เพลงปีใหม่

(1/3) > >>

SILA:
       ช่วง ๔ - ๕ วันที่ผ่านไป สถานีวิทยุต่างเปิดเพลงคริสต์มาสให้ฟังๆ แล้วนึกถึงเพลงเทศกาลปีใหม่
ของไทยเรา ที่แน่นอนว่าบทเพลงในความทรงจำนั้นก็คือ เพลงปีใหม่ของวงสุนทราภรณ์ ครับ

         ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว สมัยครูเอื้อยังมีชีวิตอยู่ ได้เคยชมรายการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ทางทีวี
ปีนั้นเป็นการแสดงดนตรีของวงดนตรีสุนทราภรณ์  ที่มีเพลงเกี่ยวกับปีใหม่มากมายหลายเพลง และ
เป็นเพลงที่ยังคงได้ยิน ได้ฟังกันทุกๆ ปีในช่วงปีใหม่ตราบจนทุกวันนี้

         ก่อนเวลา ๒๔ นาฬิกาของคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ประมาณ ๓ - ๔ นาที ชาวคณะสุนทราภรณ์
จะมารวมตัวกันหน้าวงเพื่อขับร้องเพลงหมู่ เริ่มต้นด้วยเพลง

                    ลาปีเก่า

คำร้อง พรพิรุณ ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

พร้อม)   ลาปีหนึ่งที่ผ่านมาขอลาก่อน ลาจำลาด้วยใจอาวรณ์อกสะท้อนอาลัย
หมู่ชาย)  ลาแล้วความสุขที่เคยสม
หมู่หญิง) ลาแล้วความรื่นรมย์ที่เคยได้
หมู่หญิง) โถไม่อยากให้จากไป
พร้อม)   แต่ต้องจำไกลลิขิตวางไว้อย่างนี้นี่นา

หมู่หญิง) จะเศร้าทรวงห่วงถึงคะนึงหลัง
หมู่ชาย)  จะโศกสุดเพราะผิดหวังได้เห็นหน้า
หมู่หญิง) จะหนาวใจใฝ่คิดทุกทิวา
หมู่ชาย)  จะหนาวจิตคิดครวญหาทุกราตรี

พร้อม)   ลาปีหนึ่งปีที่ผ่านมาขอลาก่อน ลาจำลาด้วยใจอาวรณ์จิตสะท้อนฤดี
หมู่ชาย)  ลาแล้วปีเก่าที่เคยทุกข์
หมู่หญิง) ลาแล้วความสุขที่เคยมี
พร้อม)   ปีใหม่ให้โชคและลาภทวี จงสบโชคดีเป็นสุขศรีดั่งปอง

เนื้อร้องจาก บ้านคนรักสุทราภรณ์

SILA:
       หลังจากจบเพลงนี้แล้วก็พอดีใกล้เวลา ๒๔ นาฬิกา ของคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม เมื่อเข็มวินาทีเคลื่อนสู่
กาลเปลี่ยนปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่ ชาวคณะสุนทราภรณ์ก็อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์มาร้องเพื่อความเป็นสิริมงคล

                      พรปีใหม่

ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

        สวัสดีวันปีใหม่พา         ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์
ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม        ต่างสุขสมนิยมยินดี
ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า            ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี
โปรดประทานพรโดยปรานี        ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย
ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์         ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัย
ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่              ผองชาวไทยจงสวัสดี
ตลอดปีจงมีสุขใจ                 ตลอดไปนับแต่บัดนี้
ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์      สวัสดีวันปีใหม่เทอญ

              เพลงพระราชนิพนธ์ พรปีใหม่ เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๑๓ ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๔
เมื่อเสด็จนิวัตพระนคร และประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต มีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานพรปีใหม่
แก่บรรดาพสกนิกรไทยด้วยเพลง จึงทรงพระราชนิพนธ์เพลง "พรปีใหม่" และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องเป็นคำอำนวยพรปีใหม่ แล้วพระราชทานแก่วงดนตรี ๒ วง คือ วงดนตรีนิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย นำออกบรรเลง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวงดนตรีสุนทราภรณ์ นำออกบรรเลง ณ ศาลาเฉลิมไทย
ในวันปีใหม่ วันอังคารที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕

เพลงพระราชนิพนธ์  http://kanchanapisek.or.th/royal-music/index.th.html

          จากสกุลไทย ม.ร.ว.มาลินี จักรพันธุ์ ธิดาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริเล่าว่า

            ดิฉันทราบมาว่าทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเดี๋ยวนั้น แล้วท่านพ่อก็ทรงใส่เนื้อร้องเดี๋ยวนั้นด้วยเหมือนกัน
ดังนั้น จึงเป็นเพลงที่ค่อนข้างสั้น เมื่อทรงพระราชนิพนธ์เสร็จแล้วก็ทรงนำออกบรรเลงทางสถานีวิทยุ อส. เพราะสมัยนั้น
ยังไม่มีโทรทัศน์ และได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ท่านพ่อทรงเป่าแซกโซโฟนในช่วงแรก ส่วนพระองค์ทรงเป่าในช่วงที่สอง
สลับกันไป เนื่องจากในคืนวันนั้นมีเวลาจำกัด จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้แก่ ๒ วงเท่านั้น คือวงดนตรีของนิสิตจุฬาฯ
ที่กำลังซ้อมดนตรีอยู่หน้าศาลาเฉลิมไทย กับวงสุนทราภรณ์ ที่กำลังบรรเลงอยู่ในศาลาเฉลิมไทย โดยโปรดเกล้าฯ ให้บรรเลง
พร้อมกันทั้ง ๒ วง

SILA:
ต่อจากนั้นจึงตามด้วยเพลงที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี

                                สวัสดีปีใหม่

คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

พร้อม)     สวัสดีปีใหม่แล้ว ผองไทยจงแคล้วปวงภัย
               ช่วยกันรับขวัญปีใหม่ เถลิงฤทัยไว้มั่น
               สุขศรีปีใหม่หมาย สุขใจและกายรวมกัน
               สำราญสำเริงบันเทิงมั่น สุขสันต์ยิ้มกันไว้ก่อน
หญิง 1)   สิ่งที่ล่วงแล้วให้แล้วกันไป อย่าได้ผูกใจอาวรณ์
หญิง 2)   จับมือกันไว้อวยชัย อวยพรสุขสโมสรเริงรมย์
หมู่หญิง)  ความพลั้งพลาดล่วงเกิน อย่าหมางเมินระทม
               รวมน้ำใจให้เกลียวกลม จงถึงอารมณ์อภัย
พร้อม)     สวัสดีปีใหม่แล้ว ผองไทยจงแคล้วปวงภัย
               ช่วยกันรับขวัญปีใหม่ เถลิงฤทัยไว้มั่น
               สุขศรีปีใหม่หมาย สุขใจและกายรวมกัน
               สำราญสำเริงบันเทิงมั่น สุขสันต์ยิ้มกันไว้ก่อน
หมู่ชาย)   แย้มยิ้มยินดีปรีเปรมดิ์ สุขเกษมเปรมใจ
               เรามาตั้งต้นชีวิตกันใหม่ เราผูกใจไว้ไมตรี
               ประสานน้ำใจเราไม่ให้ระคาง ตั้งต้นทุกทางอย่างดี
               มารักกันให้คงมั่นทวี ร่วมกันรับปีใหม่เทอญ
พร้อม)     สวัสดีปีใหม่แล้ว ผองไทยจงแคล้วปวงภัย
               ช่วยกันรับขวัญปีใหม่ เถลิงฤทัยไว้มั่น
               สุขศรีปีใหม่หมาย สุขใจและกายรวมกัน
               สำราญสำเริงบันเทิงมั่น สุขสันต์ยิ้มกันไว้ก่อน

ขับร้อง หมู่สุนทราภรณ์ บันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2498 โดย ชาวคณะสุนทราภรณ์

SILA:
       ครูใหญ่-สมาน นภายน ปูชนียบุคคลอีกท่านหนึ่งของวงสุนทราภรณ์ ย้อนความทรงจำเกี่ยวกับเพลงปีใหม่
เล่าไว้ในสกุลไทยว่า

        ตอนนั้นวันปีใหม่ของไทยคือวันที่ ๑ เมษายน เราก็มีเพลงร้องที่ว่า ‘วันที่ ๑ เมษายน ตั้งต้นปีใหม่...’
ซึ่งแต่งเนื้อร้องโดยขุนวิจิตรมาตรา และแต่งทำนองโดยพระเจนดุริยางค์ นี่เป็นเพลงปีใหม่เพลงแรกแห่งสยามที่ชื่อว่า ‘เถลิงศก’ 
        ผมจำได้ว่าตอนเด็กๆ ก็ชอบไปเที่ยวงานที่สนามหลวง พอเที่ยงคืนของวันสิ้นปีปุ๊บ แตรวงทหารเอกที่อยู่พระบรมมหาราชวัง
ก็จะบรรเลงเพลง เราก็ฟังจนจำท่อนสร้อยได้
 
