 20:26

                      ซิลิคอน               เปลี่ยนเป็น              ซิลิค่อน
                      ซีเซียม                เปลี่ยนเป็น              ซีเซี่ยม
                      ซีนอน                 เปลี่ยนเป็น              ซีน่อน
                      ซีเรียม                 เปลี่ยนเป็น              ซีเรี่ยม
                      โซลา                 เปลี่ยนเป็น              โซล่า
                      ดอลลาร์              เปลี่ยนเป็น               ดอลล่าร์
                      เทคโนโลยี           เปลี่ยนเป็น               เท็คโนโลยี่
                      แทนทาลัม            เปลี่ยนเป็น              แทนทาลั่ม
                     ไทเทเนียม             เปลี่ยนเป็น              ไทเทเนี่ยม
                      เนบิวลา               เปลี่ยนเป็น               เนบิวล่า
                     ไนลอน                 เปลี่ยนเป็น               ไนล่อน
                     แบเรียม                เปลี่ยนเป็น                แบเรี่ยม
                     ปริซึม                  เปลี่ยนเป็น                ปริซึ่ม
                     ปิโตรเลียม             เปลี่ยนเป็น                ปิโตรเลี่ยม
                     แพลทินัม              เปลี่ยนเป็น                แพลทินั่ม
                     ฟังก์ชัน                 เปลี่ยนเป็น               ฟังก์ชั่น
                     ฟาทอม                 เปลี่ยนเป็น               ฟาท่อม
                     ไมครอน                เปลี่ยนเป็น               ไมคร่อน
                     ยิปซัม                  เปลี่ยนเป็น                ยิปซั่ม
                     ยูเรเนียม                เปลี่ยนเป็น               ยูเรเนี่ยม
บันทึกการเข้า
เทาชมพู
เจ้าเรือน
หนุมาน
*****
ตอบ: 33477

ดูแลเรือนไทย วิชาการ.คอม


เว็บไซต์
ความคิดเห็นที่ 4  เมื่อ 30 ก.ย. 12, 20:33

                          เลเซอร์          เปลี่ยนเป็น             เลเซ่อร์
                          วอลเลย์บอล    เปลี่ยนเป็น             วอลเล่ย์บอล
                          อะลูมิเนียม      เปลี่ยนเป็น             อะลูมิเนี่ยม
                          อีเทอร์           เปลี่ยนเป็น             อีเท่อร์
                          เอเคอร์          เปลี่ยนเป็น              เอเค่อร์
                          แอลฟา          เปลี่ยนเป็น              แอลฟ่า
                          ฮาห์เนียม        เปลี่ยนเป็น              ฮาห์เนี่ยม
                          ฮีเลียม           เปลี่ยนเป็น              ฮีเลี่ยม
 
4. คำที่ใส่ ห นำเพื่อแสดงเสียงวรรณยุกต์เอก ได้แก่
 
                          กะรัต             เปลี่ยนเป็น               กะหรัต
                          แกรนิต           เปลี่ยนเป็น               แกรหนิต
                          คลินิก            เปลี่ยนเป็น               คลิหนิก
                          คาทอลิก        เปลี่ยนเป็น                คาทอหลิก
                          คาร์บอเนต      เปลี่ยนเป็น                คาร์บอเหนต
                          คาร์บอลิก       เปลี่ยนเป็น                คาร์บอหลิก
                         โคออร์ดิเนต      เปลี่ยนเป็น               โคออร์ดิเหนต
                         รูเล็ตต์            เปลี่ยนเป็น                รูเหล็ตต์
 
5. คำที่เติมเครื่องหมายวรรณยุกต์โท ได้แก่
 
                          กลูโคส          เปลี่ยนเป็น                 กลูโค้ส
                          กิโลไซเกิล      เปลี่ยนเป็น                 กิโลไซเกิ้ล
                          กิโลเมตร        เปลี่ยนเป็น                 กิโลเม้ตร
                          กิโลเฮิรตซ์      เปลี่ยนเป็น                  กิโลเฮิ้รตซ์
                          กีตาร์            เปลี่ยนเป็น                  กีต้าร์
                          แกรไฟต์         เปลี่ยนเป็น                  แกรไฟ้ต์
                          คาร์บอน         เปลี่ยนเป็น                  คาร์บ้อน
                          คาร์บูเรเตอร์     เปลี่ยนเป็น                  คาร์บูเรเต้อร์
                          เคเบิล           เปลี่ยนเป็น                  เคเบิ้ล
                         โควตา           เปลี่ยนเป็น                  โควต้า           
บันทึกการเข้า
เทาชมพู
เจ้าเรือน
หนุมาน
*****
ตอบ: 33477

ดูแลเรือนไทย วิชาการ.คอม


เว็บไซต์
ความคิดเห็นที่ 5  เมื่อ 30 ก.ย. 12, 20:38

           ชอล์ก             เปลี่ยนเป็น                ช้อล์ก
           ซอส              เปลี่ยนเป็น                 ซ้อส
           โซเดียม          เปลี่ยนเป็น                โซเดี้ยม
           ไดนาไมต์        เปลี่ยนเป็น                ไดนาไม้ต์
           แทนเจนต์        เปลี่ยนเป็น                แทนเจ้นต์
           แทรกเตอร์       เปลี่ยนเป็น                แทรกเต้อร์
           นิกเกิล            เปลี่ยนเป็น                นิกเกิ้ล
           ไนต์คลับ          เปลี่ยนเป็น               ไน้ต์ขลับ
           ไนโตรเจน         เปลี่ยนเป็น               ไนโตรเจ้น
           บารอมิเตอร์       เปลี่ยนเป็น                บารอมิเต้อร์
           บีตา               เปลี่ยนเป็น                บีต้า
           ปาทังกา          เปลี่ยนเป็น                ปาทังก้า
           ปาร์เกต์           เปลี่ยนเป็น                ปาร์เก้ต์
           พลาสติก         เปลี่ยนเป็น                พล้าสติก
           ฟาสซิสต์         เปลี่ยนเป็น                ฟ้าสซิสต์
           มอเตอร์           เปลี่ยนเป็น                มอเต้อร์
           เมตร              เปลี่ยนเป็น                เม้ตร
           ไมกา              เปลี่ยนเป็น               ไมก้า
           ยีราฟ              เปลี่ยนเป็น               ยีร้าฟ
           เรดอน             เปลี่ยนเป็น               เรด้อน
           เรดาร์             เปลี่ยนเป็น                 เรด้าร์
           เรเดียม            เปลี่ยนเป็น                เรเดี้ยม
           ลิกไนต์            เปลี่ยนเป็น                ลิกไน้ต์
           แวนดา            เปลี่ยนเป็น                แวนด้า
           อาร์กอน           เปลี่ยนเป็น                อาร์ก้อน
           แอนติบอดี        เปลี่ยนเป็น                แอนติบอดี้
           เฮิรตซ์             เปลี่ยนเป็น                เฮิ้รตซ์
           ไฮดรา             เปลี่ยนเป็น                ไฮดร้า
           ไฮโดรเจน         เปลี่ยนเป็น                ไฮโดรเจ้น
บันทึกการเข้า
เทาชมพู
เจ้าเรือน
หนุมาน
*****
ตอบ: 33477

ดูแลเรือนไทย วิชาการ.คอม


เว็บไซต์
ความคิดเห็นที่ 6  เมื่อ 30 ก.ย. 12, 20:44

           6. คำที่เติมเครื่องหมายวรรณยุกต์ตรี ได้แก่
 
           กราฟ                        เปลี่ยนเป็น             กร๊าฟ
           ก๊อซ                         เปลี่ยนเป็น             ก๊อซ
           กอล์ฟ                       เปลี่ยนเป็น             ก๊อล์ฟ
           เกาต์                         เปลี่ยนเป็น            เก๊าต์
           ออกไซด์                     เปลี่ยนเป็น            อ๊อกไซด์
           โคบอลต์                     เปลี่ยนเป็น            โคบ๊อลต์
           ดราฟต์                       เปลี่ยนเป็น            ดร๊าฟต์
           ดัตช์                         เปลี่ยนเป็น             ดั๊ตช์
           ดิสโพรเซียม                เปลี่ยนเป็น             ดิ๊สโพรเซี่ยม
           เดกซ์โทรส                  เปลี่ยนเป็น             เด๊กโทรัส
           เต็นท์                        เปลี่ยนเป็น             เต๊นท์
           บาสเกตบอล                เปลี่ยนเป็น             บ๊าสเก้ตบอล
           บิสมัท                       เปลี่ยนเป็น             บิ๊สมั้ท
           แบงก์                        เปลี่ยนเป็น             แบ๊งก์
           โบต                          เปลี่ยนเป็น             โบ๊ต
           ปลาสเตอร์                   เปลี่ยนเป็น             ปล๊าสเต้อร์
           ปิกนิก                        เปลี่ยนเป็น              ปิ๊กหนิก
           ออกซิเจน                    เปลี่ยนเป็น              อ๊อกซิเย่น
           ออกซิเดชัน                  เปลี่ยนเป็น              อ๊อก ซิเดชั่น
           ออกไซด์                     เปลี่ยนเป็น              อ๊อกไซด์
           อาร์ต                         เปลี่ยนเป็น              อ๊าร์ต
           เอกซเรย์                     เปลี่ยนเป็น              เอ๊กซเรย์
           แอสไพริน                   เปลี่ยนเป็น               แอ๊สไพริน
           แอสฟัลต์                    เปลี่ยนเป็น              แอ๊สฟัลต์
           โอต                          เปลี่ยนเป็น              โอ๊ต
 
