เรือนไทย
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้มาเยือน
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
ข่าว: การแนบไฟล์ กรุณาใช้ชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษเท่านั้นครับ
หน้า: [1] 2 3
  พิมพ์  
อ่าน: 14552 พระสุธนคำฉันท์ ของ พระยาอิศรานุภาพ (อ้น)
willyquiz
องคต
*****
ตอบ: 501


 เมื่อ 16 ก.ค. 11, 20:07

มีวรรณคดีไทยเรื่องหนึ่ง ชื่อเรื่องว่า พระสุธนคำฉันท์  ของ พระยาอิศรานุภาพ (อ้น)  ซึ่งผมตั้งใจจะพิมพ์เพื่อส่งมอบให้กับคุณ Crazy HOrse ได้บรรจุ
เอาไว้ในตู้หนังสือของเรือนไทยเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะชนที่สนใจทั่วไป    แต่ผมประสบกับปัญหาของ Microsoft Word ในบางเรื่องจนกระทั่ง
ไม่สามารถพิมพ์ได้โดยไม่เสียอารมณ์ไปเสียก่อน   ผมจึงเปลี่ยนความคิดใหม่โดยขอตั้งกระทู้นี้ไว้ต่างหากและเพื่อขอความกรุณาจากท่านผู้อ่านทั้งหลาย
ช่วยกันตรวจสอบความผิดพลาดอันอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

เรื่องพระสุธนคำฉันท์นี้ดำเนินเนื้อเรื่องโดยใช้กาพย์เป็นหลักและแทรกไว้ด้วยฉันท์เป็นบางช่วงบางตอน    ปัญหาก็คือไม่มีการระบุเอาไว้ว่าเป็นกาพย์หรือ
ฉันท์ชนิดใดทั้งสิ้น    เพื่อผลประโยชน์ของผู้อ่าน  ผมจะระบุชนิดของกาพย์หรือฉันท์เอาไว้ให้  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงชนิดของคำประพันธ์ในแต่ละครั้ง   
ถ้าคุณ Crazy HOrse จะนำไปใส่ไว้ในตู้หนังสือ  ขอได้โปรดรับทราบไว้ด้วยว่าในต้นฉบับนั้นไม่มีการบอกกล่าวหรืออธิบายอะไรไว้ทั้งสิ้น  มีเพียง คำนำ
อย่างเดียวเท่านั้น   ชื่อของคำประพันธ์ต่างๆ เป็นการระบุชื่อโดยตัวผมเอง (นอกเหนือจากต้นฉบับ)    หากการระบุชื่อนั้นๆ ผิดพลาด ขอความกรุณาผู้รู้ช่วย
กันแก้ไขให้ด้วยครับ
บันทึกการเข้า
willyquiz
องคต
*****
ตอบ: 501


ความคิดเห็นที่ 1  เมื่อ 16 ก.ค. 11, 20:55

                                        คำนำ

          เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ กรรมการหอพระสมุดสำหรับพระนครได้เลือกหนังสืออุเทนคำฉันท์
ซึ่งพระยาอิศรานุภาพ (อ้น) แต่งถวายสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าฯ  ทรงพิมพ์ประทานตอบแทนผู้ไป
ถวายรดน้ำสงกรานต์  ปีนี้จึงเลือกพระสุธนคำฉันท์ถวายอีกเรื่องหนึ่ง  ซึ่งพระยาอิศรานุภาพ (อ้น)
แต่งเหมือนกัน

          เรื่องพระสุธนนี้มีในปัญญาสชาดกเรื่องที่ ๒    พระยาอิศรานุภาพ (อ้น) แต่งแต่ยังเปนที่
พระพิธสาลี   มีชื่อบอกไว้ในตอนจบเรื่อง    กรรมการหอพระสมุดสำหรับพระนครได้เคยคัดมาพิมพ์
ไว้ในหนังสือวชิรญาณครั้งหนึ่งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ มาจนบัดนี้ล่วงเวลาได้ ๒๕ ปี หาฉบับไม่ใคร่ได้
อยู่แล้ว    แลการพิมพ์ครั้งนั้นก็พิมพ์ออกเปนตอนๆ ไม่ติดต่อกัน    เปนการยากแก่ผู้ที่จะรวบรวม
ให้เปนชุดได้

          การที่สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าฯ ทรงพิมพ์พระสุธนคำฉันท์ครั้งนี้เปนพระกรุณาแก่ผู้ใส่ใจใน
กาพย์กลอนแลผู้ศึกษาหนังสือไทยทั่วไป.


                                       (ลายเซ็น)   พิทยาลงกรณ์
                                            ราชบัณฑิตยสภา
                                      วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๐
บันทึกการเข้า
willyquiz
องคต
*****
ตอบ: 501


ความคิดเห็นที่ 2  เมื่อ 16 ก.ค. 11, 21:34

                              พระสุธนคำฉันท์

กาพย์ฉบัง ๑๖

•    กฤษดาญบงกชกรกรรพุม                              ทศนัขประชุม
ชุลีดิลกโลกา

•    โลเกศรเทพพรหมมา                                  อันมีมหา
การุญสัตวสบไสมย

•  ผู้ทรงอธิกนามตรัสไตร                                      เสด็จแสดงญาณไญ
ยะธรรมวิสุทธิโอฬาร

•  เสวยเสวตรวิมุติฉัตรวรญาณ                           เผด็จเบ็ญจพิธมาร
ดำกฤษณราคนิวรณ์

•  ปองโปรดนรเทพนิกร                                  ทานพกินร
อสุรนาคคนธรรพ์

•    วิทเยนทรกุมภกุมภัณฑ์                               ทวยแทตย์อนันต์
ก็สู่สิเวศเสวยรมย์

•    มีพระอรรคญาตินิยม                                  เปนอาทิคม
อธิกลุธรรมา

•    หนึ่งนบนพโลกุตตรา                                  สหทังจรรยา
ปิฎกสมเด็จดาลแสดง

•    คืออำมฤตยรศรวยแรง                               ไตรภพพึงแสวง
ประสบประสมสมาคม

•  พบบาทอริยานุกรม                                   องคอัษฎางคพรหม-
จรรยจำเริญนาบุญ

•    สละโลภปลิโพธินิศคุณ                               ธรธรรมวิบุล
บำบัติพิบัติสังวร

•    เสร็จข้าถวายกฤษดาญกร                            วิสุทธสาทร
ประนามในรัตนไตรยางค์

•    บังคมอิศวเรศเลิศปาง                                เสถียรเทพปฤษฎางค์
พฤศภอุศุภยานยง

•  อีกองค์สฤษดิรักษ์อันทรง                            บัลลังค์ภุชงค์
ชำนิในรณเรืองรณ

•  ไหว้ไทจตุรมุขพิมล                                  เหิรหงษหาวบน
ตระศักดิสูรยบังพรรณ

•    นบเจ้าจอมเมรุถงัล                                   จักรปาณีคัณห์
คือจักรพระจักรกรี

•    ไหว้ไท้นรเทพธเรศตรี                                ศรราชพิรี
ยะภาพเพี้ยงภุชพล

•  บริรักษชคสัตวสากล                                 ในภูมิมณฑล
ก็เย็นเกษมศุขรมย์

•  นบเทพอันทรงจตุรพรหม                             วิหารอุดม
เปนนิตยเนืองในคุณ

•  อันกอบด้วยมหันตการุญ                             อาบอ้ามม่ามภุญช์
บำเรอบำรุงเปนตน

•  ไหว้ครูอุปเทศยุบล                                   สึกสารนุสนธิ์
คดีไป่เอื้อนอำแดง

•  ข้าขอนิเทศแจ้งแจง                                  ตำนานสำแดง
อดีตอันแล้วล่วงมา

•  โดยในเปญญาศกชา-                               ฎกอันอริยา
บรรยายนิเทศแทนองค์                                              ฯ
บันทึกการเข้า
willyquiz
องคต
*****
ตอบ: 501


ความคิดเห็นที่ 3  เมื่อ 17 ก.ค. 11, 09:24

     ผมกำลังประสบกับปัญหาจากการที่ค้นหาสมุดบันทึกรูปแบบและชื่อของกาพย์และฉันท์ต่างๆ (ไม่ว่าจะเป็น วรรณพฤติ หรือ มาตราพฤติ)
ที่ได้จดบันทึกเอาไว้มากมายไม่พบ    ไม่ทราบว่าเอาไปเก็บไว้ที่ไหน    และกาพย์หรือฉันท์บางประเภทนั้นผมก็นึกชื่อไม่ออกจริงๆ   ยกเว้น
ประเภทที่ผมคุ้นเคยดี กับประเภทที่ผมจดบันทึกแยกเอามารวมไว้กับสมุดบันทึกโคลงกลอน      ดังนั้นกาพย์หรือฉันท์ประเภทใดที่ผมยังค้นหา
ชื่อไม่ได้ หรือไม่แน่ใจว่าจะระบุชื่อได้ถูกต้อง  ผมจะระบุเอาไว้ให้ทราบ   และขอความกรุณาผู้ที่ทราบแจ้งเข้ามาด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง
บันทึกการเข้า
willyquiz
องคต
*****
ตอบ: 501


ความคิดเห็นที่ 4  เมื่อ 17 ก.ค. 11, 09:43

ยังไม่ทราบชื่อ

•   ปางองค์พระศรีสาก-                                ยมุนินทรอันทรง
เวสารัชญาณยง                                          อภิเศกสมภาร

•   เสด็จยังพิหารเชตร-                                 พนาภิรมย์ฌาน
สราพกองค์อาริย์                                         คณสงฆเนืองใน

•   ปรารพภ์ภิกษุสา-                                    วกหนึ่งกระสันต์ใจ
อาวรณ์พิลาปใน                                          รศราคนิวรณ์วล

•   โอนเอาตำนานนาน                                  ทุรดาลอดักดล
ปางเปนสุธนทน                                          ทุกขหวังสัพพัญญู

•   บันทูลนิทานเทียบ                                   กุลบุตรกำเดาดู
เพื่อพาศนาชู                                             ฉเพาะผลพึงเพียร

•   ปางองค์ตถาคต                                      วิริเยศยังเวียน
สงสารจักรเจียร                                          กำเลาะหลงก็มามี

•   ในมาตุคามมล-                                      ทินโทษราคี
หากเห็นฤดีดี                                             แลกำศรดมโนนาน

•   ดับนั้นก็ดุษดี                                        วรพุทธโยงการ
ไปโปรดแสดงปราณ                                     อนุสนธิแจ้งแจง

•   ขษณนั้นพระสงฆ์สา-                               วกผู้ประสงค์แสวง
สดับโดยอดีตแสดง                                      ก็ทูลขอลิลาธรรม

•     มีพุทธฎีกา                                           ดำเนินอรรถตำนานอัน
โดยดึกดำบรรพกัลป                                     แลอุบัติโพ้นมี
บันทึกการเข้า
ลุงไก่
สุครีพ
******
ตอบ: 1281ความคิดเห็นที่ 5  เมื่อ 17 ก.ค. 11, 10:01

    ผมกำลังประสบกับปัญหาจากการที่ค้นหาสมุดบันทึกรูปแบบและชื่อของกาพย์และฉันท์ต่างๆ (ไม่ว่าจะเป็น วรรณพฤติ หรือ มาตราพฤติ)
ที่ได้จดบันทึกเอาไว้มากมายไม่พบ    ไม่ทราบว่าเอาไปเก็บไว้ที่ไหน    และกาพย์หรือฉันท์บางประเภทนั้นผมก็นึกชื่อไม่ออกจริงๆ   ยกเว้น
ประเภทที่ผมคุ้นเคยดี กับประเภทที่ผมจดบันทึกแยกเอามารวมไว้กับสมุดบันทึกโคลงกลอน      ดังนั้นกาพย์หรือฉันท์ประเภทใดที่ผมยังค้นหา
ชื่อไม่ได้ หรือไม่แน่ใจว่าจะระบุชื่อได้ถูกต้อง  ผมจะระบุเอาไว้ให้ทราบ   และขอความกรุณาผู้ที่ทราบแจ้งเข้ามาด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง

ผมแนะนำหนังสือเล่มนี้ให้ครับ เพื่อการค้นคว้ารูปแบบของคำประพันธ์

อื่นๆ

http://www.royin.go.th/th/printing/index.php


บันทึกการเข้า
willyquiz
องคต
*****
ตอบ: 501


ความคิดเห็นที่ 6  เมื่อ 17 ก.ค. 11, 11:25

ขอบคุณคุณลุงไก่มากครับ  แต่นั่นไม่ใช่หนังสือที่ตรงตามประสงค์ของผมครับ  ของผมน่าจะเป็นหนังสือชื่อ ฉันทศาสตร์ไทย
ของ อ. ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร เสียมากกว่า   ผมเคยพบหนังสือเล่มนี้ในร้านหนังสือเมื่อนานมาแล้ว  แต่ขณะนั้นผมหมดไฟใน
เรื่องบทร้อยกรองไปเสียแล้วจึงผ่านเลยไปไม่ได้ซื้อเก็บเอาไว้  ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องหวนกลับมาเขียนอะไรแบบนี้อีกน่ะครับ
และคิดว่ารูปแบบของกาพย์และฉันท์ผมมีการจดบันทึกไว้มากพอสมควรจึงขาดแรงจูงใจไป   แต่เนื่องจากผมค้นหาสมุดบันทึก
ดังกล่าวไม่พบ  จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นมา   ถ้าผู้ใดมีกุศลจิตต่อสาธารณะชนร่วมกับคุณ Crazy HOrse กับผม  เมื่อทราบว่า
เป็นกาพย์หรือฉันท์ชนิดใด  กรุณาแจ้งชื่อไว้ในกระทู้นี้ก็จะเป็นการสร้างกุศลร่วมกันครับ
บันทึกการเข้า
chupong
พาลี
****
ตอบ: 319


ความคิดเห็นที่ 7  เมื่อ 17 ก.ค. 11, 12:13

เรียน คุณ willyquiz
 ที่เคารพยิ่งครับ

   ฉันทศาสตร์ไทย ค้นคว้าเรียบเรียงโดยท่านอาจารย์ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร ในห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มีอยู่ครับ ผมเคยยืมมาฟังแล้ว ขออนุญาตเสนอความเห็นบางประการ ดังนี้ครับ

   วรรณคดีคำฉันท์ของราชสำนักส่วนมากที่กวีรจนาขึ้น นับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบกระทั่งก่อนสมัยรัชกาลที่ ๖ นั้น (ยกเว้นราชาพิลาปคำฉันท์ ซึ่งยังมิอาจรู้นามผู้แต่งแน่นอน ตำราฉันท์วรรณพฤติและมาตราพฤติ พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณะเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส รวมถึงหนังสืออื่นๆอันประสงค์ให้เป็นตำหรับเรียน) ฉันท์และกาพย์ที่นิยมใช้กัน เห็นจะมีไม่เกินแปดชนิด โบราณาจารย์ท่านจะเขียนบอกไว้เพียงตัวเลขครับ เลขทั้งแปด ได้แก่

   เลข ๑๑ (อินทรวิเชียรฉันท์ หรือไม่ก็กาพย์ยานี ทั้งนี้ สังเกตลีลาเป็นเกณฑ์)
เลข ๑๒ (โตฎกฉันท์)
เลข ๑๔ (วสันตดิลกฉันท์)
เลข ๑๕ (มาลินีฉันท์)
เลข ๑๖ (กาพย์ฉบัง)
เลข ๑๙ (สัททุลวิกกีฬิตฉันท์)
เลข ๒๑ (สัทธราฉันท์)
เลข ๒๘ (กาพย์สุรางคนางค์)

   ผมเขียนตามที่เคยฟัง เคยสังเกตมา หากผิดพลาดประการใด ผมกราบแทบเท้าท่านเมธีทุกท่าน แหละขอความการุณย์ท่านโปรดแก้ไขให้ถูกต้องด้วยเทอญครับ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูงยิ่ง
ชูพงค์ ตรีวัฒน์สุวรรณ

บันทึกการเข้า
willyquiz
องคต
*****
ตอบ: 501


ความคิดเห็นที่ 8  เมื่อ 17 ก.ค. 11, 14:56

๑๑
•   ราชาธิราชา                                          อดิศรธเรศตรี
อาทิตยวงษ์ดี-                                           ลกราชภูธร

•   ครองมิ่งมไหสูรย์                                     สุรศักดิฦๅขจร
ในบูรพนคร                                               อุดเรศปัญจา

•   เสนาคณานี-                                           กรราชแสนยา
แสนเสวกานา-                                           ยกยุทธโจษจล

•   นานาพลากร                                         ปฏิพลสพราศพล
สามรรถราญรณ                                          อริราชสยบแสยง

•   พลคชคือคช                                         สิหราชเริงแรง
สินธพดาลแสดง                                          ดุลเดชรณภู

•   พลรถจำรูญรัตน                                     ชำนิอัศวสินธู
ยานยุทธไพรู                                             ปรปักษยากปอง

•     ไป่รู้พิกัดโกฎิ                                         พลพฤนทรกาจกอง
สพสาตรนานอง                                           รณรงครำบาน

•     ไพศาลสฐานมณ-                                    ฑลเทพโอฬาร
ร้อยโยชน์พิศดาร                                         จตุรัสโดยมี

•   ปราการประกลกล                                    สุรโลกยธานี
คือเพชรไพที                                              ศีขรินทรรอบราย

•   เสาซุ้มทวาเรศ                                        วิเมลศโพรงพราย
เนินนางจรัญราย                                           ธุขทิพโบยบน
บันทึกการเข้า
ลุงไก่
สุครีพ
******
ตอบ: 1281ความคิดเห็นที่ 9  เมื่อ 17 ก.ค. 11, 16:30

ขอบคุณคุณลุงไก่มากครับ  แต่นั่นไม่ใช่หนังสือที่ตรงตามประสงค์ของผมครับ  ของผมน่าจะเป็นหนังสือชื่อ ฉันทศาสตร์ไทย
ของ อ. ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร เสียมากกว่า   ผมเคยพบหนังสือเล่มนี้ในร้านหนังสือเมื่อนานมาแล้ว  แต่ขณะนั้นผมหมดไฟใน
เรื่องบทร้อยกรองไปเสียแล้วจึงผ่านเลยไปไม่ได้ซื้อเก็บเอาไว้  ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องหวนกลับมาเขียนอะไรแบบนี้อีกน่ะครับ
และคิดว่ารูปแบบของกาพย์และฉันท์ผมมีการจดบันทึกไว้มากพอสมควรจึงขาดแรงจูงใจไป   แต่เนื่องจากผมค้นหาสมุดบันทึก
ดังกล่าวไม่พบ  จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นมา   ถ้าผู้ใดมีกุศลจิตต่อสาธารณะชนร่วมกับคุณ Crazy HOrse กับผม  เมื่อทราบว่า
เป็นกาพย์หรือฉันท์ชนิดใด  กรุณาแจ้งชื่อไว้ในกระทู้นี้ก็จะเป็นการสร้างกุศลร่วมกันครับ

