เรือนไทย
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้มาเยือน
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
ข่าว: การแนบไฟล์ กรุณาใช้ชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษเท่านั้นครับ
หน้า: 1 [2]
  พิมพ์  
อ่าน: 15382 ขุนนางวังหลวง
art47
องคต
*****
ตอบ: 739


ความคิดเห็นที่ 15  เมื่อ 17 มี.ค. 11, 09:07

(๑๔. กรมเครื่องต้น)

         พระอุไทยธรรม์ เจ้ากรม                                               ศักดินา ๕๐๐๐
หลวงราชโกษา ปลัดทูลฉลอง                                                  นา ๑๐๐๐
หลวงทิพรักษา ปลัดเครื่องต้น                                                  นา ๘๐๐
ขุนราชวงษา  } พนักงานเครื่องเบดเสรจ์ }                                    นาคล ๖๐๐
ขุนราชาพิมล
ขุนพิพัทภูษิต } พนักงานพระ ภูษา }
ขุนพิพิทภูษา                  มาลา
หมื่นทิพสมบัด            }                                                    นาคล ๔๐๐
หมื่นราชสมบัด
หมื่นทณทิพสมุบาญชีย
ประแดงราชภักดี                                                                นา ๓๐๐
กำนัลพระ ภูษา }                                                               นาคล ๒๐๐
           มาลา
หมื่นนายพโรง                                                                   นา ๒๐๐
นายพโรง }                                                                     นาคล ๑๐๐
เลว
ขุนวรรณกาษา  } พนักงานสอดศรีเครื่องต้น                                    นาคล ๔๐๐
ขุนประชาเทพ
หมื่นวรรณาพิจิตร พนักงานย้อมศรีเครื่องต้น                                     นา ๓๐๐
หมื่นวิจิตรสำอาง พนักงานพระสาง                                               นา ๓๐๐
หมื่นสุคนธ ปลัดเจ้ากรม พนักงานพระสุคนธมุรธาภิเศก                          นา ๓๐๐
หมื่นบุญ  } รองพนักงานพระสุคนธ                                             นา ๓๐๐
หมื่นชุม
หมื่นเทพรศ พนักงานกลั่นน้ำมัน                                                 นา ๒๐๐
        ขุนจิตรทราพอน เจ้ากรมช่างสะนะ                                       นา ๘๐๐
หมื่นไชยาพอน                                                                  นา ๖๐๐
หมื่นจิตรพัตรา   } ช่างสะนะ ๖ คน                                             นา ๒๐๐
หมื่นภูษาสาร
หมื่นโกษาพิจิตร
หมื่นพิพิทสาฎก
หมื่นกาสิกพัตร
หมื่นรัตกำพล
เลว                                                                              นา ๕๐
       หมื่นชำนาญโกไสย                                                      นา ๘๐๐
จีนช่างสะนะ หมื่นพิมลภูษิต  }                                                 นา ๖๐๐
              หมื่นชำระภูษิต
นายเวระกู่         } ช่างชุนพราหมเทษ                                        นาคล ๕๐
นายครุป่า
นายประหม่านันตี่
นายเอระกะปี
         ขุนสำเรจพระขรรค  } เจ้ากรมพระแสงต้น ขวา  }                     นาคล ๘๐๐
        ขุนสรรพาวุทธ                             ซ้าย
หมื่นทิพสุคนธ  } ปลัดกรมแสงต้น ขวา  }                                     นาคล ๖๐๐
หมื่นทณะเทพ                      ซ้าย
หมื่นช่างในกรม พนักงานพระแสงต้น                                            นา ๒๐๐
นายพกำนันพระแสงต้น                                                          นาคล ๒๐๐
เลวในกรมพระแสงต้น                                                           นาคล ๕๐
บันทึกการเข้า
art47
องคต
*****
ตอบ: 739


ความคิดเห็นที่ 16  เมื่อ 17 มี.ค. 11, 09:17

(๑๕. กรมพระสนม)

         ออกพระอินทราทิตพิพิทราชรักษา สมุหะพระสนมซ้าย                 นา ๓๐๐๐
ขุนราชบำเรอห์ ปลัดกรม                                                        นา ๘๐๐
หมื่นตูมใจอาจ }                                                                นาคล ๖๐๐
หมื่นฟาดเพลิงล่า
นายบุญภักดี }                                                                  นาคล ๔๐๐
นายมีใจภัก
หมื่นสกลณรา สมุบาญชีย                                                       นา ๖๐๐
          ออกพระจันทราทิตพิพิธราชรักษา สมุหะพระสนมขวา                 นา ๓๐๐๐
ขุนรักษานาถ ปลัดกรม                                                          นา ๘๐๐
หมื่นโจมสงคราม }                                                              นาคล ๖๐๐
หมื่นตามใจไทย
นายสวัสดิภักดี }                                                                นาคล ๔๐๐
นายสีนักสัตว
หมื่นฉะนานัน สมุบาญชีย                                                        นา ๖๐๐

(๑๖. เศรษฐี)

          พระเนาวรัชโชดธิบดินทรธรรมธาเศรษฐีซ้าย                           นา ๓๐๐๐
หลวงอินทมูลบาทเศรษฐี                                                        นา ๑๖๐๐
ขุนพิบูรรณสมบัติเศรษฐี  } ๔ คน                                               นา ๖๐๐
ขุนไชยภักดีเศรษฐี
ขุนชะดินวิวันเศรษฐี
ขุนโภชภานิชเศรษฐี
          พระศรีวิโรทเศรษฐี  } ขวา                                             นาคล ๑๖๐๐
          พระศรีธรรมบาลเศรษฐี
ขุนพินิจใจเศรษฐี   } ๓ คน                                                      นาคล ๖๐๐
ขุนสิทสมบัดิเศรษฐี
ขุนพัดสมบูรรเศรษฐี

(๑๗. กรมษาระภากอร)

          ออกหลวงมงคลรัตราชมนตรี ศรีสมุหะษาระภากอรใน                  นา ๒๔๐๐
ขุนวิสูทโกษา ปลัดทูลฉลอง                                                      นา ๘๐๐
ขุนมหาวิสูท ปลัดนั่งศาล                                                          นา ๖๐๐
ขุนวิสูทสมบัด บาญชียกลาง                                                      นา ๕๐๐
หมื่นพรมวิจาร สมุบาญชีย                                                        นา ๔๐๐
ขุนในกรม                                                                        นาคล ๓๐๐
หมื่นในกรม                                                                       นา ๒๐๐
พันในกรม                                                                        นา ๑๐๐
          ออกหลวงอินมนตรีศรีจันทรกุมาร สมุหะษาระภากอรนอก               นา ๒๔๐๐
ขุนศรีสาคร ปลัดทูลฉลอง                                                        นา ๘๐๐
ขุนศรีสุพรรณราช ปลัดนั่งศาล                                                    นา ๖๐๐
ขุนอัมเรนมลตรีศรีสมุหะ บาญชียกลาง                                           นา ๕๐๐
หมื่นศรีรัตนากอร สมุบาญชีย                                                     นา ๔๐๐
ขุนในกรม                                                                        นา ๓๐๐
หมื่นในกรม                                                                       นา ๒๐๐
พันในกรม                                                                        นา ๑๐๐
บันทึกการเข้า
art47
องคต
*****
ตอบ: 739


ความคิดเห็นที่ 17  เมื่อ 17 มี.ค. 11, 22:22

(๑๘. กรมพระสุรัศวดี)

         ออกพระราชสุภาวะดีศรีสจะเทพณรายสมุหะมาตยาธิบดี
ศรีสุเรนทราเมศวร พระสุรัศวดีกลาง                                            ถือศักดินา ๕๐๐๐
ขุนพิไชยเสนา   ปลัดขวา  } ทูลฉลอง                                        นาคล ๘๐๐
ขุนโยธาบริบาล ปลัดซ้าย
ขุนวิสูทเสนี ขุนศรีกระดานพล ปลัดนั่งศาล ๒ คน                               นาคล ๖๐๐
ขุนศรีพลภัก ขุนรักพลพยู่ห์ ๒ คน                                              นาคล ๖๐๐
ขุนราชเมธา สัศดีฝ่ายเหนือ                                                     นา ๕๐๐
เสมียรตรา กลาง                                                               นา ๔๐๐
          ออกพระเทพาธิบดีศรีเทพณราย สมุหะเจ้ากรมสัศดีซ้าย              ถือศักดินา ๓๐๐๐
ขุนอัมราภักดี ราชปลัดทูลฉลอง                                                นา ๑๐๐๐
ขุนพรมราชประชา ปลัดนั่งศาล                                                 นา ๘๐๐
กุมฦๅแดงจุลาเทพภักดีศรีกันดาพล ทหารขี้นฝ่ายซ้าย                          นา ๖๐๐
กุมฦๅแดงอินประยาธิการิย พลเรือนขึ้นฝ่ายซ้าย                                นา ๖๐๐
กุมฦๅแดงเบญาธิการิย ขึ้นฝ่ายซ้ายนอกทังปวง                                 นา ๖๐๐
ขุนอินเสนา สัศดีฝ่ายเหนือ                                                      นา ๖๐๐
เสมิยรตรา สัศดีซ้าย                                                            นา ๔๐๐
ขุน กำกับด้าน } ในกรม                                                        นา ๔๐๐
    เดิรตรา
    นายเรือ
หมื่น เดิรตรา  } ในกรม                                                        นาคล ๓๐๐
      รักษาหอ
      เรือกัน
เมืองรั้งในกรมสัศดีซ้าย                                                         นาคล ๔๐๐
พันในกรมสัศดีซ้าย                                                             นาคล ๑๐๐
         ออกพระศรีสุเรนทราธิบดีวิริยพรมเทพราชมาตยาธิบดีศรีกลาสมุด
พระสุรัศวดีขวา                                                                  ถือศักดินา ๓๐๐๐
ขุนอมรินทรรักษา ราชปลัดทูลฉลอง                                            นา ๑๐๐๐
ขุนอินวิเชียร ปลัดบาญชียนั่งศาล                                                นา ๘๐๐
กุมฦๅแดงษารภาษชาติการีศรีกันดารพลๆ เรือนขึ้นฝ่ายขวา                     นา ๖๐๐
กุมฦๅแดงเสนาฎชาติการีศรีกันดาลพล ทหารขึ้นฝ่ายขวา                        นา ๖๐๐
กุมฦๅแดงธารมาธิการี ขึ้นฝ่ายขวานอกทังปวง                                   นา ๖๐๐
ขุนพรมเสนา สัศดีฝ่ายเหนือหน้า                                                นา ๖๐๐
เสมียนตรา สัศดีขวา                                                            นา ๔๐๐
ขุน กำกับด้าน } ในกรมสัศดีขวา                                               นา ๔๐๐
    เดิรตรา
    นายเรือ
หมื่น เดิรตรา  } ในกรมสัศดีขวา                                               นาคล ๓๐๐
      รักษาหอ
      เรือกัน
เมืองรั้งในกรมสัศดีขวา                                                         นาคล ๔๐๐
พันในกรมสัศดีขวา                                                             นาคล ๑๐๐
นักการในกรมสัศดี ซ้าย }                                                     นาคล ๘๐
                    ขวา
บันทึกการเข้า
art47
องคต
*****
ตอบ: 739


ความคิดเห็นที่ 18  เมื่อ 18 มี.ค. 11, 22:33

(๑๙. กรมพระคชบาล)

       พระเพทราชาธิบดีศรีสุริยาภิชาติสุริวงษ องคสมุหพระคชบาล จางวางขวา  นา ๕๐๐๐
       พระสุรินทราชานราธิบดีศรีสถริยศักดิ สมุหพระคชบาล จางวางซ้าย        นา ๕๐๐๐
       หลวงกำแหงรามภักดีศรีสุริยชาติ สมุหพระคชบาลขวา                     นา ๓๐๐๐
       หลวงราชวังเมืองสุริยชาติ สมุหะพระนครบาลซ้าย                          นา ๓๐๐๐
หมื่นคชสิทธ ปลัดกรมพระคชบาลขวา  }                                         นาคล ๘๐๐
หมื่นคชศักดิ์ ปลัดกรมพระคชบาลซ้าย
ขุนสิทธกันอนัตพระคชสาตร ครูช้างขวา                                           นา ๖๐๐
ขุนศรีไชยทิตสิทธิพระคชสาตร ครูช้างซ้าย                                        นา ๖๐๐
นายมหาณุภพ       ขวา ๑ }           ๒ } ท้ายช้างต้นเชือก ๘ คน             นาคล ๖๐๐
นายปราบไตรภพ    ซ้าย ๑
นายจบคชสิน        ขวา ๑ } ทรงบาท ๒
นายกะริณประสิทธ  ซ้าย ๑
นายฤทธกุลชร       ขวา ๑ } สารใหญ่ ๒
นายบวรไอยรา      ซ้าย ๑
นายเทภาจร               ๑  } จำลอง ๒
นายอักษรเทพ            ๑
พลาย   นายเสพกะเชน      ๑    } นายรองท้ายช้าง ๑๖ คน                    นาคล ๔๐๐
         นายกะเรนภัชชา     ๑
พัง      นายมหาคชรัด   ขวา  ๑
         นายสวัดคชฤทธ ซ้าย ๑
พลาย   นายจิตรคชลักษ    ๑
         นายจักคชศรี        ๑
พัง      นายคิรีคชแกว่น     ๑
         นายแม่นคชสาร     ๑
พลาย   นายบาลกิรีอาจ      ๑
         นายราชกิรียง        ๑
พัง      นายจำนงกิรีรักษ     ๑
         นายภักดีกิรีกัน       ๑
พลาย   นายชำนันคชกาน    ๑
         นายชำนาญคชผจง  ๑
พัง      นายจำนงคชผจอง   ๑
         นายจำนองคชเลิศ   ๑
         ขุนทรงศักดิ ๑  } เจ้ากรมเชือก ขวา }                                  นาคล ๖๐๐
         ขุนทรงสิทธ ๑                   ซ้าย
หมื่นศรีสิทธิบาศ ๑ } ปลัดกรมเชือก ขวา }                                      นาคล ๔๐๐
หมื่นราชสิทธิกัน ๑                   ซ้าย
หมื่นในกรม                                                                       นาคล ๒๐๐
พันในกรม                                                                        นาคล ๑๐๐
         หมอไชยศักดิ ขวา  } เจ้ากรมหมอช้าง                                  นาคล ๔๐๐
         หมอไชยสิทธ ซ้าย
หมอไชยฤทธ ขวา  หมอไชยรง  ซ้าย  ปลัด                                      นาคล ๓๐๐
หมอยอดศรี     หมอยอดสัก       }                                             นาคล ๒๐๐
หมอยอดรัก     หมอยอดราม
หมอศรีทณ      หมอศรีเทพ
หมอจำเรือนกัน  หมอจำเริญเกียด
หมอพลอิด       หมอพลอิน
หมอบุญท้าว      หมอบุญไท
หมอจำเริญรัก    หมอจำเริญจัน
หมอบุญไช       หมอบุญโชต
หมอไกรยวด     หมอไกรยิ่ง
หมอไกรมิ่ง       หมอไกรแมน
หมอไชยพัด      หมอไชยเพช
หมอไชยเดช     หมอไชยดน
หมอศรีนาถ       หมอศรีนนท
หมื่นจ่าศรีณรคช ๑ } สมุบาญชีย ซ้าย }                                          นาคล ๔๐๐
หมื่นจ่าคชภักดี  ๑                ขวา
         ขุนไชยพาท  จางวางกรมหมอพัดตโนด                                   นา ๔๐๐
         ขุนโลกวิชิด   เจ้ากรมขวา ๑  }                                           นาคล ๓๐๐
         ขุนโลกวิไชย  เจ้ากรมซ้าย ๑
ขุนสาตรคชไกร ปลัดกรมขวา ๑ }                                                 นาคล ๒๐๐
ขุนไฃชยป่าศัก ปลัดกรมซ้าย ๑
หมื่นคงคชบาล ๑  } สมบาญชีย ขวา }                                            นาคล ๑๐๐
หมื่นคงคชรักษา ๑               ซ้าย
หมื่นหมอตัว ๔                                                                      นาคล ๑๐๐
พันหมอในกรม                                                                      นาคล ๘๐
หมอเลวในกรม                                                                     นาคล ๕๐
บันทึกการเข้า
art47
องคต
*****
ตอบ: 739


