เรือนไทย
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้มาเยือน
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
ข่าว: การแนบไฟล์ กรุณาใช้ชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษเท่านั้นครับ
หน้า: 1 2 [3] 4 5 6
  พิมพ์  
อ่าน: 30563 บทละครร้อง สาวิตรี - สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
willyquiz
องคต
*****
ตอบ: 501


ความคิดเห็นที่ 30  เมื่อ 19 ก.ค. 11, 12:53

                        บทร้อง – สัตยวาน.
                 (             ร่าย              )

                  •   เมื่อน้องได้ตั้งจิตอธิษฐาน
                  พี่ก็ไม่คัดค้านมารสี
                  ไปเถิดโฉมเฉลาเข้ากุฎี
                  เพื่อพลีไฟเรือนเหมือนเคยมา.  ฯ

(พิณพาทย์ทำเพลงเสมอ.    พระสัตยวานจูงมือนางสาวิตรีเดิรไปขึ้นบรรใดบรรณศาลา,    เข้าโรงทาง
ประตูบรรณศาลา.    บัดนี้เวทีค่อยสว่างขึ้นเปนลำดับ.    เสียงพวกพราหมณ์สวดจากในโรง,    ดังขึ้น
ทุกที,    จนในตอนท้ายพวกพราหมณ์เดิรออกมาจากทางซ้ายหลังบรรณศาลา.    ในระหว่างนี้มีพราหมณ์
ผู้ ๑ ถือไต้จุดไฟออกมาจากบรรณศาลาไปก่อไฟที่แท่นกูณฑ์,    ให้พร้อมสำหรับท้าวทยุมัตเสนบูชา,   
และมีโถน้ำมันเนยมาตั้งเตรียมไว้ที่บนแท่นศิลาด้วย.)
บันทึกการเข้า
willyquiz
องคต
*****
ตอบ: 501


ความคิดเห็นที่ 31  เมื่อ 19 ก.ค. 11, 14:05

                     บทสวด – พวกพราหมณ์.
                (            สรภัญญะ            )

     •     อ้าองค์พระทรงฤท-                    ธิมหิทธิเดชา
     ส่องแสงสว่างมา                            อภิรักษ์นรากร
     สามส่วนประมวลลง                         ณ พระองค์อดิศร
     หนึ่งอยู่ ณ อัมพร                           พระเสด็จประทานแสง
     หนึ่งอยู่ ณ ภายใน                          ศะริรามนุษแรง
     ร้อนเตชะธาตุแห่ง                           นรเพื่อสราญสานต์
     หนึ่งอยู่ ณ ดินคือ                           วรอัคคิแสงฉาน
     ใช้กอบระสาหาร                            และพลีสุเทพไท
     โลกมืดและชนเหงา                         อุระเศร้าสะทกใจ     
     พอสูริโยทัย                                 ก็สว่างและสร่างทุกข์
     เห็นแสงตวันฉาย                            ฤก็กายและใจสุข
     ปักษา ณ ยอดรุก-                         ขก็ซร้องประลองเสียง
     เหมือนชาวประโคมขับ                      สิริศัพทะสำเนียง
     สรรเสริญประจวบเวียง                      วรนาถะของตน
     เหล่าฃ้าคณาชี                              ฤก็ปรีดิทุกคน
     มาสวดพระสามน                           ประจุคมพระปิ่นสรวง
     ขอโปรดพระอวยพร                        สิริโสตถิทั้งปวง
     โศกสรรพะพลันล่วง                        พหุภัยพยาธิ์หาย.  ฯ

     (ในตอนท้ายแห่งบทสวดนี้    ท้าวทยุมัตเสน,    นางไสพยา,   และบริวารออกจากในบรรณศาลา.   
ท้าวทยุมัตเสนนั้นสมมตว่าตาบอด,    ฉนั้นเวลาเดิรนางไสพยาต้องจูง.    ทั้งสองนี้เดิรผ่านเวทีไปนั่งบน
แท่นศิลา.    บริวารที่ตามออกมานั้นเปนนางพราหมณีสาวๆ ราว ๖ คน.    เชิญเครื่องต่างๆ ไปนั่งกับพื้น
ใกล้ๆ แท่น.    พอท้าวทยุมัตเสนนั่งเรียบร้อยก็พอสวดจบพอดี,    ท้าวทยุมัตเสนจึงสวดต่อไป.)
บันทึกการเข้า
willyquiz
องคต
*****
ตอบ: 501


ความคิดเห็นที่ 32  เมื่อ 19 ก.ค. 11, 15:50

                     บทสวด – ท้าวทยุมัตเสน.
                (      ทำนองโองการแช่งน้ำ      )

     •   โอมพระสูรย์ศรีแก้ว                    แผ้วผ่องพรรณราย
     ฉายรัสมีจากฟ้า                             ส่องจ้าจตุรทิศ
     ทรงฤทธิเดชะ                               ให้เทวะเทวัน
     พลันระงับเข็ญขุก                           ชนเปนสุขทั่วหล้า
     ฃ้าขอเชิญเสด็จ                             เตร็จลงจากอัมพร
     จรมาสู่เปลวเพลิง                           อันเถกิงในกูณฑ์
     พูนเพิ่มสุขฃ้าไซร้                           อีกเพื่อฃ้าบาทได้
     นอบน้อมพลี.  ฯ

          (ตักน้ำมันเนยหยอดในไฟ ๑ ช้อน,    แล้วว่าต่อ.)
บันทึกการเข้า
willyquiz
องคต
*****
ตอบ: 501


ความคิดเห็นที่ 33  เมื่อ 19 ก.ค. 11, 15:54

     •   โอมอัคนีทรงเดช                       คือสุริเยศร์ทรงแบ่ง
     ภาคสำแดงพิลาศ                           แก่ฃ้าบาทที่ใกล้
     ขอเทพไท้ฤทธิรงค์                         ทรงเปนทูตแห่งสรวง
     ทรงรับปวงพลี                              ที่ฃ้าบาทถวาย
     หมายให้เทพทุกทิศ                         รับอามิษพลีกรรม
     อีกทั้งธรรมพลีการ                          พระเพลิงท่านโปรดรับ
     แทนเทพสรรพเสร็จแล้ว                    โปรดประสาทพรแผ้ว
     แด่ฃ้าบาทบงสุ์.  ฯ

          (ตักน้ำมันเนยหยอดอีกครั้ง ๑ ,    แล้วว่าต่อไป.)
บันทึกการเข้า
willyquiz
องคต
*****
ตอบ: 501


ความคิดเห็นที่ 34  เมื่อ 19 ก.ค. 11, 16:00

     •     โอมสี่องค์เทวราช                      นาถโลกบาลสี่ทิศ
     อีกเทวฤทธิ์เกรียงไกร                      สิงในทิพยพิมาน
     อยู่สถานแดนดิน                           ถิ่นมนุษย์ทั่วหล้า
     ทั้งในป่าในดง                              ทั้งในพงพฤกษี
     สิงคีรีโขดเขา                              ลำเนาน้ำลำละหาน
     ขอท่านทุกพระองค์                        จงทรงมีเมตตา
     กรุณาบ่มิขาด                              แด่ฃ้าบาทน้อยใหญ่
     ให้เปนสุขดั่งกี้                             ทุกข์ภัยพิบัติลี้
     หลีกพ้นพูนสราญ                          โสตถิ์เทอญ.  ฯ

          (ตักน้ำมันเนยหยอดในไฟอีกช้อน ๑)

          (เมื่อจบบทสวด,    พราหมณ์เป่าสังข์    พิณพาทย์ทำเพลงสาธุการ,    ท้าวทยุมัตเสน
โบกควันขึ้นไปทางฟ้า.    สาวิตรีถือช่อดอกไม้,    ออกทางประตูบรรณศาลา,    ตรงไปที่แท่น,   
วางช่อดอกไม้ตรงหน้าท้าวทยุมัตเสนและกราบ.)
บันทึกการเข้า
willyquiz
องคต
*****
ตอบ: 501


ความคิดเห็นที่ 35  เมื่อ 20 ก.ค. 11, 15:24

                        บทร้อง – สาวิตรี.
                 (                              )

                   •     อันว่าการพลีที่ประจำ
                   เวลาเช้าได้กระทำทุกสถาน
                   หม่อมฉันจึ่งมาเฝ้าพระภูบาล
                   และพระแม่ขอประทานซึ่งพระพร
                   หม่อมฉันได้ตั้งใจในตะบะ
                   ไม่เลยละสำเร็จมิย่อหย่อน
                   ขอองค์พระบิตุเรศและมารดร
                   ประทานพรเพื่อสุขสวัสดี.  ฯ
บันทึกการเข้า
willyquiz
องคต
*****
ตอบ: 501


ความคิดเห็นที่ 36  เมื่อ 20 ก.ค. 11, 15:29

          บทร้อง - ท้าวทยุมัตเสน, นางไสพยา, และลูกคู่.
                 (                              )

ทยุมัตเสน.       •   ด้วยอำนาจกุศลที่กอบมา
                   สุณิสาจงสุขเกษมศรี
                   ทุกข์โศกโรคภัยใดอย่ามี
                   มากล้ำกรายสาวิตรีผู้ลูกรัก
ไสพยา.          จงอยู่ยงคงความเสนหา
                   สนิธแนบภรรดาผู้ทรงศักดิ์
                   อย่ามีข้อขัดใจให้หย่อนรัก
                   สมสมัคจิตสมานสานต์สบาย.
ลูกคู่.             สาธุ! ฃ้าช่วยอำนวยพร
                   ขออย่าให้บังอรต้องเปนหม้าย
                   ขอให้แม่โฉมเฉลากับเจ้าชาย
                   ได้ชื่นชมสมหมายสบายนาน.  ฯ

     (สาวิตรีกราบเท้าทยุมัตเสนและนางไสพยา,    แล้วไหว้รับพรพราหมณ์.)
บันทึกการเข้า
willyquiz
องคต
*****
ตอบ: 501


ความคิดเห็นที่ 37  เมื่อ 20 ก.ค. 11, 15:37

                บทร้อง – ท้าวทยุมัตเสนกับสาวิตรี.
                  (                              )

ทยุมัตเสน.        •   ลูกบำเพ็ญตรีราตระธุดงค์
                    สำเร็จลงดีแล้วทุกสถาน
                    บัดนี้พ่อขอเตือนเยาวมาลย์
                    ให้เสวยอาหารเถิดทรามวัย
                    การที่ลูกอดมาสามราตรี
                    จนอินทรีย์เศร้าหมองไม่ผ่องใส
                    จะทนหิวกรากกรำอีกทำไม
                    อรไทยจะประชวรไม่ควรการ.
สาวิตรี.            ก็ไหนๆ ได้ทนมาสามวัน
                    กระหม่อมฉันยังไม่อยากอาหาร
                    ขอรอไว้จนสิ้นทิวากาล
                    ตั้งจิตอธิษฐานไว้เช่นนี้
                    ขอพระองค์ทรงกรุณาโปรด
                    งดโทษแก่ฃ้าบทศรี.
ทยุมัตเสน.        เมื่อธิดาตั้งใจไว้ด้วยดี
                    พ่อนี้เห็นงามและตามใจ.  ฯ
     
     (พระสัตยวาน,    ถือขวานและสพายย่าม,    ออกทางประตูบรรณศาลา,    ลงบรรใดมาสู่พื้นเวที,   
ตรงไปยังน่าแท่นศิลาและไหว้พระบิดามารดา.)
บันทึกการเข้า
willyquiz
องคต
*****
ตอบ: 501


ความคิดเห็นที่ 38  เมื่อ 20 ก.ค. 11, 17:01

                       บทร้อง – สัตยวาน.
                 (                              )

                   •   ฃ้าทูลลาพระบิดาและมารดร
                   จะจู่จรเข้าไปในป่าใหญ่
                   เพื่อได้เก็บผลาผลถวายไท้
                   และตัดไม้มาเปรอพระอัคนี
                   จะรีบไปไม่ช้ากลับมาเฝ้า
                   พระผ่านเผ้าบำเรอบทศรี
                   ฃ้าขอฝากวนิดาสาวิตรี
                   ไว้รับใช้ที่นี้แทนลูกยา.  ฯ

     (พระสัตยวาน    ไหว้พระบิดามารดาแล้วกำลังจะไป,    ก็พอสาวิตรีตามไปจับมือไว้และร้องบทต่อไปนี้.)
บันทึกการเข้า
willyquiz
องคต
*****
ตอบ: 501


ความคิดเห็นที่ 39  เมื่อ 20 ก.ค. 11, 17:15

                  บทร้อง – สาวิตรีและสัตยวาน.
                 (                              )

สาวิตรี.           •   อ้าทูลกระหม่อมจอมขวัญ
                   โปรดเมตตาหม่อมฉันผู้เปนข้า
                   ขอให้ตามเสด็จไปในพนา
                   เพื่อรับใช้ในป่าพนาดร.
สัตยวาน.         น้องก็อดออมมาสามราตรี
                   เห็นชรอยเทวีจะเหนื่อยอ่อน
                   อันลู่ทางกลางป่าพนาดร
                   น้องจะจรลำบากแสนยากนัก.
สาวิตรี.           หม่อมฉันคงไม่เหนื่อยเมื่อยล้า
                   ยามไปกับภรรดาผู้ทรงศักดิ์
สัตยวาน.         วิถีไพรไม่ปลอดนะยอดรัก
                   เพราะมันมักมีหนามตามมรรคา
                   อีกทั้งมีเสือสิงห์สมิงไพร
                   เที่ยวเดิรไขว่.
สาวิตรี.                        คงไม่ทำร้ายฃ้า
                    เพราะคงเกรงพระองค์ทรงฤทธา.
สัตยวาน.          พี่เปนห่วงแก้วตา.
สาวิตรี.                        อย่าห่วงเลย!
                    วันนี้เปนอย่างไรใจไม่อยาก
                    จะห่างจากภูวนัย.
สัตยวาน.                      ชื่นใจเอ๋ย!
                    พี่วิตกเหลือแสนแทนทรามเชย
                    น้องไม่เคยบุกป่าฝ่าดงดอน
                    เคยแต่อยู่ปราสาทราชฐาน
                    ท่ามกลางบริวารสโมสร
สาวิตรี.            ถ้ายังทรงเมตตาฃ้าขอจร
                    ไปเพื่อนพระภูธรที่กลางไพร
                    โปรดเถิดนะพระทูลกระหม่อมแก้ว
                    เปนครั้งที่สุดแล้ว  (ร้องไห้.)
สัตยวาน.          (ปลอบสาวิตรี.)  อย่าร้องไห้!
                     เอาเถิดแม่นงรามพี่ตามใจ
                     อยากจะไปไม่ขัดทัดทาน
                     แต่ว่าน้องต้องขออนุญาต
                     ชนกนาถชนนีศรีวิศาล
                     แม้สององค์โปรดเกล้าเยาวมาลย์
                     คงประทานตามจิตวนิดา.  ฯ

     (สาวิตรี    คลานไปเฝ้าท้าวทยุมัตเสนและนางไสพยา,    และกราบทูล.)
บันทึกการเข้า
willyquiz
องคต
*****
ตอบ: 501


ความคิดเห็นที่ 40  เมื่อ 20 ก.ค. 11, 18:56

                      บทร้อง – สาวิตรี.
                 (                              )

                   •   อันพระบิตุรงค์ผู้ทรงศีร์
                   และองค์พระชนนีศรีสง่า
                   ขอพระองค์ทรงพระกรุณา
                   แก่หม่อมฉันผู้ฃ้าจิตภักดี
                   ขอทูลลาเข้าไปสู่ไพรสาณฑ์
                   พร้อมพระสัตยวานบดีศรี
                   หม่อมฉันมาเปนฃ้าฝ่าธุลี
                   ก็จวนถึงหนึ่งปีกำหนดการ
                   ยังมิเคยได้ออกนอกไปพ้น
                   เขตมณฑลพระอาศรมสถาน
                   ขอทูลลาจากสำนักไปสักวาร
                   ชมพนานต์เพื่อนองค์พระสามี.  ฯ
บันทึกการเข้า
willyquiz
องคต
*****
ตอบ: 501


