เรือนไทย
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้มาเยือน
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
ข่าว: การแนบไฟล์ กรุณาใช้ชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษเท่านั้นครับ
หน้า: 1 [2] 3
  พิมพ์  
อ่าน: 20591 ราชสกุล อุทรทวิการ
วศิน
อสุรผัด
*
ตอบ: 5


ความคิดเห็นที่ 15  เมื่อ 09 ก.ค. 06, 23:42

 ประกาศ

เพิ่มเครื่องหมายนามสกุลสำหรับราชตระกูล

.....................

มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ ว่า ได้ทรงคำนึงถึงนามสกุลอันได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขนานพระราชทานแก่ผู้ที่สืบต่อจากราชตระกูลลงมาโดยสายต่าง ๆ นั้น ครั้นเมื่อล่วงกาลนานไปหลายชั้นชั่วบุรุษก็จะไปปะปนกับนามสกุลสามัญจนจะทราบไม่ได้ว่านามสกุลไหนสำหรับราชตระกูล เพราะไม่มีเครื่องหมายเป็นที่สังเกต ทรงพระราชดำริเพื่อจะดำรงนามสกุลสำหรับราชตระกูลให้ยืนยงอยู่ชั่วกาลปวสาน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า บรรดานามสกุลซึ่งได้ทรงขนานพระราชทานแก่ผู้สืบสายราชตระกูลทั้งปวงนั้น ให้มีคำว่า "ณ กรุงเทพ" เพิ่มท้ายนามสกุลนั้น เป็นนามสกุลสำหรับราชตระกูล เช่น นามสกุล "มาลากุล" ซึ่งได้โปรดเกล้าฯ ขนานพระราชทานแก่ผู้สืบสายจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า มหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์นั้น ให้เติมคำ "ณ กรุงเทพ" ลงข้างท้ายดังนี้ "มาลากุล ณ กรุงเทพ" และนามสกุล "พึ่งบุญ" ซึ่งโปรดเกล้าฯ ขนานพระราชทานแก่จางวางโท พระยาประสิทธิ์ศุภการ (หม่อมหลวงเฟื้อ) ก็ให้เติมคำ "ณ กรุงเทพ" ลงข้างท้าย คือ "พึ่งบุญ ณ กรุงเทพ" ดังนี้ เป็นตัวอย่างรวมความว่านามสกุลใดที่มีคำ "ณ กรุงเทพ" ข้างท้าย ให้พึงเข้าใจว่านามสกุลนั้น เป็นนามสกุลสำหรับราชตระกูล เพราะฉะนั้น ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดที่มิได้เป็นผู้สืบสายราชตระกูลใช้คำ "ณ กรุงเทพ" เป็นนามสกุลต่อท้ายนามของตน แม้แต่ผู้ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตพิเศษให้ถือนามสกุลสำหรับราชตระกูลได้ เช่น พวกบุตรนายเจริญ ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของเจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร มิได้เป็นผู้สืบสายจากราชตระกูล แต่เจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธรขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถือนามสกุล "สุทัศน์" ได้ และได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้วนั้น ก็ให้คงใช้แต่ว่า "สุทัศน์" เป็นนามสกุลตามพระบรมราชานุญาต แต่จะเติมคำ "ณ กรุงเทพ" ลงด้วยไม่ได้เป็นอันขาด

..................................
บันทึกการเข้า
วศิน
อสุรผัด
*
ตอบ: 5


ความคิดเห็นที่ 16  เมื่อ 09 ก.ค. 06, 23:43

 นามสกุลสำหรับราชตระกูลที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมขนานพระราชทานแล้ว คือ