ความคิดเห็นที่ 19  เมื่อ 21 มี.ค. 11, 20:58

         ขุนหมื่นได้คุมช้าง ซ้าย } เป้นนายกองนอกใน้
                             ขวา
ขุนบาลหัศดิน ขุนกะรินทรักษา นายกองคุมช้างอาษา                            นาคล ๖๐๐
หมื่นคชภักดี หมื่นศรีคชลักษ ปลัดกองคุม้ชางอาษา                              นาคล ๔๐๐
ขุนคชษรสิน ขุนกระรินษรศักดิ นายกอง                                          นาคล ๖๐๐ } คุมช้างปืนใหญ่
หมื่นนาถษรศรี หมื่นกิรีษรไชย ปลัด                                              นาคล ๔๐๐
ขุนคชกุญชร ขุนราชกะเชน นายกอง                                             นาคล ๖๐๐ } คุมช้างบันทุก
หมื่นบาลหัดถี หมื่นศรีราชพล ปลัด                                               นาคล ๔๐๐
ขุนทิพราชา ขวา ขุนเทพราชา ซ้าย นายกอง                                     นาคล ๖๐๐ } คุมช้างประเทียบ
หมื่นคชบริบาล หมื่นวิจาระนาเคนท ปลัด                                         นาคล ๔๐๐
ขุนคชกะริน นายกอง ขุนสวัด นายกอง                                           นาคล ๖๐๐ } คุมช้างมหาดไท
หมื่นคชพิไชย หมื่นไกรนาเคน ปลัด                                              นาคล ๔๐๐
ขุนพรมคชบาล นายกอง                                                          นา ๖๐๐ } คุมช้างปืนใหญ่ขวา
หมื่นวิจารนาเคน ปลัดกอง                                                        นา ๔๐๐
หมื่นกะเชนรักษา นายกอง                                                        นา ๖๐๐ } คุมช้างปืนใหญ่ซ้าย
หมื่นกะเชนทร ปลัดนายกอง                                                      นา ๔๐๐
         สิ้นช้าง
         พญาอนันตโยทัง เจ้ากรมโขลงขวา ๑ พญาอนันตจ่อสู่ เจ้ากรมโขลงซ้าย ๑ นาคล ๔๐๐
ขุนวิไชยมนตรี ปลัดกรมขวา ๑ }                                                 นาคล ๒๐๐
ขุนศรีสิทธิกัน ปลัดกรมซ้าย ๑
ชีพหลักคอร สมุบาญชียคนขวา     ๑ }                                          นาคล ๑๕๐
ราชาเทว สมุบาญชียคนซ้าย        ๑
ขุนชำนาญ สมุบาญชีช้างขวา       ๑
ขุนศรีคชเคน สมุบาญชียช้างซ้าย   ๑
ขุนวิไชยจำนง จางวางโขลงขวา     ๑
ขุนวิไชยสงคราม จางวางโขลงซ้าย ๑
นายโขลงขวา ๑ ซ้าย ๑                                                           นาคล ๑๐๐
นายกองโขลงขวา ๑ ซ้าย ๑ }                                                    นาคล ๕๐
นายตรวจโขลงขวา ๑ ซ้าย ๑
พันปลัดโขลงขวา ๑ ซ้าย ๑
ผู้เร่งโขลงขวา ๑ ซ้าย ๑
ผู้คุมโขลงขวา ๑ ซ้าย ๑
สมุบาญชียขวา ซ้าย                                                               นาคล ๘๐
จ่าบาญชียขวา ซ้าย                                                                นาคล ๘๐
       ขุนศรีสงคราม เจ้ากรมเพนียดขวา ๑ ขุนพิไชยกุญชร เจ้ากรมเพนียดซ้าย ๑ นาคล ๖๐๐
ขุนจ่าคชรักษา ปลัดขวา ๑ }                                                       นาคล ๔๐๐
ขุนจ่าคชกอน ปลัดซ้าย ๑
ขุนสาระวัด ในกรม                                                                 นาคล ๓๐๐
หมื่นในกรม                                                                         นาคล ๒๐๐
พันในกรม                                                                          นาคล ๑๐๐
บันทึกการเข้า
art47
องคต
*****
ตอบ: 739


