เรือนไทย
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้มาเยือน
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
ข่าว: การแนบไฟล์ กรุณาใช้ชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษเท่านั้นครับ
หน้า: [1] 2
  พิมพ์  
อ่าน: 15394 ขุนนางวังหลวง
art47
องคต
*****
ตอบ: 739


 เมื่อ 23 ก.พ. 11, 21:24

เหตุเพราะในเรือน
มีกระทู้ขุนนางวังหน้า และขุนนางวังหลัง ของอาจารย์เทาชมพู เรียบร้อยแล้ว

ก็รู้สึกว่าจะขาดวังหลวงไปเสียไม่ได้
จึงจัดมาลงให้ครบครันตามทำเนียบแต่โบราณ (ทั้งเจ้านาย ท้าวนาง ข้าราชการในกรุง หัวเมือง)
ที่ปรากฏอยู่ใน

"พระไอยการตำแหน่งนาพลเรือน นาทหาร หัวเมือง ๑๒๙๘"

โดยจะรักษาอักขระวิธีตัวสะกดแบบเดิมตามอย่างสมัยในรัชกาลที่ ๑

เชิญรับชมได้แต่บัดนี้
บันทึกการเข้า
art47
องคต
*****
ตอบ: 739


ความคิดเห็นที่ 1  เมื่อ 23 ก.พ. 11, 21:28

ประกาศพระราชบัญญัติ

ศุภมัศดุ ๑๒๙๘ สุนักขสังวัจฉระ กาลปักษยทัศมีดฤษถีอาทิตยวาร พระบาทสมเดจพระบรมไตรโลกนายกดิลก ผู้เปนเจ้าเกล้าภูวมณฑล
สกลอาณาจักร อัคบุริโสดมบรมบพิตรพระพุทธิเจ้าอยู่หัว สถิตย ณ พระธินั่งเบญจะรัตนมหาปราสาทโดยบุรพาพิมุข จึ่งเจ้าพญาธรรมา
ธิบดีศรีรัตนมลเทียรกราบบังคมทูลพระกรรุณาว่า พระอนุชาธิราช พระราชกุมาร พระราชบุตร พระราชนัดดา ท้าวนางพระสนม แลจะไว้ศักดิ์ดั่งฤๅ
จึ่งพระบาทพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการดำรัสตรัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่า

(๑. เจ้านาย)

สมเดจ  พระอนุชาธิราช    ทรงศักดินา ๒๐๐๐๐ } ลงอาชาตีจำได้แต่ในกรม ถ้ามีกรม  นา ๕๐๐๐๐ } ถ้าได้เฉลิมพระราชมลเทียร
         พระเจ้าลูกเธอ     ทรงศักดินา ๑๕๐๐๐                                         นา ๔๐๐๐๐

ที่มหาอุปะราช ดำรงศักดิ์นา ๑๐๐๐๐๐ ลงอาชาประหารชีวิตรริบราชบาทข้าเฝ้านางกำนัลมิได้

         พระอนุชา                   นา ๗๐๐๐ } ลงอาชาได้แต่ตีจำ ถ้ามีกรม ทรงศักดินา ๑๕๐๐๐
         พระเจ้าลูกเธอ            } นา ๖๐๐๐
         สมเดจพระเจ้าหลานเธอ

         พระเจ้าหลานเธอ            นา ๔๐๐๐ ถ้ามีกรม นา ๑๑๐๐๐ ตีจำได้

(๒. เจ้าราชนิกูล)

         หม่อมเจ้า                                                           นา ๑๕๐๐
         เจ้าพิเทหะราชา ๑    เจ้ามหานามราช ๑ } ขี่ช้างค่ายต้นเชือก      นา ๑๐๐๐
         เจ้าอนุรุทเทวา ๑      เจ้าราชาไชย ๑
         เจ้าราชศรียศ ๑       เจ้าชาดิเดชะ ๑    } ขี่ช้างคั้มปลายเชือก    นา ๘๐๐
         เจ้าพรฎราชา ๑       เจ้ารามคบ ๑
         เจ้าพงศรีหะบาท ๑   เจ้าทศเทพ ๑
         เจ้านเรนราชา ๑      เจ้าเทพราช ๑      } ขี่ม้า                    ถือศักดิ์นา ๘๐๐
         เจ้านราธิราช ๑       เจ้าเทวาธิราช ๑
         เจ้าราชาอุไทย ๑     เจ้ารามลัก ๑       } (ขี่) โขลงกระบือ       นา ๘๐๐
         เจ้าไพชณเทพ ๑     เจ้าอัคะราช ๑
         เจ้าสุรินท ๑                              }                          ถือศักดินา ๘๐๐
         เจ้าอินทราช ๑
         หม่อมราชวงษ                                                       นา ๕๐๐
บันทึกการเข้า
art47
องคต
*****
ตอบ: 739


ความคิดเห็นที่ 2  เมื่อ 23 ก.พ. 11, 21:54

(๓. ท้าวนางพระสนม)

        ท้าววรจัน ที่สมเดจพระพี่เลี้ยง                                         นา ๑๐๐๐
        แม่เจ้า  } แลนางท้าวพระสนมเอกทัง ๔ คือท้าว อินสุเรนทร ๑ }     นาคละ ๑๐๐๐
        แม่นาง                                           ศรีสุดาจัน ๑
                                                          อินทรเทวี ๑
                                                          ศรีจุลาลักษ ๑
        นางพระสนมสัตรีกำนัล                                                นา ๘๐๐
        สัตรีกำนัลแต่งเครื่องวิเศศ                                             นา ๖๐๐
        ช่าวแม่พระสนมซึ่งยกพระราชทานให้เปนภรรยาผู้มีบำเหนจความชอบ ได้กะชิงคานหาม นามชื่อแม่นาง ท้าว } ให้เอาบันดาศักดิกึ่งนาผัว
                                                                                                                 ไทย
        นักพฤธิชรา       } ทัง ๔ ท้าว สมศักดิ ๑ }                          นาคละ ๑๐๐๐
        ฉลองพระโอษฐ                 โสภา ๑
                                         ศรีสัจา ๑
                                         อินสุริยา ๑
        บังคับบังชาบนที่ตัดสีนสำเรจราชการในพระราชสถาน
        แลท้าวธรงกันดาน บังคับบังชาคลัง เงิน   } เครื่องทอง ขาว           นา ๘๐๐
                                            ทอง                 เหลือง
                                            พรรณผ้า
                                            พรรณแพร
        ข้างใน ท้าวศรีสัจาได้บังคับบังชาจ่าโขลนทวารบานไพชณตรวจตรา
        หลวงแม่เจ้า                                                            นา ๕๐๐ ขึ้นท้าวศรีสัจา
        จ่า ก้อนแก้ว ๑ }                                                       ถือศักดิ์นา ๔๐๐
            ก้อนทอง ๑
            ราชภักดี ๑
            ศรีพรม ๑
         นาง ชาวพระคลัง }                                                    ถือศักดิ์นาคละ ๓๐๐
              เสมียร
         แลนางเก้าแก่                                                          ถือศักดิ์นาคล ๖๐๐
         นาง ราชยานแห่แหน ๑     }                                          ถือศักดิ์นาคล ๒๐๐
              ใช้กำนัลประจำการ ๑
              ทนายเรือน ๑
         ท้าวได้กะชิงคานหาม                                                   นา ๔๐๐
         พนักงานกลาง                                                          นา ๒๐๐
         นาง โขลน       }                                                     นาคล ๘๐
              นายประตู
         นาง เตี้ย ๑      }                                                      นาคล ๕๐
               ค่อม ๑
               เทย ๑
               เผือก ๑
         หญิง ตักน้ำ ๑  }                                                       นาคล ๒๐
               หามวอ ๑
               ตีนคลัง ๑
         ท้าวอินสุริยา ได้ว่าวิเศศ กลาง }
                                  นอก
         ท้าว เทพภักดี ของคาว ๑    } วิเศศกลาง ๓  }                        นาคล ๔๐๐
              ทองพยศ ของหวาน ๑
              ทองกีบม้า ๑
              ยอดมณเฑียร ๑       } วิเศศนอก ๓
              อินกัลยา ๑
              มังศรี ๑
          พระ พี่เลี้ยง } พระอนุชาพระราชกุมารพระราชบุตรีพระราชนัดา       นา ๔๐๐
              นางนม
          แล พี่เลี้ยง  } ราชบุตรราชนัดา                                        นา ๒๐๐
              นางนม
บันทึกการเข้า
art47
องคต
*****
ตอบ: 739


ความคิดเห็นที่ 3  เมื่อ 23 ก.พ. 11, 22:18

(๔. ข้าเจ้าต่างกรม)

        สาวใช้ต่างกรม                                                         นา ๑๐๐
        หญิงข้าต่างกรมเรือนนอก                                              นา ๕๐
        หญิงไพร่ราพ                                                           นา ๑๕
        สมเดจ พระเจ้าลูกเธอ }                                               ศักดินา เจ้ากรม   ๘๐๐
                พระเจ้าหลานเธอ                                                       ปลัดกรม  ๖๐๐
        พระเจ้า ลูกเธอ        }                                               ศักดินา เจ้ากรม   ๖๐๐
                 หลานเธอ                                                              ปลัดกรม  ๕๐๐
        ขุนต่างกรม                                                             นา ๔๐๐
        หมื่นต่างกรม                                                           นา ๓๐๐
        นายเวนมหาดเลกฃอเฝ้าต่างกรม                                       นา ๒๐๐
        ปลัดเวร มหาดเลก } ต่างกรม                                          นา ๑๕๐
                ฃอเฝ้า
        มหาดเลกฃอเฝ้าเลวต่างกรม                                            นา ๑๐๐

(๕. กรมมหาดเลก)

        จะ หมื่นสาระเพชภักดี  } ต้นเชือก                                     นาคละ ๑๐๐๐
           หมื่นศรีเสารัก
        จะ หมื่นไวยวรนาด     } ปลายเชือก                                   นาคละ ๑๐๐๐
           หมื่นเสมอใจราช
        นายศักดิ     นายสิท       }                                           นา ๘๐๐
        นายฤทธ     นายเดช
        นายจ่าเรด   นายจ่ารง      }                                           นา ๖๐๐
        นายจ่ายง    นายจ่าญวด
        นายกวด     นายขัน        }                                          นา ๕๐๐
        นายจัน       นายจิตร
        นายสนิจ     นายเสน่ห      }                                          นา ๔๐๐
        นายเลอาวุท  นายสุทจินดา
        นายไชยขัน  นายษรรวิไชย }                                          นา ๔๐๐
        นายพลพัน   นายพลภ่าย
         มหาดเลกเลว                                                           นา ๒๐๐

(๖. มหาอุปราช)

         เจ้าพญามหาอุปราชชาติวรวงษองคภักดีบดินทรสุรินทร
         เดโชไชยมหัยสุริยภักดีแสนอญาธิราช                                  ถือศักดินา ๑๐๐๐๐
บันทึกการเข้า
art47
องคต
*****
ตอบ: 739


ความคิดเห็นที่ 4  เมื่อ 24 ก.พ. 11, 10:43

(๗. กรมมหาดไท)

         เจ้าพญาจักรีศรีองครักษสมุหะนายกอัคมหาเสนาธิบดีอะไภยพิรีบรากรมภาหุ ถือศักดินา ๑๐๐๐๐ เอกอุราชสีห
ตราพระราชสีห์ ตราจักร
         ขุนราชนิกุลนิตยภักดี ปลัดทูลฉลอง                                    ถือศักดินา ๑๐๐๐
         หมื่นศรีสหะเทพ ปลัดบาญชีย                                          ถือศักดินา ๘๐๐
         ขุนพินิจอักษร เสมิยรตรา                                              ถือศักดินา ๖๐๐
         ขุนราชพินิจใจ ราชปลัดถือพระธรรมนูน                                นา ๘๐๐
         ขุนอายาจักร ราชปลัดได้สำรวด                                        นา ๘๐๐
         ขุนบุรินธร ราชปลัดนั่งศาลหลวง                                        นา ๘๐๐
         ขุนเทพอาญา ราชปลัดนั่งศาลราษฎร                                   นา ๘๐๐
         หมื่นแกว่นใจแกล้ว ๑  } หัวหมื่นทลวงฟัน ๔ คน                       ถือศักดินาคล ๔๐๐
         หมื่นแก้วใจหาร ๑
         หมื่นยงพลภ่าย ๑
         หมื่นย่ายพลแสน ๑
         พันภานณุราช  } หัวพัน                                               นาคล ๔๐๐
         พันจันทณุมาท
         พันเภาณุราช
         พันพุทอณุราช
         นายแกว่นคชสาร ๑     }  นายเวรมหาดไท                          ถือศักดินาคล ๒๐๐
         นายชำนาญกระบวน ๑
         นายควรรู้อัฏ ๑
         นายรัดตรวจสรพล ๑
         ขุนราชอาญา สมุบาญชียกรมมหาดไท                                ถือศักดินา ๘๐๐
        หัวปากฉลอไกรลาด   หัวปากญอดเมืองมิ่ง  }  ๔ คน                 นาคละ ๒๐๐
        หัวปากกรุงจอมเมือง   หัวปากบุญชู
         หลวงมหาอำมาตยาธิบดีพิรียะภาหะ มหาดไทฝ่ายเหนือ                นา ๓๐๐๐
         หลวงราชเสนา ปลัดทูลฉลอง                                          นา ๘๐๐
         หมื่นศรีเสนา ปลัดบาญชีย                                             นา ๕๐๐
         หมื่นชำนิคชสาร     }                                                 นาคล ๔๐๐
         หมื่นชำนาญมรรคา
         หมื่นดุรงคพิทัก
         หมื่นรักษณรา
         พันอะนาปะทาน  เวนช้าง ๑   } หัวพันมหาดไทนอก                  นาคล ๒๐๐
         พันสุกคลราช     เวนคล ๑
         พันพิศณุราช      เวนม้า ๑
         พันวิจรจักร       เวนทาง ๑
         หลวงจ่าแสนบดีศรีบริบาล เจ้ากรมมหาดไทฝ่ายภะลำภัง                นา ๒๔๐๐
         ขุนสุริยามาต ปลัดขวา                                                  นา ๖๐๐
         ขุนกะเชนทรามาตย ปลัดซ้าย                                           นา ๖๐๐
         หมื่นจันทรามาต                                                        นา ๔๐๐
         หลวงวาสุเทพ เจ้ากรมมหาดไทตำรวจภูธร                              นา ๑๐๐๐
          ขุนพิศลูแสน ปลัดขวา                                                 ถือศักดินา ๖๐๐
         ขุนเพชอินทรา ปลัดซ้าย                                                ถือศักดินา ๖๐๐
         หลวงเพชลูเทพ เจ้ากรมมหาดไทตำรวจภูบาล                           นา ๑๐๐๐
         ขุนมหาพิไชย ปลัดขวา                                                 ถือศักดินา ๖๐๐
         ขุนแผลงสท้าน ปลัดซ้าย                                               ถือศักดินา ๖๐๐
         หลวงเสนาภักดี                                                         นา ๘๐๐
         หลวงอนุชิดพิทัก                                                       นา ๘๐๐
         หลวงอนุรักผู้เบศ                                                       นา ๘๐๐
         เกนเมืองรั้ง เมืองนนทราชธานี ๑   }                                   นาคล ๔๐๐
                     เมืองอุไทยธานี ๑
                     เมืองยศสุนธร ๑
                     เมืองเทพราชธานี ๑
         หมื่นชำนาญ นายกองช่างเลื่อย                                         นา ๒๐๐
         หมื่นอิน นายกองช่างก่อ                                                นา ๒๐๐
บันทึกการเข้า
art47
องคต
*****
ตอบ: 739


ความคิดเห็นที่ 5  เมื่อ 24 ก.พ. 11, 20:29

วันศุกร์ แรม ๙ คำ เดือน ๗ ปีระกานักสัตวอรรฐศก ด้วยพระศรีมะโหสถรับราชโองการใส่เกล้าฯ สั่งว่า คนเรวเดิรตราในกรมมหาดไทย
พระราชทานชื่อไว้เปนคนใน้ย
          พันจบเมืองท้าว ๑ พันท้าวไกรจัก ๑                                   นาคล ๒๐๐
นายรีบเรวรวด       ๑    นายยวดเทียมลม    ๑  } ๒๐ คน                    นาคล ๑๕๐
นายฝ่ายใจคิด       ๑    นายจิตรใจดน       ๑
นายผนองเวหาศ     ๑    นายผาดเวหา        ๑
นายลิวแล่นลัด       ๑   นายทัดเทียมลม     ๑
นายสุดสากล        ๑    นายดลสาคร        ๑
นายชำนิหะณุมาร    ๑    นายชำนาญไวยราบ ๑
นายเที่ยวทุกด้าว    ๑    นายท้าวทุกแดน     ๑
นายสวัสดิ์เมืองแมน ๑    นายแสนเมืองจบ    ๑
นายตรลอดไตรภพ  ๑    นายตรหลบเวหา     ๑
นายสุดแดนฟ้า      ๑    นายล่าแดนดิน       ๑
        ขุนสุวรรณพิจิตร จางวางกรมมหรสพ                                    นา ๔๐๐
        ขุนแก้ว เจ้ากรมขวา }                                                  นาคล ๓๐๐
        ขุนทอง เจ้ากรมซ้าย
        หมื่น ทิพ   } เกรียด พนักงานหนัง                                     นาคล ๒๐๐
              เทพ
              ราม
              จิตร
              อินท
ขุนทหารวิเศศ เหิน } ไม้ต่ำสูง                                                  นาคล ๒๐๐
หมื่นเหินเวหา เหาะ
หมื่นช่าง ดอกไม้เพลิง                                                           นาคล ๒๐๐
พันช่าง                                                                          นาคล ๑๐๐
ช่างเลว                                                                          นาคล ๕๐
ขุนไฉนยไพเราะห์ พนักงานปี่พาท                                               นา ๒๐๐
นายวงสี่คน                                                                      นาคล ๕๐
เลว                                                                              นาคล ๓๐
         หมื่นเสนาะภูบาล  เจ้ากรมลครขวา  }                                  นาคล ๔๐๐
         หมื่นโวหารพิรมย  เจ้ากรมลครซ้าย
นายโรง                                                                          นา ๒๐๐
ยืนเครื่องรอง  }                                                                 นาคล ๑๐๐
นางเอก
ยืนเครื่องเลว  }                                                                 นาคล ๘๐
นางเลว
จำอวด                                                                           นา ๕๐
บันทึกการเข้า
art47
องคต
*****
ตอบ: 739


ความคิดเห็นที่ 6  เมื่อ 27 ก.พ. 11, 22:03

(๘. กรมพระนครบาล)

         พญายมราชอินทราธิบดีศรีวิไชยบริรักโลกากรทัณทะราธรกรมพระนครบาลบดี
อะไภยพิริยบรากรมภาหุ ใช้ตรา (พระยมราช) ขี่สิงห์ มือขวาถือพระขรรค    }   ถือศักดินา ๑๐๐๐๐
                                                       มือซ้ายถือพวงดอกไม้
         ขุนเพชปานี ปลัดทูลฉลอง                                                นา ๑๐๐๐
         ขุนเพชดา ราชปลัด                                                       นา ๑๐๐๐
         ขุนงำเมือง นั่งศาล                                                        นา ๘๐๐
         ขุนพัศดี ซ้าย  }  ปลัดตรวจคุก                                           นาคล ๘๐๐
                  ขวา
         ขุนสาระวัด สำรับตรวจผู้ร้าย                                               นา ๕๐๐
         ตรวจขวา ได้ตรวจความมีคู่                                                นา ๒๐๐
         หลวงอินทราบดีศรีราชรองเมือง เจ้ากรมกองกระเวนขวา                   นา ๑๐๐๐
ขุนหมื่นกองกระเวน   ในกรุง  ขุนยิสารบุรีย    นา ๔๐๐ } ๔  } ขุน ๔ คน       นาคล ๔๐๐
                               หมื่นยิสารบุรีย   นา ๓๐๐          หมื่น ๔ คน     นาคล ๓๐๐
                               ขุนวิจารภูธร     นา ๔๐๐
                               หมื่นวิจารภูธร    นา ๓๐๐
                       นอกกรุง ขุนจำนงบุรีย   นา ๔๐๐  } ๔
                               หมื่นจำนงบุรีย   นา ๓๐๐
                               ขุนละคอรภักดี   นา ๔๐๐
                               หมื่นละคอรภักดี นา ๓๐๐
         ขุนเทพลู เจ้ากรมกองกระเวนซ้าย                                        นา ๑๐๐๐
กองกระเวน           ในกรุง  ขุนภักดีผู้ดล     นา ๔๐๐  } ๔  } ขุน ๔ คน     นาคล ๔๐๐
                               หมื่นภักดีผู้ดล    นา ๓๐๐          หมื่น ๔ คน    นาคล ๓๐๐
                               ขุนกระเวนรักษา นา ๔๐๐
                               หมื่นกระเวนรักษา นา ๓๐๐
                       นอกกรุง ขุนไชยบุรีบาล  นา ๔๐๐ } ๔
                               หมื่นไชยบุรีบาล   นา ๓๐๐
                               ขุนแผ้วผู้ดล       นา ๔๐๐
                               หมื่นแผ้วผู้ดล     นา ๓๐๐
ที่วิเศศ ๔ ขุนกลาง                                                                นา ๔๐๐
           หมื่นวิเศศ                                                              นา ๔๐๐
           หมื่นสนิจ                                                               นา ๓๐๐
           หมื่นฉณะ                                                               นา ๓๐๐
นายบโทน ๓ หมื่นจ่า                                                              นา ๒๐๐
              พันจ่า                                                               นา ๑๐๐
              หัวสิบ                                                               นา ๕๐
หมื่นนาฎ                                                                          นา ๒๐๐
พันนาฎ                                                                           นา ๑๐๐
หัวสิบ                                                                             นา ๕๐
ประแดงจัน เสมียรตรา                                                            นา ๖๐๐
ขุนเทพณราย สมุบาญชีย ได้เรียกส่วย หัวเมือง      } จ่ายการโยธา             นาคล ๖๐๐
                                        แขวงจังหวัด
ขุนทราบาล    } ๔ คน                                                          นา ๕๐๐
ขุนโลกบาล                                                                       นา ๕๐๐
ขุนนระบาล                                                                       นา ๕๐๐
ขุนธระนิบาล                                                                      นา ๕๐๐
ทำมรงถือตรา                                                                     นาคล ๓๐๐
บันทึกการเข้า
art47
องคต
*****
ตอบ: 739