เจษฎางกูร ณ กรุงเทพ
เทพหัศดิน ณ กรุงเทพ
อิศรางกูร ณ กรุงเทพ
สุริยกุล ณ กรุงเทพ
ฉัตรกุล ณ กรุงเทพ
ดวงจักร ณ กรุงเทพ
อาภรณ์กุล ณ กรุงเทพ
กล้วยไม้ ณ กรุงเทพ
พนมวัน ณ กรุงเทพ
ทินกร ณ กรุงเทพ
ชุมแสง ณ กรุงเทพ
นิลรัตน์ ณ กรุงเทพ
นรินทรางกูร ณ กรุงเทพ
มนตรีกุล ณ กรุงเทพ
อินทรางกูร ณ กรุงเทพ
พึ่งบุญ ณ กรุงเทพ
ดารากร ณ กรุงเทพ
สุทัศน์ ณ กรุงเทพ
มาลากุล ณ กรุงเทพ
เดชาติวงศ์ ณ กรุงเทพ
กุญชร ณ กรุงเทพ
วัชรีวงศ์ ณ กรุงเทพ
สนิทวงศ์ ณ กรุงเทพ
อรุณวงษ์ ณ กรุงเทพ
กปิตถา ณ กรุงเทพ
ศิริวงศ์ ณ กรุงเทพ
ลดาวัลย์ ณ กรุงเทพ
สุบรรณ ณ กรุงเทพ
จักรพันธุ์ ณ กรุงเทพ
จิตรพงศ์ ณ กรุงเทพ
สุประดิษฐ ณ กรุงเทพ
ศุขสวัสดิ์ ณ กรุงเทพ
ทองใหญ่ ณ กรุงเทพ
กมลาสน์ ณ กรุงเทพ
ศรีธวัช ณ กรุงเทพ
ชุมพล ณ กรุงเทพ
สวัสดิกุล ณ กรุงเทพ
ชยางกูร ณ กรุงเทพ
ดิศกุล ณ กรุงเทพ
โสณกุล ณ กรุงเทพ
สวัสดิวัตน์ ณ กรุงเทพ
อสุนี ณ กรุงเทพ
ปัทมสิงห์ ณ กรุงเทพ
พยัคฆเสนา ณ กรุงเทพ
ปราโมช ณ กรุงเทพ
คเนจร ณ กรุงเทพ
ชุมสาย ณ กรุงเทพ
สิงหรา ณ กรุงเทพ
ภาณุพันธุ์ ณ กรุงเทพ
นพวงษ์ ณ กรุงเทพ
กฤดากร ณ กรุงเทพ
ทวีวงศ์ ณ กรุงเทพ
เกษมสันต์ ณ กรุงเทพ
เกษมศรี ณ กรุงเทพ
ทองแถม ณ กรุงเทพ
เทวกุล ณ กรุงเทพ
จันทรทัต ณ กรุงเทพ
วรวรรณ ณ กรุงเทพ
โศภางค์ ณ กรุงเทพ
วัฒนวงศ์ ณ กรุงเทพ
ไชยันต์ ณ กรุงเทพ
สังขทัต ณ กรุงเทพ
อิศรเสนา ณ กรุงเทพ
สหาวุธ ณ กรุงเทพ
รัชนิกร ณ กรุงเทพ
อิศรศักดิ์ ณ กรุงเทพ
นันทิศักดิ์ ณ กรุงเทพ
นวรัตน์ ณ กรุงเทพ
เสนีวงศ์ ณ กรุงเทพ
รองทรง ณ กรุงเทพ
กำภู ณ กรุงเทพ
วรรัตน์ ณ กรุงเทพ
ปาลกะวงศ์ ณ กรุงเทพ
นรินทรกุล ณ กรุงเทพ
ฯลฯ

ประกาศมา ณ วันที่ ๑ มกราคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๘
เป็นวันที่ ๑๘๗๘ ในรัชกาลปัตยุบันนี้

..................................
บันทึกการเข้า
วศิน
อสุรผัด
*
ตอบ: 5


ความคิดเห็นที่ 17  เมื่อ 09 ก.ค. 06, 23:43

 ประกาศ

แก้เครื่องหมายนามสกุลสำหรับราชสกุล

...........................

มีพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศทราบทั่วกันว่า ตามความในประกาศเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๕๘ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้สืบสายแต่ราชสกุลใช้คำว่า "ณ กรุงเทพ" ต่อท้ายนามสกุลอีกชั้นหนึ่งนั้น บัดนี้ทรงพระราชดำริเห็นว่า คำว่า "ณ กรุงเทพ" นั้นเป็นคำใช้นำนามสกุลมหานครอันเป็นราชธานี เช่นใช้ว่า "กรุงเทพมหานครบวรทวาราวดีศรีอยุธยา" เป็นนามของพระนครศรีอยุธยาเมื่อเป็นราชธานี และใช้ว่า "กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์" เป็นนามของพระมหานครราชธานีในปัจจุบันนี้ คำว่า "กรุงเทพ" จึงหมายความได้เป็น ๒ แห่งอยู่ คือว่าพระนครศรีอยุธยาหรือพระนครอมรรัตนโกสินทร์ ไม่ชัดว่าแห่งใด ก็พระบรมราชวงศ์นี้ เดิมเป็นสกุลมหาศาลอันหนึ่ง อยู่ในพระนครศรีอยุธยาเมื่อเป็นราชธานี ควรจะใช้นามให้ตรงกับเหตุแห่งพระราชพงศาวดารให้ชัดเจน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ดำรัสสั่งให้เปลี่ยนนาม "ณ กรุงเทพ" ใช้นามว่า "ณ อยุธยา" แทนตั้งแต่วันมหาจักรีที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๖๘ เป็นต้นสืบไป

