เรือนไทย
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้มาเยือน
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
ข่าว: การแนบไฟล์ กรุณาใช้ชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษเท่านั้นครับ
หน้า: 1 [2]
  พิมพ์  
อ่าน: 11300 อักขรานุกรมขุนนางชั้นผู้น้อย พ.ศ. ๒๔๗๔
Wandee
หนุมาน
********
ตอบ: 4006


ความคิดเห็นที่ 15  เมื่อ 26 ก.ย. 11, 16:31


ชาญชลากิจ    ขุน
ไล้  ศิริสุข
รองอำมาตย์เอก
นายงานคำนวณกระแสไฟฟ้า   กรมรถไฟหลวง


ชาญเชิงศัพท์   ขุน
ป๋อง   ฟุ้งวิขา
รองอำมาตตรี   กีมไปรษณีย์โทรเลข


ชาญใช้จักร    ขุน
ฮวด   ควรถนอม
นายเรือเอก  สังกัดกรมอู่หลวง


ชาญมัชชกรรม    ขุน
ชิต   ดวงมณี
รองอำมาตย์ตรี   พนักงานจำหน่ายฝิ่นกรุงเทพ ฯ

บันทึกการเข้า
Wandee
หนุมาน
********
ตอบ: 4006


ความคิดเห็นที่ 16  เมื่อ 28 ก.ย. 11, 21:16ชาญรัถวิถี     ขุน
เค.   โมเทียว
รองอำมาตย์ตรี   กรมรถไฟหลวง


ชาติวิชา    ขุน
สอน
นายตำรวจตรี   สังกัดกรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์


ชำนาญตรณี    ขุน
ฉ่ำ  เกศาศรัย   
นายเรือโท   ผู้บังคับกองร้อยที่ ๒   พันพาหนะทหารเรือ


ชำนาญพิมพกิจ   ขุน
เปลี่ยน  โกมลสุคนธ์
รองอำมาตย์โท  เบี้ยบำนาญกระทรวงมหาดไทย


ชำนาญภูเบศร์   หมื่น
บุญมี    ฉายะรถี   
รองเสวกโท   หัวหน้ารักษาพัสดุและเครื่องรถ   กรมพระราชพาหนะ


ชำนาญวรรณเวธ    ขุน
เชย   สุวรรณชื่น
รองอำมาตย์ตรี  สังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ


ชำนาญศาสตรา   ขุน
นิตย์   เสตะกลัมพ์
นายเรือตรี   สังกัดกระทรวงทหารเรือ
บันทึกการเข้า
Wandee
หนุมาน
********
ตอบ: 4006


ความคิดเห็นที่ 17  เมื่อ 28 ก.ย. 11, 22:09

ขำนิหณุมาน        ขุน
เหมือน   นวลักษณ์
นายร้อยตำรวจเอก   สังกัดกระทรวงมหาดไทย


เชษฐ์ชยวรรธน์    ขุน
เชษฐ์   ศิริวัฒกุล  
นายร้อยโท  ฝึกหัดราชการแผนกโรงเรียนทหารราบ


ตระกลฤทธิหาญ    ขุน
ยน   สงวนเดช  
นายร้อยโท  ผู้บังคับกองร้อย  กองพันที่ ๒  กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓

ตระการฤทธิห้าว    ขุน
ทองอยู่   จินดาลัทธ์
นายร้อยเอก  ผู้บังคับกองร้อย  กองพันที่ ๑  กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔


ตรึกตรวจพล     ขุน
ตรึก   อินทรทัต
นายร้อยเอก   ครูวิชาทหาร   กรมยุทธศึกษาทหารบก


ต่างใจประชา   ขุน
ดวง  พรหมเสน
นายร้อยตำรวจเอก   สังกัดกระทรวงมหาดไทย


ต่างใจราษฎร์   ขุน
อั้น  วิเศษสินธุ์
รองอำมาตย์โท   นายอำเภอกาญจนดิษฐ์   สุราษฎร์ธานี


ติงสมบัติยุทธ์   ขุน
ติ่ง   โตสมบัติ
นายร้อยโท   ผู้ช่วยสมุหบัญชีกรมอากาศยาน


โตมรารักษ์    ขุน
โต๊ะ   ปั้นตระกูล
นายร้อยโท   ฝึกหัดราชการแผนกโรงเรียนทหารม้า


โตษกศรภเณฑ์   ขุน
โต   วุทธิทองดี
นายร้อยโท   นายทหารคนสนิท   กองโรงเรียนนายทหารสัมภาร
กรมยุทธศึกษาทหารบกถนอมนิสสัยโยธี   ขุน
ถนอม  ศรีมาศ
นายร้อยโท   ประจำกองพันที่ ๑   กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑  ร.อ.ถนัดนทีธรรม์    ขุน
ชุบ   ศรีพิทักษ์
รองอำมาตย์เอก   เจ้าพนักงานรักษาสายน้ำที่ ๖   
กรมชลประทานแถลงภาษา       ขุน
เย. โยฮันนัน   โพธิลังกา
รองอำมาตย์ตรี   เบี้ยบำนาญกระทรวงมหาดไทยแถลงโรครหัส       ขุน
สายหยุด  โสมาภา
รองอำมาตย์โท   แพทย์ในกรมสาธารณสุขบันทึกการเข้า
เพ็ญชมพู
หนุมาน
********
ตอบ: 12565ความคิดเห็นที่ 18  เมื่อ 01 ต.ค. 11, 06:45

แถลงโรครหัส       ขุน
สายหยุด  โสมาภา
รองอำมาตย์โท   แพทย์ในกรมสาธารณสุข


บันทึกการเข้า
เพ็ญชมพู
หนุมาน
********
ตอบ: 12565ความคิดเห็นที่ 19  เมื่อ 01 ต.ค. 11, 07:53

นามสกุลพระราชทาน โสมาภา Soma^bha^ นักเรียนแพทย์เสือป่าสายหยุด กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง

โสมาภา =  โสม + อาภา = แสงจันทร์

 ยิงฟันยิ้ม
บันทึกการเข้า
Wandee
หนุมาน
********
ตอบ: 4006


ความคิดเห็นที่ 20  เมื่อ 02 ต.ค. 11, 17:16


คัดเลือกแต่ราชทินนามที่แปลกเท่านั้นค่ะ


ทรการกำราบ    ขุน
ปาน   ปัณยาลักษณ์   นายร้อยตำรวจเอก   สังกัดกระทรวงมหาดไทย


ทรงธนผล    ขุน
ลำดวน   บุญฤทธิ์
รองอำมาตย์ตรี   สังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ


ทรงรณภูมิ    ขุน
สินธุ์   ศกุนะสิงห์
นายร้อยโท  ฝึกหัดราชการแผนกโรงเรียนเสนาธิการทหารบก


ทรงสุขภาพ    ขุน
ทรง  บุณยรัตเวช
รองอำมาตย์โท   แพทย์เวร   โรงพยาบาลโรคติดต่อ


ทรงอาชญา    ขุน
ฮุ้น  บุญยาขุ
รองอำมาตย์ตรี   ประจำกองทะเบียนพิมพ์ลายนิ้วมือ  กรมตำรวจภูบาล


ทวยแมน    ขุน
ยิ้ม   พรหมธน
รองอำมาตย์ตรี   รองจ่าศาลโปรีสภาที่ ๑


ทวีวิตยาลักษณ์    ขุน
สมทบ   เนตรพันธ์ุ
รองอำมาตย์โท  ผู้ตรวจการฝิ่นมณฑลพิษณุโลก

บันทึกการเข้า
Wandee
หนุมาน
********
ตอบ: 4006


ความคิดเห็นที่ 21  เมื่อ 02 ต.ค. 11, 20:21ทวี   สายไตย    ขุน
โม   ทวียิ่ง
รองอำมาตย์ตรี   ผู้ช่วยคลังจังหวัดปราจีนบุรีทัณการพินิจ    ขุน
เฉื่อย   จันทรุเบกษา
รองอำมาตย์โท   สังกัดกระทรวงมหาดไทยทัณกิจบรรหาร    ขุน
กิ่ง   เหมธุลิน
รองอำมาตย์ตรี   พะทำมะรง  เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ทัพพยุทธรักษา    ขุน
โต๊ะ   มหิษานนท์
นายร้อยเอก
สังกัดกรมทหารราบที่ ๕


เทโพปกรณืยุทธ์    ขุน
เทโพ   ศรีจันทร
นายร้อยโท   ประจำกรมอากาศยาน


ไทแมน    ขุน
ทองอยู่   ฉายางกูร
รองอำมาตย์ตรี   รองจ่าศาลอุทธรณ์


ธนราชสีตลารักษ์    ขุน
พงศ์   สุขโชติ
รองอำมาตย์โท   นายเวรกรมพระคลังสมบัติ


ธรณีบาล    ขุน
ง่วนฉาย   อัศวนนท์
รองอำมาตย์เอก   สังกัดพระทรวงมหาดไทย

   

บันทึกการเข้า
fcr group
อสุรผัด
*
ตอบ: 0


ความคิดเห็นที่ 22  เมื่อ 17 ก.ค. 21, 10:31

ขอบคุณมากเลยครับ กำลังสืบค้นประวัติญาติบรรพบุรุษ จากคำบอกเล่าต่อกันมา มาเจอในนี้เลยครับ เหลือเชื่อมาก
เจอชื่อ รตอ ขุนต่างใจ บั้นปลายชีวิตไปอยู่ที่ภาคเหนือ และไปได้ภรรยา ที่อ เชียงคำ จ พะเยา(เดิม จ เชียงรายขณะนั้น) ชื่อใส ซึ่งเป๋นน้องสาวของ ทวดผมที่เป็นแม่ของย่า โดยตรงผม ลูกคนหนึ่งของขุนต่างใจกับใส ชื่อ อดุลย พรหมาเสน เคยรับราชการ และเคยถูกส่งไปเป็นปลัดเมืองเชียงฮ่อน เชียงลม จ ล้านช้างที่ ช่วงสมัยสั้นๆไทยรบชนะฝรั่งเศสได้ดินแดนกลับคืนมา ภายหลังไทยต้องคินดินแดนส่วนนั้นกลับไปเป็นประเทศลาวปัจจุบัน ท่านก็ถูกย้ายกลับมาฝั่งไทยเป็นปลัด อ พะเยา  ได้รับเล่าเรื่องราวมาแบบนี้ครับ
บันทึกการเข้า
หน้า: 1 [2]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.032 วินาที กับ 20 คำสั่ง