7. คำที่มีหลายพยางค์ ได้แก่
 
           คอนเดนเซอร์ เปลี่ยนเป็น ค็อนเด็นเซ่อร์
           คอนแวนต์ เปลี่ยนเป็น ค็อนแว็นต์
           คอนเสิร์ต เปลี่ยนเป็น ค็อนเสิร์ต
           คอมพิวเตอร์ เปลี่ยนเป็น ค็อมพิ้วเต้อร์
           คอมมานโด เปลี่ยนเป็น ค็อมมานโด
           คอมมิวนิสต์ เปลี่ยนเป็น ค็อมมิวนิสต์
           คูปอง เปลี่ยนเป็น คูป็อง
           เครดิตฟองซิเอร์ เปลี่ยนเป็น เครดิตฟ็องซิเอร์
           แคดเมียม เปลี่ยนเป็น แค็ดเมี่ยม
           แคปซูล เปลี่ยนเป็น แค็ปซูล

           แคลเซียมไซคลาเมต เปลี่ยนเป็น แคลเซี่ยมไซคลาเมต
           ช็อกโกเลต/ ช็อกโกแลต เปลี่ยนเป็น ช็อกโกแล็ต
           เซนติเมตร เปลี่ยนเป็น เซ็นติเม้ตร
           โซเดียมคาร์บอเนต เปลี่ยนเป็น โซเดี้ยมคาร์บอเหนต
           โซเดียมไซคลาเมต เปลี่ยนเป็น โซเดี้ยมไซคลาเหมต
           โซเดียมไฮโดรเจนกลูทาเมต เปลี่ยนเป็น โซเดี้ยมไฮโดรเจ้นกลูตาเหมต
           โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต เปลี่ยนเป็น โซเดี้ยมไฮโดร เจ้นคาร์บอเหนต
           ดีเปรสชัน เปลี่ยนเป็น ดีเปร๊สชั่น
           เทคโนโลยี เปลี่ยนเป็น เท็คโนโลยี่
           แทรกเตอร์ เปลี่ยนเป็น แทร็กเต้อร์

           แบดมินตัน เปลี่ยนเป็น แบ็ดมินตั้น
           แบตเตอรี่ เปลี่ยนเป็น แบ็ตเตอรี่
           พลาสมา เปลี่ยนเป็น พล้าสม่า
           โพแทสเซียม เปลี่ยนเป็น โพแท้สเซี่ยม
           เมนทอล เปลี่ยนเป็น เม็นท่อล
           แมงกานีส เปลี่ยนเป็น แม็งกานี้ส
           แมกนีเซียม เปลี่ยนเป็น แม็กนีเซี่ยม
           รีดักชัน เปลี่ยนเป็น รีดั๊กชั่น
           ลอการิทึม เปลี่ยนเป็น ล็อกการิทึ่ม
           สเปกตรัม เปลี่ยนเป็น สเป๊กตรั้ม

           สเปกโทรสโกป เปลี่ยนเป็น สเป็กโตรสโขป
           ออกซิเดชัน เปลี่ยนเป็น อ๊อกซิเดชั่น
           อัลตราไวโอเลต เปลี่ยนเป็น อัลตร้าไวโอเหล็ต
           แอกทิเนียม เปลี่ยนเป็น แอ๊กทิเนี่ยม
           แอนติอิเล็ก ตรอน เปลี่ยนเป็น แอ็นติอิเล็กตร็อน
           เฮกตาร์ เปลี่ยนเป็น เฮ็กต้าร์
           เฮกโตเมตร เปลี่ยนเป็น เฮ็กโตเม้ตร
บันทึกการเข้า
yong9798
อสุรผัด
*
ตอบ: 5


