คุณเปรมใน"สี่แผ่นดิน" มาจากสกุลใด

<< < (6/26) > >>

Wandee:

       คุณคึกฤทธิ์มีญาติทั่วทิศ    เรื่องราวของขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในแผ่นดินที่ท่านนับว่าเป็นญาติไว้ให้ลูกหลาน

เคารพนับถือก็มี เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี(บุญศรี) บิดาของคุณยายแหวว

มารดาคือ พัน   บุตรีของเจ้าอนุวงศ์            เมื่อคุณยายหอบลูกสาวสองคนกลับมาที่บ้านบิดา    เจ้าคุณพี่  พระยาธรรมจรรยานุกูลมนตรี(จำเริญ  บูรณศิริ) ปกครองสกุลอยู่

หม่อมแดงเล่าให้คุณคึกฤทธิ์ฟังว่า  ท่านวิ่งเล่นมากับลูกชายของเจ้าคุณลุง คือ พระยามหานิเวศนานุรักษ์(กระจ่าง  บูรณศิริ),

พระยาอรรคราชวราทร(ภัสดา  บูรณศิริ)  และ  พระยาอุเทนเทพโกสินทร์(ประสาน  บูรณศิริ)       

คุณคึกฤทธิ์ย้ำว่า เจ้าคุณลุงทั้งสามมีเมตตากรุณาต่อคุณคึกฤทธิ์

ข้อความที่เล่ามานี้  อยู่ใน โครงกระดูกในตู้  ท่านทั้งปวงย่อมทราบกันดีอยู่แล้วนักอ่านหนังสือเก่าจะพยายามเล่าเรื่องของญาติฝ่ายนี้สืบเนื่อง

ย้อนกลับไปในอดีตเพื่อความเพลิดเพลินของนักอ่านในเรือนไทยผู้ร่วมอุดมการณ์ อะไรขวางหน้าเราต้องอ่านให้ได้


(หนังสืออ้างอิง คือ  มหามุขมาตยานุกูลวงศ์ เล่มที่ ๑   ว่าด้วยลำดับวงศ์ตระกูลขุนนางไทยในแผ่นดินสยาม   รัตนโกสินทรศก ๑๒๔)

Wandee:

       ประวัติเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี(บุญศรี)


       ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  บุญศรีถวายตัวเป็นมหาดเล็ก    ต่อมาได้เป็นมหาดเล็กรายงานตรวจอาหารช้างเผือก

       
       ครั้นในแผ่นดินพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย   ท่านได้เป็นนายเวรมหาดเล็กในเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรี


       เมื่อเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีสิ้นพระชนม์และถวายพระเพลิงแล้ว  ท่านจึงไปถวายตัวในวังกลาง  คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

แต่ยังทรงกรมเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์  อธิบดีกรมท่าว่าราชการต่างประเทศ   ทรงบังคับบัญชาการกรมพระคลังมหาสมบัติ

กรมพระตำรวจหน้าแลหลัง   ทรวกำกับกรมลูกขุนศาลหลวง   แลเป็นอธิบดีศาลฎีกา

 

       บุญศรี กำกับบัญชีกลาง กรมพระคลังมหาสมบัติ  คู่กับ พระยาราชมนตรี(ภู่)       

นายบุญศรีมีหน้าที่บันทุกสินค้าลงสำเภา เมื่อถึงฤดูมรสุมสำเภาจะออกไปค้าขายเมืองจีน

จึงเป็นผู้ชำนาญในกิจการทั้งปวงในกรมท่า

ได้เป็นจ่ารงหุ้มแพร   ได้เป็นผู้ครวจราชการโรงทองและพระคลังทอง

โปรด ฯ เลื่อนเป็น จมื่นไวยวรนาถมหาดเล็กเวรขวา

ได้กำกับกรมหมอ  และ กรมลูกขุนศาลหลวง

ได้เลื่อนเป็นพระยาพิพัฒน์โกษาปลัดทูลฉลองกรมท่า

ได้รับพระราชทานเงินกลางปี     ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรด ฯ เลื่อนเป็น พระยามหาอำมาตย์

แล้วเลื่อนเป็นเจ้าพระยาธรรมาธิกรณอธิบดี  เสนาบดีกรมวัง


     ในรัชกาลที่ ๕  โปรด ฯ เลื่อนเป็นเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี  จางวางกรมวัง

ถึงแก่อสัญกรรมเมื่ออายุ ๘๖ ปี ๖ เดือนได้เทียบเคียงกับ การตั้งเจ้าพระยาในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่มสีน้ำเงินแล้ว    มหามุขมาตยา ฯ  ให้รายละเอียดน่าอ่าน

SILA:
เข้ามาแก้ชื่อผู้รับบทเป็นตาอ้น ครับ พิมพ์เพลินจากชื่อ พลรัตน์ กลายเป็นพลรักษ์

Wandee:
ท่านผู้หญิงเหม  เอกภรรยาของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี


ท่านผู้หญิงเป็นธิดาของหมื่นชิน

น้องชายของท่านผู้หญิงคือ ขุนจิตรวิจารณ์  บิดาของ หม่อมลูกอิน  หม่อมมโหรี   ในสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์

หม่อมลูกอิน  หรือ อินซอ  คือมารดาของเจ้าพระยาภาสกรณ์วงศ์

เพราะฉะนั้น  ท่านผู้หญิงเหมก็คือยายของ  เจ้่าพระยาภาสกรวงศ์


(ท่านที่พยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง เจ้าคุณภาส ฯ  เชิญใช้ข้อมูลนี้ได้ค่ะ      เรื่องหนังสือของท่าน ขอ อุบไว้ก่อน)

Wandee:

บุตรของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี(บุญศรี) กับ ท่านผู้หญิงเหม   ๔ คน

๑.  ตายตั้งแต่ยังเด็ก

๒  นายแสง  แต่งกับ ท่านแสง ธิดาเจ๊สัวกงเต้ก
    นายแสงไม่ได้ทำราชการ  เพราะสัมปชัญญะวิปลาศ
    มีบุตรชื่อนายสวน  ได้เป็นหลวงไกรนารายณ์

๓. นายจำเริญ

๔. มิได้เอ่ย
นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว