เรือนไทย
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้มาเยือน
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
ข่าว: การแนบไฟล์ กรุณาใช้ชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษเท่านั้นครับ
หน้า: [1] 2
  พิมพ์  
อ่าน: 45170 ราชสกุลและวงศ์สกุลที่มาจากราชวงศ์ในกรุงศรีอยุธยา : ความสงสัย
เทาชมพู
เจ้าเรือน
หนุมาน
*****
ตอบ: 33477

ดูแลเรือนไทย วิชาการ.คอม


เว็บไซต์
 เมื่อ 23 พ.ค. 10, 10:22

http://www.pantip.com/cafe/library/topic/K9266860/K9266860.html
ราชสกุลและวงศ์สกุลเครือญาติที่มาจากราชวงศ์ในกรุงศรีอยุธยา      

ราชสกุลและวงศ์สกุลที่มาจากราชวงศ์ในกรุงศรีอยุธยา  

วงศ์สกุลเครือญาติเชื้อเจ้าในราชวงศ์กรุงศรีอยุธยา
ราชสกุลและวงศ์สกุล(เครือญาติพี่น้อง)เชื้อเจ้าที่มาจากราชวงศ์ในกรุงศรีอยุธยา
ราชสกุล แล สกุลวงศ์ที่เป็นเครือญาติเชื้อเจ้า ที่มาจากกรุงศรีอยุธยาครับ มีทั้งหมดที่บันทึกไว้ 235 สกุลทราบที่มาที่ไปของเครือญาติเชื้อเจ้า  ที่มาจากกรุงศรีอยุธยาครับ   ทั้งที่เป็นราชสกุลและวงศ์สกุลที่เกี่ยวดองเป็นเครือญาติกันทั้งหมด    และมีการจัดทำการบันทึกไว้ครับ   เป็นหนังสือที่ คุณ ธวัชชัย  สาตรพันธ์          เป็นผู้รบรวมไว้ครับ    (เฉพาะ  พ.ศ.  ๒๓๖๕  -  ๒๕๒๗)     รวบรวมได้   ๒๓๕

“หนังสือคุณธรรมคืออาวุธ”
สกุล   สาตรพันธ์    -    สกุล   ดิษยบุตร์
แลวงศ์สกุลที่เกี่ยวข้องโดยสังเขป
(เฉพาะ  พ.ศ.  ๒๓๖๕  -  ๒๕๒๗)

      ราชสกุลและสกุลวงศ์ทั้งนี้   เป็นเครือญาติและหรือที่เกี่ยวกันทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม  มากบ้าง  น้อยบ้าง  ส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวข้าพเจ้าและสายสกุลที่สืบทอดมาเป็นระยะเวลา กว่า 200  ปี  นับเนื่องแต่กาลกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานี  บันทึกไว้เพียงเท่าที่มีหลักฐานสืบสวนได้ส่วนที่กระจัดกระจายแยกย้ายกันไป  หรือที่สูงแลไกลเกินไป  หรือที่สาบสูญอีกมากนัก  จึงทำบันทึกไว้เพียงสังเขป  เพื่อให้ทายาทฤาผู้รู้จัก  ซึ่งอาจจะเป็นญาติกันโดยไม่รู้มาก่อน  หรือลางทีเพื่อว่าวันข้างหน้าจักได้รู้ว่าเป็นพวกกัน  เกี่ยวดองกัน  บางสายสกุลก็ได้สู้รบข้าศึกมาด้วยกันแต่อดีต  ได้อพยพมาจากกรุงเก่ามายังกรุงธนบุรี  ส่วนท่านใดใคร่อยากรู้รายละเอียดว่าเกี่ยวดองกันสายไหน   อย่างไร  ขอให้สอบถามกันเอาเอง แต่ให้ทราบไว้ว่าราชสกุลและวงศ์สกุลทั้งหมดนี้ เป็นเครือญาติกันจริงๆ และมีการบันทึกหลักฐานไว้จริง
ถ้าขาดหรือเกินสิ่งใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

            ราชสกุลแลสกุลที่มีบางส่วนเกี่ยวข้องกัน
1. กุญชร  ณ  อยุธยา
2. ไกรสรสิทธิ
3.  กลิ่นโกมุท
4.  เก็บไว้
5.  เกษมใส
6.  กุลศรี
7.  เกิดเงิน
8.  เขียวสุทธิ
9.  ขันฑริก
10.เครือเพชร์
11. คมกฤส
12. คชหิรัญ
13. คชเสนี
14. คอลเทล
15. งามถิ่น
16. จตุรานนท์
17. จารุรัตน์
18. จึงเจริญ
19. เจียรประดิษฐ์
20. จงเจริญ
21. จันทร์สมบูรณ์
22. จุ่นพิจารณ์
23. จันทนสมิต
24. แจ้งความดี
25. ใจสงเคราะห์
26. จันทร์เรืองเพ็ญ
27. เจริญไชย
28. จันทรวงศ์
29. จำปาขาว
30. จันทิมานนท์
31. จงใจหาญ
32. จุละเดชะ
33. จันทร์พิทักษ์
34. จารุสิงห์
35. เฉลิมทรัพย์
36. ชุมสาย  ณ  อยุธยา
37. ชูโต
38. ชุมากร
39. ชลายนเดชะ
40. ชุณหวัต
41. ไชยสุต
42. ชัยวัฒน์
43. ชโนดม
44. ชูช่วย
45. เชาวนภูติ
46. ชำนานปืน
47. ไชยาคำ
48. ดิษยบุตร
49. ดุษฎี
50. ดารารัตน์
51. ดารายน
52. ดีวาจิน
53. เดเนียล
54.ไตรกิติยานุกูล
55. ไต่เมฆ
56. เต็มสงสัย
57. แตงทอง
58. ตัณโชติ
69. ตัณฑนุช
60. ตันติเวชกุล
61. ตุลยาทร
62. ติวานนท์
63. ตรองโตนิล
64. ตรีนิกร
65. เตชะมณี
66. เตชะศรีอุดม
67. เถื่อนหรุ่น
68. เถกิงพล
69. ถมยาวิทย์
70. ทองใหญ่  ณ อยุธยา
71. ทองเนียม
72. ทองรอด
73. ทวาทสิน
74. ทาค่อ
75. ทัศจันทร์
76. ทวีสุข
77. เทพธี
78. ทัพพะวงศ์
79. ทรัพย์แสงส่ง
80. เทวะประทีป
81. ธนาบูรณ์
82. นาคชำนาน
83. นาคะตะ
84. นิ่มพินิจ
85. นิยม
86. นิลวงศ์
87. บุนนาค
88. บุณยามระ
89. บุนอินทร์
90. บุญประเสริฐ
91. บุญโรจน์
92. บำรุงผล
93. บรรหารทัณฑกิจ
94. บัณฑิตานนท์
95. บราวน์
96. บิชอบ
97. ปาลกวงศ์  ณ อยุธยา
98. ปวนะฤทธิ์
99. ปรัชญานนท์
100. เปรมชื่น
101. เปมะโยธิน
102. เปรมัษเฐียร
103. ปานะนนท์
104. ปานถาวร
105. เปลี่ยนราศรี
106. ปัทมจินดา
107. ปิ่นสุวรรณ
108. ประภาพันธ์
119. ผลกล้วย
110. พัวเวส
111. พาเจริญ
112. พาณิชสุโข
113. พลาพิบูลย์
114. พิพัฒน์
115. พูนเจริญ
116. พุ่มสวัสดิ์
117. พื้นชมภู
118. แพงอินทร์
119. โพธิตาปนะ
120. โพธิวิหก
121. พรรณโรจน์
122. แพ่งสภา
123. พงษ์กัณหา
124. พรโสภณ
125. พรหมจรรย์
126. เฟื่องฟู
127. เฟื่องดอกไม้
128. เฟิ้ทธ์
129. ภูติจินดานนท์
130. ภูมิถาวร
131. เมษะมาน
132. เมธา
133. ม่วงกล่ำ
134. มนุอมร
135. ม่วงวิโรจน์
136. มีบุตร
137. มีเมศกุล
138. ยศธร
139. ยิ้มน้อย
140. แย้มเยื้อน
141. ยุกตานนท์
142.โรจนวิภาต
143. โรจน์ชลาสิทธิ์
144. รัตนภัคดี
145. รอดแสงสินธุ์
146. ฤทธิกาญจน์
147. ลีละชาติ
148. ลางคุลเสน
149. เลิศมงคล
150. เลี้ยงรื่นรมย์
151. เล็กน้อย
152. ลิ้มทองกุล
153. เลขนาวิน
154. ลุมพิกานนท์
155. โล่สุวรรณ
156. เลวิส
157. วาสภูติ
158. วินิจฉัยกุล
159. วัฒนายน
160. วัฒนสุวกุล
161. วัจนรัตน์
162. วงศ์ละม้าย
163. วงศ์ไทย
164. วงศ์สันต์
165. วงศ์ประเทือง
166. วรรณศิริ
167. วัฌโน
168. วณิชกิจ
169. ไวยนพ
170. เศรษฐบุตร
171. เศวตเศรณี
172. ศรียานนท์
173. ศรีมาศ
174. ศรีเสาวชาติ
175. ศรีวัฒนะ
176. ศรีสาทร
177. ศรีวรรธนะ
178. ศรทัต
179. ศุนวัต
180. ศุขหัส
181. ศิริสัมพันธ์
182. ศุภสิทธิ์
183. ศิริสุทธิ
184. ศิริสุวรรณ
185. ศิริวรรณ
186. สนิทวงศ์  ณ อยุธยา
187. สวัสดิกุล  ณ อยุธยา
188. แสงชูโต
189. สุวรรณ
190. สาตรพันธ์
191. สารสุรรณ
192. เสถบุตร
193. สุดลาภา
194. สุนทรสิงห์
195. สุวรรณาคร
196. สุวรรณี
197. สุวรรณวิเศษ
198. สุภัทรพันธ์
199. สุขสวัสดิ์
200. สุจปลื้ม
201. สุจริต
202. สู้ทุกทิศ
203. สถานุวัตร
204. สิริสิงห์
205. แสงนาค
206. สมรภูมิพิชิต
207. สติติรัตน์
208. สีหอุไร
209. สืบพงศ์พันธ์
210. เสงี่ยมพงษ์
211. สาครบุตร์
212. สังข์ฉาย
213. สิงห์คำ
214. สิทธิสรวง
215. แสนทรงสุรศักดิ์
216. สโตล
217. หอรัตนไชย
218. หวังดี
219. หุราพันธ์
220. แหลมวิไล
221. อาจวงษ์
222. อาจแย้มสรวล
223. อาคะมานนท์
224. อรุณพันธ์
225. อร่ามศรี
226. อินทรกำแหง  ณ ราชสีมา
227. อารมณ์สว่าง
228. อังศุมาลีกุล
229. อำนาจสรการ
230. อำมาตยานนท์
231. อินทรพิทักษ์
232. ฮวดเจริญ
233. โฮลบรู๊ค
234. ฮาร์นเสน
235. ฮอร์น
ฯลฯ

