ใครคือคนชายขอบ? คนพิการเป็นคนชายขอบหรือไม่?

<< < (3/3)

ชายองค์:
 คงต้องนิยามคำว่า คนพิการคืออะไร ?
คนชายขอบคืออะไร ?
ทีนี้ เราก็ดูว่า มันมีเส้นอะไรในการแบ่ง...
มองจากใคร ในมุมไหน...
จาก เรา หรือเขา ...
เขาเป็น the others within หรือเปล่า...

ผมว่าบางทีมันเลื่อนไหลนะ...

ใช้กรอบทฤษฎีไหนในการมองครับ ?
อำนาจ โครงสร้าง อัตลักษณ์ วาทกรรม...

ผมคิดว่าคงให้คำตอบที่ไม่เหมือนกัน

คำถามมีอยู่ว่า เราประเมินเขาต่ำกว่าความเป็นจริง หรือว่า ความเป็นคนชายขอบแท้ที่จริง ไม่มี...

มันเป็นความจริงที่เลื่อนไหล เท่านั้น...

มุดฉานะ:
 อืม...พออ่านตรงที่ว่าคนไทยชอบเอาภาษาต่างประเทศมาใช้แบบที่คุณ Hotacunus ว่าทำให้นึกถึงคำว่า รากหญ้าที่มาจากคำว่า  grassroot  ที่ทางสังคมมักใช้กับคนระดับล่าง(ทางอำนาจ/บทบาททางสังคมส่วนบริหาร) ซึ่งตอนนี้กลายเป็นรากแก้ว ไปซะแล้ววว..ได้ไงไม่รู้

thawankesmala:
 คงต้องมีนิยามที่ชัดเจนก่อนครับ คนชายขอบคืออะไร มีความหมายครอบคลุมถึงอะไรบ้าง คนพิการคือใครประเภทใดบ้าง ใครเข้าข่ายคนชายขอบ ใครไม่เข้าข่าย ถ้าเราจำแนกออกมาก็จะมีความชัดเจน ผมคิดว่าคนธรรมดาไม่พิการก็เข้าข่ายคนชายขอบได้ในบางกรณี

Karine!!:
 อืม...ขอบคุณคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว