เรือนไทย
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้มาเยือน
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
ข่าว: การแนบไฟล์ กรุณาใช้ชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษเท่านั้นครับ
หน้า: 1 ... 20 21 [22]
  พิมพ์  
อ่าน: 94824 ๑๐๐ คำถามเรื่องรามเกียรติ์ (สำหรับแฟนพันธุ์แท้และผู้สนใจ) ๓
art47
องคต
*****
ตอบ: 739


ความคิดเห็นที่ 315  เมื่อ 19 ก.พ. 11, 16:56

(ภาค 4)

๏ มูสิโก อุสโภ พฺคคฺโฆ                ๏ ปีชวดตั้งเป็นอาทิ อุสภราชขาลเถาะฉลู
สโส นาโค จ สปฺปโก                  มะโรงนั้นคืองู สัปปนั้นปีมะเส็ง
๏ อสฺโส เมณฺโฑ กปิ เจว                 ๏ มะเมียมะแมวอก ระกาไก่ออกขานขัน
กุกฺกุโฏ สฺวานสูกโร                    ปีจอมาเที่ยวจรัล กุนนี้ไซร้ชื่อปีหมู
๏ เอเต ทฺวาทส นกฺขตฺตา              ๏ สิบสองปีปรากฏ ถ้วนทวาทศย่อมเทวา
โลกํ ปาเลนติ ธมฺมตา                  เลี้ยงโลกเป็นธรรมดา ให้กำหนดวุฒาไวย
๏ เต ปิ ตํ อนุรกฺขนฺตุ                   ๏ ชาวเจ้าแต่ฝูงชี รักษาโลกอย่าอาลัย
อาโรเคฺยน สุเขน จ                    ด้วยพยาธิ์สำราญใจ จงอยู่สุขสถาพร
๏ อสฺสยุโช ภรณี จ                    ๏ ดาวม้าระเห็จไป ดาวลูกไก่และภรณี
กตฺติกา โร หิณีปิ จ                     กัตติกาโรหิณี ดาวกระต่ายละมั่งทอง
๏ มิตสิรญฺจ อทฺรญฺจ                  ๏ ดาวกวางและดาวหมู อันเรืองอยู่แลระรอง
ปุนพฺพสุปุสฺสาปิ จ                      ดาวดุเหว่าแขกเต้าทอง ไขตามอรรถพระบาลี
๏ อสิเลโส จ มาโฆ จ                  ๏ ดาวแมวและดาวกวาง พานรวางจรเวหา
ปุพฺพาว ผคฺคุณี ตถา                    ดาวหมูฉายขึ้นมา ย่อมเป็นฤกษ์เมืองบน
๏ อุตฺตรผคฺคุณิ เจว                     ๏ ดาวควายและดาววัว คนชมชัวสิ้นทุกคน
หตฺถจิตตา จ สาติ จ                    ดาวช้างดาวสีชน เทพต้นไม้พเนจร
๏ วิสาขนุราธเชฎฺฐ                      ๏ ดาวเนื้อและดาวแพะ อันคอยแกะหาอาหาร
มูลปุพฺพุตฺตรสาฬฺหกา                   ยี่สิบเอ็ดโดยตำนาน ย่อมดาวฤกษ์เมืองบน
๏ เอกวีสติ นกฺขตฺตา                    ๏ นักขัตฤกษ์พิเศษ คือเทเวศร์ละองค์ละองค์
ปภายนฺติ ทิเน ทิเน                      ย่อมเสด็จจรเบื้องบน ทุกเทพาราตรีกาล
๏ เมสฺสพฤสภเมถุนา                    ๏ ชาวเจ้าฤกษ์จงมารักษา ตูข้าอย่าให้หม่นหมอง
กรกฎาสีหกญฺญกา                      อานุภาพพ้นจากคลอง หญิงและชายมีสวัสดี
๏ ตุลพิจิกธนู เจว                       ๏ ชาวเจ้าฤกษ์จงรักษา พยาบาลโลกโลกี
มงฺกรากุมฺภมินฺนกา                      ให้สุขสุขมีศรี อาพาธไข้อย่าพาธา
๏ เอเต ทฺวาทส จ ราสี                  ๏ ราสีเมษเป็นปฐม พฤศภสมและเมถุน
อานุภาเวน เตน จ                       กรกฏสิงห์กันย์ดุลย์ พิจิตรธนูและมังกร
๏ เต ปิ ตํ อนุรกฺขนฺตุ                   ๏ กุมภ์มินตร์อันตระศักดิ์ มีในจักรอันบวร
อาโรคฺเยน สุเขน จ                     นพเคราะห์ย่อมเที่ยวจร ทุกเทพาราตรีดล
๏ มา ขโย จ วโย มยฺหํ                  ๏ ทวาทศสิบสองราศี มีฤทธานุภาพล
มา จ โกจิ อุปทฺทโว                    อันอยู่ในเมืองบน แห่งห้องทองสรวงสวรรค์
๏ รตฺตนานิ จ วสนฺติ                    ๏ ชาวเจ้าจงช่วยคุ้ม ห้อมล้อมหุ้มจงรักษา
โชติกสฺส ยถา ฆเร                     พยาบาลจงอย่าคลา ขอให้ถึงแก่สุขศรี
๏ มา ขโย มา วโย มยฺหํ                ๏ นางเทพทั้งแปดตน เป็นปฐมชื่อเสวตรี
มา จ โกจิ อุปทฺทโว                    ถัดนั้นครุธาเทพ นางธรณีเมขลา
๏ กาญฺจนานิ จ วสฺสนฺตุ                 ๏ นางหนึ่งชื่อรัตตา ดับนั้นมาชื่อนนท์เทวี
เมณฑฺกสฺส ยถา ฆเร                   ผู้หนึ่งชื่อพิรัตตี ผู้หนึ่งชื่อมัจมาริกา
๏ มา ขโย มา วโย มยฺหํ                ๏ นางงามอยู่ไสว อันเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
มา จ โกจิ อุปทฺทโว                    รักษาสัตว์เป็นอาจินต์ ทั้งแปดทิศเป็นกำนัล
๏ ธนสารานิ ปวสฺสนฺตุ                  ๏ อำนาจท่านบูชา ถวายมาลาเป็นรางวัล
ธนญฺชยสฺส ยถา ฆเร                   จงอดโทษอย่าขนัน อันท่านได้กระทำมา
บันทึกการเข้า
art47
องคต
*****
ตอบ: 739


ความคิดเห็นที่ 316  เมื่อ 21 ก.พ. 11, 00:43

(ภาค 5)

๏ มา ขโย มา วโย มยฺหํ                ๏ นางนาฎทั้งแปดตน ย่อมอัมพลด้วยเดชา
มา จ โกจิอุปทฺทโว         อานุภาพมหิมา ทั่วแหล่งหล้าทั้งโลกี
๏ ธนสารานิ ปวสฺสนฺตุ                  ๏ เทวีจงช่วยกัน ภัยหมู่นั้นจงประลัย
อุคฺคตสฺส ยถาฆเร         ร้อนโรคโศกใดใด จงหายแล้วเป็นสุโข
๏ มา ขโย มา วโย มยฺหํ                ๏ ความสิ้นและความแก่ แห่งท่านแลจงอย่าพาน
มา จ โกจิอุปทฺทโว         อุบัติทรัพย์อันจะผ่าน จงกระจัดอย่ามามี
๏ กาญฺจนาชลฺลสํกาเส                 ๏ ดุจแก้วอันประเสริฐ เกิดในเรือนอันมีศรี
โชติกสฺส ยถาฆเร         แห่งโชติกเศรษฐี มั่นคงแล้วคือพิมพ์เดียว
๏ มา ขโย มา วโย มยฺหํ                ๏ ถอยทรัพย์ถอยรูปทรง จงอย่ามีแก่ตัวเรา
มา จ โกจิอุปทฺทโว         ความโฉดและความเขลา อุประทรพอย่ามากราย
๏ สพฺพธนานิ ปวสฺสนฺตุ                 ๏ ดังทองอันเรืองฉาย งามพรรณรายรุ่งรูจี
จิตฺตกสฺส ยถา ฆเร         ในเรือนแห่งเศรษฐี ชื่อจิตตกทรงนาม
๏ มา ขโย มา วโย มยฺหํ                ๏ ไขยวัยคือแก่เฒ่า แห่งเราเล่าจงอย่ามี
มา จ โกจิอุปทฺทโว         สัตว์ตัวร้ายอันยายี ขออย่าพบอย่าพานกัน
๏ กหาปณานิ ปวสฺสนฺตุ                 ๏ ข้าวเปลือกและข้าวสาร จงประวัติครามครัน
เมณฆกสฺส ยถา ฆเร         ดุจทรัพย์ในเรือนอัน ชื่อเมณฑกเศรษฐี
๏ อกฺขรสฺสารินาม อิสี                  ๏ ถอยยศถอยเป็นน้อย แห่งข้าข้อยขออย่ามี
หิมฺวนฺเต วสิ ตทา         ปีศาจผีกุลี จังไรร้ายอย่าหึงสา
๏ สิทธฺวิชฺชาธรา สพฺเพ                ๏ เงินทองกองนับโกฎิ์ นานาโสติ์พูนขึ้นมา
เทวานํ ปูชิตา สทา         ดังทรัพย์ในเคหา อุคคตเศรษฐี
๏ พุทฺธา ปจฺเจกพุทฺธา จ               ๏ สิ้นสุดและเฒ่าพฤติดี มาโหตุจงอย่ามี
อรหนฺตา อินทฺเทวตา         อุประทรพนั้นก็ดี มาโหตุอย่ามาพาน
๏ พฺรหฺมา อิสิมุนี เจว                  ๏ พรหมาธิบดี ฤๅษีสิทธิ์มุนี
ปุริโส จ มหนฺตโต         ชายใดผู้ใจดี เร่งอวยพรด้วยศรัทธา
๏ สิทฺธิวิชฺชาธรา สพฺเพ                ๏ เทพาอันประสิทธิ์ ผู้มีฤทธิวิชชา
ทวาทส รกฺขนฺติ สทา         ทวาทสย่อมเทวา มารักษานิรันดร
๏ เย สทฺธจิตตา สมาทานา            ๏ มนุษย์ผู้ใดใด สำราญใจให้บวร
มนุสฺส ปูชิตา สทา         ตั้งสมาธิตัดอาวรณ์ คณาเทพบูชานิจ
๏ พุทฺธสาวํ คุณํ วิชฺชํ                  ๏ บททั้งยี่สิบสี่ อีกสาวํคุณัง
พลเตชญจ วิริยํ                         กำลังเดชะวิริยัง ไขยตามอรรถพระบาลี
๏ ...ธิกมฺมธมฺมสจฺจํ                   ๏ ประสิทธิการกิจ จงธัมมังสัจเที่ยงแท้
......นํ โมกฺขคุยฺหกํ                   นิพพานพ้นโลกี อันลึกลับและอุดม
๏ ....... สีลญฺจ ปญฺญา จ            ๏ ทานและศีลและปัญญา อันออกบวชและเป็นสงฆ์
........มปุญฺญํ ภาคยํ ตปํ              บุญภาคอันอุดม ตะบะยศและปัญญา
๏ ......สุขํ สิริ รูปํ                     ๏ ศรีสวัสดิ์สุขยศ อันปรากฏแลรูปา
.........วิสติเทสนา                    ยี่สิบสี่ยกเทศนา พระเจ้าตั้งภาชนี
๏ ........โสฬส ธมฺมา                 ๏ พระธรรมทั้งสิบหก พระดิลกเทศนา
.........เทวา สรนฺติ จ                 เป็นมนตร์ภาวนา เทวีปราชญ์คำนึงถึง
๏ ........กอรหนฺตา จ                 ๏ อีกทั้งปัจเจกโพธิ อรหันต์โสดคำนึงถึง
...........เทวา สพฺรหฺมกา             อินทราก็รำพึง มหาพรหมภาวนา
บันทึกการเข้า
art47
องคต
*****
ตอบ: 739


ความคิดเห็นที่ 317  เมื่อ 21 ก.พ. 11, 09:50

(ภาค 6 - มีพระรามแล้ว ยิงฟันยิ้ม)

๏ อิสิ มุนิ จ ราชาโน                   ๏ ฤๅษีมุนีท้าวพระยา คำนึงถึงเล่าเป็นผล
ปุริโส จ วิชาธรา                       หญิงชายทั่วฝูงคน พิทยาธรก็ภาวนา
๏ สพฺเพ โลกาธิปติ เทวา               ๏ เทพานี้ทั้งหลาย อันเป็นใหญ่ในโลกา
โสฬศภวพฺรหฺมุนา                      โสฬศภาวนา รำลึกถึงเป็นคำนัล
๏ อหโย จ สปฺปา เจว                  ๏ งูใหญ่และงูน้อย พิษถ่อยเลิกพังพาน
อสฺโส เมณฺโฑ จ กุกฺกุโฏ               ม้าแพะไก่ขันขาน ตัวใหญ่น้อยอยู่มีศรี
๏ โคมหึสา ตถา คหา                   ๏ วัวควายและช้างสาร อย่ารุกราญร้ายราวี
ติรจฺฉานากกณฺฐกา                     เดียรฉานทั่วโลกี ท่านอวยพรให้เกษม
๏ กูโป ปปาโต โสพฺโภ จ               ๏ ผิอยู่ในบ่อถ้ำ ปู่เจ้าน้ำตะพังหลวง
อุภโต ภวโต ปิ จ                       เบื้องบนต่ำทั้งปวง ให้ประเสริฐดีทุกตน
๏ ภตฺโต วสฺสตุ ราชา จ                 ๏ พระยาอันครองพล จงอยู่สุขด้วยเสนา
โจรโก อคฺคโปตโก                     โจรร้ายเคยหึงษา จงอย่าเบียดอย่าเบียนกัน
๏ สสฺสมารานาโค จ                    ๏ พระรามาธิราช พระยานาคราชา
ครุโฬ สุวกินฺนโร                        ครุฑราชอย่าหึงษา กินราอย่าเบียดกัน
๏ มหโตเทวเทโว จ                     ๏ มโหรคนาคา เทพยดาจงครองธรรม์
กุเวโร มนุสฺโส ปิ จ                     กุเวรุราชอนันต์ อีกคนธรรพ์ในโลกา
๏ อมนุสฺโส จ ยกฺโข จ                  ๏ ฝูงผีและฝูงยักษ์ รักษาสัจอย่าโกรธา
มหายกฺโข จ รกฺขโส                    ยักใหญ่ยักษ์น้อยปานา ผีเสื้อน้ำจงปรานี
๏ มหานาโค ปิสา เจว                   ๏ มหานาคราชา อีกผีศาจเคยราวี
มคฺโค กุมฺภณฺฑโก ปิ จ                 ทั้งเปรตทั้งโลกี กุมภัณฑยักษ์ทั้งแสนหก
๏ สิทฺธิวิชฺชาธรา สพฺเพ                 ๏ ฤๅษีสิทธิพิทยาธร อันเที่ยวจรในเวหา
เสมฺหํ ปิตญฺจ วายุกํ                     เดชะท่านจงมา ให้หายเลื่อยเลือดลมเบียน
๏ อุปกายนิปาตญฺ จ                    ๏ ชาวเจ้าฤๅษีสิทธิ์ พิทยาธรอันมีเพียร
สพฺเพจปิยมิตฺตโก                       จงอยู่อย่ามีเบียน กันแล้วมีไมตรี
๏ สพฺเพ สตฺตา ยกฺขา จ                ๏ สรรพสัตว์ยักษ์กุลี อรกนกเนื้อทั่วแดนไตร
เมตฺตจิตตา สทา ภเว                    เห็นกันจงมีใจ ไมตรีรักจงรักษา
๏ เอกปญฺญา จ สพฺเพ เต               ๏ สิงสัตว์ทั้งหลาย มีภิปรายมีปัญญา
สพฺเพ รกฺขนฺตุ ตํ สทา                   ฝูงสัตว์จงรักษา พยาบาลท่านจงอย่าคลา
๏ อหํ ลาภํ จ ลาภานํ                    ๏ ข้าขอได้ลาภ ยิ่งกว่าลาภในโลกา
สกฺกาโร ปูชิโต สทา                     เครื่องสการบูชา คนแต่งให้เป็นรางวัล
๏ สพฺเพ เทวา มนุสฺสา จ                 ๏ เทวาและมนุษย์ รักษาสิ้นสุดอย่าอาธรรม์
ปิยา รกฺขนฺตุ มํ สทา                     รักษาเราจงทุกวัน ด้วยเดชะทิพมนต์
๏ คามํ เทสญฺจ นครํ                     ๏ เทวาทุกประเทศ อยู่ในเขตบ้านเมืองใด
นที ภูมิ จ ปพฺพตํ                        ในภูมิพนาลัย น้ำบรรพตถ้ำคูหา
๏ วนสมุทฺทนฐานํ                        ๏ เทวาอยู่ในสมุทร เทพล้ำอุตม์อยู่ในป่า
สพฺเพ รกฺขนฺตุ ตํ สทา                    ฝูงเทพจงเสด็จมา รักษาโลกทั้งหญิงชาย
๏ สิทฺธิพุทฺธา สิทฺธิธมฺมา                 ๏ พระย่อมทรประสิทธิ์ ธรรมบพิตรมหิมา
สิทฺธิสํฆา จอุตฺตมา                       ประสิทธิแห่งปัญญาศรัทธา ลูกพระเจ้าผู้อุดม
๏ สิทฺธิอฎฺฐารสมหาเทวา                 ๏ ประสิทธิแห่งพระปัจเจก โพธิสัตว์เอกและพระองค์
จตุโลกปาลญฺจ เทวตา                   ประสิทธิอาริยสงฆ์ ผู้เป็นศิษย์แห่งศาสดา
บันทึกการเข้า
art47
องคต
*****
ตอบ: 739


ความคิดเห็นที่ 318  เมื่อ 21 ก.พ. 11, 10:40

(ภาค 7)

๏ สิทฺธิปจฺเจกสมฺพุทฺธา                 ๏ ประสิทธิแห่งพระอริย ใช่อริยบุคคล
สิทฺธิสพฺพญฺญุสาวกา                   ประสิทธิสาผล ปาฏิหารพระมุนี
๏ สิทฺธิราโม สิทฺธิเทวา                  ๏ ประสิทธิปราบพลมาร พระนิพพานประสิทธี
สิทฺธิยกฺโข จ รกฺขโส                   ประสิทธินั้นจงมี แก่ท่านไทผู้ศรัทธา
๏ สิทฺธิวิชฺชาธรา สพฺเพ                 ๏ พิทยาธรอันประสิทธิ์ จงมีฤทธิพิธี
สิทฺธิอิสิ มเหสุรา                       สวัสดีแห่งฤๅษี ผู้ประสิทธิมโหฬาร
๏ สิทฺธิปพฺพตเทวานํ                    ๏ เทพาอันปรากฏ ในบรรพตหิมพานต์
สิทฺธิการณเทวตา                       จงให้สัมฤทธิการ แก่โลกีผู้มีเพียร
๏ สิทฺธิปราสาทเทวานํ                  ๏ เทพาหมู่ฉลาด อยู่ปราสาทธรณี
สิทฺธิเจติยเทวตา                        บ้างอยู่ในเจดีย์ อยู่ในรูปทั่วทุกองค์
๏ สิทฺธิโพธิรุกฺขเทวตา                  ๏ ลางหมู่เฝ้ามหาโพธิ์ ลงหมู่โสดเฝ้าธาตุ
สิทฺธิสริรธาตุโย                         พระองค์ประสิทธิประสาท เทพาสวรรค์มาบูชา
๏ พุทฺธรูปญฺจ สพฺเพสํ                   ๏ เทพาอันอยู่เฝ้า รูปพระเจ้าพระศาสดา
สพฺพรูปญฺจ เทวตา                      อยู่เฝ้าอยู่รักษา สรรพรูปย่อมเทเวศร์
๏ สิทฺธิติณฺณํ จ รุกฺขานํ                 ๏ ทุกต้นไม้และเครือวัลย์ ย่อมล้วนสรรพเทวา
วสิยา ฆรเทวตา                         ทั่วอรรคเรตา ทุกเหย้าเรือนย่อมฝูงผี
๏ สิทฺธิชลถลตาจ                      ๏ สิทธิเทพอยู่ในน้ำ ในพฤกษาและดินดอน
สิทฺธิอากาศเทวตา                     สิทธิเทพอยู่ในเมืองแมน ในอากาศเบื้องบน
๏ สิทฺธิมุนิ จ ราชาโน                  ๏ สิทธิปราชญ์มีปัญญา อีกพระยาและฝูงคน
สิทฺธิปุริสลกฺขโณ                      สิทธิสัมฤทธิ์จงอนันต์ ให้เกษมในโลกา   
๏ สิทฺธิภูมฎฺฐเทวตา                    ๏ สัมฤทธิเทพอดูร อยู่ในภูมิอันล้ำเลิศ
สิทฺธิกมฺมพลํ วรํ                        เทพาผู้ประเสริฐ อันล้ำเลิศด้วยความเพียร
๏ สิทฺธิปาทา อ ปาทา จ                ๏ สัตว์สี่ตีนและสองตีน จงอยู่ยืนอย่าอาเกียร
สิทฺธิปาทา จตุปาทกา                  จงอยู่สถิตเสถียร เพียรอายุจงยืนยาว
๏ พหู ปาทา จ สตฺตา จ                ๏ ด้วยเดชะศักดิ์สิทธิ์ อันฤทธีทั่วแดนไตร
สิทฺธิปฺกขา จ วายุกํ                     สุขังพลังชัย ศรีสวัสดิ์ท่านจงมี
๏ เอเตน สิทฺธิเตเชน                   ๏ ด้วยสิทธิเดโชไชย บรมไตรโลกศาสดา
ชยฺยโสตฺถี ภวนฺตุ เต                   พิทักษ์รักษา ข้าพเจ้าอยู่ทุกเชื้อวัน
๏ เอเตน สิทฺธิเตเชน                   ๏ ด้วยเดชะพระธรรม อันพระเจ้าท่านบัณฑูร
มมํ รกฺขนฺตุ สพฺพทา                   พยาบาลเราอย่าสูญ อย่าให้ถึงเป็นมุ่นหมอง
๏ เอเตน สิทฺธิเตเชน                   ๏ เดชะสงฆ์ปริสุทธิ์ ลูกพระพุทธอยู่ในธรรม์
สพฺพสิทฺธี ภวนฺตุ เต                    สรรพสิทธิอนันต์ ให้จงมีแก่ท่านแล
๏ สพฺพสตฺรู วิธํเสนฺตุ                   ๏ สรรพศัตรูจงกำจัด จงพรากพลัดออกไกลตน
สพฺพโสตฺถี ภวนฺตุ เต                   สรรพสวัสดีจำเริญผล แก่ท่านไทจงมีมั่ง
๏ โย สงคามํ ว คจฉนฺโต               ๏ ผู้ใดใครไปศึก ได้รำลึกทิพมนต์
สรนฺโต ทิพฺพมนฺตฺรกํ                   ปล่อยพ้นจากทุกข์ทน และมีชัยชำนะศรี
๏ ชยฺยพลํ สุขํ ลาภํ                    ๏ ได้สุขกำลังลาภ จงได้ทั่วธรณี
สพฺพสตฺรู วิธํเสนฺตุ                     ศัตรูกำจัดหนี ได้ร้อยโยชน์จากอาตมา
บันทึกการเข้า
art47
องคต
*****
ตอบ: 739


ความคิดเห็นที่ 319  เมื่อ 21 ก.พ. 11, 20:40

(ภาคอวสาน)

๏ ปตฺตกาโม สพฺเพ ปุตฺตํ               ๏ ผิจะปรารถนาหาลูกรัก ย่อมจักได้ดุจพอใจ
ธนกาโม สพฺเพ ธนํ                     ปรารถนาทรัพย์อันใดใด ขอจงได้ดุจจำนง
๏ อธิการํ ลเภยฺยาหํ                    ๏ ผิมักใคร่เป็นใหญ่ ขอจงได้ดุจจำนง
เทวานํ ปิยตํ สทา                       คนรักถ้วนทุกคน ทั้งเทพาก็พอใจ
๏ ราชาอิตฺถิ จ เสฎฐีจ                  ๏ หญิงชายอันปรารถนา เป็นพระยาและนางเมือง
ปุริโส ปณฺฑิโต ปิจ                      เศรษฐีปัญญาเรือง ย่อมจะได้ด้วยฟังธรรม
๏ สีโห พฺยคฺโฆ วราโห จ                ๏ ราชสีห์และเสือเนื้อ มีในเชื่อและฟังธรรม์
อสฺสเมณฺโฑ จ สูกโร                    ม้าแพะหมาหมูสัตว์ ครั้นฟังอรรถบาลีก็มีผล
๏ โคมหึสา ตถา หตฺถี                   ๏ วัวควายและช้างสาร สัตว์เดียรฉานและกิ้งก่า
ติรจฺฉานานุกณฺฐกา                      ได้ฟังธรรมเทศนา จักปล่อยพ้นจากเดียรฉาน
๏ สพฺเพ สตฺรู อญฺญโลหํ                ๏ ฟังธรรมให้พ้นจาก หอกและดาบอันลุกลาม
ตามฺพกํ สพฺพติปุกํ                       ได้ลาภเงินทองตามพ์ อีกสัมริดและทองแดง
๏ อตฺถิ อญฺเญ จ กุรุเต                  ๏ ผู้ใดได้ทำบุญ ด้วยศรัทธาและชื่นชม
จกฺรานกฺขาปริสกํ                        เมื่อได้ย่อมอุดม ให้พ้นผีเสี้ยนศัตรู
๏ โก ชโน ทณฺฑานาสาย               ๏ บุคคลผู้ใดใด มีหฤทัยชื่นชมตรู
สณฺหํ อคฺคิ จ วายุกํ                      พ้นจากภัยสี่หมู่ ปืนพิษร้ายและไฟลม
๏ ขคฺคเสลญฺจ มตฺติกํ                   ๏ พระขรรค์และอาวุธ และเดินชักกระจัดออกไปจากต
ยนฺตรฺภาสานสาตรฺกํ                     เดชะพระทิพมนต์ อันเป็นยนต์พระศาสดา
๏ อญฺญ จ ตุมฺหากํ กตฺวา                ๏ ฝูงคนชายหญิงใด มาตั้งใจอันเป็นผล
มนฺตฺรมายา นิโยชิตํ                     ตกแต่งเล่าบ่นมนต์ คนผู้นั้นพ้นโรคี
๏ เอเตน สิทฺธิเตเชน                     ๏ เดชะและประสิทธิ์ แห่งบพิตรพระมุนี
มมํ รกฺขนฺตุ สพฺพทา                     จงมารักษาตูข้านี้ จงทุกเมื่อนิรันดร์
๏ เอเตน สิทฺธิเตเชน                     ๏ เตเชนด้วยเดชะ เดชะสงฆ์บวร
สพฺพสิทฺธิ ภวนฺตุ เต                     จงพยาบาลตูข้าก่อน อีกฝูงคนทั่วโลกา
๏ ทุกขฺโรคภยํ เวรา                      ๏ ทุกข์โรคโรคาทิ อีกพยาธิเวรา
....สกา สตฺตุ จุปทฺทวา                  โศกเศร้าอย่าพาธา อุบัติทรัพย์และกังวล
๏ อนฺตรายานิ อเนกานิ                   ๏ อันตรายอันจะมา เบียดบีฑาอาตมาตน
....นสฺสนฺตุ จ เตชสา                    เดชะทิพมนต์ สรรพโทษนั้นจงเหือดหาย
๏ ชยฺยสิทฺธิ ธนํ ลาภํ                     ๏ ขอได้สิทธิทรัพย์ อันงามสรรพชอบธรรมา
โสตฺถิ ภาคฺยํ สุขํ พลํ                     จำเริญศรีโสภา สุขกำลังจงอนันต์
๏ สิริ อายุ จ วณฺโณ จ                    ๏ มีศรีอายุยืน และรูปโฉมจงมีๆ โภคังจำเริญผล
โภคํ วุฑฺฒิ จ ยสฺวา
โหมิ สพฺพทา สฺวาหาย

ฯ มหาทิพฺพมนฺตํ นิฎฺฐิตํ ฯ
บันทึกการเข้า
siamese
หนุมาน
********
ตอบ: 7165


หนุ่มรัตนะกับภูเขาทอง


ความคิดเห็นที่ 320  เมื่อ 21 ก.พ. 11, 20:54

คุณ Art นี่สุดยอดมากครับ
บันทึกการเข้า
Wandee
หนุมาน
********
ตอบ: 4006


ความคิดเห็นที่ 321  เมื่อ 22 ก.พ. 11, 03:51ทรมานบันเทิง
บันทึกการเข้า
art47
องคต
*****
ตอบ: 739


ความคิดเห็นที่ 322  เมื่อ 22 ก.พ. 11, 08:18ทรมานบันเทิง

เฮอะๆๆๆๆๆ ยิงฟันยิ้ม
บันทึกการเข้า
Wandee
หนุมาน
********
ตอบ: 4006


ความคิดเห็นที่ 323  เมื่อ 22 ก.พ. 11, 08:55


สะกดผิดหักคำละเท่าไร    อย่าลืมซิที่คนตั้งคำถามบอกว่าจะเลือดเย็นขึ้น(น่าจะเป็นเลือดเย็นลงนิ...สหาย)
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 324  เมื่อ 22 ก.พ. 11, 10:43

ช่างเป็นผู้มีความมุมานะดีตลอดรอดฝั่ง  ปฏิบัติภารกิจจนลุล่วง
เอาไป ๔๐ คะแนน   ไม่ตัดไม่ทอนให้เสียน้ำใจ 
ถ้าท่านผู้แข่งขันคนใดมีปัญหาสงสัยการให้คะแนน 
โปรดเดินทางมาซักถามเจ้าของกระทุได้ที่ที่ทำงานในเวลาราชการ
(ไม่รับตอบนอกสถานที่ และนอกเวลาราชการ)
บันทึกการเข้า
:D :D
นิลพัท
*******
ตอบ: 2333


ความคิดเห็นที่ 325  เมื่อ 22 ก.พ. 11, 13:23

สรุปคะแนน ข้อ 51-70 ค่ะ  ยิงฟันยิ้ม


บันทึกการเข้า
หน้า: 1 ... 20 21 [22]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.043 วินาที กับ 19 คำสั่ง