ความคิดเห็นที่ 7  เมื่อ 27 ก.พ. 11, 22:24

(๙.กรมนา)

         ออกญาพลเทพราชเสนาบดีศรีไชยนพรัตนกระเสตราธิบดี อภัยพิรีบรากรมภาหุ
ได้ใช้ตรา ๙ ดวง                                                                ถือศักดินา ๑๐๐๐๐
หลวงประชาชีพ ราชปลัดทูลฉลอง                                               นา ๑๐๐๐
ขุนทิพโภชน กันดานนากลาง                                                    ถือศักดินา ๖๐๐
ขุนวิสุทโภชน บำเรอหะศักหลังฏีกาให้จ่าย                                       นา ๔๐๐
ขุนราชกรมตำรา เขียนเฉียง                                                      นา ๖๐๐
ขุนโภชนชากร ขะระนิราชการ ปลัดนั่งศาล                                       นา ๘๐๐
หมื่นทิพรักษา }                                                                 นาคล ๔๐๐
หมื่นเทพรักษา
หลวงทะนาบดี ศรีพัทคะเนศร                                                    นา ๘๐๐
หมื่นทิพโภชน์  } ปลัด                                                          นาคล ๔๐๐
หมื่นอัคะเนศร
หมื่นรัตทิพ หมื่นรัตเทพ ๒ คล                                                    นาคล ๔๐๐
ขุนนานาถ สมุบาญชีย                                                            นา ๖๐๐
ขุนสำเรจ์ ศักหลังฎีกา                                                            นา ๘๐๐
ขุนโคกระวินพิทธี } จ่าย นม }                                                  นาคล ๖๐๐
ขุนราชประกาศร          เนย
หมื่นเทพพิทัก                                                                    นา ๕๐๐
หมื่นสวัสดิโชดิ                                                                   นา ๕๐๐
หมื่นรุทอักษร เสมียรตรา                                                        นา ๖๐๐
เสมียรธำมะนา เขียนกฏหมาย                                                    นา ๔๐๐
         หลวงพิพิทสาลี เจ้ากรมฉาง
ขุนเทพโกษา บาญชียกลาง                                                      นา ๖๐๐
ขุนชะนา จ่ายเข้าเปลือก                                                         นา ๖๐๐
ขุนวิสุทโภชน เข้าต้น                                                             นา ๖๐๐
หมื่นโภชนวิสุท ศักหลังฏีกา                                                      นา ๔๐๐
หมื่นเทพ สมุบาญชีย                                                            นา ๖๐๐
หมื่นศรีทิพโภชน สำหรับเข้าสาร                                                 นา ๔๐๐
ขุนไกรรักษา ได้จ่ายงา                                                          นา ๖๐๐
หมื่นยศรักษา ได้จ่ายหนัง                                                        นา ๔๐๐
หมื่นกระเศรฐ พะนักงานลำเลียง                                                 นา ๔๐๐
หมื่นโภชน์ชากร นั่งสาร                                                          นา ๔๐๐
หัวพัน ได้เรียกเข้า                                                              นา ๒๐๐
หมื่นราชกันตำรา เสมียรปลงกฏเข้า                                             นา ๓๐๐
หัวปาก แจกกฏหมาย                                                           นา ๒๐๐
บันทึกการเข้า
art47
องคต
*****
ตอบ: 739


ความคิดเห็นที่ 8  เมื่อ 28 ก.พ. 11, 21:47

(๑๐.กรมพระคลัง)