        จนกระทั่งวงสุนทราภรณ์ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๘๒ แล้วพอปี ๒๔๘๕ ก็เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ เรื่อยมา
จนถึงปลายสงครามโลกในราวปี ๒๔๘๙-๒๔๙๐ ในช่วงนั้นตามมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ คือจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ก็มักจัดงานฉลองปริญญาบัตรเป็นงานเต้นลีลาศ ท่านหัวหน้าวงสุนทราภรณ์คือครูเอื้อจึงมีดำริว่าน่าจะมีเพลงปีใหม่เพราะนิสิต
นักศึกษามักจัดงานฉลองปริญญาและปีใหม่เป็นงานลีลาศเต้นรำ

        นั่นเป็นที่มาของเพลงปีใหม่เพลงแรกของวงสุนทราภรณ์คือ “สวัสดีปีใหม่” ซึ่งไม่เพียงแต่บทเพลงจะเป็นที่ชื่นชอบ
ของประชาชนเท่านั้นหากแต่ วลีที่ว่า “สวัสดีปีใหม่” ก็ได้กลายมาเป็นคำทักทายเนื่องในวันปีใหม่มาจนถึงทุกวันนี้
ดังที่ครูใหญ่เล่าว่า

         เพลง ‘สวัสดีปีใหม่’ นั้น ครูแก้วท่านก็นึกถึงคำว่า ‘สวัสดี’ ของพระยาอุปกิตศิลปสารซึ่งตอนนั้นเราใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว
มาเชื่อมกับคำว่า ‘ปีใหม่’ ท่านจึงนำมาแต่งเป็นเพลงสำหรับลีลาศเพราะวงสุนทราภรณ์มีชื่อเสียงในด้านการประพันธ์เพลงลีลาศเป็นอย่างมาก   
เมื่อเพลงนี้เผยแพร่ออกมาผู้คนก็ชื่นชอบกันมากจนถึงกับมีมหาวิทยาลัยต่างๆ แย่งตัววงสุนทราภรณ์ให้ไปบรรเลงในงานปีใหม่ หลังจากนั้น
ครูเอื้อท่านก็คิดว่าน่าจะมีเพลงปีใหม่ในจังหวะต่างๆ ออกมาเพิ่มเติม ท่านจึงแต่งเพลงปีใหม่ออกมาเรื่อยๆ ปีละเพลง สองเพลง โดยมีเพลง
‘ไชโย-ปีใหม่’ กับเพลง ‘รื่นเริงเถลิงศก’ เป็นเพลงที่นิยมกันมาก

SILA:
      หลังจากเพลง สวัสดีปีใหม่แล้ว จึงตามด้วยเพลงจังหวะสนุกสนานรื่นเริงเข้ากับบรรยกาศเฉลิมฉลองปีใหม่ ได้แก่

                  เก่าไปใหม่มา

คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

(ญ) เก่าไปใหม่มา ทิวาวิภามาแล้วเลื่อมลาย เพริศพรพร่างพราย ฟ้าโปรยผันปราย ปีใหม่กรายเยือนขวัญ
(ช) เก่าไปใหม่มา เพื่อนเอ๋ยเพื่อนมาชื่นตาหากัน ร่วมฉลองปีทองปีเงิน ส่งสรรเสริญเจริญพรพลัน
      ต่างอภิวันแล้วอภินันขวัญดวงจิตระริน

(ช) ไชโย (ญ) ไชโย้ (ช) ไชโยให้สรวงยิน (ญ) ไชโยให้สรวงยิน (ช) รักกันให้โสภิน (ญ) รักกันให้โสภิน
(พร้อม) เล้าโลมดินฟ้าใหม่

ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์

                       ไชโยปีใหม่

คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

ไชโยปีใหม่ ร้องอวยชัยชาติไทยไชโย (ไชโย)
ไชโยขานโห่ ร้องไชโยให้ไทยรุ่งเรือง (ไชโย)
ศุภฤกษ์ดิถี ศุภศรีมงคล เฉลิมปวงชน ร่าเริง เถลิงปีใหม่ ชาติไทย
ขอให้ชาติรุ่งเรือง ให้กระเดื่องแดนไกล
ให้อำนาจเกริกไกร ให้เป็นใหญ่ไพบูลย์
ให้ไทยวัฒนา ให้ประชาสมบูรณ์
ให้สุขเสริมเพิ่มพูน ให้จำรูญจำเริญไกล
ไชโยขานโห่ ร้องไชโยให้พร้อมเพรียงกัน (ไชโย)
อวยชัยเสียงสนั่น พร้อมเพรียงกันให้ไทยเจริญ (ไชโย)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป