อยากทราบเจ้านาฝ่ายหญิงที่อภิเษกสมรสกับเจ้านายด้วยกันนะครับว่ามีกี่พระองค์

(1/3) > >>

pomsang:
ขอเริ่มตั้งแต่พระยศพระองค์เจ้าขึ้นนะครับ (เพราะว่าพระยสหม่อมเจ้านั้นเยอะมากนะครับ) ใครรู้ช่วยรวบรวมให้หน่อยครับ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 เลยครับ

เทาชมพู:
ค่อยๆนึกไปทีละพระองค์
ถ้าเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า(หญิง) คือเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าแผ่นดิน จะทรงมีพระสวามีเป็นผู้ชายที่ต่ำกว่าเจ้าฟ้า ไม่ได้
ในรัชกาลที่ ๕   พระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์    พระองค์เจ้าสว่างวัฒนา พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี  พระองค์เจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชธิดาในรัชกาลที่ ๔   ก็ล้วนแต่ได้เป็นพระภรรยาเจ้าในรัชกาลที่ ๕ ทั้งนั้น

ย้อนกลับไปในรัชกาลที่ ๑  เจ้าฟ้าหญิงบุญรอด  กับเจ้าฟ้าชายฉิม   (ต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)
เจ้าฟ้าหญิงกุณฑล (พระราชธิดาในรัชกาลที่ ๑) ได้เป็นพระภรรยาเจ้าอีกพระองค์ในรัชกาลที่ ๒

หม่อมเจ้าหญิงโสมนัส(เลื่อนขึ้นเป็นพระองค์เจ้าโสมนัส) พระราชนัดดาในรัชกาลที่ ๓  เป็นพระมเหสีในรัชกาลที่ ๔ 

พระราชธิดาในรัชกาลที่ ๕ ไม่มีพระองค์ใดอภิเษกสมรส

ในรัชกาลที่ ๖  พระนางเธอลักษมีลาวัณย์ เป็นหม่อมเจ้าโดยกำเนิด
 
พระองค์เจ้าหญิงเฉลิมเขตรมงคล พระธิดาในสมเด็จฯวังบูรพา    ทรงสมรสกับเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์  พระราชโอรสในรัชกาลที่ ๕

รอคุณเพ็ญ คุณหลวง คุณ V_Mee  และท่านอื่นๆที่จำได้มากกว่าดิฉันมาต่อให้ดีกว่าค่ะ

luanglek:
ถ้าเจ้านายในชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป   ซึ่งหมายเอาพระองค์เจ้าโดยกำเนิดนั้น  ผมนึกนิดหน่อย

เอาแต่ในราชวงศ์จักรีนะครับ

โดยธรรมเนียมราชตระกูล  ถ้าเจ้านายชายชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปเษกสมรสกับเจ้านายหญิงชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป  ในช่วงต้นพระราชวงศ์ (รัชกาลที่ ๑-๓)
มีกรณีสมเด็จเจ้ากรมหลวงอิศรสุนทร (รัชกาลที่ ๒ ) กับเจ้าฟ้าบุญรอด   รัชกาลที่ ๒ และเจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี   (เดิมเป็นพระองค์เจ้ากุณฑล แล้วได้รับสถาปนาภายหลัง)  จากนั้น  ก็เป็นกรณีของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหมื่นศักดิพลเสพ (สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสักดิพลเสพ) กับพระองค์เจ้าดาราวดี  (พระราชธิดาในสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท)    และถ้าหากนับสมเด็จเจ้าฟ้าฉิม  พระราชธิดาในรัชกาลที่ ๑  ซึ่งได้เป็นพระชายาในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีด้วย  ก็น่าจะได้

ส่วนรัชกาลที่ ๔ เป็นต้นไป  ข้อมูลมีให้ตรวจสอบมากมายครับ ;D

pomsang:
แล้วก็ยังมีพระราชธิดาในเจ้าฟ้าบริพัตร อีกนะคร้าบแต่ทรงสมรสกับหม่อมเจ้า
ยังมีพระองคืเจ้าหญิงบรรเทิง น่าจะสมรสกับเจ้าฟ้าฯกรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์

เทาชมพู:
ในรัชกาลที่ 5  มีอีกสองพระองค์  คือ พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอรรควรราชกัลยา  กับ   พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป