เรือนไทย
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้มาเยือน
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
ข่าว: การแนบไฟล์ กรุณาใช้ชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษเท่านั้นครับ
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 15
  พิมพ์  
อ่าน: 64408 มารู้จักเรือพระราชพิธีกันเถอะ
ornyupa
พาลี
****
ตอบ: 240


ความคิดเห็นที่ 30  เมื่อ 03 มิ.ย. 06, 14:25

๓.เรือดั้ง เป็นเรือไม้ทาสีน้ำมันไม่มีลวดลาย ใช้เป็นเรือกระบวนสายนอก กลางลำมีคฤหซึ่งมีนายทหารนั่งลำละ ๑ นาย ในเรือมีพลปืน ๔ นาย มีคนกระทุ้งเส้าลำละ ๒ นาย เรือที่กระทุ้งเส้าในสมัยอยุธยาเป็นจำพวกเรือชัย ปัจจุบันเรือดั้งหัวเรือปิดทอง ถ้าหัวเรือยังเขียนลายน้ำยาใช้เป็นเรือประจำยศพระราชาคณะ
บันทึกการเข้า
ornyupa
พาลี
****
ตอบ: 240


ความคิดเห็นที่ 31  เมื่อ 03 มิ.ย. 06, 14:33

 ๔.เรือกลองนอก-เรือกลองใน เป็นพวกเรือกราบ มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นรองผู้บัญชาการกระบวนเรือนั่งคฤหพร้อมทนายในเรือกลองนอก และมีผู้บัญชาการกระบวนเรือนั่งคฤหพร้อมทนายในเรือกลองในภายในเรือมีพนักงานปี่ชวาและกลองแขกบรรเลงลำละ ๖ นาย
บันทึกการเข้า
ornyupa
พาลี
****
ตอบ: 240


ความคิดเห็นที่ 32  เมื่อ 03 มิ.ย. 06, 14:38

 ๕.เรือตำรวจนอก-เรือตำรวจใน ใช้เรือกราบ มีนายเรือ นายท้ายและฝีพายในสองลำไม่เท่ากัน ลำหนึ่งมี ๒๒ นาย ลำหนึ่งมี ๒๗นาย มีพระตำรวจหลวงชั้นปลัดกรมนั่งคฤห
บันทึกการเข้า
ornyupa
พาลี
****
ตอบ: 240


ความคิดเห็นที่ 33  เมื่อ 03 มิ.ย. 06, 14:54

๖.เรือรูปสัตว์ เป็นเรือที่แกะสลักหัวเรือเป็นรูปสัตว์ต่างๆทั้งสัตว์จริงและสัตว์ในเทพนิยาย เช่น เรือกระบี่ราญรอนราพน์ ดั่งรูปเป็นต้น
บันทึกการเข้า
ornyupa
พาลี
****
ตอบ: 240


ความคิดเห็นที่ 34  เมื่อ 03 มิ.ย. 06, 15:04

๗.เรือแซ มีรูปร่างเป็นเรือชัยโกลน หัวท้ายเขียนลายน้ำยา เช่น เรือเสือทยานชล เรือเสือคำรนสินธุ์ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ พลพายเรือแซเป็นชาวมอญ
บันทึกการเข้า
ornyupa
พาลี
****
ตอบ: 240


ความคิดเห็นที่ 35  เมื่อ 03 มิ.ย. 06, 15:07

๘.เรือแซง ใช้เรือกราบกัญญา เป็นเรือทหาร เรือแซงอยู่ตรงเรือพระที่นั่งในริ้วกระบวนมักมี ๒ คู่
บันทึกการเข้า
ornyupa
พาลี
****
ตอบ: 240


ความคิดเห็นที่ 36  เมื่อ 03 มิ.ย. 06, 17:02

 ๙.เรือริ้ว หมายถึง เรือที่เข้ากระบวนยาวเป็นเส้นสายหลายเรียงขนานกัน และบรรดาเรือทุกลำที่ต้องเกณฑ์เข้ากระบวนแล้วจัดเป็นเรือริ้วทั้งสิ้น
บันทึกการเข้า
ornyupa
พาลี
****
ตอบ: 240


ความคิดเห็นที่ 37  เมื่อ 03 มิ.ย. 06, 17:24

๑๐.เรือกิ่ง ในริ้วกระบวนจัดเป็นเรือที่เป็นเครื่องประดับยศ เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ.๒๑๖๓-๒๑๗๑)มีรับสั่งให้เอากลีบดอกเลาประดับเรือ ต่อมาภายหลังพนักงานจึงคิดเขียนลายกิ่งไม้ประดับไว้ที่หัวเรือ โปรดเกล้าฯให้เรียกเรือชนิดนั้นว่า"เรือพระที่นั่งกิ่ง"คือเป็นเรือชั้นสูงสุดมิโปรดเกล้าฯให้พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นใดประทับ เว้นแตบางครั้งโปรดเกล้าฯให้เป็นเรือทรงผ้าไตร หรือผ้าทรงสะพักพระพุทธรูป หรือพานพุ่มดอกไม้และเป็นเรือทรงพระชัยในกระบวนพยุหยาตราชลมารคถวายผ้าพระกฐิน เรือพระที่นั่งกิ่งที่เคยใช้เป็นเรือทรงผ้าไตรแต่เดิมมาที่ปรากฏในทำเนียบแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา คือ เรือพระที่นั่งศรีสมรรถไชย ต่อมา พ.ศ.๒๔๗๐ใช้เรือพระที่นั่งประภัสสรชัย ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งเอกชัย มิใช่เรือพระที่นั่งกิ่ง แต่ในรัชกาลปัจจุบันเรือพระที่นั่งประภัสสรชัยชำรุด จึงใช้เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งกิ่งแทน
บันทึกการเข้า
ornyupa
พาลี
****
ตอบ: 240


ความคิดเห็นที่ 38  เมื่อ 03 มิ.ย. 06, 18:36

 ๑๑.เรือคู่ชัก เดิมใช้สำหรับเป็นเรือชักลากเรือพระที่นั่งชนิดพายไม่ได้ เรียกว่าเรือพระที่น้งขนานหรือบัลลังค์ขนาน แต่ต่อมาได้เลิกใช้ไปเพราะไม่สะดวกรวดเร็ว เรือพระที่นั่งขนานจึงเปลี่ยนมาใช้เรือพระที่นั่งกิ่งแทน แตยังคงเรือคู่ชักไว้
บันทึกการเข้า
ornyupa
พาลี
****
ตอบ: 240


ความคิดเห็นที่ 39  เมื่อ 03 มิ.ย. 06, 18:38

 ๑๒.เรือชัย หรือ เรือไชย เป็นเรือชนิดที่มีทวนหัวสูงขึ้นไปเป็นงอน มีลักษณะเช่นเดียวกับเรือกิ่ง
บันทึกการเข้า
ornyupa
พาลี
****
ตอบ: 240


ความคิดเห็นที่ 40  เมื่อ 03 มิ.ย. 06, 18:42

 ๑๓.เรือโขมดยา โขมดแปลว่า หัว,ยา หมายถึง น้ำยาที่เขียนลายที่หัวเรือ แต่ลักษณะของเรือโขมดยาครั้งกรุงศรีอยุธยา หัวเรือท้ายเรือเรียบ เชิดขึ้น มีลายแกะเป็นรูปกลีบบัวสำหรับผูกผ้ากลางตั้งคฤหดาดผ้าแดง
บันทึกการเข้า
ornyupa
พาลี
****
ตอบ: 240


ความคิดเห็นที่ 41  เมื่อ 03 มิ.ย. 06, 18:54

 ๑๔.เรือพระที่นั่งทรง เรือพระที่นั่งลำทรง ถ้าเป็นกระบวนพยุหยาตราใหญ่ ใช้เรือพระที่นั่งกิ่งทอดพระที่นั่งบุษบกเป็นที่ประทับ ปักฉัตรเครื่องสูงหักทองขวาง มีพนักงานถวายอยู่งานพระกลด บังพระสูรย์พัดโบก มีนักสราชเชิญธงท้ายเรือ สี่มุมบุษบกมีมหาดเล็กเชิญพระแสงรายตีนตอง ในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินมีมหาดเล็กเชิญหอกอยู่เบื้องหน้าบุษบกอีก ๒ นาย ข้าราชการผู้ใหญ่ในราชสำนักหมอบเฝ้าอีก ๒ นาย
บันทึกการเข้า
ornyupa
พาลี
****
ตอบ: 240


ความคิดเห็นที่ 42  เมื่อ 03 มิ.ย. 06, 19:03

 ๑๕.เรือพระที่นั่งรอง ใช้เรือพระที่นั่งศรี ทอดบัลลังก์กัญญาเช่นเดียวกับเรือพลับพลามักมี ๒ องค์ หลังคาดาดผ้าลายก้านแย่ง บัลลังก์มีม่านกั้นผูกผ้าพู่จามรี เรือพระที่นั่งรองมีไว้สำหรับเรือพระที่นั่งเกิดอุปสรรค เรือพระที่นั่งรองคงภายไปในกระบวนเสด็จด้วย
บันทึกการเข้า
ornyupa
พาลี
****
ตอบ: 240


ความคิดเห็นที่ 43  เมื่อ 03 มิ.ย. 06, 19:08

 ๑๖.เรือศรี ดาดหลังคาเรือศรีด้วยผ้าสักหลาด ๑๗.เรือกราบ เป็นเรือรบที่ใช้ฝีพายของไทยแต่โบราณ มีไม้กระดานติดข้างเรือไปตามแนวนอนสำหรับเดิน
บันทึกการเข้า
นิรันดร์
องคต
*****
ตอบ: 522


ความคิดเห็นที่ 44  เมื่อ 03 มิ.ย. 06, 20:32

 ขอบคุณสำหรับทุกข้อความครับ    
บันทึกการเข้า
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 15
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.034 วินาที กับ 19 คำสั่ง