ความคิดเห็นที่ 7  เมื่อ 30 ก.ย. 12, 21:16

บางคำก็เห็นด้วย แต่บางคำก็ทะแม่งๆครับ ยิงฟันยิ้ม
บันทึกการเข้า
ประกอบ
สุครีพ
******
ตอบ: 1338


ความคิดเห็นที่ 8  เมื่อ 30 ก.ย. 12, 23:43

คำที่เปลี่ยนตัวพยัญชนะเป็นอักษรสูงกับเติมไม้ตรีนี่เห็นด้วยมากๆ ครับเพราะขัดใจมานานแล้ว เช่น แฟนคลับ แต่ออกเสียงว่าเป็นแฟนขลับกันทั้งเมือง แฟลต ก็ออกเสียงว่าแฝลต กันทั้งนั้น ผมยังงงว่าทำไมเราเขียนแบบนึง ออกเสียงอีกแบบมาตั้งนาน ใครเขียนให้ถูกเสียงกลายเป็นผิดไปซะอีก
บันทึกการเข้า

วิรุศฑ์ษมาศร์ อัฐน์อังการจณ์
CrazyHOrse
แขกเรือน
นิลพัท
*******
ตอบ: 1898เว็บไซต์
ความคิดเห็นที่ 9  เมื่อ 30 ก.ย. 12, 23:50

ภาษาอังกฤษไม่ได้ใช้ระบบวรรณยุกต์ แต่ใช้การ stress ซึ่งสามารถแปรเปลี่ยนไปตามการวางคำในประโยคและอารมณ์ของผู้พูดด้วย เป็นระบบที่แตกต่างกับภาษาไทยอย่างสิ้นเชิง ทำอย่างนี้ผมเห็นว่าหลงทาง วุ่นวายเปล่าๆ ไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยครับ
บันทึกการเข้า

"Postel's Law": "be conservative in what you do, be liberal in what you accept from others"
mrpzone
มัจฉานุ
**
ตอบ: 89


ความคิดเห็นที่ 10  เมื่อ 01 ต.ค. 12, 00:18

นึกว่าในชาตินี้จะไม่มีโอกาสได้เห็นคำทับศัพท์อังกฤษมีวรรณยุกต์ซะแล้วล่ะครับ  ยิงฟันยิ้ม

มีอยู่หลายคำที่เปลี่ยนแล้วเข้าที และน่าจะถูกใจผู้ใช้งานภาษาไทยอีกหลายท่าน เช่น เซ็ต กอริลล่า แคลอรี่ โซล่า ฟังก์ชั่น ยิปซั่ม กีต้าร์ เคเบิ้ล โควต้า นิกเกิ้ล บีต้า (เบต้า?) ปาทังก้า ไมก้า แอนติบอดี้ โอ๊ต ไฮดร้า ฯลฯ ในกลุ่มคำเหล่านี้ผมโหวตให้อย่างไม่มีข้อแม้ เพราะแอบใช้แบบ "วิบัติ" มานานแล้วครับ

แต่มีบางคำที่น่าฉงนและน่าสนใจ เช่น เม็ตตริก/เม็ตริกตัน (ต.เต่าหายไปไหน) แอนติบอดี้/แอ็นติอิเล็กตร็อน (ไม้ไต่คู้) คำที่เปลี่ยนไปใช้อักษรสูง คำที่ใช้ ห.นำ คำที่ใช้ไม้โท (เต้อร์, เม้ตร) ฯลฯ

สำหรับความเห็นส่วนตัวแล้ว กลุ่มคำที่เป็นอักษรต่ำเมื่อเติมไม้เอกในกลุ่มที่ 3 ดูจะเป็นมิตร ไม่ต้องปรับตัวเรียนรู้ใหม่ซักเท่าไร และคิดว่าน่านำไปใช้งานมากที่สุดใน 6 กลุ่มนี้ครับ
บันทึกการเข้า
เทาชมพู
เจ้าเรือน
หนุมาน
*****
ตอบ: 33477

