อิเหนา

(1/4) > >>

pornpan Vaddhanayon:
 :)ขอฝากวรรณคดีเรื่องอิเหนาไว้ในตู้หนังสือด้วยนะคะ
บทละคอนเรื่อง  อิเหนา พระราชนิพนธ์ใน  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2
                                                             ช้าปี่                                 
                                            มาจะกล่าวบทไป                           ถึงสี่องค์ทรงธรรม์นาถา
                                    เป็นหน่อเนื้อเชื้อวงศ์เทวา                        บิตุเรศมารดาเดียวกัน
                                    รุ่งเรืองฤทธาศักดาเดช                           ได้ดำรงนคเรศเขตขัณฑ์
                                    พระเชษฐาครองกรุงกุเรปัน                      ถัดนั้นครองดาหาธานี
                                    องค์หนึ่งครองกาหลังบุรีรัตน์                     องค์หนึ่งครองสิงหัดส่าหรี
                                    เฉลิมโลกโลกาธาตรี                              ไม่มีผู้รอต่อฤทธิ์
                                    ระบือลือทั่วทุกประเทศ                            ย่อมเกรงเดชเดชาอาญาสิทธิ์
                                    บำรุงราษฎร์ดับเข็ญอยู่เป็นนิจ                   โดยทางทศพิศราชธรรม์
                                                                            ชมตลาด
                                          มีพระมเหษีห้าองค์                            ดั่งอนงค์นางฟ้ากระยาหงัน
                                   เลือกล้วนสุริย์วงศ์พงศ์พันธุ์                        กษัตริย์ครองเขตขัณฑ์สวรรยา
                                   ตั้งแต่งตามตำแหน่งครบที่                          คือประไหมสุหรีเสน่หา
                                   มะเดหวีที่สองรองลงมา                             แล้วมะโตโสภานารี
                                   ที่สี่ลิกูนงเยาว์                                         ที่ห้านั้นเหมาหลาหงี
                                   อันอัครชายาทั้งห้านี้                                 ตั้งได้แต่สี่พารา
                                   ประดับด้วยสุรางค์นางสนม                        ล้วนอุดมรูปทรงวงศา
                                   ถ้วนหมื่นหกพันกัลยา                               วิลาศเลิศลักขณาทุกนางใน
                                   สำหรับขับรำบำเรอราช                             พิณพาทย์จำเรียงเสียงใส
                                   ผลัดกันปั่นโมงมาคอยใช้                          พนักงานของใครระไวระวัง
                                   มีเหล่าเถ้าแก่ท้าวนาง                               งานเครื่องงานกลางผู้รับสั่ง
                                   โขลนจ่าหลวงแม่เจ้าชาวคลัง                      จัดแจงแต่งตั้งครบครัน
                                                                            ร่าย
                                         มีหมู่มาตยาสามนต์                            โยธีรี้พลแข็งขัน
                                   นับหมื่นพื้นหาญชาญฉกรรจ์                       เคยณรงค์โรมรันไม่ครั่นคร้าม
                                   ม้ารถคชไกรไม่ใช่ชั่ว                               แต่ละตัวแกล้วกล้ากลางสนาม
                                   ทนปืนยืนยงในสงคราม                            ฦานามขามฤทธิทุกทิศไป
                                   นานานัคเรศประเทศราช                           เข็ดขยาดย่อท้อไม่ต่อได้
                                   ต่างถวายสุวรรณมาลัย                             โอรสยศไกรและธิดา
พรพรรณ วัฑฒนายน
                               
                                 

CrazyHOrse:
ผมเริ่มไว้ให้ ที่นี่ แล้วนะครับคุณพรพรรณ

 :)

pornpan Vaddhanayon:
  :)                                                     บทละคอนเรื่องอิเหนา    ตอนชมพระนครทั้งสี่
                                                                                 ยานี
                                       อันสี่ธานีราชฐาน                                                    กว้างใหญ่ไพศาลหนักหนา
                            เทเวศร์นฤมิตด้วยฤทธา                                                       สนุกดั่งเมืองฟ้าสุราลัย
                            มีประสาททั้งสามตามฤดู                                                     เสด็จอยู่โดยจินดาอัชฌาศัย
                            หลังคาฝาผนังนอกใน                                                         แล้วไปด้วยโมราศิลาทอง
                            ภูเขาเงินรองฐานมีมารแบก                                                  ยอดแทรกยอดใหญ่ไม้สิบสอง
                            แก้วไพฑูรย์ทำเป็นลำยอง                                                   บัญชรช่องชัชวาลบานบัง
                            พระปรัศว์ซ้ายขวาอ่าโถง                                                     ท้องพระโรงรจนาหน้าหลัง
                            พระแท่นแก้วกุดั่นบัลลังก์                                                    กางกั้งเศวตฉัตรอยู่อัตรา
                            บรรจถรณ์ที่ไสยาสน์อาสน์สุวรรณ                                         มีฉากแก้วพรายพรรณกั้นฝา
                            ที่เสวยที่สรงคงคา                                                             ที่นั่งเย็นอยู่หน้ามณเฑียรทอง
                            พรรณไม้ดอกลูกปลูกกระถาง                                              ไว้หว่างอ่างแก้วเป็นแถวถ้อง
                            ราบรื่นพื้นชาลาเป็นหน้ากลอง                                               อิฐทองปูลาดสะอาดตา
                            มีทิมที่ล้อมวงองครักษ์                                                        นอนกองเกณฑ์พิทักษ์รักษา
                            โรงแสงโรงภูษามาลา                                                         เรียบเรียงรัถยาหน้าพระลาน
                            โรงเครื่องเนื่องกันเป็นหลั่นลด                                               โรงม้าโรงรถคชสาร
                            ติกาหลังสำหรับพระกุมาร                                                     อยู่นอกปราการกำแพงวัง
                                                                            ร่าย
                                   ประตูลักลงท่าชลาลัย                                                  มีโรงเรือเรียงไปริมฝั่ง
                            เรือศรีสุวรรณบัลลังก์                                                          เรือแข่งเรือที่นั่งตั้งบนม้า
                            เรือกิ่งเอกชัยใส่บุษบก                                                        งามกระหนกลวดลายท้ายหน้า
                            พนักงานตำรวจใหญ่ตรวจตรา                                                เกณฑ์ไพร่ให้รักษานาวี
                            ตำหนักแพแลล้ำอำไพ                                                         มุขลดพาไลหลังคาสี
                            ช่อฟ้าหน้าบันปราลี                                                             ล้วนมณีเนาวรัตน์ชัชวาล
                            ช้างหน้าตำหนักน้ำนั้นทำกรง                                                 สำหรับราชสุริย์วงศ์สรงสนาน
                            เบื้องบนบังสาดดาดเพดาน                                                   ผูกม่านมู่ลี่ลายทอง
                            ฤดูเดือนสิบเอ็ดเสด็จลง                                                       ลอยกระทงทรงประทีปเป็นแถวถ้อง
                            ทอดหุ่นท้ายน้ำประจำซอง                                                   ตั้งกองล้อมวงพระทรงธรรม์
                            อันถนนหนทางท้องฉนวน                                                    ศิลาลายลาดล้วนเลือกสรร
                            มีตึกแถวริมรอบขอบคัน                                                      เรือนสนมกำนัลเป็นหลั่นมา
                                                                          
                                      
                            

CrazyHOrse:
ผมพบว่าคุณ windchime พิมพ์ไว้ในบอร์ดของเธอได้พอสมควรแล้วครับ ถ้าพิมพ์ต่อจากที่คุณ windchime พิมพ์ไว้น่าจะลดงานได้มาก

เธอพิมพ์ค้างไว้ถึงตอนนี้ที่วิยะดากำลังจะเกิดครับ

ชา
           เมื่อนั้น                  ฝ่ายประไหมสุหรีสีใส
แต่ละห้อยคอยหาพระดนัย         นางไม่เป็นสุขสักเวลา
พระครรภ์สิบเดือนโดยกำหนด      จะประสูติโอรสเสนหา
ให้เจ็บปวดรวดเร้าทั้งกายา          ประหนึ่งว่าโฉมฉายจะวายปราณ ฯ
                          ฯ ๔ คำ ฯ

สามารถพิมพ์ต่อจากนี้ได้เลยครับ

pornpan Vaddhanayon:
 :)                                                           ร่าย
                                         บัดนั้น                                           นางกำนัลต่างคนอลหม่าน
                    บ้างเข้าประคององค์นงคราญ                                   หมอผู้หญิงอยู่งานผันแปร
                   เหล่าพวกข้าหลวงก็ตกใจ                                         บ้างวิ่งไปบอกกล่าวท่านเถ้าแก่
                   เจ้าขรัวนายออกมานั่งสั่งหุ้มแพร                                ให้เครียมแตรพิณพาทย์ฆ้องชัย
                   แล้วหมายไปบอกเบิกน้ำสุรา                                     สำหรับยาจะได้ดองสักสองไห
                   เตือนเจ้าพนักงานทหารใน                                        ให้ยกที่ประทมไฟเข้าไปพลาง
                   เชื้อพระวงศ์ทรงถือเขนยทอง                                    นั่งหนุนพระขนองทั้งสองข้าง
                   เห็นโฉมฉายประชวรครวญคราง                                 กำนัลนางน้อยน้อยพลอยตีทรวง
                   บ้างเร่งหาหมอยาหมอนวด                                        เรียกตำรวจเข้ามาผูกผ้าหน่วง
                   บ้างต้มน้ำทำการทั้งปวง                                           ในเรือนหลวงวิ่งไข่กันไปมา
                   ที่นับถือผีสางบางคน                                               ก็บวงบนเอาเบี้ยขึ้นเหน็บฝา
                   บ้างอวดรู้ดูยามสามตา                                             จะประสูติในไม่ช้าเวลานี้
                   เหล่าพวกเจ้าจอมหม่อมอยู่งาน                                  ก็ลนลานคลานเข้าไปในที่
                   ชิงกันเอาหน้าพาที                                                  ทูลคดีให้ทราบบาทา
                                                            ฯ ๑๔ คำ เจรจา ฯ
                                          เมื่อนั้น                                         พระผ่านภพกุเรปันนาถา
                   ครั้นแจ้งก็รีบลีลา                                                    ลงมาที่อยู่เยาวมาลย์
                   ทรงนั่งบัลลังก์รัตน์รูจี                                              พิศพักตร์มารศรีแล้วสงสาร
                   จึงกำชับหมอผู้หญิงที่อยู่งาน                                     ดูอาการกัลยายิ่งอาวรณ์
                                                                ฯ ๔ คำ ฯ
                                         เมื่อนั้น                                          องค์ประไหมสุหรีศรีสมร
                  เจ็บจวนประชวรพระอุทร                                           บังอรไม่เป็นสมประดี
                  ครั้นปัจจุสมัยใกล้สว่าง                                             เสียงประโคมดุริยางค์อึงมี่
                  พอได้ฤกษ์เวลานาที                                                มารศรีประสูติพระธิดา
                                                               ฯ ๔ คำ ฯ มโหรี
                                        เมื่อนั้น                                          องค์มเดหวีเสนหา
                 รับราชบุตรีนั้นมา                                                     โสรจสรงธาราทันใด
                 แล้ววางองค์ลงเหนือพระยี่ภู่                                       ลาดปูโขมพัตถ์ผ่องใส
                 แล้วเอาพานทองรองรับไว้                                         ที่ในกระโจมแพรแสสุวรรณ
                 พระวงศามาเฝ้าพิทักษ์ถนอม                                      แน่นนั่งพรั่งพร้อมรับขวัญ
                 ท้าวนางพระสนมกำนัล                                              ชวนกันชื่นชมยินดี
                                                            ฯ ๖ คำ ฯ
                                       เมื่อนั้น                                           พระผู้ผ่านกุเรปันกรุงศรี
                 พิศโฉมพระราชบุตรี                                                ลออองค์อินทรีย์เพียงนางฟ้า
                 อันนิมิตที่เป็นให้เห็นนั้น                                            ก็เหมือนกันกับบุตรีดาหา
                 จึงให้นามตามวงศ์เทวา                                             ชื่อระเด่นวิยดานารี
                                                          ฯ ๔ คำ ฯ
                 
                 
                   

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป