บทอาขยานที่ท่านสมัครใจท่องเอง

<< < (6/14) > >>

เพ็ญชมพู:
เรียนคุณชูพงศ์

เว้นวิจารณ์ว่างเว้น      สดับฟัง
เว้นที่ถามอันยัง        ไป่รู้
เว้นเล่าลิขิตสัง-        เกตว่าง เว้นนา
เว้นดั่งกล่าวว่าผู้        ปราชญ์ได้ฤามี ฯ

โคลงโลกนิติ

คุณชูพงศ์มีหัวใจนักปราชญ์ สุ จิ ปุ ลิ ครบถ้วน

ความที่หายไปเป็นความผิดพลาดในการถ่ายทอดจากสูจิบัตร

ขออภัยในความผิดพลาดและขอขอบพระคุณที่นำความมาเพิ่มในส่วนที่หายไป

 ;D
 

:D :D:
คุณ ชูพงค์ มีความจำดีมากเลยค่ะ.......
พระนิพนธ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 “ผู้ใดเป็นผู้มีมิตร..." อยู่ในตอนที่เกี่ยวกับเด็กชายเพชร จริงๆ ด้วยค่ะ
อยู่ในแบบเรียนภาษาไทย มานี มานะ ชั้นป.6 เล่ม 1  ตอน "เพื่อนของเพชร" ค่ะ
อ่านสนุกมากเลยค่ะ เนื้อเรื่องตื่นเต้นมีปริศนาชวนติดตาม สอดแทรกการสอนต่างๆ ไว้อย่างแยบยล
เลยเก็บมาฝากให้ได้อ่านกัน  เก็บมาเป็นภาพค่ะ คุณชูพงค์ คงต้องให้ผู้ช่วยอ่านให้ฟังนะคะ

:D :D:
ต่อค่ะ

:D :D:
อ่านต่อนะคะ

:D :D:
...

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว