เรือนไทย
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้มาเยือน
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
ข่าว: การแนบไฟล์ กรุณาใช้ชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษเท่านั้นครับ
หน้า: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 46
  พิมพ์  
อ่าน: 263287 ๑๐๐ คำถามเรื่องรามเกียรติ์ (สำหรับแฟนพันธุ์แท้และผู้สนใจ) ๔
siamese
หนุมาน
********
ตอบ: 7165


หนุ่มรัตนะกับภูเขาทอง


ความคิดเห็นที่ 570  เมื่อ 16 มิ.ย. 11, 10:48

จารึกหลักหนึ่ง  มีความตอนหนึ่ง

...กระทู้รามเกียรติ์นี้ดี  ใครจักมักเล่นเล่น
ใครจักมักตอบตอบ  ใครจักมักอ่านอ่าน
ใครจักเมินเมิน  ใครจักแซวแซว
บ่บังคับแก่ไพร่ฟ้าหน้าใสผู้มาเยือน...

จารึกหลังหลักหนึ่ง  มีความตอนหนึ่ง

...กระทู้รามเกียรติ์นี้ดี  ใครจักอยากมึนมึน
ใครอยากจักหลอนหลอน  ใครอยากจักงง งง
ใครจักเถียงเถียง  ใครจักลุ้นลุ้น
แค่หักแต้มแก่ไพร่ฟ้าหน้าใสผู้มาเยือน... ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม


พอแล้ว เดี๋ยวคะแนนหาย คิคิ
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 571  เมื่อ 17 มิ.ย. 11, 16:08

คำถามข้อที่ ๑๐๐/๑

คำสั่ง  เลือกทำ ๒ ข้อ  โดยให้สั่งจองไว้ก่อน
(จองได้ที่หน้าม่าน) ระยะเวลาจองตั้งแต่บัดนั้น
จนถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา  ๑๒.๐๐ น.
พ้นนี้หักก่อนเลย  ๕  คะแนน
ทั้งนี้ให้เลือกทำข้อ  ก. หรือ ข. หรือ ค. ๑ ข้อ  ข้อ ง. หรือ จ. ๑ ข้อ

การทำคือถอดและเรียงให้เป็นคำกลอนที่ถูกต้อง
พร้อมทั้งบอกด้วยว่า เป็นรามเกียรติ์ฉบับใด  ตอนอะไร

ราคาข้อ ๑๐ คะแนน  สะกดผิด หักที่ละ ๑ คะแนน
เริ่มตอบได้ที่หน้าม่านในวันศุกร์ที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐  น. จนถึงเวลา  ๑๒.๐๐ น.
ตอบก่อนและหลังเวลาที่กำหนด หักคะแนน ๕ คะแนน

โจทย์มีดังนี้

ก.   ทัถตั้ต            งลปฉ้ากน่ากนตหรอป่าต
ขสาฑเมิถคหคัทชัทผรัต         ฉ้ากต้ำปัตปุ่กนลกเค้ารกงา
ทัถตั้ต               หวุลเวตาปาลอาฑงร้า
วหถฉตังฉังวาจผาตอต้า         ค้หลาลันขตเขลื่หกปั่ต
แร้สคัทเถิตนาปบากงรากดตต         เอ็ตพู้ขตแมล๋แมล้ตแร่ตไร่
บี่คี่ผักตำอต้าปาไงรไงร         ดืหอรหถเคาเม่าไมเม็ตวำขัฑ
สิ่กอืถคึ้ตขหบั้กอปหขสาฑ         พูงวักอาลขฉวีอ์ปีต้ำปัต
ยึ่กเล่กใอ้ไมพุงฉ้ากปา         เค้าแบกไห้ริกม่าหจ่าฉ้างาล
ดึกบี่ฌ่าสาตลเพืหงพู้         อจุถหจู่จืตม่สตอสตอัต
ปาลวำอลัทคัทคี่คึ้ตผล้หปงัต         เหาเอร้างรั่ตใว่งละทหกงลหงเค้าไม


ข.  ขลั้ตเวล็ยฒึ่กร้ากดตตอรสก      ใอ้ร่สกผรโจฝีบัผอต้า
ผาถวาจต้าสอต่สกส่หกไส         ฬูสไตจพาถแพรกไมถ้สจฤบฐิ์
ยึ่กบลกผละแวกผราจสาน         หัตปีหำตายแพ่ตถิตไอส
โถจงละทสตผจุอจานลา         ไมนาปปลขาผตารี
ไถ้ฮักผิเฬงหวุลี            ฬูปีเอ็ตยลิกบุงวิ่กไม
บราจแอรงแนงงละยาจไมบุงบิศ      เวีจกวตั่ตขลลฉินหึกหร
ผละสปุบลนีฮหกตหกละลหง         งละช่หตชหงฮันธั่กงุราอร
เปื่หตั้ต               ผละอลิสกศ์บลกวสัวถิ์ลัสปี
เม็ตบากงส้ากใอฑ่ใตวาจฉร         ยตนรหถดึกเงาะรกงา
ศลไมร้ากดตตศีรา            ถสจงำรักศังถาผละยังลงฤษฎ์


ค.  ผละวปุบลนีฮหกตหกละลหง      ขรื่ตงละชหงฮัถธั่กงุราอร
ใฉ่ยะรสกเย้าเจาสรังษฏ์         ถสกยังษุผี่ยกเปนนา
หัตถสกวุปมบุปปารจ์         ง้แท่กทาตขรี่ขราจเงวรศลี
ลังเย้าเบ่าอสกฉีสี            หจ่าอจิงค่สตผี่ใอ้เย็ทตัง
เปฌปัสบั่สบิศโผจปทต         ธตวลลข์ผลหจผลปวุปารี
วุถเหจวุถวสาบ            ตุฉตาณพู้ปิ่กปาลศลี
เปฌปัสบั่สบิศโผจปทต         ธตวลลข์ผลหจผลปวุปารี
วหกวปฉปลวฤาถี            น่ากเงษปเมลปมลีถิ์บั้กวหกลา
ส่าผรากหิกแหทแตทฉิถ         ยุปผินมลากเมลปตาวา
ขสาปแวตผิศสาวตาณต้หก         ยะน้หกดืหปิใอ้ปืหอตัง
ข่หจมละขหกน้หกเน้าวุปฏญา         สาจุผัถผัถปาหึกหร


ง.  อามอั๊งอ๊ะอั๊กอออ๊ะอุ๊ด         อำไอเอื้องอู๋งอาออน
อามอะอัดอะอุ๊ดอั่งเออ๋า         อั้งแอ้นอามแอวแอ๋วอะอ๋น
เอ็นอู้เอียงเอียงเอื้องอามอะไอ๋      เอื่อนอ่นอั๊บอีอนอะอะอิด
อามอ๊ดอามอ๊ดโออี            เอ็นอัดอั้นโออาอาอี
อามอ๊ะอักอีองอ๋อน            อุ๊อีออนแอ้อ๊องอะเอ๋มอั๋น
อ๋อไอ้อ๋าอุกอุ๊กอิ๊อัน            อ่างอนอวยไออะอ๋ายออน
อามอ๊อมอ๋มองอิดอะอา         ไอ้อ๊าไอ้อีไอเอียมอัน
อิ่งอ๋องอกอ๋ายเอ้าะไอ่อิ๊ด         แอ่อั้งอาอิ๊อิ๊ดอิ๊ดไอ
องอ๋านอั้นอิ้วองไอ            เอ๋นเอนแอ่อ้วงเอ้าอะอูเอือง
อามอ๋องโออ๊ดอั่งอันออน         อามอะอ๊ดอิ๊ดอิ๊ออนอำเอินอา


จ.  อ้างอวนอันอันอูกเอ็นอู้กเออ      อั้งอะอ้อกออกอุอาอินอ่ง
อั๊บอั้งอั๊งอ๋องอ๊ะอ๊ะอา         เอ้าอาอินเอี๊ยงเอี๋ยงอึกอะอึ๊ก
อัดอั๊น               อนอิ๊อายอายไอ้อ๊อมอ้า
อะอั้งองไอ้เอ็งเอาอืนอิง         อ้างอกอีอิ๊อ้าดอาอา
เอ๊าออกอุ๊ดอ้าอ่มอ๊มอะอ๋า         เออาโอ่อ๊องอ้องไอ
อึงอื้ออือเอออนเอี๋ยงอ๋ง         อ่างอ่งอออื่มอังอึกอึก
อ้างอ่าอูไออั๊บอะอับอิง         อ้างอินเอ็ดไอ่อุ้งอุ้งแอ้ม
อนอืมอัวอัวเอาอาอู้ดอึ๊ก         อ้างอ๊าไอ่ไอ้อางอิ้เอดอ้อก
อ้างอวดอ้าอ้าอูอู่อง         อั้งโออาอาอึ๊กอัดอะอง
เอาอาอิ้งอนแอ้มแอมอุอา         อั๊งอ่ออกอู๋แอมอดอุกอิ่ง

ขอให้เล่นกันให้สนุก
บันทึกการเข้า
siamese
หนุมาน
********
ตอบ: 7165


หนุ่มรัตนะกับภูเขาทอง


ความคิดเห็นที่ 572  เมื่อ 17 มิ.ย. 11, 16:14

^
อะไรเนี่ยคุณหลวงฯ อ่านไปหัวเราะไป ขำไป น้ำหูน้ำตาเล็ดไหล ภาษาอะไรครับผม

ทั้งเขมรแปลง ทั้งไก่สั้น....แต่ได้มา ๑ คำ "เป็นคู่เคียง"  อายจัง
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 573  เมื่อ 17 มิ.ย. 11, 16:21

สงสัยว่าเป็นรามเกียรติ์ฉบับภาษาดาวนาเม็กกระมัง

มีคนที่เขาช่วยคิดโจทย์ส่งมาให้  แถมบอกด้วยว่า ไม่ยากหรอก
แต่ว่าอาจจะซับซ้อนหน่อย  ถ้าจับทางได้ก็ไม่ยาก
เพราะมีการสลับที่และการใช้สูตรพรางอักษรอย่างหนึ่งของคนโบราณ
ใบ้ให้นิดหนึ่งว่า  หลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก  จิตรกถึก)ช่วยคุณได้ใน ๓ ข้อแรก
นี่ใบ้ให้มากแล้วนะ  หวังว่าจะทำได้
บันทึกการเข้า
:D :D
นิลพัท
*******
ตอบ: 2333


ความคิดเห็นที่ 574  เมื่อ 17 มิ.ย. 11, 17:50

จองข้อไหนดีน้า..... ยิงฟันยิ้ม
ถอดความไม่ยาก...ยากตรงบอกว่าฉบับใด ตอนอะไร...

หนูดีดีขอจอง ข้อ ก. กะข้อ จ. ละกันนะคะ...
บันทึกการเข้า
art47
องคต
*****
ตอบ: 739


ความคิดเห็นที่ 575  เมื่อ 17 มิ.ย. 11, 20:54

ข้าเจ้าขอจอง ข้อ ข. และ ข้อ ง. ล่ะกัน

เห้อ แต่ละข้อหนอ เศร้า
เหนื่อยใจ
บันทึกการเข้า
siamese
หนุมาน
********
ตอบ: 7165


หนุ่มรัตนะกับภูเขาทอง


ความคิดเห็นที่ 576  เมื่อ 18 มิ.ย. 11, 09:35

"กลอนกลบท"

เนื่องจากกลอนกลบทมีอยู่มากมาย เท่าที่ค้นคว้ามาได้ก็เกือบ ๖๐ ชนิด และมีชื่อเรียกกลบทนั้นๆมาตั้งแต่โบราณดังนี้...
๑.นาคเกี่ยวกระหวัด