ประกาศมา ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๖๘

...........................
บันทึกการเข้า
เทาชมพู
เจ้าเรือน
หนุมาน
*****
ตอบ: 33477

ดูแลเรือนไทย วิชาการ.คอม


เว็บไซต์
ความคิดเห็นที่ 18  เมื่อ 10 ก.ค. 06, 10:18

 คุณเจ้าสัวบ่อนไก่เข้าใจผิด
"ผมว่าชื่อใครจะคล้ายกับพระปรมาภิไธยนี่ไม่สำคัญนะ ในแผ่นดินนี้มีคนชื่อซ้ำกับพระมหากษัตริย์ซ้ำกับพระบรมวงศานุวงศ์แทบทุกพระองค์"
ชื่อซ้ำกับพระบรมวงศานุวงศ์ ได้  
ฟังคล้ายพระปรมาภิไธย - ได้ ถ้าพิจารณาแล้ว ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายให้ฟังเหมือน
คนชื่อซ้ำกับพระมหากษัตริย์  ไม่ได้ค่ะ  ผิดกฎหมาย

ส่วนนามสกุลอุทรทวิการ   ทวิการ แปลว่าสองเท่า   อุทรแปลว่าท้อง
ฟังแล้วไม่น่าเป็นนามสกุลเก่า
บันทึกการเข้า
หมูน้อยในกะลา
พาลี
****
ตอบ: 392

อะแฮ่ม!!


ความคิดเห็นที่ 19  เมื่อ 10 ก.ค. 06, 12:22

  พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

...."ชื่อสกุล" หมายความว่า ชื่อประจำวงศ์สกุล...

มาตรา 8 ชื่อสกุลต้อง

(1) ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย หรือพระนาม ของพระราชินี
(2) ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับราชทินนามเว้นแต่ราชทินนาม ของตน ของผู้บุพการีหรือของผู้สืบสันดาน
(3) ไม่ซ้ำกับชื่อสกุลที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ หรือ ชื่อสกุลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
(4) ไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย
(5) มีพยัญชนะไม่เกินกว่าสิบพยัญชนะ เว้นแต่กรณีใช้ราชทินนาม เป็นชื่อสกุล


แต่ทีนี้เราจะมาคุยถึงเรื่อง ชื่อบุคคล กัน    
บันทึกการเข้า
หมูน้อยในกะลา
พาลี
****
ตอบ: 392

อะแฮ่ม!!


ความคิดเห็นที่ 20  เมื่อ 10 ก.ค. 06, 12:27

 พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505
แก้ไขโดย พระราชบัญญัติ ชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548

" มาตรา 6
ชื่อตัวหรือชื่อรองต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมาย ให้คล้ายกับ พระปรมาภิไธยพระนามของพระราชินี หรือราชทินนาม และต้องไม่มีคำหรือความหมาย หยาบคาย

ชื่อรองต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง..."
(ยกมาเฉพาะเรื่องที่กำลังคุยกันอยู่)
บันทึกการเข้า
หมูน้อยในกะลา
พาลี
****
ตอบ: 392

อะแฮ่ม!!


ความคิดเห็นที่ 21  เมื่อ 10 ก.ค. 06, 12:30

 พระปรมาภิไธย

จุฬาลงกรณ์ จุลจอมเกล้า
จุฬาลงกรณ์ บรมราชาธิราช
บรมราชาธิราช รามาธิบดีที่ 4
บรมราชาธิราช รามาธิบดีที่ 5
บรมราชาธิราช รามาธิบดีที่ 6
ประชาธิปก บรมราชาธิราช
ภูมิพลอดุลยเดช บรมราชาธิราช
มงกุฎ บรมราชาธิราช
มหิตลาธิเบศร์ รามาธิบดี
รามราชาธิบดีที่ 6
วชิราวุธ บรมราชาธิราช
สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ รัชการที่ 5
อานันทมหิดล บรมราชาธิราช
บันทึกการเข้า
หมูน้อยในกะลา
พาลี
****
ตอบ: 392

อะแฮ่ม!!


ความคิดเห็นที่ 22  เมื่อ 10 ก.ค. 06, 12:31

 พระนามของพระราชินี

เจ้าจอมมารดาทรัพย์
สมเด็จพระเทพศิรินทรา บรมราชินี
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี บรมราชินี
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สวี บรมราชินี
สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินี
สมเด็จพระศรีสุเยนทรา บรมราชินี
สมเด็จพระอมรินทรา บรมราชินี
บันทึกการเข้า
หมูน้อยในกะลา
พาลี
****
ตอบ: 392

อะแฮ่ม!!


ความคิดเห็นที่ 23  เมื่อ 10 ก.ค. 06, 12:37

 ราชทินนาม

 http://72.14.235.104/search?q=cache:8Q-zzbSSlO0J:www.music.mahidol.ac.th/musicjournal/sept_oct2005/sep2005_3.html+%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1&hl=th&gl=th&ct=clnk&cd=3

 http://www.dopa.go.th/jobmis/lname/k_name%208.1.html  
บันทึกการเข้า
หมูน้อยในกะลา
พาลี
****
ตอบ: 392

อะแฮ่ม!!


ความคิดเห็นที่ 24  เมื่อ 10 ก.ค. 06, 12:48

 เรียนคุณ เจ้าสัวฯครับ

ชื่อตัวจะไปพ้องก็ไม่ได้ คล้ายก็ไม่ได้กับ พระปรมาภิไธยพระนามของพระราชินี เพราะกฎหมายใช้คำว่า "หรือ" ไม่ใช่ "และ"


แสดงว่า ไม่จำเป็นต้องทั้งพ้องและมุ่งหมายให้คล้ายจึงผิด
แต่กฎหมายบัญญัติไว้ดังนั้นก็แสดงว่า
แม้แต่พ้องก็ไม่ได้ หรือ มุ่งหมายให้คล้ายฯ  เพียงอย่างหนึ่งอย่างใดก็ไม่ได้เช่นกัน


เช่นว่า
ชื่อ พูมิพน ไม่คล้ายแต่พ้อง ก็ถือว่าผิดกฎหมาย

ชื่อ จุฬา
ชื่อรอง ลงกรณ์
นามสกุล ...
เวลาเขียนชื่อ เป็น
นาย จุฬา  ลงกรณ์  (นามสกุล)

ถือว่าคล้าย ก็ผิด!!
บันทึกการเข้า
หมูน้อยในกะลา
พาลี
****
ตอบ: 392

อะแฮ่ม!!


ความคิดเห็นที่ 25  เมื่อ 10 ก.ค. 06, 13:03

 ทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรให้มันถูกกฎหมาย
อันนี้ผมเห็นว่าอยู่ที่ทั้งชาวบ้านอย่างเราๆ และ เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรงกับการจดทะเบียนชื่อ-สกุล ให้ชาวบ้าน

ลำพังชาวบ้านไม่รู้ อยากตั้งชื่อลูกตนให้ดูดี แต่ไม่รู้ว่าไปพ้องกับที่กฎหมายห้ามนั้น ไม่ควรโยนความผิดให้เขาเท่าไหร่

ที่สำคัญ น่าจะอยู่ที่เจ้าหน้าที่ฯที่ว่านั้นมากกว่า เพราะมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพรบ.ชื่อบุคคลฯ ดังนั้นจะอ้างว่าเข้าใจผิด สำคัญผิด ไม่รู้กฎหมายเกี่ยวกับงานของตัวเองรับผิดชอบนั้นไม่ได้ ไม่งั้นเขาจะสร้างกฎหมายมาทำไม? ปัจจุบันรัฐและหน่วยงานดังกล่าวมีระบบที่สามารถตรวจสอบได้หมดแล้วว่าชื่อไหน นามสกุลไหนตั้งได้ ตั้งไม่ได้ เพียงแค่พิมพ์ลงไปในคอมพ์ โปรแกรมก็แสดงผลออกมาให้เห็นได้แล้ว

ถ้าเจ้าหน้าที่ยังตั้งชื่อออกมาสุ่ม4สุม5 อย่างชื่อเด็กที่ผมเคยคุยไปใน คหพต.ที่ 9 และ10 ก็ควรจะโดนสวนกลับแบบ สุ่ม6 สุ่ม7 เสียบ้าง วาไหม

ผมว่า เราๆท่านๆเห็นอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรจริงๆ
ก็ควรจะแย้งไว้บ้าง ไม่ใช่จะปล่อยไป ประเภทช่างเหอะไม่ใช่เรื่องของฉัน

สังคมจะได้น่าอยู่กว่านี้อีกหน่อย  
บันทึกการเข้า
NickyNick
พาลี
****
ตอบ: 290

ทำงานแล้วครับ


ความคิดเห็นที่ 26  เมื่อ 19 ก.ค. 06, 11:23

 เห็นคุณหมูน้อยฯ เงียบไป เลยแวะเข้ามาปลุก

พวกเราที่อยู่ในเวป  ต้องการสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น ดังคำปลุกใจของวิชาการดอทคอม
รวมทั้งอยากเห็นความถูกต้อง  แล้วก็เหมาะสมด้วย
แต่บางครั้งไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่านี้  คงเพราะไม่มีอำนาจอะไรอยู่ในมือ
อยากเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ก็ทำไม่ได้อย่างใจต้องการโดยไว
โดยเฉพาะเรื่องที่ไปกระทบกับสิทธิส่วนบุคคลของท่านอื่น

ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ทะเบียนคงระมัดระวังกันมากพอสมควร
รวมทั้งมีสิ่งที่ช่วยตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เช่นคอมพิวเตอร์

แต่เนื่องจาก "นามสกุล" นี้  มีมานานแล้ว  กะประมาณ ๕๐ ปี
ซึ่งคนที่สืบสายสกุลนี้ต่อมา หากศึกษาเรื่อง "ราชสกุล" มาพอสมควร
ก็คงสะกิดใจบ้าง  หรือเกิดความอิหลักอิเหลื่อ
รวมทั้งไม่อาจตอบคำถามที่ล้ำลึกอย่างนี้ได้เต็มปากเต็มคำ

เพราะเป็นเรื่องที่เขาไม่ได้ก่อไว้
การเปลี่ยนแปลงนามสกุลของคนไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่หากชี้แจงเหตุผลให้เขาทราบ เขาคงจะยินดี

ควรที่จะอธิบายให้คนอย่างน้อย ๒ กลุ่มได้รับทราบ
๑. เจ้าของนามสกุล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ลงทะเบียนขอนามสกุลนี้  หรือหากไม่มี ก็เป็นผู้สืบสายโลหิตชั้นต้นๆ เท่าที่จะหาได้
๒. นายทะเบียน  ก็คือในอำเภอท้องที่ที่ ๑. อาศัยอยู่  คิดว่าคงจะหากันไม่ยาก

ซึ่งไม่ใช่มีแค่นามสกุลนี้เท่านั้น  อย่างน้อยก็มีอีกนามสกุลหนึ่งซึ่งคุณเทาชมพูบอกไว้ใน คหพต.๕  และก็ต้องมีนามสกุลอื่นอีกแน่นอน  ไม่น่าจะหายากจากคอมฯ ทะเบียนของกรมการปกครอง

เราแก้ไขกันทั้งประเทศจะดีไหมครับ  เพื่อความถูกต้อง และเหมาะสม
บันทึกการเข้า
กงกง
อสุรผัด
*
ตอบ: 27


ความคิดเห็นที่ 27  เมื่อ 19 ก.ค. 06, 23:47

 ผมก้อมีเพื่อนนามสกุล..สายสนั่น..นะครับ อยู่ที่จ.เลยนี่แหละ
บันทึกการเข้า
NickyNick
พาลี
****
ตอบ: 290

ทำงานแล้วครับ


ความคิดเห็นที่ 28  เมื่อ 20 ก.ค. 06, 08:41

 เหตุที่ผมเสนอแนวทางแก้ไขใน ๒๖  ตามภูมิปัญญาที่คิดได้ขณะนั้น  เป็นเพราะเกิดความเห็นใจและสงสารท่านผู้ร่วมใช้นามสกุลนี้  ซึ่งคงได้รับผลกระทบทางจิตใจบ้างหากได้รับทราบการวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมา  ซึ่งบางทีก็แข็งกร้าวพอดู  และเป็นการประจานในสิ่งที่เขาไม่ได้ก่อขึ้นมา  แต่เขารับช่วงมาจากรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย

ซึ่งบางคนในสกุลนี้ก็น่าจะมีคนที่ซื่อๆ รักความถูกต้องเช่นเดียวกับเราๆ ท่านๆ  และต้องมีเหตุมีผลพอสมควร

การที่เขาได้รับคำชี้แจงทั้งจากทางตรงหรือทางอ้อมโดยสุจริตใจ  อย่างมีมารยาท  อย่างเห็นอกเห็นใจ  อย่างประนีประนอม  ก็อาจทำให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวทางที่ดี

รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาให้กับพวกเราด้วย
บันทึกการเข้า
mcpan
อสุรผัด
*
ตอบ: 2

เรียน


ความคิดเห็นที่ 29  เมื่อ 20 ก.ค. 06, 22:30

 ความเห็นเพิ่มเติมที่ 27

มีนะครับ สายสนั่น ณ อยุธยา
บันทึกการเข้า
หน้า: 1 [2] 3
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.046 วินาที กับ 19 คำสั่ง