ความคิดเห็นที่ 41  เมื่อ 20 ก.ค. 11, 19:12

               บทร้อง – ท้าวทยุมัตเสนและนางไสพยา.
                 (                              )

ทยุมัตเสน.       •   แม่จะเห็นอย่างไรไสพยา?
                   ตั้งแต่พระสุณิสามาอยู่นี่
                   กิริยาแช่มช้อยเรียบร้อยดี
                   บ่เคยมีประพฤติให้ขัดใจ.
ไสพยา.           พระตรัสถูกลูกเราเฃาแสนดี
                   จะได้มีที่ติก็หาไม่
                   ไม่เคยกล่าวขอร้องสิ่งใดๆ
                   ควรตามใจให้จรกับผัวรัก.
                   ดูกรสาวิตรีศรีพิลาศ
                   อันองค์พระบิตุราชผู้ทรงศักดิ์
                   กับตัวแม่เห็นแท้ว่านงลักษณ์
                   สามิภักดิ์เที่ยงแท้แน่ฤทัย.
ทยุมัตเสน.       อันธิดาอยากไปในไพรสณฑ์
                   นิรมลจำหนอเปนข้อใหญ่
                   อย่ากีดขวางทางการงานใดๆ
                   ที่ผัวไซร้ต้องทำ ณ ดงดอน.  ฯ

     (พระสัตยวานกับนางสาวิตรีหายเข้าโรงทางหลืบขวา.    พอบทร้องหมู่จบลงก็)

                                (ปิดม่าน)
บันทึกการเข้า
willyquiz
องคต
*****
ตอบ: 501


ความคิดเห็นที่ 42  เมื่อ 20 ก.ค. 11, 19:19

                       บทร้อง – สาวิตรี.
                 (                              )

                   •   ฃ้าขอน้อมคำนับและรับคำ
                   ที่พระองค์ทรงธรรมดำรัสสอน
                   ขอทูลลาบิตุเรศและมารดร
                   และรับพรเหนือเกล้าเฃ้าพงไพร.  ฯ

     (พระสัตยวานและนางสาวิตรีไหว้ท้าวทยุมัตเสนและนางไสพยา,    แล้วพระสัตยวานหยิบขวานถือด้วยมือข้างซ้าย,   
มือขวาจูงนางสาวิตรี,    เดิรช้าๆ ไปจากน่าแท่นศิลา.    ระหว่างนี้พวกพราหมณ์และผู้หญิงร้องอวยพรพร้อมกัน.)


                          บทร้อง – หมู่.
                 (                              )

                   •   ขอให้องค์พระสัตยวาน
                   และนงคราญสาวิตรีศรีใส
                   ได้เคียงคู่อยู่สมภิรมย์ใจ
                   ตลอดไปไม่น้อยกว่าร้อยปี
                   ขอให้มีโอรสยศยง
                   เพื่อสืบสันตติวงศ์เฉลิมศรี
                   ให้ลูกเธอทุกองค์ทรงฤทธี
                   อีกทั้งมีเกียรติไกรในชมพู.  ฯ
บันทึกการเข้า
willyquiz
องคต
*****
ตอบ: 501


ความคิดเห็นที่ 43  เมื่อ 21 ก.ค. 11, 11:32

                            องก์ที่ ๓
                            ตอนที่ ๑

ฉาก  :  ในกลางป่าโปร่งแห่งหนึ่ง

     (ฉากเปนป่าโปร่งอย่างงามๆ น่าสบาย.    มีต้นไม้ซึ่งมีผลเก็บได้จริงๆ บ้าง,    กับมีต้นไม้สำหรับ
ตัดกิ่งเปนฟืนได้บ้างด้วย.    ข้างขวาแห่งเวทีมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่บนโขดเตี้ยๆ,    และโขดนี้
ต้องทำให้มีที่ลาดๆ จากขวาลงไปหาซ้ายแห่งเวที    เพื่อให้คนนอนลงบนที่นั้นได้.    ในตอนที่ ๑ นี้
เปนเวลากลางวัน.)
     (ก่อนจะเปิดม่านพิณพาทย์ทำเพลงฉิ่ง.   พอเปิดม่าน,   พระสัตยวานถือขวาน,   และนางสาวิตรี
ถือย่าม,    เดิรออกมาด้วยกัน ;    พิณพาทย์หยุด.)
บันทึกการเข้า
willyquiz
องคต
*****
ตอบ: 501


ความคิดเห็นที่ 44  เมื่อ 21 ก.ค. 11, 11:40

                    บทร้อง – สาวิตรีกับสัตยวาน.
                 (            ชมดงนอก           )

สาวิตรี.            •   ทอดพระเนตร์นี่แน่ทูลกระหม่อม
                    ผลมะม่วงสุกงอมติดต้นอยู่
                    ราวกับหล่อด้วยทองยิ่งมองดู
                    นึกว่ารสคงชูชื่นอุรา.
สัตยวาน.          จริงละแม่แน่แท้รสคงหวาน
                    แต่ก็คงไม่ปานกนิษฐา
                    หวานอะไรไม่ปานหวานวาจา
                    แห่งน้องแก้วแววตาของสามี.
สาวิตรี.            อุ๊ยป่านนี้มีหรือยังไม่จืด
สัตยวาน.          เปนไม่มีวันชืดละโฉมศรี
สาวิตรี.            อันเวลาล่วงมาถึงเกือบปี
สัตยวาน.          ส่วนตัวพี่นี้เห็นเปนหนึ่งวัน.
สาวิตรี.            ได้ฟังพระวาทีเช่นนี้ไซร้
                   ใครไม่ลุ่มหลงองค์จอมขวัญ?
สัตยวาน.         ใครได้เมียเช่นนี้คู่ชีวัน
                   จะไม่หลงเมียนั้นได้ฉันใด
สาวิตรี.           ดูเอาสิมาเฝ้าทรงเย้ายวน
                   เวลานี้ไม่ควร.
สัตยวาน.                  เปนไฉน?
                   ก็เราอยู่ในกลางระหว่างไพร
                   จะมีใครเดิรกราย?
สาวิตรี.                    อายเทวา!
สัตยวาน.         อันทวยเทพก็เปรมเกษมสุข
                   แสนสนุกด้วยความเสนหา
                   แนบสนิธชิดเทพกัญญา
                   จะนินทาเรานี้มีหรือน้อง
สาวิตรี.           ยิ่งเถียงกับผ่านเผ้ายิ่งเข้าตัว
                   พระทูลหัวแก้ไปไม่ขัดข้อง
                   เลิกกันที.  แม้มีเมตตาน้อง
                   โปรดทรงเก็บพวาทองโน่นประทาน.
สัตยวาน.         แต่ดวงจิตยังปลิดให้น้องได้
                   ปลิดมะม่วงจะเปนไรยอดสงสาร
                                  (ไปเก็บผลมะม่วง)
สาวิตรี.           ดวงหทัยทรงชัยโปรดประทาน
                   ก็เปนการตอบแทนแสนสุดดี
                              (สัตยวานให้มะม่วงแก่สาวิตรี.)
สัตยวาน.         มะม่วงนี้กำลังทั้งหอมหวาน
                   เมื่อถึงกาลเสวยเถิดโฉมศรี
                   พี่จะต้องตัดไม้ในบัดนี้
                   เพื่อไปเปรออัคคีเช่นเคยมา.  ฯ

     (สัตบวานไปตัดกิ่งไม้ทำฟืน.    สาวิตรีไปนั่งใต้ร่มไม้ใหญ่,    หยิบดอกไม้ออกมาจากในย่าม,   
และมัดช่อดอกไม้พลางร้องรำพลาง.)
บันทึกการเข้า
หน้า: 1 2 [3] 4 5 6
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.064 วินาที กับ 19 คำสั่ง