ดูแลเรือนไทย วิชาการ.คอม


เว็บไซต์
ความคิดเห็นที่ 11  เมื่อ 01 ต.ค. 12, 09:03

เห็นด้วยกับคุณม้าค่ะ   ตัวอย่างง่ายๆ อย่างคำว่า sure  ถ้าเป็นประโยคคำถาม Are you sure?  ก็จะออกเสียงสูงกว่าประโยคบอกเล่า Yes, I am sure

computer ถ้าจะสะกดให้คล้ายที่สุด  น่าจะเป็น คอมพิ้วเถอะ

ถ้าเปลี่ยนตามนี้จริงๆ  ต้องเปลี่ยนตัวสะกดในตำราเรียนของกระทรวงศึกษาธิการให้ถูกต้องตามนี้หรือเปล่าคะ  ถ้าต้องเปลี่ยนให้หมด  ก็คงหมดงบไปอีกเป็นพันล้าน
บันทึกการเข้า
เพ็ญชมพู
หนุมาน
********
ตอบ: 12564ความคิดเห็นที่ 12  เมื่อ 01 ต.ค. 12, 09:19

คำเหล่านี้ต้องถือว่าเป็นคำไทยที่รับมาจากภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกับที่คำไทยหลาย ๆ คำที่รับมาจากภาษาเขมร บาลีสันสกฤต

จุดประสงค์ของการปรับปรุงวิธีเขียนคำเหล่านี้ คงไม่ใช่เพื่อให้เขียนให้ออกเสียงตามวิธีออกเสียงของเจ้าของภาษา หากเพื่อให้ออกเสียงได้ถูกต้องตามวิธีทีคนไทยรับเอาคำเหล่านั้นมาแล้วออกเสียงแบบไทย ๆ

หลาย ๆ คำเปลี่ยนวิธีเขียนแล้วก็ดูดีขึ้น บางคำอาจจะต้องหาวิธีเขียนให้เป็นที่ยอมรับมากกว่านี้ ตัวอย่างเช่นการใช้ไม้ไต่คู้สำหรับคำให้ข้อ ๑ ดูแล้วจะรุงรังมากไปหน่อย เรื่องนี้มีทางออกโดยเทียบกับกฎเกณฑ์การใช้ไม้ไต่คู้สำหรับคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งไม่ต้องใช้ไม้ไต่คู้กำกับเช่น เพชร, เพชฌฆาต, เบญจ, เวจ,  อเนจอนาถ

 ยิงฟันยิ้ม

บันทึกการเข้า
เทาชมพู
เจ้าเรือน
หนุมาน
*****
ตอบ: 33477

ดูแลเรือนไทย วิชาการ.คอม


เว็บไซต์
ความคิดเห็นที่ 13  เมื่อ 01 ต.ค. 12, 09:45

^
อ้างถึง
จุดประสงค์ของการปรับปรุงวิธีเขียนคำเหล่านี้ คงไม่ใช่เพื่อให้เขียนให้ออกเสียงตามวิธีออกเสียงของเจ้าของภาษา หากเพื่อให้ออกเสียงได้ถูกต้องตามวิธีทีคนไทยรับเอาคำเหล่านั้นมาแล้วออกเสียงแบบไทย ๆ

เพิ่งรู้นี่แหละ  หลงเข้าใจผิดซะนานว่าเขียนให้ออกเสียงใกล้เคียงคำในภาษาเดิม  เท่าที่พยัญชนะไทยจะทำได้
แต่ถ้าออกเสียงแบบไทยๆ  ก็กัปตัน อัลเฟรด จอห์น  ลอฟตัส ต้องออกเสียงว่ากะปิตัน แอลเฟรด ยอน  ลอบเตอด  น่ะซีคะ
บันทึกการเข้า
POJA
พาลี
****
ตอบ: 298


ความคิดเห็นที่ 14  เมื่อ 01 ต.ค. 12, 12:51

ไล่กันไม่จบหรอกค่ะ คำใหม่ๆ มีมาอยู่เรื่อย ๆ น่าจะกำหนดเป็นหลักการไว้เลยดีกว่า ว่าจะให้ใส่วรรณยุกต์หรือไม่ ใส่ไม้ไต่คู้ตรงไหน (แต่ก่อนเรียนหนังสือ คุณครูบอกว่า คำยืมจากภาษาต่างประเทศไม่ต้องใส่วรรณยุกต์)

ดูเหมือน 176 คำนี้ จะเป็นคำที่เป็นศัพท์เฉพาะทางเสียมาก แล้วสำเนียงฝรั่งเองก็ยังแตกต่างกัน

คำเก่า ๆ อย่างคำว่า แอปเปิล กีวี ลองกอง ฯลฯ จะทำอย่างไร   ฮืม
 
บันทึกการเข้า
หน้า: [1] 2 3 ... 8
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.06 วินาที กับ 20 คำสั่ง