เรือนไทย
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้มาเยือน
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
ข่าว: การแนบไฟล์ กรุณาใช้ชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษเท่านั้นครับ
หน้า: [1]
  พิมพ์  
อ่าน: 5718 กฎมณเทียรบาล (หมวดว่าด้วยเรื่องวัง,การละเมิดพระสนม)
รักไทย
อสุรผัด
*
ตอบ: 29

มรภ.จันทรเกษม


 เมื่อ 30 ส.ค. 06, 12:45

 หมวดว่าด้วยเรื่องวัง
มาตราที่ 66 ถ้าถีบประตูวัง ให้ตัดตีนเสีย เอามือผลักประตูวังเข้าไปเอง ให้ตีด้วยหวาย 20 ที ถ้าปีนกำแพงวังชั้นนอกให้ตัด

ตีนเสีย ถ้าปีนกำแพงชั้นในให้ฆ่าเสีย ถ้าถือเครื่องสาตราอาวุธเข้าไปในพระราชวังให้นายประตูถามดู ดี ร้าย ถ้าใช่งานที่จะ

เอาเข้ามา ให้ตัดมือผู้เอาเข้ามานั้นเสีย ถ้านายประตูมิได้ว่าละให้เอาเข้าไป ให้มีโทษแก่นายประตูดุจนั้น

มาตราที่ 67 อนึ่งถ้าคบกันกินเล่าในพระราชวัง ให้ต้มเล่าร้อนตรอกปากแล้วให้จำไว้ อนึ่งผู้ใดเล่นว่าวข้ามพระราชวังก็ดี ซัก

ไม้ค้อนก้อนดินอิดผาข้ามพระราชวังโทษตัดมือ คว่างพระธินั่งโทษถึงตาย อนึ่งใช่บันดาศักดิ์นอนในพระราชวังแลเข้ามานอน

ไซ้ ให้ตีผู้นอนแลผู้ขอนอนคล 10 ที

มาตราที่ 139 อนึ่งวิวาทตบตีฟันแทงกัน ให้โลหิตตกในพระราชวังก็ดี แลหญิงสาวใช้ทาษไทผู้ใด คลอด,แท้ง ลูกใน

พระราชวังก็ดี ท่านให้มันพลีวังท่าน ให้ตั้งโรงพิทธี 4 ประตูใบศรี 4 สำรับ บัด 5 ชั้น 4 อัน ไก่ประตูละคู่ ให้วง ด้าย,คา รอบ

พระราชวังนิมนพระสงฆสวดพระพุทธมนต์ 3 วัน ให้หาชีพ่อพราหมณซึ่งรู้พลีกรรมมากระทำบวงสรวงตามทำเนียบให้มี

ระบำรำเต้นพินพาทฆ้องกลองดุริยดลตรีประโคมทัง 4 ประตู ครั้นเสรจ์การพินธีแล้วจึ่งให้เอาไก่นั้นไปปล่อยเสียนอกเมืองให้

มันภาสะเดียดจัญไรไภยอุปัทว ไปให้พ้นพนะนครท่าน

การเข้าวัง
มาตราที่ 20 อนึ่งในท่อน้ำในสระแก้ว ผู้ใดขี่เรือคฤเรือปทุนกูบแลเรือมีสาตราวุธ แลใส่หมวกคลุมหัวนอนมา ชายหญิงนั่งมา

ด้วยกันอนึ่งชเลาะตีด่ากัน ร้องเพลงเรือเป่า ปี่,ขลุ่ย สีซอดีดจเข้กระจับปี่ตีโทษทับโห่ร้องนี่นัน อนึ่งพิริยะหมู่แขกของลาว

พม่าเมงมอญสุมแสงจีนจามชวานานาประเทษทังปวง แลเข้ามาเดิรในท้ายสนมก็ดี ทังนี้ไอยการขุนสนมห้าม ถ้ามิได้ห้าม

ปราบเกาะกุมเอามาถึงศาลาให้แก่เจ้าน้ำ แลให้นานาประเทษไปมาในท้ายสนมได้ โทษเจ้าพนักงานถึงตาย

มาตราที่ 62 อนึ่งผู้ใดเถียงกันในวังเลมิดพระราชอาชาให้ตีด้วยไม้หวาย 50 ที ถ้าด่ากันให้ตีด้วยไม้หวาย 100 ที แล้วจึ่ง

ถามความเชลาะนั้นแลให้ไหมตามกระบิลเมืองท่าน

มาตราที่ 64 อนึ่งวิวาทเถียงกันในพระราชวัง ให้จำใส่ขื่อไว้ 3 วันถ้าด่ากันในพระราชวัง ให้ตีด้วยไม้หวาย 50 ที ถ้าชกตีกัน

ปอกเลบมือข้างผู้ตีนั้นเสีย 5 นิ้ว ถ้าจับมีดพร้าอาวุธฟันแทงกันมีบาดเจบไซ้ แลให้ไหมโดยความเมืองท่าน

มาตราที่ 74 อนึ่งผู้ใดทัดดอกไม้ แลนุ่งผ้าแดงผ้าชมภูไพรำการะกำหาเชิงมิได้ ห่มผ้านอกเสื้อผ้าเหนบหน้าหิ้วชายลอยชาย

แลในสนวนประตูสนวนตะพานสนวนในรั้วไก่ในกะลาบาดแลหน้าพระธินั่งประตูทับเรือก็ดีตำหนักก็ดี ฝ่ายเสื้อผ้าไซ้ให้ฉีกเสีย

ดอกไม้ไซ้ให้คลุกฝุ่นโพกหัว ตามโทษหนักโทษเบา

มาตราที่ 83 อนึ่งถ้านุ่งผ้า ปัก ลาย มีเชิงชาย ให้นายประตูนายพระโรงฉีกเสีย

ว่าด้วยเรื่องนางใน โทษของนางใน และการละเมิดนานในแบบต่างๆ
มาตราที่ 121 อนึ่งผู้ใดเจรจาด้วยสาวใช้ฝ่ายในในยุดมือถือบ่า ผู้หญิงร้องแรกประกาษหยิกข่วน ให้ศักผู้ชายลงหญ้าช้าง ถ้า

ผู้หญิงลงด้วยกันให้ทวนด้วยลวดหนัง 20 ที แล้วให้ผจานอย่าให้เข้าวังเลย

มาตราที่ 124 อนึ่งชาวกำนัลแลศรีกำนัลเปนชู้กัน ส่วนชายไซ้ให้ทวน 50 ที ให้ริบราชบาดเอาตัวลงหญ้าช้าง ส่วนหญิงนั้น

ให้มวนด้วยลวดหนัง 50 ทีแล้วให้สับประจาน ทีหนึ่งให้เอาเปนชาวสดึง ทีหนึ่งให้แก่ ลูกเธอ,หลานเธอ
อนึ่งสนมกำนัลคบผู้หญิงหนึ่งทำดูจเปนชู้เมืยกันให้ลงโทษด้วยลวดหนัง 50 ทีศักคอประจานรอบพระราชวังทีหนึ่งให้ดอา

เปนชาวสดึง ทีหนึ่งให้แกพระเจ้าลูกเธอหลานเธอ

มาตราที่ 132 อนึ่งเฝ้าทังปวงใช้หนังสือกาพยโคลงเข้าวัง สื่อชักคบค้านางกำนัลสาวใช้ฝ่ายในโทษถึงตาย
อนึ่งข้าฝ่ายในคบผู้ชายหมู่นอกใช้หนังสือ กาพยโคลงไปมาโทษถึงตาย

การละเมิดพระสนม
มาตราที่ 120 อนึ่งผู้ใดทำชู้ด้วยชแม่สนมให้ฆ่าผู้นั้นเสีย 3 วันจึ่งให้ตาย ส่วนหญิงนั้นให้ฆ่าเสียด้วย

มาตราที่ 123 อนึ่งผู้ใดรับเอาพระสนมออกจากวัง ให้ตักคอริบเรือน ส่วนบุตรภรรยาเอาตัวลงหญ้าช้าง ถ้าแลพระสนมหนี

ออกจากวังไปทางบกทางเรือก็ดี มีผู้บอกทางให้ไป จับได้ตัวผู้บอกทางมาพิจารณาเปนสัจไซ้ ให้ตักคอริบเรือนผู้บอกทางนั้น

ส่วนนางสนมนั้นก็ให้ฆ่าเสีย

การเสด็จของฝ่ายใน
มาตราที่ 24 อนึ่งหัว หมื่น,พัน ภูดาษจ่าชาววังบันดาลลงเรือนั้นยังมิถึงที่ประทับแลหยุดเรือประเทียบโทษถึงตาย ถ้า

ประเทียบเข้าประทับแลเรือประเทียบเข้าติดแล้ว ให้ลงว่ายน้ำขึ้นบก ถ้าอยู่กับเรือโทษฟันคอ อนึ่งถ้าเรือประเทียบล่ม ให้

ชาวบ้านว่ายน้ำหนี ถ้าอยู่กับเรือโทษถึงตาย

มาตราที่ 25 ถ้าเรือประเทียบล่มก็ดี ประเทียบตกน้ำก็ดี แลว่ายน้ำอยู่บันดาลตาย ให้ภูดาษแลชาวเรือยื่นเสร้าแลซัดหมาก

พร้าวให้เกาะตามแตจะเกาะได้ ถ้ามิได้อย่างยึด ถ้ายึดขึ้นให้รอดโทษถึงตาย ถ้าซักหมากพร้าวให้รอดรางวันสิบตำลึงขัน

ทองหนึ่ง ถ้าเรือประเทียบล่มมีผู้อื่นเหน แลซักหมากพร้าวเอาขึ้นให้รอดโทษทวีคูนตายทังโคต
อนึ่งเรือประเทียบล่มแลหมากพร้าวเข้าไปริมฝั่ง โทษฟันคอริบเรือน
              (การเขียนแบบภาษาไทยโบราณ)
บันทึกการเข้า
รักไทย
อสุรผัด
*
ตอบ: 29

มรภ.จันทรเกษม


ความคิดเห็นที่ 1  เมื่อ 21 ก.ค. 07, 14:40

กฎมณเทียรบาลนี้ ในสมัยอยุธยาครับ
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.031 วินาที กับ 19 คำสั่ง