ธวัชชัย  สาตรพันธ์   ผู้รวบรวม
๑๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๒๗
บันทึกการเข้า
เทาชมพู
เจ้าเรือน
หนุมาน
*****
ตอบ: 33477

ดูแลเรือนไทย วิชาการ.คอม


เว็บไซต์
ความคิดเห็นที่ 1  เมื่อ 23 พ.ค. 10, 10:32

เจอกระทู้นี้เข้าโดยบังเอิญ      พบว่าหมายเลข ๑๕๘  นามสกุลเดิมของดิฉันได้รับเกียรติเข้าไปเป็นเชื้อสายราชวงศ์อยุธยาเข้าด้วย
จะเข้าไปตอบก็ลืมรหัสผ่านและอีเมล์ที่ใช้สมัครไปแล้ว  เพราะไม่ได้เข้าไปนานปี
เลยต้องมาชี้แจงในนี้ว่า   สมัยอยุธยากับธนบุรี    บรรพชนของดิฉันยังไม่ได้เข้ามาในสยามเลยนะคะ
อย่าว่าแต่จะเป็นเชื้อสายพระราชวงศ์อยุธยา(ซึ่งก็ไม่รู้ว่าราชวงศ์ไหน)   แม้ราชอาณาจักรสยาม  ก็เชื่อว่าท่านยังไม่เคยเห็นด้วยซ้ำ    ยิ้ม

จำได้รางๆว่ามีเชื้อสายเจ้าฟ้าอภัย ราชวงศ์บ้านพลูหลวง ซึ่งมีลูกหลานสืบทอดมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์    กลายเป็นสามัญชน และรับราชการเป็นขุนนาง    มีนามสกุลด้วย
ดูเหมือนว่าเคยเอ่ยไว้ในเรือนไทย ที่ไหนสักแห่ง
แต่ไม่เห็นมีชื่อสกุลในลิสต์นี้เลย
บันทึกการเข้า
NAVARAT.C
หนุมาน
********
ตอบ: 11307


ความคิดเห็นที่ 2  เมื่อ 23 พ.ค. 10, 10:58

นามสกุลที่บรรพบุรุษมาจากเมืองจีนก็มั่วอยู่แล้ว

แต่นามสกุลเหล่านี้ยิ่งตลกใหญ่

คอลเทล
เดเนียล
บราวน์
บิชอบ
สโตล
โฮลบรู๊ค
ฮาร์นเสน
ฮอร์น
บันทึกการเข้า
เทาชมพู
เจ้าเรือน
หนุมาน
*****
ตอบ: 33477

ดูแลเรือนไทย วิชาการ.คอม


เว็บไซต์
ความคิดเห็นที่ 3  เมื่อ 23 พ.ค. 10, 11:14

อินทรกำแหง ณ ราชสีมา เชื่อกันว่าสืบเชื้อสายมาจากสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ   
ก็พระเจ้าตากนั้น  ท่านเป็นบุตรคนจีน เกิดในตอนปลายอยุธยา    ไม่ได้เป็นเชื้อสายพระราชวงศ์บ้านพลูหลวงหรือราชวงศ์อื่นๆ

มีราชสกุลในราชวงศ์จักรีอยู่ในรายชื่อด้วย ๕ ราชสกุล   ทำไมราชสกุลอื่นๆถึงไม่ได้ถูกนับด้วยก็ไม่ทราบ

#152  คุณสนธิ ลิ้มทองกุลเป็นเชื้อสายเจ้านายตั้งแต่สมัยอยุธยาด้วยหรือนี่
บันทึกการเข้า
เทาชมพู
เจ้าเรือน
หนุมาน
*****
ตอบ: 33477

ดูแลเรือนไทย วิชาการ.คอม


เว็บไซต์
ความคิดเห็นที่ 4  เมื่อ 23 พ.ค. 10, 12:06

#13  คชเสนี
ต้นสกุลคือเจ้าพระยามหาโยธา(เจ่ง) เป็นหัวหน้าชาวมอญ   ลี้ภัยจากพม่าที่เมาะตะมะเข้ามาสวามิภักดิ์กับสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ  เมื่อพ.ศ. 2318
ก่อนหน้านี้ สมัยอยุธยา  พวกคชเสนียังอยู่ในเมืองเมียวดี ในพม่าอยู่เลย
บันทึกการเข้า
Wandee
หนุมาน
********
ตอบ: 4006


ความคิดเห็นที่ 5  เมื่อ 23 พ.ค. 10, 13:45

นอกจากต้นสกุลอาจจะเคยร่วมรบมาแล้ว   คงร่วมวงค้อกเทลแน่ ๆคุณสมบัติ พลายน้อยเพิ่งเล่าวันนี้เองในมติชนรายวัน ว่า มีคนมาถามหาประวัติสกุล  วานให้เขียน

ท่านบอกว่าเอ๊า!!!   ท่านจะไปทราบได้อย่างไร  ถ้ามีบรรดาศักดิ์ก็ตามจากจุดนั้นเถิด
การอ่านประวัติสกุลแค่ขุนนาง  ก็ตักเตือนกันและกันเสมอว่า  อย่าบังอาจไปนับอยุธยาเข้าเชียว  ยกเว้นวัชโรทัย ที่เป็นที่รู้จักดี
ถ้าสุโขทัย  อู่ทอง   อ่ะ ๆ ๆ   ถึงมีตัวพิมพ์ ในหนังสือเก่าราคาแพง  ก็อย่าลำบากกายใจเลย
     
นับมอญเป็นสายวิชาเยนทร์ก็มี   ทำได้ลงคอ
   

การจดบันทึกที่พอจะเชื่อกันได้ก็จะจดแต่สายสกุลฝ่ายชายที่รับราชการ  หรือฝ่ายหญิงที่สมรสเป็นเอกภรรยาของข้าราชการ มีบุตรรับราชการเท่านั้นเรื่องขาดตกบกพร่องเป็นธรรมดาเข้าใจกันได้         

แต่เรื่องนับเกินเข้าไปในสกุลใหญ่ของแผ่นดิน  ไม่เคยเห็นหรือได้ยินว่ากระทำได้โดยปราศจากความละอายไทยเราไม่มีปมด้อยเรื่องลูกเมียน้อยอยู่แล้ว     มาแสดงตัวก็นับถือไหว้กราบกันได้  เป็นไรมี

(มรดกเป็นมรโกร๋นไปแล้วนะ)


ในบางสกุลที่ท่านผู้ใหญ่มีวาสนาได้เป็นเจ้าพระยา  หลานบางคนก็ถือโอกาสติดรูปคุณปู่ใหญ่(พี่ชายของปู่)ไว้ที่บ้าน   เล่าขานออกไปประดุจว่าตนเองเป็นทายาทผู้สืบสกุล

ทำได้   ทั้งๆที่ หลาน เหลน สายตรงนั้นก็เจอกันในวันทำบุญทุกปี

เกียรติยศชื่อเสียงของปู่ตนเอง  มองข้ามไป   ดั่งนี้.....มี


บันทึกการเข้า
เทาชมพู
เจ้าเรือน
หนุมาน
*****
ตอบ: 33477

ดูแลเรือนไทย วิชาการ.คอม


เว็บไซต์
ความคิดเห็นที่ 6  เมื่อ 23 พ.ค. 10, 14:12

สกุล เศรษฐบุตร  มีบรรพบุรุษเป็นคนจีนเชื้อสายฮกเกี้ยน แซ่เจิ้ง  เข้ามาเมืองไทยสมัยธนบุรี  รับราชการ  ได้เป็นหลวงประเสริฐวานิช (โป้)   
ลูกหลานที่เราอาจเคยได้ยินชื่อกันดีก็คือพระยาภักดีนรเศรษฐ์(เลิด เศรษฐบุตร) เจ้าของรถเมล์ขาวนายเลิดที่รวมเข้าเป็นของรัฐไปแล้ว    และเป็นคุณพ่อของท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ เจ้าของโรงแรมปาร์คนายเลิศ
อีกท่านคือพระยาภิรมย์ภักดี(บุญรอด) แห่งเบียร์ไทยตราสิงห์
อีกท่านคือเจ้าของพจนานุกรม ที่คิดว่าสมาชิกเรือนไทยคงเคยใช้กันมาไม่มากก็น้อย คุณสอ เสถบุตร 

อ.นรนิติ เศรษฐบุตรท่านค้นคว้าเรื่องราวของบรรพบุรุษของท่านไว้ในหนังสือ "สู่สยาม นามขจร"  บ.นานมีพิมพ์ค่ะ    เผื่อใครสนใจไปหาอ่าน    โฆษณาให้ฟรีๆ

เมื่อคุณหลวงประเสริฐวานิชเดินเรือสำเภาเข้ามาถึงสยาม   อยุธยาไม่เหลือแล้ว  ท่านไปเป็นเชื้อสายราชวงศ์ได้ยังไง
บันทึกการเข้า
Bhanumet
ชมพูพาน
***
ตอบ: 199


Sleeping Red Lion


ความคิดเห็นที่ 7  เมื่อ 23 พ.ค. 10, 23:52

กระทู้พันทิปนี้ ผมได้ไปแสดงความคิดเห็นไว้ด้วย

ที่ต้องการคืออยากให้ จขกท. ของกระทู้ในพันทิปนั้น มาแสดงรายละเอียดให้ทราบบ้าง (แต่ก็ไม่ได้ร้องขอตรง ๆ)

เพราะโดยส่วนตัว เชื่อว่าความน่าเชื่อถือคงจะน้อย เป็นในลักษณะพงศาวดารกระซิบหรือความเชื่อส่วนบุคคลเสียมากกว่า

ตัว จขกท.ก็เคยนำประวัติตระกูลของตนเอง ไปลงในเวบบอร์ดของเวบไซต์สายสกุลบุนนาคด้วย  แต่ก็ไม่เคยให้เอกสารหลักฐานอ้างอิงอันใดเลย
บันทึกการเข้า
Wandee
หนุมาน
********
ตอบ: 4006


ความคิดเห็นที่ 8  เมื่อ 24 พ.ค. 10, 07:00

     ถ้าจะบันทึกไว้ก็น่าจะแยกเป็นเชื้อสายพระราชวงศ์  
สกุลสายตรง  
สกุลที่เกี่ยวพันทางสายหญิง  
ผู้อยู่ในสกุลอันสืบทางสายหญิงที่มีศักดิ์สูง(พระองค์เจ้า,  หม่อมเจ้า, พระยา, เจ้าจอม, หม่อมห้้าม)พระราชสกุลกรุงศรีอยุธยา  ที่ปรากกฎสมัยกรุงธนบุรี    เท่าที่เคยอ่านผ่านมา มี
(สารานุกรมพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสิน   มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม   พิมพ์ครั้งแรก ธัรวาคม ๒๕๔๐)

ราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ  ๔ พระองค์

ราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าเสือ  ๑ พระองค์

ราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร  ๒ พระองค์

พระธิดาในกรมหมื่นจิตรสุนทร เป็นพระหลานเธอในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

พระธิดาในกรมหมื่นเทพพิพิธ  เป็นพระหลานเธอในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

พระธิดาในกรมหมื่นเสพภักดี  พระเจ้าหลานเธอในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

พระธิดาในเจ้าฟ้าจีด(เรียนคุณเพ็ญชมพูที่ระลึกถึง และคุณหลวงเล็กที่นับถือ     อภินิหารการประจักษ์แห่งพระเจ้าจากกรุงธนบุรีศรีอยุธยา
ที่ในบรรณานุกรม อ้างว่านำมาจากสยามประเภท
เคยเห็นบ้างหรือไม่คะ)
    


        
บันทึกการเข้า
เทาชมพู
เจ้าเรือน
หนุมาน
*****
ตอบ: 33477

ดูแลเรือนไทย วิชาการ.คอม


เว็บไซต์
ความคิดเห็นที่ 9  เมื่อ 24 พ.ค. 10, 12:32

กลับไปอ่านอีก   เข้าใจว่าผู้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ คงจะเอานามสกุลตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง   แล้วเอ่ยถึงนามสกุลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นเครือญาติ     โยงไปจนถึงสกุลที่เกี่ยวดอง(คือทางเขยสะใภ้)
หลายๆชั่วคนที่สืบย้อนขึ้นไป  บวกกันเข้าไปทั้งหมด ก็นับเครือญาติได้สองสามร้อยนามสกุล

เจ้าของนามสกุลนี้เป็นสามัญชน   แต่เป็นได้ว่าญาติบางคนไปแต่งงานกับสมาชิกราชสกุล  ก็เลยนับราชสกุลนั้นเข้าเป็นเครือญาติของตัวเองด้วย  
ถ้าเล่นนับกันแบบนี้    ก็จะมีสามัญชนจำนวนมากเป็นญาติกับราชสกุล   เพราะราชสกุลส่วนใหญ่  เจ้าจอมมารดาก็เป็นสามัญชน   หม่อมของพระองค์เจ้าและหม่อมเจ้าก็เป็นสามัญชนกันเกือบทั้งนั้น
แต่คนโบราณเขาไม่นับกัน     ในสี่แผ่นดิน แม่ของแม่พลอยบอกว่าตาเป็นหลานเจ้าจอมมารดาของเสด็จ  แต่แม่ก็กำชับแม่พลอยไว้นักหนาว่า "อย่าไปนับญาติกับเจ้านาย  เหาจะขึ้นหัว"
แต่สมัยนี้คงไม่ถือกันแล้ว

เห็นรายชื่อสกุลฝรั่งที่ถูกนับเข้ามาด้วย  เดาว่า เจ้าของนามสกุลรายนี้มีญาติบางคนไปแต่งกับฝรั่ง  เลยนับสกุลฝรั่งเป็นเครือญาติด้วย  
แต่สกุลฝรั่งเหล่านี้ ย่อมจะไม่ใช่เชื้อสายราชวงศ์อยุธยาแน่นอน

เรื่องสืบค้นญาติแบบนี้ก็พอจะเข้าใจ  เพราะดิฉันเองก็เคยเห็นหนังสือของสกุลเก่าๆบางสกุล เช่นบุนนาค  บุณยรัตพันธุ์  และ ณ พัทลุง    มีลูกหลานมากมาย   ก็มักจะนิยมทำสาแหรกเอาไว้ ให้รู้จักว่าสายไหนบ้าง  ลูกหลานมาเจอกันทีหลัง จะได้รู้จักกัน

แต่จะด้วยอะไรก็ไม่รู้  กระทู้ที่ว่านี้ไปตั้งชื่อว่า
"ราชสกุลและวงศ์สกุล(เครือญาติพี่น้อง)เชื้อเจ้าที่มาจากราชวงศ์ในกรุงศรีอยุธยา"
แล้วยังขยายความอีกว่า เป็น "ราชสกุล แล สกุลวงศ์ที่เป็นเครือญาติเชื้อเจ้า ที่มาจากกรุงศรีอยุธยาครับ มีทั้งหมดที่บันทึกไว้ 235 สกุลทราบที่มาที่ไปของเครือญาติเชื้อเจ้า  ที่มาจากกรุงศรีอยุธยาครับ   ทั้งที่เป็นราชสกุลและวงศ์สกุลที่เกี่ยวดองเป็นเครือญาติกันทั้งหมด    และมีการจัดทำการบันทึกไว้ครับ   เป็นหนังสือที่ คุณ ธวัชชัย  สาตรพันธ์       เป็นผู้รบรวมไว้ครับ"    

อ่านแล้วทำให้เข้าใจว่า  นามสกุลทั้งหลายข้างบนนี้ ล้วนเป็นเครือญาติเชื้อเจ้าที่มาจากราชวงศ์ในกรุงศรีอยุธยา   แต่จริงๆอาจจะมีแต่สกุลของผู้รวบรวมคนเดียวเท่านั้น  ที่เชื่อว่าบรรพบุรุษเป็นเจ้านายในสมัยอยุธยา    แต่ข้อนี้ดิฉันก็ยังพูดไม่เต็มปาก  เพราะไม่ได้เห็นหลักฐาน  
หรือท่านผู้รวบรวมหมายความอย่างอื่น ก็ไม่ทราบเหมือนกัน

แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องยืนยันว่า สมัยอยุธยา ยังไม่มีคนไหนในสกุลวินิจฉัยกุลอยู่ในสยามประเทศแน่นอน   จะมานับญาติกับใครไม่ได้แน่    แม้สมัยธนบุรี  ท่านก็ยังเดินทางมาไม่ถึง
การที่นับนามสกุลของดิฉันเข้าไปด้วย  เห็นจะเป็นเพราะใครคนหนึ่งที่ใช้นามสกุลนี้ไปแต่งงานกับหนึ่งใน 234 นามสกุลที่เหลือกระมัง    วินิจฉัยกุลก็เลยถูกนับเข้าไปเป็นเครือญาติด้วย
ถ้านับให้ถูกต้องก็ต้องนับเฉพาะบุคคล และลูกหลานสายตรงจากคนนั้นเท่านั้น   คนอื่นๆในสกุลเขาไม่ได้มาเกี่ยวข้องด้วย
หากญาติคนหนึ่งของดิฉันไปแต่งงานกับคนสกุลเวชชาชีวะเข้าสักคน   ก็หาทำให้ดิฉันกลายเป็นญาติของคุณอภิสิทธิ์ไปโดยอัตโนมัติไม่     เป็นได้อย่างมาก คือเรียกว่าเกี่ยวดอง
ฉันใดก็ฉันนั้นละค่ะ
บันทึกการเข้า
Bhanumet
ชมพูพาน
***
ตอบ: 199


Sleeping Red Lion


ความคิดเห็นที่ 10  เมื่อ 24 พ.ค. 10, 14:20

เห็นด้วยกับอาจารย์เทาชมพูครับ

จขกท.ในพันทิปนี้ ได้เคยนำเรื่องราวประวัติตระกูลตัวเอง ว่าเกี่ยวโยงมาแต่ราชวงศ์กรุงศรีอยุธยา ไปลงในเว็บต่าง ๆ มากมายในช่วงสองสามปีมานี้
ไม่มีเอกสารหรือหลักฐานอันใดยืนยัน  ไม่ความน่าเชื่อถือ  การกระทำแบบนี้รังแต่จะทำให้ชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลด่างพร้อยเสียเปล่า ๆ
ไม่ว่าจะเป็นความจริงหรือไม่  หาก จขกท.เชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจ ก็ควรจะภาคภูมิใจเฉพาะตน  และหมั่นกระทำคุณงามความดีเพื่อเชิดชูวงศ์ตระกูลต่อไป

          ใดใดในโลกล้วนอนิจจัง           ราชวังส์ต่างขึ้นแลดับสูญ
หากหมายเกียรติสืบไปให้ไพบูลย์            หน่อตระกูลควรรักษ์พิทักษ์ธรรม

ศากยวงศ์ของพระศาสดาก็พินาศไปแต่ชั่วพุทธกาล  ว่าไปทำไมมี เชื้อสายราชตระกูลแห่งพระราชวงศ์ปัจจุบัน หลายท่าน ก็มีชีวิตอย่างลำบาก ยากจนข้นแค้น
ในโลกนี้ แทบทุกคนน่าจะมีสายเลือดของกษัตริย์ในอดีตกาลแทบทั้งนั้น  เพียงแต่ไม่ทราบ เช่น ผู้ที่สืบสายเลือดจากบรรพบุรุษราชวงศ์ชิงก็มีหลายล้านคน  หรือในอังกฤษก็เช่นเดียวกัน

ทุกตระกูลมีคนหลากหลายจำพวก   เราภูมิใจในบรรพบุรุษได้  แต่ถ้าเกิดไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด ก็ไม่ควรมาประกาศป่าวร้อง  ภูมิใจเงียบ ๆ ไว้เสียดีกว่า
แต่หากมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ หมายจะจารึกประวัติวงศ์ตระกูลเพื่อเผยแพร่ออกไปก็กระทำเถิด


สุดท้าย จากภาพปกหนังสือ ใน คคห.๑๕ ของกระทู้ในพันทิป  ยังไม่เห็นเจตนาของผู้รวบรวมหนังสือว่าจะเชื่อมโยงกับพระราชวงศ์ในกรุงเก่า  คล้ายกับจะรวบรวมสกุลที่เป็นเครือญาติทางสายเลือดและทางการแต่งงานเสียมากกว่า
บันทึกการเข้า
เทาชมพู
เจ้าเรือน
หนุมาน
*****
ตอบ: 33477

ดูแลเรือนไทย วิชาการ.คอม


เว็บไซต์
ความคิดเห็นที่ 11  เมื่อ 24 พ.ค. 10, 14:37

คิดตรงกันค่ะ  คุณ Bhanumet
ดูจากปกหนังสือ ที่นำมาลงในกระทู้นั้น  น่าจะเป็นการเล่าถึงประวัติสกุลตนเอง  และเล่าต่อไปถึงเครือญาติใช้นามสกุลต่างๆ    ทั้งที่เป็นลูกพี่ลูกน้องลุงป้าน้าอา และเขยสะใภ้
ผู้เรียบเรียงเชื่อว่าตัวเองสืบเชื้อสายมาจากพระราชวงศ์แห่งอยุธยา     ส่วนคนอื่นๆในนามสกุลอื่น คงไม่ใช่
แต่เจ้าของกระทู้ ใช้ถ้อยคำเหวี่ยงแหรวมหมด ว่า "ราชสกุลและวงศ์สกุลเครือญาติที่มาจากราชวงศ์ ในกรุงศรีอยุธยา"
แต่ส่วนจะเป็นญาติกันยังไง ให้ไปสอบถามกันเอาเอง  อ้าว!

ความเชื่อแบบนี้ไม่ค่อยแปลกอะไร   จริงบ้างเท็จบ้าง  มีเยอะในโลกไซเบอร์  อ่านแล้วขอให้แยกแยะด้วยความระมัดระวัง     ใช้วิจารณญาณไว้ก่อนจะตกลงปลงใจเชื่อ
ถ้าอ้างกันโดยไม่ต้องสนใจหลักฐานยืนยัน   ขอให้ได้อ้างแล้วก็แล้วกัน     พวกเราในเรือนไทยคงจะอ้างตัวเป็นผู้สืบเชื้อสายพระราชวงศ์จีนแต่ดึกดำบรรพ์กันได้หลายคนทีเดียวละค่ะ
บันทึกการเข้า
NAVARAT.C
หนุมาน
********
ตอบ: 11307


ความคิดเห็นที่ 12  เมื่อ 25 พ.ค. 10, 00:09

คุณภาณุเมศฺวร เขียนดี ได้ใจ


อยากให้กิ๊ฟครับ
บันทึกการเข้า
Wandee
หนุมาน
********
ตอบ: 4006


ความคิดเห็นที่ 13  เมื่อ 25 พ.ค. 10, 07:40


สาธุ

คุณ Navarat.C   กล่าวสมควรแล้ว

บันทึกการเข้า
เทาชมพู
เจ้าเรือน
หนุมาน
*****
ตอบ: 33477

ดูแลเรือนไทย วิชาการ.คอม


เว็บไซต์
ความคิดเห็นที่ 14  เมื่อ 25 พ.ค. 10, 08:25

ขอใช้อีโมตัวนี้แทนกิ๊ฟ


บันทึกการเข้า
หน้า: [1] 2
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.041 วินาที กับ 19 คำสั่ง