เรือนไทย
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้มาเยือน
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
ข่าว: การแนบไฟล์ กรุณาใช้ชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษเท่านั้นครับ
หน้า: [1]
  พิมพ์  
อ่าน: 5396 หม่อมราชินิกูลของไทย
ritti018
พาลี
****
ตอบ: 210


 เมื่อ 03 มิ.ย. 09, 21:56

หม่อมราชินิกูลของไทย ในกรุงรัตนโกสินทร์ มีจำนวน 24 ตำแหน่ง ดังนี้

1.หม่อมราโชทัย
  -หม่อมราชวงศ์กระต่าย  อิศรางกูร(2362-2410) บุตร พระวงศ์เธอ กรมหมื่นเทวานุรักษ์(หม่อมเจ้าชอุ่ม  อิศรางกูร*2337-2406)
  -หม่อมราชวงศ์เนตร  อิศรางกูร บุตรของหม่อมเจ้าโสภณ  อิศรางกูร...เป็นหม่อมราโชทัยเมื่อ 15 ต.ค.2429 เลื่อนเป็นพระศักดิเสนี ถึงแก่กรรมเมื่อ 23 ธ.ค.2442
  -หม่อมราชวงศ์โต๊ะ  อิศรางกูร(2409-2462) บุตรของหม่อมเจ้าโสภณ  อิศรางกูร...เป็นหม่อมราโชทัยเมื่อ 17 พ.ค.24452

2.หม่อมทศทิศฤาเดช
  -หม่อมราชวงศ์ผิว  พนมวัน บุตรหม่อมเจ้าปรีดา  พนมวัน...เป็นหม่อมทศทิศฤาเดชเมื่อ 15 พ.ย.2429

3.หม่อมนราธิราช
  -หม่อมราชวงศ์ชิต  ศิริวงศ์ บุตรพระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามงคงเลิศ(2377-2404)...เป็นหม่อมนราธิราชเมื่อ 17 ก.พ.2421
  -หม่อมราชวงศ์ใหม่  นพวงศ์ เกิดเมื่อ 2 ส.ค.2416 เป็นบุตรหม่อมเจ้าถนอม  นพวงศ์...เป็นหม่อมนราธิราชเมื่อ 17 พ.ค.2452 เลื่อนเป็นพระยารัตนโกษา

4.หม่อมอนุรุทธเทวา
  -หม่อมราชวงศ์โนรี  ศิริวงศ์(2400-2447) บุตรพระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประเสริฐศักดิ์...เป็นหม่อมอนุรุทธเทวาเมื่อ 19 ก.ค.2442
  -หม่อมราชวงศ์สายหยุด  สนิทวงศ์...เป็นหม่อมอนุรุทธเทวาเมื่อ 6 มี.ค.2447 ต่อมาเลื่อนเป็นพระยาสวัสดิ์รถวิถี

5.หม่อมเทวาธิราช
  -หม่อมราชวงศ์เทวหนึ่ง  ศิริวงศ์(2398-2433) บุตรพระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามงคลเลิศ...เป็นหม่อมเทวาธิราช แล้วเลื่อนเป็นพระยาไชยสุรินทร์
  -หม่อมราชวงศ์แดง  อิศรเสนา(2393-2461) บุตรหม่อมเจ้าจันทรตรี  อิศรเสนา(2373-2448)...เป็นหม่อมเทวาธิราชเมื่อ 26 ก.ย.2427

6.หม่อมนเรนทรราชา
  -หม่อมราชวงศ์มโนรถ  ศิริวงศ์(2407-2434) บุตรพระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉายเชิด กรมหมื่นนฤบาลมุขมาตย์...เป็นหม่อมนเรนทรราชาเมื่อ 8 ม.ค.2424
  -หม่อมราชวงศ์รัตน์  เสนีวงศ์...เป็นหม่อมนเรนทรราชาเมื่อ 30 ก.ย.2439...ถึงแก่กรรมเมื่อ 11 ก.พ.2442
  -หม่อมราชวงศ์สิทธิ์  สุทัศน์(2419-2497)  บุตรหม่อมเจ้าอลงกรณ์  สุทัศน์(2386-2431)...เป็นหม่อมนเรนทรราชาเมื่อ 24 ต.ค.2447 เลื่อนเป็นพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร

7.หม่อมไพชยนต์เทพ
  - 29 พ.ย.2442 เลื่อนเป็นพระยานาวาพลพยุหรักษ์

8.หม่อมหม่อมราชวงศ์พิณ  สนิทวงศ์(2413-2459) บุตรพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์(2388-2455)...เป็นหม่อมไพชยนต์เทพเมื่อดำรงรามฤทธิ์ 
  -หม่อมราชวงศ์ฉาย  พนมวัน(2390-2433) บุตรของหม่อมเจ้านพคุณ  พนมวัน...เป็นหม่อมดำรงรามฤทธิ์เมื่อ 15 พ.ย.2429
  -หม่อมราชวงศ์เชื้อ  สหาวุธ...เป็นหม่อมดำรงรามฤทธิ์เมื่อ 11 ต.ค.2434

9.หม่อมอนุวงศ์วรพัฒน์
  -หม่อมราชวงศ์สำเริง  อิศรศักดิ์(2409-2479) บุตรหม่อมเจ้าเปียก  อิศรศักดิ์(2390-2434)...เป็นหม่อมอนุวงศ์วรพัฒน์เมื่อ 25 ก.พ.2433 เเล้วเลื่อนเป็นพระยาพจนปรีดา

10.หม่อมสีหพงษ์เพ็ญภาค
  -หม่อมราชวงศ์ตั้ว  ชุมสาย(2412-2461) บุตรหม่อมเจ้าระเบียบ  ชุมสาย...เป็นหม่อมสีหพงษ์เพ็ญภาคเมื่อ 5 ต.ค.2442

11.หม่อมอนุยันต์ศิริวงศ์
  -หม่อมราชวงศ์เพิก  ดารากร(2406-2475) บุตรพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรสุเทพ(2387-2454)...เป็นหม่อมอนุยันต์ศิริวงศ์เมื่อ 5 พ.ค. 2436
  -หม่อมราชวงศ์ยัน  พนมวัน บุตรหม่อมเจ้ายินดี  พนมวัน

12.หม่อมศิริพงศ์อนุพันธ์
  -หม่อมราชวงศ์ฉิม  ดารากร บุตรพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรสุเทพ(2387-2454)...เป็นหม่อมศิริพงษ์อนุพันธ์เมื่อ 5 พ.ค.2436

13.หม่อมอนุวัตรวรพงศ์
  -หม่อมราชวงศ์จิตร  สุทัศน์ บุตรหม่อมเจ้าอลงกรณ์  สุทัศน์...เป็นหม่อมอนุวัตรวรพงศ์เมื่อ 25 ก.พ.2444 ต่อมาเป็นพระยาศรีวรวงศ์
  -หม่อมราชวงศ์จำนง  นพวงศ์(2422-2498) บุตรหม่อมเจ้าสำเนียง  นพวงศ์...เป็นหม่อมอนุวัตรวรพงศ์เมื่อ 8 ม.ค.2448
  -หม่อมราชวงศ์สิงหนัท  ปราโมช บุตรพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรีดา(2378-2457)...เป็นหม่อมอนุวัตรวรพงศ์เมื่อ 29 ธ.ค.2462

14.หม่อมอมรวงษ์วิจิตร
  -หม่อมราชวงศ์ปฐม  คเนจร บุตรหม่อมเจ้าเมฆิน  คเนจร(2388-2462)...เป็นหม่อมอมรวงษ์วิจิตรเมื่อ 5 ก.พ.2441

15.หม่อมอุดมพงษ์เพ็ญสวัสดิ์
  -หม่อมราชวงศ์ประยูร  อิศรศักดิ์(2416-2501) บุตรหม่อมเจ้าเขม  อิศรศักดิ์(2387-2430)...เป็นหม่อมอุดมพงษ์เพ็ญสวัสดิ์เมื่อ 25 ก.พ.2438 แล้วเลื่อนเป็นพระยาอุดมพงษ์เพ็ญสวัสดิ์


16.หม่อมนิวัทธอิศรวงศ์
  -หม่อมราชวงศ์พยอม  อิศรศักดิ์(2411-2456) บุตรหม่อมเจ้าเขม  อิศรศักดิ์...เป็นหม่อมนิวัทธอิศรวงศ์เมื่อ 5 พ.ค.2436


17.หม่อมภรตราชา
  -หม่อมราชวงศ์โต  มนตรีกุล(2479-2450) บุตรพระวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามนตรีรักษา(2355-2408)...เป็นหม่อมภรตราชาเมื่อ 4 ม.ค.2442

18.หม่อมชาติเดชอุดม
  -หม่อมราชวงศ์สท้าน(กลาง)สนิทวงศ์(2409-2484) บุตรพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์(2388-2455)...เป็นหม่อมชาติเดชอุดมเมื่อ 23 พ.ค.2442 แล้วเป็นเจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์
  -หม่อมราชวงศ์สิงหนัท  ปราโมช บุตรพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรีดา(2387-2457)...เป็นหม่อมชาติเดชอุดมเมื่อ 25 ก.ย.2452

19.หม่อมทวีวัฒนศักดิ์
  -หม่อมราชวงศ์ทวี  สนิทวงศ์(2425-17 มี.ค.2454) บุตรพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์...เป็นหม่อมทวีวัฒนศักดิ์เมื่อ 10 ก.พ.2454
 
20.หม่อมสนิทวงศ์เสนี
  -หม่อมราชวงศ์ตัน  สนิทวงศ์(2435-2502) บุตรพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์...สมรสกับท่านผู้หญิงแผ้ว(สุทธิบูรณ์)สนิทวงศ์เสนี(2445-2543) มีบุตร-ธิดา เช่น ท่านผู้หญิงมล.นวลผ่อง  เสนาณรงค์(2472-2450),หม่อมหลวงตวง  สนิทวงศ์...เป็นหม่อมสนิทวงศ์เสนีเมื่อ 9 ก.ค.2467

21.หม่อมทวีวงศ์ถวัลย์ศักดิ์
  -พลตรี หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ  ทวีวงศ์(2444-2513) บุตรหม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ  ทวีวงศ์(2419)...เป็นหม่อมทวีวงศ์ถวัลย์ศักดิ์เมื่อ 10 พ.ย.2472

22.หม่อมเกษมศรีศุภวงศ์
  -หม่อมราชวงศ์ขจิต  เกษมศรี(2446-2513) บุตรพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม(2419-2475)...เป็นหม่อมเกษมศรีศุภวงศ์เมื่อ 8 พ.ย.2473

23.หม่อมศิริวงศ์วรวัฒน์
  -หม่อมราชวงศ์ฉายฉาน  ศิริวงศ์(2436-2501) บุตรพระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉายเชิด กรมหมื่นนฤบาลมุขมาตย์...

24.หม่อมกฤดากรราชเสนา
  -หม่อมราชวงศ์เทียมพันธุ์  กฤดากร(2446) บุตรหม่อมเจ้าเสรษฐศิริ  กฤดากร(2423-2500)

****************************************************

...........อ้างอิงจากหนังสือ "พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี'' เรียบเรียงโดย พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒน์  เกษมศรีและรัชนี  ทรัพย์วิจิตร พ.ศ.2543.........
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.025 วินาที กับ 19 คำสั่ง