เรือนไทย
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้มาเยือน
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
ข่าว: การแนบไฟล์ กรุณาใช้ชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษเท่านั้นครับ
หน้า: 1 2 [3] 4
  พิมพ์  
อ่าน: 35990 ลำดับสกุลไกรฤกษ์และสกุลอื่นที่เกี่ยวข้อง
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 30  เมื่อ 22 ก.ย. 10, 17:04

นายชื่น  ไกรฤกษ์ มีบุตรกับนางจันทร์  ดังนี้

๑.ช ชื่อ ประเสริฐ

๒.พระยาสุรินทร์ภักดีศรีไผทสมัน (จิตต์)

๓.พระสุนทรานุกิจ (บุญรอด)
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 31  เมื่อ 22 ก.ย. 10, 17:04

คุณหญิงจันทร์  มีบุตรกับพระยาพิพิธโภคัยสวรรย์  (เชฐ  หังสสูต)  ดังนี้

๑.ญ ชื่อ เจิม  ภรรยาพระวรพจน์วินิจฉัย  (กระจ่าง  แพ่งสภา)

๒.พระสุธรรมกิตยารักษ์  (ชู)

๓.หลวงเดช  นายเวร  (ชอบ)

๔.หลวงรักษ์ราชหิรัญ  (โชติ)

๕.ญ ชื่อ จำเรียง  ภรรยานายธนิต  รามนันทน์
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 32  เมื่อ 22 ก.ย. 10, 17:05

พระยาราชสัมภารากร  (ชม  ไกรฤกษ์)  มีบุตรกับนางแช่ม 
คือ  นางนึก  ภรรยาหลวงอุชุงคดี  (ทวน  บุนนาค)
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 33  เมื่อ 22 ก.ย. 10, 17:05

รัชกาลที่ ๕ มีพระเจ้าลูกเธอ ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาชุ่ม  ดังนี้

๑.พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา

๒.พระเจ้าลูกเธอ  พระองค์เจ้าสุจริตราภรณี
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 34  เมื่อ 22 ก.ย. 10, 17:07

พระยาบุรุษรัตน์ราชพัลลภ (นพ  ไกรฤกษ์) มีบุตรกับคุณหญิงช้อย  และภรรยาอื่น  ดังนี้

๑ ญ ชื่อ เลื่อน  ภรรยาพระสุธรรมกิตยารักษ์  (ชู  หังสสูต)

๒.หลวงไกรฤกษ์ราชเสวี (นับ)

๓. ญ ชื่อ เชื่อง

๔. คุณหญิงเชิด  ภรรยาพระยาอุดมราชภักดี (โถ  สุจริตกุล)

๕. ช ชื่อ นอบ

๖. ช ชื่อ แนบ

๗. คุณหญิงนิ่ง  ภรรยาพระยาสุรพันธุ์เสนี (อิ้น  บุนนาค)

๘. ช ชื่อ อ้วน

๙. เรือเอก โรจน์

๑๐. ช ชื่อ นวรัต

๑๑. ญ ชื่อ นงนุช

๑๒. ญ ชื่อ นิลุบล  ภรรยานายฉาย  เหล่าสุนทร

๑๓. ญ ชื่อ ดวงเนตร

๑๔. พันตำรวจเอก นิรุช

๑๕. พันเอก เกรียงไกร

๑๖. ช ชื่อ นิปก์

๑๗. ช ชื่อ พัลลภ
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 35  เมื่อ 22 ก.ย. 10, 17:08

พระยาประเสริฐศุภกิจ (เพิ่ม  ไกรฤกษ์) มีบุตรกับคุณหญิงจำเริญ  และภรรยาอื่น  ดังนี้

๑.ช ชื่อ พิพรรธน์

๒.ญ ชื่อ ใจรัก  ภริยาหม่อมหลวงเดช  สนิทวงศ์

๓.ช ชื่อ พูนเพิ่ม

๔.ญ ชื่อ เพ็ญพักตร์ ภรรยานายแพทย์สมพงษ์  เอี่ยมเอกดุลย์

๕.ญ ชื่อ พจนีย์

๖.ญ ชื่อ พิลาส  ภรรยานายแพทย์ชิน  บูรณธรรม

๗.ญ ชื่อ พวงแส  ภรรยานายสุวิชช์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 36  เมื่อ 22 ก.ย. 10, 17:10

กรณีที่มียศทหารหรือตำรวจนำหน้าชื่อ 
ผมว่าตามหนังสืองานศพของคุณหญิงจำเริญ
ซึ่งอาจจะไม่ทันสมัยเท่าที่ควร
ฉะนั้นขอให้ยึดชื่อคนเป็นหลักนะครับ ยิงฟันยิ้ม
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 37  เมื่อ 23 ก.ย. 10, 15:40

ขุนชำนาญชนประมวญ (โชติ  อมาตยกุล)  มีบุตร ดังนี้

๑.ช ชื่อ ฉลอง

๒.ช ชื่อ ชลัง

๓.ญ ชื่อ เฉลา ภรรยานายชื้น  เนื่องเนาวนิตย์

๔.ญ ชื่อ อุไรวรรณ

๕.นาวาตรี ประมวญ

๖.ญ ชื่อ ศศิธร

๗.ญ ชื่อ ประไพ

๘.ช ชื่อ เพทาย

๙.ช ชื่อ ไพฑูรย์
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 38  เมื่อ 23 ก.ย. 10, 15:41

นางละม้าย มีบุตรกับนายนวม  บุณยรัตพันธุ์  ดังนี้

๑.ญ ชื่อ ประนอม  ภรรยานายเติบ  บุณยรัตพันธุ์

๒.ญ ชื่อ เนิน  ภรรยาขุนพิสูจน์ทะเบียนกิจ  (ชุ่ม บูรณะปุระ)
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 39  เมื่อ 23 ก.ย. 10, 15:42

พลเรือตรี พระยาราชวังสัน (เติม  บุณยรัตพันธุ์) มีบุตรกับคุณหญิงทองคำ  ดังนี้

๑.ร้อยโท เติบ

๒.ญ ชื่อ สุวรรณ  ภรรยานายไฮ้  รัตนพฤกษ์

๓.พระอนุรักษ์ภูเบศร์  (เต็ม)

๔.ขุนบุณยรัตแพทย์พิสุทธิ์  (ต่อ)

๕.ญ ชื่อ อุไร

๖.ญ ชื่อ สุพรรณ ภรรยานายยรรยง  รัตนพฤกษ์

๗.ญ ชื่อ ทองใบ  ภรรยานายสื่อ  รัตนพฤกษ์
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 40  เมื่อ 23 ก.ย. 10, 15:43

ขุนสนิทนรนาถ  (เพิ่ม  บุณยรัตพันธุ์)  มีบุตรกับนางตลับ  ดังนี้

๑ ญ ชื่อ รำไพ

๒.พันตรี พร   มีภรรยาชื่อ สุมาลย์  สกุลเดิม ภูมิวิชิต

๓.ช ชื่อ เทพ  มีภรรยาชื่อ สม

๔.ญ ชื่อ รำพรรณ  ภรรยานายวณิชย์  ตีระจินดา

๕.ช ชื่อ พัฒน์  มีภรรยาชื่อ สอางค์  สกุลเดิม  เอฬาลุกานนท์

๖.ช ชื่อ ไพศาล

๗.ช. ชื่อ ภิญโญ
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 41  เมื่อ 23 ก.ย. 10, 15:43

พระยาภักดีณรงค์ (สิน) มีบุตร คือ นายสาย  ไกรฤกษ์
คุณหญิงเอี่ยม  มีบุตรกับพระยาจรรยายุตกฤติ (สวน  ไกรฤกษ์)  ดังนี้

๑.ช ชื่อ อู๊ด

๒.ญ ชื่อ สายหยุด  ภรรยาพระจรจบสมุท (หนอ  รัตนกุล)

๓.ญ ชื่อ สืบสันต์  ภรรยาหลวงบริหารไหยราช (สุ่น  ไกรฤกษ์)

๔.หลวงนฤบาลวรภาชน์ (มัย)
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 42  เมื่อ 23 ก.ย. 10, 15:44

หลวงอัฏมัทยานุยุติ  (เอี่ยม  ไกรฤกษ์)  มีบุตรดังนี้

๑.ญ ชื่อ ถนอม  ภรรยาหลวงนรนิติบัญชากร (สือ  วิรนิติ์)

๒.ญ ชื่อ อ่อง

๓.คุณหญิงอาบ  ภรรยาพระยาวิกรมรัตนสุภาษ (ชม  ศุขะวณิช)

๔.ช ชื่อ อุ่ม

๕.ญ ชื่อ ลออง  ภรรยาพันเอก เสนอ  วงศาโรจน์

๖.ญ ชื่อ อุไร  ภรรยาหลวงการุณย์นราทร  (การุณย์  การุณย์นราทร)

๗.ญ ชื่อ อุบล  ภรรยาหลวงสิทธิ์ดุริตภาษ  (สิทธิ์  วรมิศร์)

๘.ช ชื่อ แอบ

๙.ช ชื่อ อรรถ

๑๐.ช ชื่อ ออม

๑๑.ช ชื่อ เอื้อม

๑๒.ญ ชื่อ ผอบ

๑๓.ช ชื่อ เผอิญ

๑๔.ญ ชื่อ องุ่น

๑๕.ญ ชื่อ อุปถัมภ์
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 43  เมื่อ 23 ก.ย. 10, 15:45

พระยาจรรยายุตกฤติ (สวน  ไกรฤกษ์) มีบุตรกับคุณหญิงเอี่ยม  และภรรยาอื่น ดังนี้ 

๑.ช ชื่อ อู๊ด

๒.ญ ชื่อ สายหยุด  ภรรยาพระจรจบสมุท (หนอ  รัตนกุล)

๓.ญ ชื่อ สืบสันต์  ภรรยาหลวงบริหารไหยราช (สุ่น  ไกรฤกษ์)

๔.หลวงนฤบาลวรภาชน์ (มัย)

๕.ญ ชื่อ ตุ้ม  ภรรยาพันตำรวจเอก หลวงแสงนิติศาสตร์  (แสง  จามริก)

๖.หลวงวิทยานุกูลกวี (เศก)

๗.เฉลิม (ไม่ทราบว่า ญ หรือ ช)

๘.สดวก (ไม่ทราบว่า ญ หรือ ช)

๙. ญ ชื่อ ศาณี

๑๐. ญ ชื่อ ศาณิต  ภรรยานายบุญยง  ศิริจรรยา
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 44  เมื่อ 24 ก.ย. 10, 14:53

เจ้าพระยามหิธร (ลออ  ไกรฤกษ์)  มีบุตรกับท่านผู้หญิงกลีบจำปาและภรรยาอื่น  ดังนี้

๑.ช  ชื่อ จักร

๒.นายจ่ายวด (ปาณี)

๓.คุณหญิงศรี  ภรรยาพระยาไชยยศสมบัติ  (เสริม  กฤษณามระ)

๔.ช ชื่อ ศีล

๕.หลวงจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์  (วิสุทธิ์)

๖.ท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา  ภริยาหม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล

๗.ช ชื่อ วิจิตราภรณ์

๘.ช ชื่อ ภูษณอาภรณ์

๙.ญ ชื่อ นิภาภรณ์  ภรรยานายจรูญ  วิมลศิริ

๑๐.ช ชื่อ มัณฑนาภรณ์

๑๑.ญ ชื่อ ดารา  ภรรยาพระยาไชยยศสมบัติ  (เสริม  กฤษณามระ)

๑๒.ญ ชื่อ รัตนาภรณ์  ภรรยานายแพทย์ใช้  ยูนิพันธุ์

๑๓.ช ชื่อ ประพาศ

๑๔.ช ชื่อ รัชฎา

๑๕.ช ชื่อ มาลา

๑๖.ญ ชื่อ ลอองทอง  ภรรยานายสุเรียบ  ตฤณวร

๑๗.ญ ชื่อ อรชร  ภรรยานายสนอง  ธรรมดี

๑๘.พันโท อนันต์  ไกรฤกษ์

๑๙.ช ชื่อ เอนก

๒๐.ญ ชื่อ อรนุช  ภรรยานายศักดิ์  เกียรติ์ก้อง
บันทึกการเข้า
หน้า: 1 2 [3] 4
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.033 วินาที กับ 19 คำสั่ง