ความคิดเห็นที่ 20  เมื่อ 28 มี.ค. 11, 20:56

(๒๐. กรมพระอัศวะราช)

        ออกญาศรีสุริยะภาหะ สมุหะพระอัศวะราชพิริยภาหะ                    นา ๓๐๐๐
        หลวงทรงพลราบ สมุหะเจ้ากรมพระอัศวะราชขวา                       นา ๒๔๐๐
        หลวงปราบพลแสน สมุหะเจ้ากรมพระอัศวะราชซ้าย                     นา ๒๔๐๐
หมื่นยุทพิไชย ปลัดขวา หมื่นไกรเพช ปลัดซ้าย                                 นาคล ๘๐๐
        หมื่นชำนิภูบาล หมื่นชำนาญภูเบศ เจ้ากรมม้าต้น ขวา  }                นาคล ๘๐๐
                                                          ซ้าย
พันทรงพลพาล  } ปลัดกรมม้าต้น ขวา  }                                      นาคล ๖๐๐
พันซานพลแสน                    ซ้าย
นายม้าจูงขวาซ้าย
                  นายกันถัศวะราช    นายชาดุรงค         นายองคอัศดร
นายแมนมณีรัต  นายนิกรอรอัศเดช   นายวิเศศมโนไมย   นายไกรภาชี  }     นายม้าจูง ๑๐ คน นาคล ๔๐๐
                  นายศีวสินทพ       นายจบสรสิน         นายอินสาระถี
หมื่นจ่าสวัสดิรักษา หมื่นจ่าอัศวราช สมุบาญชีย                                  นาคล ๓๐๐
พันจ่าปลัดหมู่ ขวา ๑ ซ้าย ๑        ๒ คน        }                              นาคล ๑๐๐
เมืองรายสารวัด                     ๑ คน
จ่าทนายม้า ขวา ๕ ซ้าย ๕          ๑๐ คน
หัวปากถือฟมาย ขวา ๑ ซ้าย ๑      ๒ คน
ผู้ดาษรักษาเครื่อง ขวา ๓ ซ้าย ๓    ๖ คน
หมื่นหมอม้าต้น ขวา ๒ ซ้าย ๒       ๔ คน                                       นาคล ๑๐๐
รักษาพล ขวา ๑ ซ้าย ๑              ๒ คน                                       นาคล ๕๐๐
หัวสิบตพุ่นม้าต้น ขวา ๒ ซ้าย ๒      ๔ คน                                       นาคล ๓๐

กรมม้าเกราะทอง
         เมืองศรีสินทพชาต  ขุนราชดุรงค   เกราะทองขวา ซ้าย }               นาคล ๔๐๐
         ขุนดุรงคเสนี        ขุนศรีมะโนไม  เกราะทองขวา ซ้าย }
         ขุนวิชิตอาชาไนย   ขุนพิไชยอัสดร เกราะทองขวา ซ้าย }
ขุนกันถัศวราช     ๑ } อาษาเกราะทองขวา                                      นาคล ๔๐๐
ขุนชาติสารถี      ๑
ขุนวิไชยอัศเดช   ๑
ขุนวิเศศอัศดร     ๑ } อาษาเกราะทองซ้าย                                      นาคล ๔๐๐
ขุนศรีกันถัด       ๑
ขุนชาตอาชาไนย  ๑
ขุนณรงควิไชย ๑ ขุนไกรสินทพ ๑ เกราะทองขวา ซ้าย                            นาคล ๔๐๐
ขุนสุริณรงค ๑ ขุนเพชสงคราม ๑                                                  นาคล ๔๐๐
ขุนภักดีณรงค  ขวา }                                                             นาคล ๔๐๐
ขุนปสิทธิสงคราม ซ้าย
ขุนในกรมม้าเกราะทองขวา ๕ ซ้าย ๕ } ๑๐ คน                                  นาคล ๔๐๐
หมื่นในกรมม้าเกราะทองขวา ซ้าย                                                 นาคล ๒๐๐
พันหมอในกรมม้าขวา ซ้าย                                                        นาคล ๘๐
ฟ้า              ๑๒ } ๑๖ คน                                                     นาคล ๒๐๐
พญาแสนหลวง ๔

กรมม้าแซงใน ขึ้นตำรวจใน
         หลวงพิไชยมนตรี  } เจ้ากรมม้าแซงใน  ขวา  ๑ }                    นาคล ๒๐๐๐
       หลวงศรีอัศเดช                          ซ้าย ๑
ขุนดุรงสงคราม  } ปลัดกรมม้าแซงใน ขวา  }                                 นาคล ๘๐๐
ขุนรามอัศดร                           ซ้าย
หมื่นจ่าคำ ขวา ๑ หมื่นจ่าก้อนทอง ซ้าย ๑                                      นาคล ๒๐๐
หมอเมืองนาง ขวา หมอแสนจอก ซ้าย                                          นาคล ๘๐
หมื่นม้าคอยเพลิงในกรมม้าแซงในขวา ซ้าย                                    นาคล ๒๐๐

กรมม้าแซงนอก ขึ้นตำรวจอก
        หลวงวิสูตอัศดร  } เจ้ากรมม้าแซงนอก  ขวา  }                       นาคล ๒๐๐๐
      หลวงสุนธริสนทพ                        ซ้าย
ขุนภาชีชาติ  } ปลัดกรมม้าแซงนอก  ขวา }                                   นาคล ๘๐๐
ขุนราชอาชาไนย                      ซ้าย
หมื่นจ่า สมุบาญชียขวา ซ้าย                                                    นาคล ๓๐๐
ล่ามขวา ๑ ซ้าย ๑                                                              นาคล ๘๐
หมื่นแก้ว หมื่นจันทษร หมอขวา ๑ ซ้าย ๑                                      นาคล ๘๐
หัวสิบขวา ๑ ซ้าย ๑                                                             นาคล ๓๐
บันทึกการเข้า
frong
อสุรผัด
*
ตอบ: 4


ความคิดเห็นที่ 21  เมื่อ 14 พ.ค. 11, 17:17

กรมล้อมพระราชวัง

พระเพชรพิไชย จางวางกรมล้อมพระราชวัง นา ๕๐๐๐
หลวงเทพบริบาล ปลัดจางวาง นา ๘๐๐

กรมขันธ์เขื่อนเพชรล้อมพระราชวังขวา

พระพิเดชสงคราม เจ้ากรมขันธ์เขื่อนเพชรล้อมพระราชวังขวา นา ๑๖๐๐
หลวงรามรักษา ปลัดกรมขวา นา ๘๐๐
หลวงพหลเดช๑ หลวงยี่สานสรเดช๑
หลวงสิทธิพลไชย๑ หลวงอภัยพลชาญ๑   ๔ คน นาคล ๖๐๐
ขุนวิสูทพลเดช ๑ ขุนไกรพลชาต ๑
ขุนณรินพินาศ ๑ ขุนชะนะพลขัน ๑
ขุนรามรณฤทธิ ๑ ขุนแผ้วฤทธิรง ๑
ขุนไวยวิชิต ๑ ขุนกำแหงสิงหนาท ๑
ขุนไชยรณฤทธ ๑ ขุนสำรวจขวา ๑
ขุนทิพภักดี ๑ ขุนเทพภักดี ๑              ๑๒ คน นาคล ๖๐๐
หมื่นชนะสงคราม
หมื่นสำรวจ         ๒ คน นาคล ๔๐๐
พันชนะเมืองมาร ๑ พันปไลยรณรบ ๑
พันแสนพลสิทธิ ๑ พันศรรณชิด ๑
พันยงรณราย ๑                                ๕ คน นาคล ๒๐๐
พันรองกำบังฤทธิแกล้ว ๑
พันรองร่อนพลภ่าย ๑
พันรองจะนัันเดช ๑
พันรองพลอาษา ๑
พันรองปราบอริยพัด ๑                         ๕ คน นาคล ๒๐๐
ขุนกำแหลพลภัก สมุหบาญชีย นา ๖๐๐
บันทึกการเข้า
หน้า: 1 [2]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.043 วินาที กับ 19 คำสั่ง