         ออกพญาศรีธรรมราชเดชะชาติอำมาตยานุชิตพิพิทรัตนราชโกษาธิบดีอะภัยพิรียบรากรมภาหุ
ตราบัวแก้ว                                                                      ถือศักดินา ๑๐๐๐๐
พระพิพัทโกษา ราชปลัดทูลฉลอง                                              นา ๑๐๐๐
ขุนพินิจใจราช ปลัดนั่งสาร                                                      นา ๘๐๐
ขุนรักษาสมบัติ จำบำเรอห์ศักหลังฎีกาให้จ่าย                                   นา ๘๐๐
ขุนราชอากร ขอนิจราชการ บาญชียกลาง                                       นา ๘๐๐
ขุนเทพราช สมุหะอากร                                                         นา ๖๐๐
ขุนยิสารทรัพยากร สมุบาญชีย                                                  นา ๖๐๐
ขุนทิพโกษา                                                                     นา ๘๐๐
ขุนทณรัต ได้แจกเบี้ยหวัด                                                       นา ๖๐๐
ขุนหมื่นขึ้นขุนศรีราชอากร ๘ คน                                                นาคล ๓๐๐
ขุนหมื่นขึ้นแก่ขุนเทพราช ๑๓ คน                                                นาคล ๓๐๐
ขุนสมบัดบดี กลองชะนะสุด ขุนหมื่น ๔ คน                                      นาคล ๖๐๐
ขุนแก้วอายัด ทะนายโกษา                                                      นา ๖๐๐
ขุนอักษร เสมียรตรา                                                             นา ๖๐๐
         พระจุลาราชมนตรี เจ้ากรมท่าขวา                                       นา ๑๔๐๐
ขุนราชเศรษฐี ปลัด ได้ว่าแขกประเทศฉวามลายูอังกฤษ                         นา ๘๐๐
หลวงราชมนตรี เจ้าท่า ได้ว่าแขกประเทษอังกฤษญวนฝรั่ง                       นา ๘๐๐
หมื่นพินิจวาที  } ล่าม ๔ คน                                                    นาคล ๓๐๐
หมื่นศรีทรงภาษา
หมื่นสัจวาที
หมื่นสำเรจ์วาที
หมื่นทิพวาจา   } ล่ามอังกฤษ ๒ คน                                            นาคล ๓๐๐
หมื่นเทพวาจา
หลวงนนทเกษ เจ้าท่า ได้ว่าพราหมณ์เทษ                                       นา ๘๐๐
หมื่นสัจะวาจา  } ล่าม ๒ คน                                                    นาคล ๓๐๐
หมื่นสัจวาที
บันทึกการเข้า
art47
องคต
*****
ตอบ: 739


ความคิดเห็นที่ 9  เมื่อ 07 มี.ค. 11, 19:45

        หลวงโชดึกราชเศรษฐี เจ้ากรมท่าซ้าย                                 ถือศักดินา ๑๔๐๐
หลวงเทพภักดี เจ้าท่า ได้ว่าวิลันดา                                            นา ๖๐๐
ขุนท่องสื่อ    } จีนล่ามนายอำเพอ                                            นา ๖๐๐
ขุนท่องสมุท
ขุนวรวาที ล่ามฝรั่งเศศ                                                         นา ๓๐๐
ขุนราชาวะดี   } ล่ามกะปิตัน                                                  นา ๓๐๐
ขุนรักษาสมุท
ขุนวิสุทสาคร ล่ามแปลนายสำเภาปากนำ                                       นา ๔๐๐
นายเรือปาก ๔ วาขึ้นไป         }                                             นา ๔๐๐
จีนแขกฝรั่งอังกฤษสำเภาใหญ่
นายเรือปากกว้าง ๓ วาเศศ                                                     นา ๒๐๐
จุ่นจู๊ นายสำเภา                                                                นา ๔๐๐
ต้นหน    ดูทาง        } สำเภา ใหญ่  }                                      นา ๒๐๐
ล้าต้า     บาญชียใหญ่          น้อย                                              ๑๐๐
ปั๋นจู       ซ่อมแปลงสำเภา     }                                             นาคล ๘๐
ใต้ก๋ง      ซ้าย } ๒ นายท้าย
            ขวา
ชินเตงเถา ซ้าย } ๒ บาญชียกลาง }                                          นา ๕๐
            ขวา
อาปั๋น     กระโดงกลาง
จงกว้า    ใช้คนทังนั้น
เต๊กข้อ   ได้ว่าระวางบันทุก
อากึ่ง     ช่างไม้สำเภา
เอียวก๋ง  บูชาพระ                   }                                          นา ๓๐
ตั้วเลียว   ว่าสายเลียวกับเสาท้าย
สำปั้น     กับเสาหน้า
ชมภู่
เท่าเต้ง   ว่าสมอ
ฮู้เตี้ยว    ทอดดิ่ง
อิดเซี่ยร  } ลด                      }                                         นา ๒๕
ยิ่เซียร
สามเซี่ยร
จับกะเถา กวาดสำเภา
เบ๊ยปั้น    จ่ายกับเข้า
ชินเต๋ง ๑๘ คน ทนายจุ่นจู๊ ล้าต้า ปั๋นจู
นายรอง ๗ คน ได้รวางคนละ ๑๖
        พระศรีพิพัทรัตนะโกษา กรมพระคลังสินค้า                             นา ๓๐๐๐
หลวงรัตนโกษา                                                                 นา ๘๐๐
ขุนพิบูลสมบัติ                                                                  นา ๖๐๐
ขุนสวัสดิโกษา                                                                  นา ๖๐๐
หมื่นสมบัดบดี                                                                   นา ๓๐๐
หมื่นทณรัตน                                                                    นา ๓๐๐
        ขุนคลัง     } เจ้ากรมคลังป่าจาก                                       ถือศักดินา ๖๐๐
        ขุนศรีคงยศ
หมื่นพิทักนาวา ปลัดกรม                                                        นา ๔๐๐
       ขุนวิสูทสมบัด เจ้ากรมคลังวังไช                                          นา ๖๐๐
หมื่นพิบูรรสมบัติ  } ปลัดกรม                                                   นาคล ๔๐๐
หมื่นไชนาวา
บันทึกการเข้า
art47
องคต
*****
ตอบ: 739


ความคิดเห็นที่ 10  เมื่อ 12 มี.ค. 11, 18:33

(๑๑. กรมวัง)

         ออกพญาธารมาธิบดีศรีวิริยพงษวงษภักดีบดินทรเดโชไชยมะไหยสุริยาธิบดีศรีรัตนมลเทียรบาล
อัคะมหาเสนาธิบดีอภัยพิรีบรากรมภาหุ                                           นา ๑๐๐๐๐
หลวงบำเรอภักดิ                                                                 นา ๑๐๐๐
หลวงรักษมณเฑียร                                                              นา ๑๐๐๐
จะหมื่นจงรักษาองค พระตำรวจวังซ้าย                                           นา ๘๐๐
จะหมื่นจงภักดีองค  พระตำรวจวังขวา                                            นา ๘๐๐
นายประภาษมณเฑียร } ปลัดวัง                                                 นาคล ๖๐๐
นายเสถียรรักษา
ประแดงก้อนทองขวา }                                                          นา ๔๐๐
ประแดงเกยดาบซ้าย
นายจันมณเฑียร      } ๑๒ คน                                                  นาคล ๔๐๐
นายศรีเถียรภักดี
นายยี่สาร
นายจำเรียรภักดี
นายพิบูรรบริบาล
นายพิมารบริรัก
นายรัศบรรยง
นายจำนงภักดี
นายชำนิบริบาล
นายชำนาญมณเฑียร
นายสวัสดิภักดี
นายสวรรภักดี
ขุนยศเสสะวะราช สมุบาญชีย                                                   นา ๖๐๐
ขุนศรีราชบุตร  ศาลมรฎก ๑   ขุนอินอาชญา วัง ๑      } ๔ คน                นาคล ๘๐๐
ขุนพรหมสุภา  นครบาลวัง ๑   ขุนเทพสุภา   แพ่งวัง ๑
ขุนอักษร เสมียรตรา                                                            นา ๖๐๐
         หลวงรัตนากร เจ้ากรมชาวที่พระบรรทม                                  นา ๑๐๐๐
ชาวที่พระบันทม  ขุนอนุรักราชา ๑ ขุนศรีราชอาศ ๑ ปลัดกรม ๒ คน            นาคล ๖๐๐
                  หมื่นในกรมชาวที่                                              นาคล ๔๐๐
                   กำนันที่พระบันทม                                           นาคล ๒๐๐
        หลวงพิพิทมณเฑียร เจ้ากรมเฝ้าพระที่นั่ง                            นา ๔๐๐
ขุนพิมารมลเฑียร ปลัดกรม                                                      นา ๓๐๐
หมื่นในกรม                                                                      นา ๒๐๐
บันทึกการเข้า
art47
องคต
*****
ตอบ: 739


ความคิดเห็นที่ 11  เมื่อ 12 มี.ค. 11, 21:11

         ออกพระราชฤทธานนพะหลภักดีศรีรัตนมณเฑียรบาล วังนอก         นา ๓๐๐๐
         ออกพระนนทเสนเสนาบดีศรีรัตนะมณเฑียรบาล วังนอก              นา ๓๐๐๐
ขุนทิพไพชณ     ๑  } ปลัดวังนอก                                           นาคล ๖๐๐
ขุนสกลมณเฑียร ๑
หมื่นสกลพิมาน   ๑
หมื่นภักดิบรรยง  ๑
หมื่นจำนงรักษา  ๑
ขุนจันพิมาร ชาวท่อ ๑  }                                                      นา ๖๐๐
             ชาวอ่าง ๑
ขุนกำแพงบุรี } การขาดกวาดหนามในพระราชวัง                              นา ๖๐๐
ขุนศรีวังราช
หมื่นทิวาวิต                                                                    นา ๔๐๐
พันทิวา        }                                                               นาคล ๒๐๐
พันทำมะรักษา
         ขุนราชพิมาร เจ้ากรมพระอุภิรมราทยาน                                 นา ๑๐๐๐
พันเงิน   } คุมเครื่องแต่งเครื่อง                                                นา ๓๐๐
พันทอง
ขุนศรีสยุมอพร ชาวน้ำสรง                                                      นา ๖๐๐
หมื่นสุคนธ พะนักงานพระสุคนธ                                                นา ๔๐๐
หมื่นเทพสี  } ชาวเสื่อ                                                          นา ๔๐๐
หมื่นจักภักดี
หมื่นจิตรพัท  } ชาวม่าน                                                        นา ๔๐๐
หมื่นราชมงคล
หมื่นราชพิจิตร ชาวเบาะ   }                                                     นาคล ๔๐๐
หมื่นยศไสยาศน์ ชาวพรม
       หลวงมหามณเฑียร เจ้ากรมแสงสรรพยุทพลับพลาไชย                    นา ๑๐๐๐
ขุนวิเศศ ปลัดกรม                                                              นา ๘๐๐
หมื่นราชประสาท  } ชาวพระพลับพลาไชย                                    นาคล ๔๐๐
หมื่นราชประการ
หมื่นพิมานมงคล
หมื่นนนทคฤ
ขุนแสงสาระภาท  } ชาวพระแสงสรรพยุท ๖ คน                              นาคล ๕๐๐
ขุนแสงเบญจาวุธ
ขุนแสงสาภะยุท
ขุนแสงศรีอาวุธ
ขุนยุทยาตรา
ขุนคชนาถภักดี
หมื่นขันไชศรี   }                                                              นาคล ๔๐๐
หมื่นสิทธิรัก
หมื่นทาธรยุท
ขุนพัทธาพอน   } ชาวไหม                                                    นาคล ๕๐๐
ขุนสุนธรโกไสย
ขุนพง  } ข้าพระเทพบิดอร                                                     นาคล ๖๐๐
ขุนบาล
ขุนทินบรรณาการ } สวดคำหลวง                                               นาคล ๖๐๐
ขุนทานธารกำนัล
บันทึกการเข้า
art47
องคต
*****
ตอบ: 739


ความคิดเห็นที่ 12  เมื่อ 15 มี.ค. 11, 23:25

        ขุนอินอัคเนศวร เจ้ากรมฉางเข้าบาตร                                  นา ๑๖๐๐
ขุนเทพจุลา ปลัดกรม                                                          นา ๖๐๐
หมื่นโภชน์สมบัติ พนักงานจ่ายเข้า                                             นา ๔๐๐
        พันพิทักทิวา   } ราชมัน                                               นา ๒๐๐
        พันรักษาราตรี
ตำรวจวังใช้  ซ้าย ๖  } ๑๒ คน                                                นาคล ๑๐๐
              ขวา ๖
ตำรวจเวนบาญชีย ซ้าย ๔ } ๘ คน                                             นาคล ๑๐๐
                   ขวา ๔
        พระราชนุชิด เจ้ากรมสวนหลวง ขึ้นกรมวัง                               นา ๖๐๐
หมื่ยทิพผล      }                                                              นาคล ๒๐๐
หมื่นทิพอุทยาน
       พระธรรมเสนา เจ้ากรมข้าพระ                                            นา ๓๐๐๐
ขุนทิพมลเทียร  } ปลัด ขวา                                                    นาคล ๖๐๐
ขุนเทพมลเทียร         ซ้าย
นายหัวสิบ ข้าพระ                                                               นา ๕๐
บันทึกการเข้า
art47
องคต
*****
ตอบ: 739


ความคิดเห็นที่ 13  เมื่อ 15 มี.ค. 11, 23:34

(๑๒. กรมธรรมการ)

        ออกญาพระเสดจ์สุเรนทราธิบดีศรีสุภะราชพิรียภาหุ                    ถือศักดินา ๑๐๐๐๐
ขุนธรรมเสนา ราชปลัดทูลฉลอง                                               นา ๘๐๐
ขุนศรีปชานนท ปลัดนั่งสาร                                                    นา ๖๐๐
ขุนในกรม                                                                     นา ๓๐๐
หมื่นในกรม                                                                    นา ๒๐๐
เลวในกรมธรรมการ                                                            นา ๘๐
        หลวงธรรมรักษา เจ้ากรมสังกะรี                                       นา ๑๐๐๐
ขุนธรรมาธิบดี ราชปลัดทูลฉลอง                                              นา ๖๐๐
ขุนศรีธรรมลังกา ปลัดนั่งสาร                                                  นา ๔๐๐
หมื่นในกรมสังกรี                                                              นาคล ๒๐๐
ขุนพรมภักดีศรีธรรมการ สมุบาญชีย                                          นา ๒๐
เลวในกรมสังกรี                                                               นาคล ๘๐
       ออกพระศรีมะโนราชภักดีศรีปลัยวัล   } ขันที                          นา ๑๐๐๐
        หลวงราชาชานภักดี                                                    นา ๕๐๐
ปลัดจ่านุชิด ปลัดพิพิท ปลัดมระกฏ ขันที
หลวงศรีมโนราชภักดีศรีองคเทพ    รักษาองค  ขันที  } ๒ คน                นาคล ๑๐๐๐
หลวงเทพชำนาญภักดีศรีเทพรักษา องครักษ   ขันที
บันทึกการเข้า
art47
องคต
*****
ตอบ: 739


ความคิดเห็นที่ 14  เมื่อ 15 มี.ค. 11, 23:46

(๑๓. กรมพระแสงปืน)

         ออกญาอะไภยสุระเพลิง จางวางขวา                                   นา ๑๒๐๐
         ออกญาดำเกิง จางวางซ้าย                                             นา ๑๒๐๐
         หลวงอัคเนษร เจ้ากรมขวา                                             นา ๑๐๐๐
         หลวงษรสำแดง เจ้ากรมซ้าย                                           นา ๑๐๐๐
หมื่น ก่งษร  } ปลัดกรม ขวา }                                                 นาคล ๖๐๐
      ก่งศิล              ซ้าย
ขุนจำนงษรสิทธ ซ้าย ๑  ขุนพินิจษรศักดิ  ขวา ๑ } ๔ บาญชียกลาง           นาคล ๖๐๐
ขุนราชสาตร     ซ้าย ๑  ขุนอาจอาวุธ     ขวา ๑
ขุนเสน่ห์ษรชิด  } นายเวรกำนัน                                                นาคล ๔๐๐
ขุนเสน่ห์อาวุธ
หมื่นณรงคพินาศ  ๑  } ๖ คน นายเวรกำนัน                                    นาคล ๓๐๐
หมื่นอาจรณฤทธ  ๑
หมื่นสิทธิสังหาร  ๑
หมื่นชำนาญอัคนี ๑
หมื่นศรีษรศักดิ   ๑
หมื่นไกรษรยุท   ๑
กำนันพระแสงปืน ๑๒ คน                                                        นาคล ๒๐๐
ขุน   } ทนายเลือกปืน ๒  }                                                    นาคล ๔๐๐
หมื่น                   ๑๖                                                              ๒๐๐
พันทนายเลือกปืน ๙๘ คน                                                       นาคล ๑๐๐
นายพโรง ๔ คน                                                                 นาคล ๑๐๐
ขุนสารวัด สมุบาญชีย                                                            นา ๓๐๐
หมื่นภักดี ประแดง                                                                นา ๒๐๐
         หลวงวิเศศ จางวางกรมช่างปืน                                           นา ๔๐๐
ขุนช่างปืนในกรม ๓ คน                                                          นา ๓๐๐
หมื่นช่างในกรม ๕ คน                                                            นา ๒๐๐
หัวสิบในกรมช่างปืน ๒๙ คน                                                      นา ๕๐
ช่างเลว                                                                           นา ๕๐
บันทึกการเข้า
หน้า: [1] 2
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.056 วินาที กับ 20 คำสั่ง