มาตรา ชั่ง ตวง วัด

<< < (2/3) > >>

ลุงไก่:
แต่ในฎีกาห่งอุตตรินิจฉัยบอกตำราทำนีลกหาปณะและประมาณราคาบาทไว้ดังนี้ว่า กหาปณะที่เจือกันนั้นแลชื่อว่านีลกหาปณะ ด้วยวาลักษณะต้องตามตำราเก่า ย่อมปรากฎอยู่ในนีลกหาปณะนั้นแท้ ให้เอาทอง ๕ มาสก เงิน ๕ มาสก ทองแดง ๑๐ มาสก เป็น ๒๐ มาสกด้วยกัน ผสมกัน ปนโลหะคือเหล็กสักเมล็ดข้าวเปลือกหนึงด้วยเพื่อจะประนเนื้อ เอาลงเบ้าหลอม ทำเป็นรูปตีตราอักษรและรูปเท้าช้างเป็นต้นอันใดอันหนึ่งลงไว้ นี้แลชื่อว่านีลกหาปณะเพราะเป็นของไมมีโทษ ในประเทศใดนีลกหาปณะนั้นไม่มี ในประเทศนั้นให้เอาทองหนัก ๒๐ เมล็ดข้าวเปลือกเป็นราคา ๑ บาท

ภิกษุลักของราคาเท่าราคาทองหนัก ๒๐ เมล็ดข้าวเปลือก เป็นปาราชิก ...

...

ทองหนัก ๒๐ เมล็ดข้าวเปลือก เป็น ๕ กล่อม คิด ๑๖ หนักเป็นเงินสองสลึงเฟื้องในสยามประเทศนี้เป็นบาท ๑ ในอทินนาทานสิกขาบท ตามอุตตรินิจฉัยฎีกา
ก็แลของในสยามประเทศนี้ราคาไม่ยั่งยืน บางคราวขาย ๑๖ หนักบ้าง ๑๗ หนักบ้าง บางคราวขาย ๑๘ หนักบ้าง ๑๙ หนักบ้าง ซึ่งคิดมาแต่ ๑๖ หนักนี้เพื่อจะให้สมกันกับนีลกหาปณะซึ่งท่านบอกตำราไว้นั้น ...

(บุพพสิกขาวรรณนา)ลุงไก่:
มาว่ากันต่อเรื่องมาตราชั่ง ...

๒   เมล็ดงา             เป็น   ๑   เมล็ดข้าวเปลือก
๔   เมล็ดข้าวเปลือก  เป็น   ๑   กล่อม   เป็น   ๑   พัส
๒   กล่อม               เป็น   ๑   กล่ำ     เป็น   ๒   พัส    เป็น   ๑   อัฐ
๒   กล่ำ                  เป็น   ๒   อัฐ      เป็น   ๑    ไพ
๔   ไพ                   เป็น   ๑   เฟื้อง
๒   เฟื้อง                เป็น   ๑   สลึง
๔   สลึง                 เป็น   ๑   บาท
๔   บาท                 เป็น   ๑   ตำลึง
๒๐  ตำลึง               เป็น   ๑   ชั่ง
๒๐  ชั่ง                  เป็น    ๑   ตุล
๒๐  ตุล                  เป็น    ๑   เภภ

ลุงไก่:
ในที่นี้ผมจะใช้ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 96.5 % ตามมาตรฐานในประเทศไทย เป็นหลักในการคำนวณ ซึ่งหนัก 15.244 กรัม

น้ำหนัก 1 บาท จะเท่ากับน้ำหนักข้าวเปลือก 512 เมล็ด เท่ากับ 15.244 กรัม ดังนั้นข้าวเปลือก 20 เมล็ด จะมีน้ำหนักเท่ากับ 15.244/512*20 = 0.595 47 กรัม หรือประมาณ 0.6 กรัม

ราคาทองคำแท่งรับซื้อวันนี้ (๔ กรกฏาคม ๒๕๕๔) เท่ากับ 21,500 บาท

ดังนั้นราคาทองน้ำหนักเท่ากับข้าวเปลือก ๒๐ เมล็ด เท่ากับ 0.59547/15.244*21500 = 839.84 บาท

ความเห็นเรื่องการลักทรัพย์ของภิกษุอันมีค่าตั้งแต่ ๕ มาสกขึ้นไปจากเวปของวัดสามแยก


http://www.samyaek.com/board2/index.php?topic=1791.0

ลุงไก่:
มาดูที่มาตราตวงบ้าง

๑๕๐    เมล็ดข้าวเปลือก     เป็น     ๑     หยิบมือ
๔        หยิบมือ             เป็น     ๑     กำมือ
๔        กำมือ               เป็น     ๑     ฟายมือ
๒        ฟายมือ              เป็น     ๑     กอบมือ
๔        กอบมือ              เป็น     ๑     ทะนาน
๒๐      ทะนาน               เป็น     ๑     สัด
๕๐      สัด                   เป็น     ๑     บั้น
๒        บั้น                   เป็น     ๑    เกวียน

เครื่องอุปกรณ์การตวง   http://www.oknation.net/blog/print.php?id=682501

  

konkao:
เอามาฝากจ้า (ภาคเครื่องวัด)

http://www.oknation.net/blog/kru-podjanard/2011/04/15/entry-1

(ภาคเครื่องตวง)

http://www.oknation.net/blog/kru-podjanard/2011/01/29/entry-1

(ภาคเครื่องชั่ง)

http://www.oknation.net/blog/kru-podjanard/2010/11/14/entry-1

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว