เรือนไทย
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้มาเยือน
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
ข่าว: การแนบไฟล์ กรุณาใช้ชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษเท่านั้นครับ
หน้า: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 46
  พิมพ์  
อ่าน: 263580 ๑๐๐ คำถามเรื่องรามเกียรติ์ (สำหรับแฟนพันธุ์แท้และผู้สนใจ) ๔
siamese
หนุมาน
********
ตอบ: 7165


หนุ่มรัตนะกับภูเขาทอง


ความคิดเห็นที่ 555  เมื่อ 13 มิ.ย. 11, 16:15

มาแก้คำถามใหม่

ท่องไว้ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ ......พุทโธ พุทโธ  โกรธ
บันทึกการเข้า
siamese
หนุมาน
********
ตอบ: 7165


หนุ่มรัตนะกับภูเขาทอง


ความคิดเห็นที่ 556  เมื่อ 13 มิ.ย. 11, 21:00

คราวนี้ใครจะว่าผมโหดร้ายไม่ได้นะครับ

จากความเห็นที่คุณเพ็ญฯ เอามาลงข้างบนนี้
ผมถือว่าคำถามข้อที่ ๙๙.๐๙ (ก) ข้อก่อนเป็นโมฆะ

คำถามข้อที่ ๙๙.๐๙ (ก)  ข้อใหม่  มีดังนี้

ในรามเกียรติ์  ตอนพระรามปูนบำเหน็จนั้น
หนุมานได้รับประทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาอนุชิต (หรือพญาอนุชิต)

คำถามคือ  ข้าราชการในสมัยรัชกาลที่  ๕
๑.มีราชทินนามตำแหน่งใดบ้างที่ขึ้นต้นราชทินนามว่า อนุชิต
๒.ที่เป็นชั้นพระยามีราชทินนามใดบ้าง
๓.มีใครที่เคยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ชั้นพระยาอนุชิต...นั้น
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ บ้าง


ตอบหน้าม่าน  ตั้งแต่หลัง  ๒๑.๐๐ น. ของวันนี้
ไปจนเวลา ๐๓.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น  พ้นนี้หักก่อน ๑๐ คะแนน
คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน


จัดมาในสมัยรัชกาลที่ ๕

๑ขุนอนุชิตภักดี (ชื่น) ปลัดกรมท่าขวา ฝ่ายพระราชวังบวร เดิมเป็นมหาดเล็กเวร หลวงชิตภูบาล

๒หลวงอนุชิตพิทักษ์ ตำแหน่งราชการ กระทรวงมหาดไทย เดิมชื่อ ขุนดรุพันพิทักษ์ ศักดินา ๖๐๐

๓พลตรีพระยาอนุชิตชาญไชย จางวางกรมพระตำรวจขวา

๔ นายร้อยโท ขุนอนุชิตสงคราม สัญญาบัตรทหารบก

 
บันทึกการเข้า
Wandee
หนุมาน
********
ตอบ: 4006


ความคิดเห็นที่ 557  เมื่อ 13 มิ.ย. 11, 21:20

รักษาการสะกดตามเอกสาร

๑.  ขุนอนุชิตสงคราม (ภู)  ปลัดกรมอาษาวิเศษขวา
     พระยาอนุชิตชาญชัย
     หลวงอนุชิตพืทักษ์
     หลวงอนุชิตภักดี(นุ้ย)

๒.  พระยาอนุชิตชาญชัย(ขุนทอง)
     พระยาอนุชิตชาญชัย  (ทองคำ  สีหอุไร)
     พระยาอนุชิต  ชาญชัย (สาย  สิงหเสนี)

๓.  ขุนทอง
     ทองคำ  สีหอุไร
     สาย  สิงหเสนี
    พึ่ง  สุวรรณทัต

บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 558  เมื่อ 14 มิ.ย. 11, 17:25

คำถามข้อที่  ๙๙.๑๐

จงแยกเป็น ๒ กลุ่ม  และเรียงลำดับก่อนหลัง

"อัมพะรีษนันทิวรรธนะอังศุมัตกัลมาษบาทสุปารศวะอิละวิละวิพุธรุรุกขัฏวางสัตยะธฤติสัณหตาสวะกฤติราตศราวัสตะชนกสินธุทวีปธรุวะสันธิเทวราตวิกุกษีมหาวีรยะฤตุบรรณฤตะเกษมาริตรัสะทัสยุศีระธวัชตรีธันวันสัตยะรถภคีรถคะพหุลาศวะอชะนลสุวรรณโรมธรุวะสันธิวัชระนาภกุณิชัยอัญชันอนะรัณยะประติพันธกะสัตยพรตสุนัยจุญจุสัตยะรถภคีรถคะพหุลาศวะอชะนล"


ข้อนี้  ๔๐  คะแนน  ผิดลำดับหักที่ละ ๑ คะแนน
สะกดผิดหักที่ละ  ๒ คะแนน   ตอบได้ในระหว่างเวลา
๑๘.๓๐ น.- เวลา  ๒๐.๐๐ น. วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๕๔
ตอบที่หน้าม่าน  ตอบผิดเวลาจากที่กำหนดนี้
คะแนนเต็มลดเหลือ ๓๐ คะแนน 


บันทึกการเข้า
Wandee
หนุมาน
********
ตอบ: 4006


ความคิดเห็นที่ 559  เมื่อ 14 มิ.ย. 11, 17:30ราม  ราม  ราม
บันทึกการเข้า
:D :D
นิลพัท
*******
ตอบ: 2333


ความคิดเห็นที่ 560  เมื่อ 14 มิ.ย. 11, 18:06

ओह, बहुत मुश्किल ... रामायण... रामायण.  ยิงฟันยิ้ม
บันทึกการเข้า
siamese
หนุมาน
********
ตอบ: 7165


หนุ่มรัตนะกับภูเขาทอง


ความคิดเห็นที่ 561  เมื่อ 14 มิ.ย. 11, 19:59

กฤติราต
กัลมาษ
คะพหุลาศวะ
จุญจุ
ชนกสินธุ
ตรีธันวัน
ตาสวะ
ทวีปธรุวะ
ทัสยุ
เทวราต
ธฤติ
ธวัช
นลสุวรรณ
นันทิ
นาภกุณิชัย
บาท
ประติพันธกะ
พหุลาศวะ
ภคีรถ
ภคีรถคะ
มหาวีรยะ
มาริต
รัสะ
รุกขัฏวาง
โรมธรุวะ
ฤตะเกษ
ฤตุบรรณ
วรรธนะ
วิกุกษี
วิพุธรุ
วิละ
ศราวัสตะ
ศีระ
สัณห
สัตยพรต
สัตยะ
สัตยะรถ
สัตยะรถ
สันธิ
สันธิวัชระ
สุนัย
สุปารศวะ
อชะ
อชะนล
อนะรัณยะ
อังศุมัต (Amsumat)
อัญชัน
อัมพะรีษ
อิละ
บันทึกการเข้า
art47
องคต
*****
ตอบ: 739


ความคิดเห็นที่ 562  เมื่อ 14 มิ.ย. 11, 20:27

คำถามข้อที่  ๙๙.๑๐

จงแยกเป็น ๒ กลุ่ม  และเรียงลำดับก่อนหลัง

"อัมพะรีษนันทิวรรธนะอังศุมัตกัลมาษบาทสุปารศวะอิละวิละวิพุธรุรุกขัฏวางสัตยะธฤติสัณหตาสวะกฤติราตศราวัสตะชนกสินธุทวีปธรุวะสันธิเทวราตวิกุกษีมหาวีรยะฤตุบรรณฤตะเกษมาริตรัสะทัสยุศีระธวัชตรีธันวันสัตยะรถภคีรถคะพหุลาศวะอชะนลสุวรรณโรมธรุวะสันธิวัชระนาภกุณิชัยอัญชันอนะรัณยะประติพันธกะสัตยพรตสุนัยจุญจุสัตยะรถภคีรถคะพหุลาศวะอชะนล"


ข้อนี้  ๔๐  คะแนน  ผิดลำดับหักที่ละ ๑ คะแนน
สะกดผิดหักที่ละ  ๒ คะแนน   ตอบได้ในระหว่างเวลา
๑๘.๓๐ น.- เวลา  ๒๐.๐๐ น. วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๕๔
ตอบที่หน้าม่าน  ตอบผิดเวลาจากที่กำหนดนี้
คะแนนเต็มลดเหลือ ๓๐ คะแนน 


พงศาวดารของพระราม                                พงศาวดารของท้าวชนก
อิกษวากุ                                                        นิมิ
กุกษิ                                                            มิถิ
วิกุกษิ                                                          อุทาวสุ
วาน                                                             นันทิวรรธน์
อนรัณย์                                                         สุเกตุ
ปฤถุ                                                            เทวราช
ตรีศังกุ                                                          พฤหัทรถ
ธุนทุมาร                                                        มหาวีร
ยุวนาศว                                                         สุธฤติ
มนธาตุ                                                          ธฤษฏเกตุ
สุสนธิ                                                           หริยาศว
ธรุวสนธิ                                                         มรุ
ประเสนชิต                                                      ประตินธก
ภรต                                                             กฤตรถ
อสีต                                                            เทวมีรหะ
สัคร                                                             วิพุธ
อสมัญชะ                                                        มหิธรก
อังศุมาร                                                         กฤติราช
ทิลิป                                                            มหาโรม
ภคีรถ                                                           สุวรรณโรม
กกุฏสถะ                                                       หรัศวโรม
รฆุ                                                              ศรีธวัช
ประพฤธ
ศังขนะ
สุทรรศร์
อัคนิวรรณ
สิฆรค
มรุ
ประศุจรุก
อัมพรีษ
นหุษ
ยยาตี
นาภาค
อัช
ทศรถ
รามจันทร
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 563  เมื่อ 15 มิ.ย. 11, 08:58ราม  ราม  ราม

ओह, बहुत मुश्किल ... रामायण... रामायण.  ยิงฟันยิ้ม

๒ ความเห็นนี้  ไม่ได้ตอบคำถาม  ไม่ต้องให้คะแนน

ส่วนของคุณไซมีส  ดีมากครับ  เรียงตามลำดับพยัญชนะเป็นแถวดิ่งเดี่ยวสวยงาม
แต่ไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคำถามที่ตั้งไว้  ฉะนั้นก็เอาไป ๐ คะแนน

ส่วนคุณอาร์ท  ผมให้เรียงจากโจทย์ที่ให้ไว้  แต่คุณไปเอาจากที่อื่นมาตอบ
แม้จะกระทบคำตอบอยู่บ้าง   แต่เนื่องจากไม่ได้แบ่งกลุ่มและเรียงลำดับจากโจทย์ที่ให้ไว้
ก็เอาไป ๐ คะแนน  อย่างเท่าเทียมกัน
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 564  เมื่อ 15 มิ.ย. 11, 15:14

แจ้งแก่ผู้สนใจตอบกระทู้แฟนพันธุ์แท้รามเกียรติ์ได้ทราบ

ในที่สุดการสู้รบอันยาวนานหลายเดือนนับตั้งแต่วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๔๔
เป็นต้นมา  การสู้รบระหว่างผู้ตั้งคำถามรามเกียรติ์และนักรบทั้งหลาย
ได้เดินทางมาถึงปลายทางกระทู้ที่ ๔  แล้ว  เพราะคำถามได้มาถึง
ข้อที่ ๑๐๐

ผมจึงเห็นควรที่จะแจ้งให้ทราบว่า
คำถามข้อที่ ๑๐๐  จะแบ่งเป็นข้อย่อย  ๖  ข้อย่อย
แต่ละข้อย่อยอาจจะมีข้อย่อยลงไปอีกตามแต่จะเห็นเหมาะสม
ทั้งนี้  ใน ๖ ข้อย่อย จะมีคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน เท่ากันหมดทุกข้อ
ส่วนคำถามนั้นท่านไม่ต้องกังวลว่าจะง่ายเกินความสามารถ
เพราะได้เห็นฝีการค้นหาคำตอบแล้ว ๙๙ ข้อ  ๔ กระทู้
ผมย่อมไม่ให้ท่านทั้งหลายผิดหวังแน่นอน โปรดติดตาม

คำถามข้อที่ ๑๐๐ จะเริ่มลงข้อย่อยแรกภายในสัปดาห์นี้
แต่ยังไม่ระบุว่าวันใด   โปรดติดตามเถิด
บันทึกการเข้า
art47
องคต
*****
ตอบ: 739


ความคิดเห็นที่ 565  เมื่อ 16 มิ.ย. 11, 08:13

แจ้งแก่ผู้สนใจตอบกระทู้แฟนพันธุ์แท้รามเกียรติ์ได้ทราบ

ในที่สุดการสู้รบอันยาวนานหลายเดือนนับตั้งแต่วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๔๔
เป็นต้นมา  การสู้รบระหว่างผู้ตั้งคำถามรามเกียรติ์และนักรบทั้งหลาย
ได้เดินทางมาถึงปลายทางกระทู้ที่ ๔  แล้ว  เพราะคำถามได้มาถึง
ข้อที่ ๑๐๐

ผมจึงเห็นควรที่จะแจ้งให้ทราบว่า
คำถามข้อที่ ๑๐๐  จะแบ่งเป็นข้อย่อย  ๖  ข้อย่อย
แต่ละข้อย่อยอาจจะมีข้อย่อยลงไปอีกตามแต่จะเห็นเหมาะสม
ทั้งนี้  ใน ๖ ข้อย่อย จะมีคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน เท่ากันหมดทุกข้อ
ส่วนคำถามนั้นท่านไม่ต้องกังวลว่าจะง่ายเกินความสามารถ
เพราะได้เห็นฝีการค้นหาคำตอบแล้ว ๙๙ ข้อ  ๔ กระทู้
ผมย่อมไม่ให้ท่านทั้งหลายผิดหวังแน่นอน โปรดติดตาม

คำถามข้อที่ ๑๐๐ จะเริ่มลงข้อย่อยแรกภายในสัปดาห์นี้
แต่ยังไม่ระบุว่าวันใด   โปรดติดตามเถิด


หนทางอีกยาวไกล

เส้นทางอีกยาวไกล

ก้าวไป... ก้าวไป... ยิงฟันยิ้ม
บันทึกการเข้า
Wandee
หนุมาน
********
ตอบ: 4006


ความคิดเห็นที่ 566  เมื่อ 16 มิ.ย. 11, 08:52ทำไมต้องเดิน  เดิน  ด้วย    อือ...จริงซินะ  พวกหวังก้าวหน้า  ต้องพากันเดิน

นั่งเฉย ๆ ก็ได้

กรมข่าวจากสายใกล้ขิด  ปล่อยข่าวลวงว่า วันนี้ไม่ออกข้อสอบ
บันทึกการเข้า
เพ็ญชมพู
หนุมาน
********
ตอบ: 12547ความคิดเห็นที่ 567  เมื่อ 16 มิ.ย. 11, 08:59

สงสัยด้วยคน

ทำไมต้องมีคำถามที่ ๑๐๐.๐๑, ๑๐๐.๐๒, ๑๐๐.๐๓ ......

ในเมื่อชื่อกระทู้คือ ๑๐๐ คำถามเรื่องรามเกียรติ์

ต่อเป็นคำถามที่ ๙๙.๑๑, ๙๙.๑๒, ๙๙.๑๓ .......

และจบที่คำถามสุดท้ายที่ ๑๐๐ ข้อเดียว

น่าจะสวยงามกว่าไหม

คุณหลวง

 ยิ้มเท่ห์
บันทึกการเข้า
siamese
หนุมาน
********
ตอบ: 7165


หนุ่มรัตนะกับภูเขาทอง


ความคิดเห็นที่ 568  เมื่อ 16 มิ.ย. 11, 09:27

ต้องร้องเพลงตี๊นา..

".. เพราะฉันนั้นต้องการมี เสี้ยวนาที ที่ยิ่งใหญ่ ให้จำจดไว้ นานเท่านาน และจะได้ภูมิใจ ที่มือฉันเคยได้เอื้อมผ่าน.."

คุณหลวงนั้นตั้งใจจะเขียนตำนาน ให้เหล่าผู้กล้าพากันโลดแล่นไปมาบนศึกคำถามรามเกียรติ์ ไปตามบทบาทที่คัดสรรแล้ว หลังเสร็จศึกบรรดาผู้กล้าก็จะจากไปพร้อมกับสายลม มิอาจหวนคืน จึงต้องยืดเวลาแห่งการจางหายด้วยการร่ำสุราชั้นเลิศเป็นการปิดท้าย คาดว่ารสสุรานั้นคงหวานและหอมหวล ต้องร่ำทีละน้อย ๆ และเมื่อรสสุราหยดสุดท้ายได้หมดลง ก่อนที่เหล่าผู้กล้าจะโบยบินหายไป ก็อาจจะถูกฉุดเหนี่ยวรั้งมือมิให้ลุกจากไปได้โดยง่าย และคาดว่าอาจจะมีการเชิญการแสดงบทใหม่มาโลดแล่นบนเวทีอีกครั้ง จนกว่าทุกอย่างจะจบสิ้นลง
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 569  เมื่อ 16 มิ.ย. 11, 10:28

จารึกหลักหนึ่ง  มีความตอนหนึ่ง

...กระทู้รามเกียรติ์นี้ดี  ใครจักมักเล่นเล่น
ใครจักมักตอบตอบ  ใครจักมักอ่านอ่าน
ใครจักเมินเมิน  ใครจักแซวแซว
บ่บังคับแก่ไพร่ฟ้าหน้าใสผู้มาเยือน...
บันทึกการเข้า
หน้า: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 46
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.04 วินาที กับ 19 คำสั่ง