มีอีกหนึ่งเล่มที่ผมพบ คือ ฉันทศาสตร์ ฉบับนายฉันท์ ขำวิไล เปรียญ วัดมหาธาตุ รวบรวม และนายกิม หงศลดารมภ์ เปรียญ ๖ วัดมหาธาตุ ชำระ จัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ โดยโรงพิมพ์พระจันทร์

เป็นหนังสืออิเลคทรอนิคส์ (pdf file) ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คุณ willyquiz คงจะรู้จักหนังสือเล่มนี้ดีอยู่แล้วนะครับบันทึกการเข้า
willyquiz
องคต
*****
ตอบ: 501


ความคิดเห็นที่ 10  เมื่อ 18 ก.ค. 11, 12:38

หนังสือเล่มนี้ผมยังไม่รู้จักเลยครับคุณลุงไก่   แต่นายฉันท์ ขำวิไล  ผมทราบว่าเป็นผู้แปลงฉันท์บาลีจาก "คัมภีร์วุตโตทัย" เพิ่มเติมจากสมเด็จพระมหาสมณะเจ้า
กรมสมเด็จพระปรานุชิตชิโนรส ที่ได้ทรงแปลงไว้ก่อนหน้านี้แล้ว  ซึ่งรวมฉันท์ทั้งหมดแล้วทั้ง วรรณพฤติ และ มาตราพฤติ จะเป็น ๑๐๘ ชนิดหรือแบบ  แต่ผมไม่
เคยเห็นหนังสือเล่มนี้เลยครับ  ได้แต่อ่านประวัติจากตำราเท่านั้น
บันทึกการเข้า
willyquiz
องคต
*****
ตอบ: 501


ความคิดเห็นที่ 11  เมื่อ 18 ก.ค. 11, 12:48

•   เขื่อนคูพิไชยสิน-                                     ธุสมุทธรทรึ้งชล
แขวงขอบพิศาลกล                                        อรรณพน่านนอง

•     นานาอุบลบุณ-                                        ฑริเกษกาญน์กอง
เผื่อนผันเอนกนอง                                         ระดะดาษผดาแจรง

•     ฟุ้งฟ้าขจรคนธ์                                         นิลุบลตระบอกแบง
เรณูภิรมย์แรง                                             ชระอบตระวันวรรณ

•     เบื้องบั้นพิถีเทา                                        ถลมารคราบรัน
เฉกทิพจรอกจรัล                                          สุรโลกยโอฬาร์

•     รายราชวัตรวรร-                                      ณวิจิตรเจษฎา
เทวภาคยรัถยา                                            รศฉมสุคนธาร

•   เพชรพวงเพยียคน-                                   ธอุบลรำไบมาลย์
อวนอายพิโดรดาล                                        แลระย้ารำยวรยล

•   ชายหญิงผสานสาร                                   สรสนุกนิกามกล
มีมั่วกมลมนท์                                             รศเริงฤดีดาล

•   เมืองมั่งธนังนอง                                      นุประการโอฬาร
เพียงภพมัฆพาน                                           อดิเรกหิรัญธัญ

•   ฉายฉัตรพิไชยเยน                                    ทรเสวตรกางพรรณ
ดุจดวงตะวันจัน-                                           ทรวิจิตรมณฑล

•   เหนือตรีบุรีสู-                                         รพิมานดำกลกล
กรดแก้วระบายบน                                         รุจีเรขรามเรือง   ฯ
บันทึกการเข้า
willyquiz
องคต
*****
ตอบ: 501


ความคิดเห็นที่ 12  เมื่อ 18 ก.ค. 11, 20:59

กาพย์ฉบัง ๑๖
๑๖
•   พรายพรายสิหาศน์มลังเมลือง                         แก้วเก้ากนกเนือง
พิสุทธแสงอาภา

•   อับแสงสุริยรังรจนา                                   ดุจมือแมนมา
พิจิตรด้วยแก้วแกมกล

•   เจ็ดชั้นบันเจิดหาวหน                                  เพรียมพรายอำพล
โพยมพยับยับแยง

•   บานปัทมกระหลับแคลงแคลง                         รายรัตนเรืองแสง
วิโรจโชติชัชวาลย์

•   พริ้งพรายเหมหงษพิศดาร                             คือเห็จเหิรทยาน
ยะยาบยย้ายยักยนต์

•   สูงส่งฟ้าหล้าสากล                                    ไตรโลกเล็งฉงน
ดั่งสับตแสงแสงพัน

•   กรงนาคมกรเกี้ยวกัน                                  คือเศียรอนัน-
ตนาคดูดาลแสดง

•     บันบดขบวนเขบจชรุแชรง                             แก้วเก้าฝังแฝง
ประกดประกิจยรรยง

•     ครีบครุธชำนันนิศกลง                                 ฟ้าหล้าลาญหลง
คือภาพกระพือโดยถวิล

•   ขนอบขนองรายรัตนาจิน                              ดาดาษมณิน
มณีดำกลคาคำ
บันทึกการเข้า
willyquiz
องคต
*****
ตอบ: 501


ความคิดเห็นที่ 13  เมื่อ 19 ก.ค. 11, 09:17

•   ทาบทวยนวยกาญจนทองทำ                          กลกรนางรำ
รทดรทวยกรกราย

•     ครงครีวัลเวจเพราพราย                               บันบราลีราย
ระริบจะปาดลมลาญ

•   เนืองนันต์นพศูลชัชวาลย์                              พริ้งพรายพรหมมาน
คือดั่งจะเหจหงษบิน

•   มีเทพประนมกรกิน                                    นรนาคสุรินทร์
สุเรนทรดูเรียบราย

•     เรืองรอบฟ้าหล้าเหมือนหมาย                         คือศศิสุริยฉาย
จำรูญจำรัสนิจกาล

•   ฉลุเฉลามณีรัตโนภาร                                 ฝาทองพิดาล
ระดาษด้วยดารากร

•     ผนังทองพิไชยบัญชร                                 สิหาศน์มกร
บังอวดบังอิงอาศน์องค์

•     เพี้ยนภาพสิงฆสิหยรรยง                              วิหคเหมหงษ
คือดั่งจะเดินโดยเปน

•   ค่าใครบมิพิดเพียนเห็น                                คล้ายคล้ายเปนเปน
ตระหลบตระเลิศธรณี

•   พระลานแลล้ำเภรี                                     ชำนันนนทรี
ถงัลคือตนตื่นตา
บันทึกการเข้า
willyquiz
องคต
*****
ตอบ: 501


ความคิดเห็นที่ 14  เมื่อ 19 ก.ค. 11, 10:35

•   สำหรับลองพลปติพา                                  หนราชแสนยา
กรศิลปแล่นลอง

•   ฟ้อนแพนดาบดั้งตระบอง                              เกาทัณฑ์ธนูทอง
แลตรีเสน่าคมไกร

•     คล่าวโคลนคลีกลชิงไชย                              กล้องทองบอกไฟ
ประเกาะประกวดหลายพรรค์

•   ลองสารคือสิหเมามัน                                  รณรงค์ชำนัน
ชำนิบำรูกลางแปลง

•   ลองเล่นอัศดรสำแดง                                  วิ่งม้าทวนแทง
แลโรมรันแทะผันผยอง

•   ลองรถสินธพลังลอง                                   ชันขับคลาดคลอง
จะชิงเอาไชยชาญสนาม

•   ส่ำแสนจตุรงคภิราม                                    ชาญเชิงสงคราม
ลลอบลล้าวในณรงค์

•   ย่อมล้วนสาหดทนคง                                   สามารถยืนยง
ชำนิในกลหลายกล

•   แม้นมารบมิอาจมาผจญ                                เศิกเสี้ยนตื่นตน
รรัวรอบยอบยรร                                                                   

•   โอนออกทุกท้าวคมคัล                                 บรรณาเนืองนันต์
ประนตยน้อมมือมาลย์
บันทึกการเข้า
หน้า: [1] 2 3
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.042 วินาที กับ 19 คำสั่ง