๒.นาคราชแผลงฤทธิ์

๓.บัวบานกลีบขยาย

๔.อักษรสลับล้วน

๕.มยุราฟ้อนหาง

๖.ยัติภังค์

๗.ละเวงวางกรวด

๘.กินนรรำ

๙.เจ้าเซ็นเต้นต้ำบุด

๑๐.นารายณ์ประลองศิลป

๑๑.พระจันทร์ทรงกรด

๑๒.อักษรสังวาส

๑๓.ธงนำริ้ว

๑๔.วิสูตรสองไข

๑๕.เสือซ่อนเล็บ

๑๖.นาคบริพันธ์

๑๗.เบญจพรรณห้าสี

๑๘.ครอบจักรวาล

๑๙.หงส์คาบแก้ว

๒๐.พักพันร้าน

๒๑.งูกลืนหาง

๒๒.นกกางปีก

๒๓.คุลาซ่อนลูก

๒๔.ถอยหลังเข้าคลอง

๒๕.ม้าลำพอง

๒๖.กลบกลืนกลอน

๒๗.ลิ้นตะกวด

๒๘.ดอกไม้พวง

๒๙.เมฆขลาโยนแก้ว

๓๐.ดวงเดือนประดับดาว

๓๑.ช้างประสานงา

๓๒.พวงแก้วกุดั่น

๓๓.ดำเนินนางสระ

๓๔.ตรีเพชรพวง

๓๕.ม้าเทียมรถ

๓๖.เทพชุมนุม

๓๗.คมในฝัก

๓๘.พยัคฆ์ข้ามห้วย

๓๙.ตรีประดับ

๔๐.ก้านต่อดอก

๔๑.กระแตไต่ไม้

๔๒.กบเต้นสลักเพชร

๔๓.อักษรล้วน

๔๔.รักร้อย

๔๕.กบเต้นกลางสระบัว

๔๖.สะบัดสะบิ้ง

๔๗.วันพันหลัก

๔๘.สารถีชักรถ

๔๙.สุรางค์ระบำ

๕๐.ฉัตรสามชั้น

๕๑.กบเต้นต่อยหอย

๕๒.สร้อยสน

๕๓.สิงโตเล่นหาง

๕๔.ละลอกแก้วกระทบฝั่ง

๕๕.มังกรคาบแก้ว

๕๖.กบเต้นสามตอน

๕๗.กินนรเก็บบัว

๕๘.ตรีพิธพรรณ

๕๙.ประดับอักษรสามหมู่

๖๐.ตะเข็บไต่ขอน

๖๑.บุษบงแย้มผกา

๖๒.ดวงเดือนประดับดาว
บันทึกการเข้า
Ruamrudee
องคต
*****
ตอบ: 627ความคิดเห็นที่ 577  เมื่อ 18 มิ.ย. 11, 11:05

เจ้าประคู้นนนนน....ไม่อยากให้กระทู้นี้จบเลย
กราบงาม ๆ ท่านละ 3 ที ช่วยกัน ยืดดดดดดด.....ต่อไป
100 คำถาม ไม่พอหรอกค่ะ คนอ่านวรรณคดีไม่แตกฉานอย่างดิฉัน ชอบเหลือเกิ้นนน
แต่ละท่านก็ช่างหาวิธีทำให้อ่านไปหัวเราะไปได้ทุกวัน อายุ...ยาว ได้หลายปี
บันทึกการเข้า
:D :D
นิลพัท
*******
ตอบ: 2333


ความคิดเห็นที่ 578  เมื่อ 18 มิ.ย. 11, 22:27

ท่านsiamese ลองหา DVD รหัสลับดาวินซี มาดูสิคะ เผื่อจะถอดรหัสคุณหลวงออก... ยิงฟันยิ้ม
แต่ข้อ ง. กะข้อ จ. ที่ทำเสียงจมูกบี้ ถอดรหัสยากจัง...
บันทึกการเข้า
art47
องคต
*****
ตอบ: 739


ความคิดเห็นที่ 579  เมื่อ 18 มิ.ย. 11, 22:35

ท่านsiamese ลองหา DVD รหัสลับดาวินซี มาดูสิคะ เผื่อจะถอดรหัสคุณหลวงออก... ยิงฟันยิ้ม
แต่ข้อ ง. กะข้อ จ. ที่ทำเสียงจมูกบี้ ถอดรหัสยากจัง...


 ตกใจ
เอ๊ะ พูดอย่างนี้แสดงว่าคุณหนูดีดี

ถอดรหัสลับคุณหลวงได้แล้วกระมั้ง

ปล. จริงดังว่า ข้อจมูกบี้จมูกแบนช่างตีความยากเสียจริงๆ นะ ฮืม
บันทึกการเข้า
เพ็ญชมพู
หนุมาน
********
ตอบ: 12543ความคิดเห็นที่ 580  เมื่อ 18 มิ.ย. 11, 22:39

ข้อ ง. น่าจะเป็นบทชมโฉม เห็นมีคำว่า "อาม" อยู่หลายวรรค

 ยิ้มเท่ห์
บันทึกการเข้า
willyquiz
องคต
*****
ตอบ: 501


ความคิดเห็นที่ 581  เมื่อ 19 มิ.ย. 11, 19:43

อ้าว! คุณหลวงครับ  ไม่ได้เข้ามาอ่านแค่สัปดาห์เดียวถึงข้อที่ ๑๐๐ แล้วหรือครับนี่  โกงกันหรือเปล่า?   อย่างนี้ต้องนับถอยหลัง
เป็น ๙๙-๙๘-๙๗ จนมาถึงข้อที่ ๑ ใหม่  ถึงจะยุติธรรม  ไม่งั้นไม่ย้อม ไม่ยอม!!!!!
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 582  เมื่อ 20 มิ.ย. 11, 08:15

อ้าว! คุณหลวงครับ  ไม่ได้เข้ามาอ่านแค่สัปดาห์เดียวถึงข้อที่ ๑๐๐ แล้วหรือครับนี่  โกงกันหรือเปล่า?   อย่างนี้ต้องนับถอยหลัง
เป็น ๙๙-๙๘-๙๗ จนมาถึงข้อที่ ๑ ใหม่  ถึงจะยุติธรรม  ไม่งั้นไม่ย้อม ไม่ยอม!!!!!

ตามพระอัยการกบฏศึก  ถ้าผู้ใดไปทัพถึงเวลาเข้าสู้รบกับข้าศึกกับถอยหลังกลับ
ท่านว่าทำอย่างนี้ผิดตามพระอัยการ  สมควรลงโทษฟันคอริบเรือนฐานกบฏ

ฉะนั้น  เมื่อกระทู้นี้เดินมาถึงข้อที่ ๑๐๐ แล้ว  จะชักเท้าคืนหลังไปตั้งต้นใหม่นั้น
เกรงว่าโทษทัณฑ์และคำครหาจะมีแก่ผม    ผมได้อำนวยแก่ท่านผู้สนใจรบและสนใจอ่าน
ด้วยการซอยเป็นข้อย่อยให้ (เท่านั้นก็มีคนค่อนขอดค่อนแคะว่าจะยืดไปถึงไหน  
ทั้งที่ก็ทำเพียง ๒ ข้อเท่านั้น  รู้อย่างนี้  ซอยตั้งแต่ข้อแรกที่เริ่มกระทู้ดีกว่า  
เป็นกระทู้ ๑๐๐ คำถาม (จริงๆ คือ ๑๐๐๐ คำถามแฝง) แฟนพันธุ์แท้รามเกียรติ์)


ส่วนท่านที่ยังติดใจว่า  อุเหม่  ยังเล่นยังอ่านไม่จุใจ  
เอาไว้คราวหน้าผมจะตั้งกระทู้วรรณคดีอย่างนี้อีกส่วนจะเป็นเรื่องอะไร  
โปรดติดตามก็แล้วกัน  (แต่คงไม่ใช่เร็วๆ นี้หรอก
เพราะเหนื่อยกับกระทู้ ๑๐๐ คำถามรามเกียรติ์มาตั้งครึ่งปี
ตั้งแต่ปีใหม่มา  ขอพักผ่อนสะสมเสบียงและตำราพิไชยสงครามก่อนนะครับ)
บันทึกการเข้า
siamese
หนุมาน
********
ตอบ: 7165


หนุ่มรัตนะกับภูเขาทอง


ความคิดเห็นที่ 583  เมื่อ 20 มิ.ย. 11, 08:24

อ้าว! คุณหลวงครับ  ไม่ได้เข้ามาอ่านแค่สัปดาห์เดียวถึงข้อที่ ๑๐๐ แล้วหรือครับนี่  โกงกันหรือเปล่า?   อย่างนี้ต้องนับถอยหลัง
เป็น ๙๙-๙๘-๙๗ จนมาถึงข้อที่ ๑ ใหม่  ถึงจะยุติธรรม  ไม่งั้นไม่ย้อม ไม่ยอม!!!!!

ตามพระอัยการกบฏศึก  ถ้าผู้ใดไปทัพถึงเวลาเข้าสู้รบกับข้าศึกกับถอยหลังกลับ
ท่านว่าทำอย่างนี้ผิดตามพระอัยการ  สมควรลงโทษฟันคอริบเรือนฐานกบฏ

ฉะนั้น  เมื่อกระทู้นี้เดินมาถึงข้อที่ ๑๐๐ แล้ว  จะชักเท้าคืนหลังไปตั้งต้นใหม่นั้น
เกรงว่าโทษทัณฑ์และคำครหาจะมีแก่ผม    ผมได้อำนวยแก่ท่านผู้สนใจรบและสนใจอ่าน
ด้วยการซอยเป็นข้อย่อยให้ (เท่านั้นก็มีคนค่อนขอดค่อนแคะว่าจะยืดไปถึงไหน  
ทั้งที่ก็ทำเพียง ๒ ข้อเท่านั้น  รู้อย่างนี้  ซอยตั้งแต่ข้อแรกที่เริ่มกระทู้ดีกว่า  
เป็นกระทู้ ๑๐๐ คำถาม (จริงๆ คือ ๑๐๐๐ คำถามแฝง) แฟนพันธุ์แท้รามเกียรติ์)


ส่วนท่านที่ยังติดใจว่า  อุเหม่  ยังเล่นยังอ่านไม่จุใจ  
เอาไว้คราวหน้าผมจะตั้งกระทู้วรรณคดีอย่างนี้อีกส่วนจะเป็นเรื่องอะไร  
โปรดติดตามก็แล้วกัน  (แต่คงไม่ใช่เร็วๆ นี้หรอก
เพราะเหนื่อยกับกระทู้ ๑๐๐ คำถามรามเกียรติ์มาตั้งครึ่งปี
ตั้งแต่ปีใหม่มา  ขอพักผ่อนสะสมเสบียงและตำราพิไชยสงครามก่อนนะครับ)


นี่ไง ๆ ในที่สุดท่านก็เผยสิ่งที่แอบแฝงมาแล้ว  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม อยากให้คุณหลวงจัดรามเกียรติ์หินอ่อนวัดโพธิ์จังเลย รามเกียรติ์หินอ่อนวัดโพธิ์ เสื่อมชำรุดไปเยอะแล้ว
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 584  เมื่อ 20 มิ.ย. 11, 08:30

เนื่องจากกองเสือป่าแมวเซาแอบมารายงานว่า
สหายนักรบต่างคลำเค้าเงื่อนสำหรับแก้โจทย์กันสนุกสนานเป็นที่ยิ่ง
บางคนคลำยังไม่ถูกที่  บางคนคลำออกอ่าวไปเกาะกวมโน่น
ฉะนั้นเห็นสมควรที่ชี้ช่องในการคลำทางเพิ่มดังนี้

ไทยนับสามตามตำราว่าเด็ดนัก
คนรู้จักใช้ซ่อนพรางทางอักษร
ส่งหนังสือไปหนใดไม่เดือดร้อน
คนมือบอนแก้ไม่เป็นเห็นจะงงนี่ไง ๆ ในที่สุดท่านก็เผยสิ่งที่แอบแฝงมาแล้ว  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
อยากให้คุณหลวงจัดรามเกียรติ์หินอ่อนวัดโพธิ์จังเลย รามเกียรติ์หินอ่อนวัดโพธิ์ เสื่อมชำรุดไปเยอะแล้ว

การวางอุบายใดๆ  หากฝ่ายตรงข้ามรู้แล้วและเตรียมตัวหาทางแก้มาเป็นอย่างดี
ก็ป่วยการเล่นนะคุณหนุ่มสยาม  (แต่เผลอๆ อาจจะเอามาเล่นก็ได้นะ)
บันทึกการเข้า
หน้า: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 46
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.041 วินาที กับ 20 คำสั่ง