ขอทราบคำแปลชื่อไทย

(1/2) > >>

Oh Ho:
 ขอความกรุณาจากผู้รู้ให้ช่วยบอกความหมายของชื่อ 2 ชื่อดังนี้
1. ศิราณี
2. ประโชติ

ขอบพระคุณมากครับ

ศรีปิงเวียง:
สวัสดีครับ
1. ประโชติ มาจากคำว่า ประ+โชติ
จาก ตัวช่วยข้าง ๆ ระบุไว้ว่า
1. ค้น :  ประ
คำ :  ประ- ๑
เสียง :  ปฺระ-
คำตั้ง :  ประ- ๑
นิยาม :  ใช้เติมหน้าคำอื่นเพื่อให้คำหนักแน่นขึ้น เช่น ชิด เป็น ประชิด, ท้วง เป็น ประท้วง.

2. ค้น :  โชติ; โชติ
คำ :  โชติ; โชติ-
เสียง :  โชด; โช-ติ-
คำตั้ง :  โชติ; โชติ-
ชนิด :  น.
ที่มา :  (ป.; ส. โชฺยติสฺ)
นิยาม :  ความรุ่งเรือง, ความโพลง, ความสว่าง.

สรุปแล้ว ประโชติ คือ เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป ครับ

ส่วนคำว่า ศิราณี นี้
ผมเข้าใจว่า น่าจะมาจากคำว่า ศิระ+ราณี ครับ
ค้น :  ศิร; ศิระ
คำ :  ศิร-; ศิระ
เสียง :  สิ-ระ-; สิ-ระ
คำตั้ง :  ศิร-; ศิระ
ชนิด :  น.
ที่มา :  (ส. ศิรสฺ; ป. สิร)
นิยาม :  หัว, ยอด, ด้านหน้า.

ราณี (ไม่พบคำในพจนานุกรมออนไลน์ แต่มักใ้ช้ว่า หมายถึงผู้หญิง)


หากผิดพลาดไป ขออภัยด้วยนะครับ

ศรีปิงเวียง:
 สวัสดีครับ
ประโชติ มาจากคำว่า
ประ+โชติ
น่าจะหมายถึง เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปครับ

ส่วนคำว่า ศิราณี นี้
ผมสันนิษฐานว่า มาจากคำว่า ศิระ+ราณี
ศิระ ตามความหมายในพจนานุกรมข้าง ๆ บอกไว้ว่า หมายถึง หัว ท้าย ยอด
ส่วนคำว่า ราณี นี้ ไม่มีความหมายในพจนานุกรม โดยทั่วไปเข้าใจว่าหมายถึงผู้หญิง ครับ

โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ    

ศรีปิงเวียง:
 สวัสดีครับ
ประโชติ=ประ+โชติ=เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ศิราณี = ศิระ+ราณี (สันนิษฐาน)
ศิระ= หัว,ยอด
ราณี เข้าใจว่าหมายถึงผู้หญิง ครับ

สุริยงค์:
ขอความหมายของชื่อนี้หน่อยครับ
โสภิตา

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป