เรือนไทย
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้มาเยือน
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
ข่าว: การแนบไฟล์ กรุณาใช้ชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษเท่านั้นครับ
หน้า: [1] 2 3 4
  พิมพ์  
อ่าน: 32283 กระทู้พิเศษ เฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์นักพัฒนา
นิลกังขา
แขกเรือน
สุครีพ
******
ตอบ: 1012

ทำงานราชการ


 เมื่อ 24 พ.ค. 06, 14:43

 เรียนสมาชิกวิชาการ.คอม ครับ

ผมเอาบทความของกระทรวงการต่างประเทศมาฝาก 1 บท ซึ่งลงพิมพ์ใน นสพ. กรุงเทพธุรกิจวันนี้ 24 พ.ค. 49 เกี่ยวกับการที่เลขาธิการสหประชาชาติจะเข้าเฝ้าฯ พระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ในวันที่ 26 พ.ค. นี้

ขอจงทรงพระเจริญ
บันทึกการเข้า
นิลกังขา
แขกเรือน
สุครีพ
******
ตอบ: 1012

ทำงานราชการ


ความคิดเห็นที่ 1  เมื่อ 24 พ.ค. 06, 14:44

 พระมหากษัตริย์นักพัฒนา พระมหากษัตริย์ที่สหประชาชาติถวายราชสดุดี

เป็นที่ทราบกันดีในประเทศไทยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยนั้น ได้ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทุกท้องถิ่นทั่วพระราชอาณาจักร ทุกเชื้อชาติศาสนา ตลอดระยะเวลา 60 ปีแห่งรัชสมัย จนกระทั่งเคยทรงได้รับพระราชสมัญญานามเฉลิมพระเกียรติจากสื่อมวลชนต่างประเทศว่า พระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยนั้นทรงเป็น “พระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก”

พระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถที่สำคัญด้านหนึ่ง คือพระราชภารกิจและแนวพระราชดำริที่ได้พระราชทานเกี่ยวกับการพัฒนา เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนของพระองค์ โดยทรงเน้นการพัฒนาที่เน้นความสมดุลและยั่งยืน และคำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในทุกด้านไม่เฉพาะแต่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปรัชญาในการทรงงานด้านนี้ได้แสดงออกมาในรูป“ทฤษฎีใหม่” และแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสะท้อนอยู่ในพระปรีชาสามารถทั้งในด้านการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ ฝนหลวง การเกษตร การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

พระมหากรุณาธิคุณด้านการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตเหล่านี้ นอกจากเราชาวไทยจะตระหนักและซาบซึ้งแก่ใจแล้ว พระเกียรติคุณยังเป็นที่สรรเสริญโดยทั่วไปในบรรดาประเทศต่างๆ ด้วย หลายประเทศได้แสดงความสนใจเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริต่างๆ เช่น โครงการปลูกพืชทดแทน และอื่นๆ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับประเทศของตนได้ นอกจากนั้น ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรืออังค์ถัด (UNCTAD) ก็ได้แสดงความสนใจแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเห็นว่าสามารถเป็นทางเลือกหนึ่งในวิถีทางการพัฒนาประเทศได้

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีในปีนี้ ก็เป็นที่น่ายินดีว่า นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ มีกำหนดจะทูลเกล้าฯ ถวาย  “รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์” ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP Human Development Lifetime Achievement Award) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติเป็นกรณีพิเศษ ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2549

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลขาธิการสหประชาชาติและภริยา เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 เวลา 17.00 น. ณ วังไกลกังวล หัวหิน เพื่อถวายรางวัลดังกล่าว

ความพิเศษยิ่งของราชสดุดีที่ทางสหประชาชาติจะถวายครั้งนี้ อยู่ตรงที่ ประการแรก รางวัลนี้เป็นรางวัลเกียรติยศที่สหประชาชาติริเริ่มจัดตั้งขึ้นใหม่ในปีนี้ เพื่อร่วมกับประชาชนไทยในการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจในการพัฒนาความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทย และร่วมเฉลิมฉลองวโรกาสปีมหามงคลดังกล่าว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเป็นผู้ที่ได้รับการถวายรางวัลเกียรติคุณพิเศษนี้เป็นพระองค์แรก ไม่เคยมีใครได้รับรางวัลนี้มาก่อนเลย แต่ในปีต่อๆ ไป โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจะพิจารณามอบรางวัลนี้ แก่บุคคลดีเด่นที่ได้อุทิศตนตลอดช่วงชีวิตเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ จึงเป็นอันว่ารางวัลระดับโลกด้านการพัฒนามนุษย์รางวัลนี้ มีกำเนิดในปีมหามงคลของไทยเราปีนี้เอง

ประการที่สอง ที่ผ่านมา ตัวแทนองค์การและทบวงการชำนัญพิเศษเฉพาะด้านต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ระบบสหประชาชาติ ได้เคยถวายรางวัลและการเฉลิมพระเกียรติคุณด้านต่างๆ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาแล้ว นับได้ทั้งสิ้น 10 ครั้ง ตัวอย่างเช่น การเฉลิมพระเกียรติจากองค์การอนามัยโลก (WHO) จากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) จากโครงการเพื่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ แห่งสหประชาชาติ (UN-Habitat) และจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เป็นต้น แต่สำหรับการถวายพระเกียรติครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่เลขาธิการสหประชาชาติจะเดินทางมาถวายรางวัลของสหประชาชาติด้วยตนเอง ถือเป็นความพิเศษยิ่งอีกประการหนึ่ง

การถวายรางวัลครั้งนี้ แสดงให้โลกประจักษ์อีกครั้งหนึ่งว่า แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สอดคล้องกับปรัชญาการพัฒนาของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และสามารถเป็นแบบอย่างอันเลิศในด้านการพัฒนาเพื่อให้นานาประเทศในโลกโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาน้อมนำไปปรับใช้ในวิถีทางการพัฒนาประเทศของตนได้เป็นอย่างดี

ขอพระมหากษัตริย์นักพัฒนาจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน .
บันทึกการเข้า
caeruleus
ชมพูพาน
***
ตอบ: 155


ความคิดเห็นที่ 2  เมื่อ 25 พ.ค. 06, 16:14

 มาลงชื่อถวายความภักดีค่ะ

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
บันทึกการเข้า
jayjay
อสุรผัด
*
ตอบ: 1

เรียนอยู่ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ความคิดเห็นที่ 3  เมื่อ 25 พ.ค. 06, 21:42

 เป็นบุญของคนไทยมากครับ
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
บันทึกการเข้า
อ๊อฟ
ชมพูพาน
***
ตอบ: 167

SIIT, TU


เว็บไซต์
ความคิดเห็นที่ 4  เมื่อ 25 พ.ค. 06, 22:23

 ขอจงทรงพระเจริญ
บันทึกการเข้า
jk
อสุรผัด
*
ตอบ: 5

ทำงาน ภาคเอกชน


ความคิดเห็นที่ 5  เมื่อ 26 พ.ค. 06, 01:41

 ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
บันทึกการเข้า
นิลกังขา
แขกเรือน
สุครีพ
******
ตอบ: 1012

ทำงานราชการ


ความคิดเห็นที่ 6  เมื่อ 26 พ.ค. 06, 12:32

 ต่ออีกนิดครับ

คำแปลคำกล่าวของเลขาธิการสหประชาชาติ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนามนุษย์ ที่กระทรวงการต่างประเทศ 26 พ.ค. 49

"คำแปล เลขาธิการสหประชาชาติกล่าวสุนทรพจน์ เพื่อถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการพัฒนามนุษย์
ในการอภิปรายของคณะผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูง วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2549

ฯพณฯ
สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ

   ในบ่ายวันนี้ ผมจะได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ในการทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช   และผมมีความรู้สึกปิติยินดีอย่างยิ่งในเกียรติที่ผมได้รับ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น  ที่ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติถวายรางวัลดังกล่าวแด่พระองค์ ในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบหกสิบปี

   สำหรับองค์การสหประชาชาติ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินี้มีความหมายสำคัญยิ่ง  เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่องค์การสหประชาชาติได้จัดทำรางวัลเกียรติยศนี้ เพื่อมอบแด่บุคคลดีเด่น ที่ได้อุทิศตนตลอดช่วงชีวิตและสร้างคุณค่าของผลงานอันเป็นที่ประจักษ์และเป็นคุณูปการที่ผลักดันความก้าวหน้าในการพัฒนาคน

   การพัฒนาคน โดยแก่นแท้แล้ว เป็นแนวทางเรียบง่าย  การพัฒนาคน เป็นเรื่องของการสร้างเสริมขีดความสามารถแก่ประชาชน  มิใช่เพื่อเพียงคนสองสามคน มิใช่เพื่อคนจำนวนมาก แต่เพื่อคนทั้งปวงโดยถ้วนทั่ว   การสร้างเสริมขีดความสามารถทำได้ โดยผ่านทางการศึกษา  การขยายโอกาสและทางเลือก  สุขอนามัย และโภชนาการ  การพัฒนาคนเป็นเรื่องของการสร้างเสริมขีดความสามารถในการขยายโอกาสแก่ปัจเจกชน ที่จะเลือกให้มีชีวิตยืนยาวด้วยการมีสุขพลานามัยที่แข็งแรง  เป็นบุคคลากรที่มีความรู้ และความคิดที่สร้างสรรค์

   การพัฒนาคน เป็นการพัฒนาที่ให้คนเป็นเป้าหมายศูนย์กลางในการพัฒนา  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความเติบโตทางเศรษฐกิจและอย่างยั่งยืน  สิทธิมนุษยชนและความมั่นคงในชีวิต  ความเท่าเทียมกัน และ การมีส่วนรวมทางการเมือง

   องค์การสหประชาชาติ ได้ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาคนเป็นลำดับแรก และเราคงเพียรพยายามอย่างเต็มที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคน  โดย ผ่านรายงานการพัฒนาคนของยูเอ็นดีพี  (Human Development Report) ทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ  ผ่านโครงการพัฒนาต่างๆ ภายใต้ทีมงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศต่างๆ ใน 166 ประเทศทั่วโลก  และโดยผ่านรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์นี้

   ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้  หากการพัฒนาคน หมายถึง การให้ลำดับความสำคัญประชาชนเป็นอันดับแรก  ไม่มีสิ่งอื่นใดอีกแล้วที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการพัฒนาคน ภายใต้แนวทางการพัฒนาคน ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติในปีพุทธศักราช 2489 พระองค์ได้ทรงพระปฐมราชโองการไว้ว่า
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”  นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกายและทรงงานโดยมิรู้หน็ดเหนื่อย เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทย โดยมิได้เลือก เชื้อชาติ วรรณะ และศาสนา

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับการขนานนามจากชาวโลกว่า “ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา”  พระองค์ทรงเยี่ยมเยียนพสกนิกรที่ยากไร้และด้อยโอกาสทั่วทุกภูมิภาค  ทรงสดับรับฟังปัญหาทุกข์ยากของราษฎร และทรงมีพระเมตตาพระราชทานแนวทางการดำรงชีพ เพื่อให้ประชาชนของพระองค์สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงงานด้านการพัฒนาชนบท ยังประโยชน์นานัประการต่อประชาชนนับล้านในประเทศ  อาทิ โครงการที่มุ่งเน้นการเกษตรขนาดเล็ก ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน รวมทั้งการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมและภัยแล้ง

   นอกจากนั้น โครงการพัฒนาในพื้นที่สูงในภาคเหนือ ภายใต้โครงการในพระราชดำริ  ได้เปลี่ยนสภาพพื้นที่ปลูกฝิ่นให้กลายเป็นแหล่งปลูกพืชทดแทน  โครงการต่างๆในพระราชดำริเพื่อพัฒนาชนบท ทำให้คนในพื้นที่มีสุขอนามัยดีขึ้น  มีโอกาสในการศึกษา และยังประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพื้นที่และผู้อยู่อาศัยบริเวณเขตชายแดนไทยแถบพม่าและลาวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขี้น

   ในดัานการพัฒนาสังคมภายใต้โครงการพระราชดำริต่างๆ  พระองค์ท่านได้ทรงสนับสนุนด้านสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก  มีการรณรงค์ลดภาวะการขาดไอโอดีน รวมทั้งส่งเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา  และการยกระดับพัฒนาชีวิตของประชาชนชาวไทย

   อนึ่ง ด้วยพระปรีชาสามารถในการเป็นนักคิดของพระองค์ท่าน ทำให้นานาประเทศตื่นตัวในการปรับรูปแบบการพัฒนาภายใต้แนวคิดใหม่

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งชี้แนวทางการพัฒนาที่มุ่งเน้นความสมดุล องค์รวม และยั่งยืน โดยเน้นหลักการ ความพอประมาณ และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอที่จะต้านทาน และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัฒน์  ปรัชญาดังกล่าวซึ่ง เน้นแนวทาง “การเดินสายกลาง”   ทำให้องค์การสหประชาชาติมีปณิธานมุ่งมั่นพัฒนาคน ให้ประชาชนเป็นเป้าหมายศูนย์กลางในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนต่อไป

   โครงการพัฒนาและปรัชญาแนวความคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เป็นแนวทางในการพัฒนาของพระองค์ท่าน และสำหรับประชาชนทุกหนแห่ง

   รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ นี้  องค์การสหประชาชาติมีปณิธานที่จะส่งเสริมประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติ ในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันทรงคุณค่าอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน  เพื่อจุดประกายแนวความคิดการพัฒนาแบบใหม่สู่นานาประเทศ

   เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ความสำเร็จสูงสุดและความมุ่งมั่นในพระราชหฤทัยในการพัฒนาคนสำหรับประชาชนของพระองค์   บ่ายวันนี้  ผมมีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ได้รับพระราชทานโอกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุด ด้านการพัฒนามนุษย์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   ขอบคุณ"
บันทึกการเข้า
นิลกังขา
แขกเรือน
สุครีพ
******
ตอบ: 1012

ทำงานราชการ


ความคิดเห็นที่ 7  เมื่อ 26 พ.ค. 06, 14:22

 อีกครับ ขออาศัยพื้นที่ตรงนี้เผยแพร่สิ่งดีๆ อีกช่องทางหนึ่งด้วยเถิด

"คำแปล สุนทรพจน์ของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในการอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนามนุษย์”
วันที่ 26 พฤษภาคม 2549 ณ กระทรวงต่างประเทศ

ฯพณฯ นายโคฟี อันนัน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ
ฯพณฯ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองนายกรัฐมนตรีและรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ฯพณฯ ดร. กันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนามนุษย์”  และได้ร่วมกล่าวในฐานะข้าราชบริพารที่ได้รับสิทธิอันทรงเกียรติในการเฝ้าติดตามพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างใกล้ชิด  การอภิปรายครั้งนี้ได้จัดขึ้นในช่วงเวลาแห่งความปลื้มปิติยินดีและการเฉลิมฉลองของปวงพสกนิกรทั่วผืนแผ่นดินไทย วันที่ ๙ มิถุนายน ศกนี้ ทั่วราชอาณาจักรไทยจะร่วมเฉลิมฉลองอย่างพร้อมเพียงกันเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และนับได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ครองสิริราชสมบัติที่ยาวนานที่สุดในโลก

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ผู้มาเยือนประเทศไทยและจะเป็นผู้ทูลเกล้าฯ ทูลกระหม่อมถวาย ”รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลนี้  อันจะนำความปลาบปลื้มปิติยินดีและภาคภูมิใจมาสู่พวกเราเหล่าพสกนิกรชาวไทย

องค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นดีพี) สมควรได้รับการยกย่องในฐานะเป็นผู้ช่วยบุกเบิกแนวคิดด้านการพัฒนามนุษย์ในระดับโลก  ทำให้แนวคิดเกี่ยวกับการให้ความสำคัญต่อประชาชนในการกำหนดนโยบายการพัฒนาได้เผยแพร่สะพัดไปในประชาคมระหว่างประเทศ  คำปฏิญาณที่หาญมุ่งไปสู่การพัฒนามนุษย์ได้รับการเชิดชูขึ้นท่ามกลางประชาคมโลกอีกครั้งหนึ่งในปฏิญญาแห่งสหัสวรรษเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ และในการจัดทำรายงานผลการประชุมสุดยอดระดับโลกในปีที่ผ่านมา ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นจารึกที่สะท้อนความพยายามของท่านเลขาธิการโคฟี อันนัน

และในส่วนของประเทศไทยมีอะไรบ้าง

ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน
   
หัวข้อการอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนามนุษย์” นั้นเป็นหัวข้อที่มีความเหมาะสมยิ่งนัก ทั้งนี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า หัวข้อการอภิปรายได้สะท้อนให้เห็นถึงหนึ่งในพระวิริยะและความมุ่งมั่นในพระองค์ และความสำเร็จของประเทศไทยในช่วงระยะเวลา ๖๐ ปีภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ประชาชนชาวไทยได้รับความผาสุกจากพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงมิรู้จักเหน็ดเหนื่อยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการช่วยบรรเทาสถานการณ์ที่วิกฤติและยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินของพระองค์  สำหรับข้าพเจ้าแล้ว เรื่องราวแห่งพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลาการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเรื่องราวการส่งเสริมการพัฒนามนุษย์ที่ควรแก่การเล่าขานสู่กันฟัง
เมื่อหกสิบปีที่แล้วในปีพุทธศักราช ๒๔๘๙  ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ได้ประทานพระปฐมบรมราชโองการในการครองราชย์ว่า “ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”   ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงยึดพสกนิกรชาวไทยไว้กลางพระราชหฤทัยตลอดรัชสมัยแห่งการครองราชย์ที่ผ่านมา
นับระยะเวลาหกสิบปีล่วงเลยมาแล้ว คำมั่นสัญญาดังกล่าวได้ถ่ายทอดผ่านพระราชกรณียกิจในองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้เสด็จไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยเพื่อทรงศึกษาปัญหาที่เหล่าประชาราษฎร์ต้องประสบด้วยพระองค์เอง และทรงช่วยเหลืออย่างทันท่วงที  ข้าพเจ้ายังจำได้ถึงการเสด็จบุกเบิกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการเสด็จเยือนพื้นที่ชนบทยากจน ห่างไกลและทุรกันดารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปี ๒๔๙๘   ตลอดระยะเวลายี่สิบสองวันที่ยากลำบาก ทั้งสองพระองค์ได้ทรงเสร็จเยือนหมู่บ้านต่างๆ และทรงพูดคุยกับชาวบ้าน เพื่อเรียนรู้ถึงปัญหาและข้อห่วงใยต่าง ๆ  และตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา การเยี่ยมชาวบ้านในลักษณะดังกล่าวก็ได้กลายเป็นราชธรรมเนียมปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยปกติของพระองค์
นับจากนั้นมาก็ได้มีพระราชดำริต่าง ๆ ตามมาอย่างนับไม่ถ้วนในการนำการพัฒนาไปสู่พื้นที่ห่างไกลความเจริญ  มูลนิธิชัยพัฒนาได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทางการเงินขั้นต้นแก่โครงการพัฒนาต่าง ๆ  โครงการพระราชดำริของพระองค์ได้ทรงนำความรู้เรื่องการปลูกพืชทดแทนให้แก่ชาวไทยภูเขาซึ่งอาศัยตามแนวชายแดนไทยที่ติดกับประเทศลาวและประเทศพม่า  ศูนย์การเรียนรู้ตามพระราชดำริในที่ต่างๆ เปรียบเสมือนสถานทดลองเพาะปลูกพืชพันธุ์ใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้ชาวไร่ชาวสวนได้มีความสุขกับการเก็บเกี่ยวพืชสวนที่ให้ดอกออกผลมากขึ้น  พระราชดำริในเรื่องการพัฒนาต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมุ่งเน้นไปยังความต้องการของประชาชน ดังสะท้อนอยู่ในพระราชดำรัสที่ว่า การจัดทำโครงการเพื่อช่วยประชาชนเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องรู้จักประชาชนที่เราประสงค์จะให้ความช่วยเหลือเสียก่อน  

ผู้มีเกียรติทั้งหลาย

พระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีจำนวนมากมายเหลือคณานับ  การอภิปรายในหนึ่งวันคงไม่สามารถครอบคลุมผลงานตลอดระยะเวลาหกสิบปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้  ข้าพเจ้าใคร่ขอสะท้อนถึงหลักแนวทางสำคัญ ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทานให้ประชาชนชาวไทยในการดำรงชีวิตและการพัฒนา ดังที่ข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นดังต่อไปนี้

ประการที่หนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญต่อการรู้จักประมาณตนในการครองชีพ  ทางสายกลาง หรือ มัชฌิมาปฏิปทา เมื่อถูกนำไปปฏิบัติในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน รวมถึงการดำเนินการเพื่อบรรลุถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาแห่งชาติที่มีสมดุลยภาพและจะช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในการเผชิญกับความท้าทายของยุคโลกาภิวัฒน์ในปัจจุบัน  ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้สะท้อนอยู่ในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งปรากฎให้เห็นผลที่ชัดเจนภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ หลังจากได้นำหลักการดังกล่าวไปปฏิบัติเป็นระยะเวลาหนึ่ง   แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงการรู้จักประมาณในการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ในวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ซึ่งจะช่วยลดความกระหายในความร่ำรวยและการใช้จ่ายอย่างฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย  แนวคิดดังกล่าวมิได้ส่งเสริมให้ดำรงชีวิตอย่างโดดเดี่ยว หากแต่ช่วยผสมผสานให้เข้ากับเศรษฐกิจของโลก นอกจากนั้นแนวคิดดังกล่าวยังช่วยเสริมสร้างศีลธรรมให้กับประเทศชาติโดยการส่งเสริมสนับสนุนความซื่อสัตย์และคุณธรรม

ประการที่สอง ประชาชนจำเป็นต้องมีความอุตสาหะอดทนในการเผชิญกับความทุกข์ยากและความลำบากตรากตรำ  สิ่งท้าทายใด ๆ ต่อความมั่นคงทางมนุษยชาติที่มนุษย์เราต้องเผชิญ ล้วนสามารถพิชิตได้ทั้งสิ้น หากแต่เราต้องมีความมุมานะในการเอาชนะอุปสรรคและสิ่งท้าท้ายดังกล่าว  ซึ่งเรื่องนี้สามารถนำไปใช้ได้กับการพัฒนา  ไม่มีปัญหาใด ๆ ในโลกที่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีง่าย ๆ หรือในระยะเวลาอันรวดเร็ว   พวกเราต้องรู้จักพึ่งพาตนเองเป็นอันดับแรก  พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้เมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน  ซึ่งเป็นที่มาของพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนให้มีความสามารถช่วยเหลือตนเอง

ประการที่สาม ประชาชนควรรักษาไว้ซึ่งความเป็นเอกัตภาพหรือปัจเจกชนในการระบุปัญหาและเลือกวิธีการแก้ไข  อันเป็นการแสดงถึงอิสรภาพในการเลือกของแต่ละบุคคล หากแต่ต้องรู้จักเลือกอย่างฉลาดด้วย  ซึ่งการเลือกอย่างฉลาดดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประชาชนมีความตระหนักรู้  ในขณะเดียวกันประชาชนควรมีความตั้งใจที่จะเสียสละเพื่อช่วยเหลือชุมชน หมู่บ้าน หรือประเทศชาติ      ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ดีร่วมกันและทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตรัสไว้ว่า “เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ดีร่วมกันไม่ได้หมายความว่าพวกเราทุกคนต้องเสียสละจนหมดตัว หากแต่หมายความว่าเราควรเสียสละในสิ่งที่เราเสียสละได้เพื่อให้ส่วนรวมอยู่รอด”

และประการที่สี่คือ ประชาชนควรยึดมั่นในความเป็นคนไทย เราเป็นชาติที่เก่าแก่ ซึ่งเต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม และร่ำรวยไปด้วยภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมาหลายชั่วอายุคน  ประชาชนชาวไทยไม่ควรเพียงแต่ภาคภูมิใจในสิ่งเหล่านี้ หากควรต้องรู้จักนำภูมิความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตด้วย  ความรู้จากภายนอกก็เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเตือนให้เรารู้จักนำความรู้      ไม่ว่าจากแหล่งใดก็ตาม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยพวกเราก็ต้องรู้จักเลือกในสิ่งที่พวกเราจะนำมาใช้ปฏิบัติด้วย

ผู้มีเกียรติทุกท่าน
การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้รับการเทิดพระเกียรติทั่วทั้งสากลให้เป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีพระวิระยะอุตสาหะและพระมหากษัตริย์นักพัฒนา คงไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่าในพระราชหฤทัยของพระองค์ทรงมีแต่พสกนิกรชาวไทย ซึ่งนั่นคือเหตุผลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ  และเป็นภูมิพลังต่อการพัฒนาคนบนผืนแผ่นดินไทยนี้  ซึ่งพวกเราประชาชนชาวไทยมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่เปิดการอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนามนุษย์” ณ บัดนี้"
บันทึกการเข้า
นิลกังขา
แขกเรือน
สุครีพ
******
ตอบ: 1012

ทำงานราชการ


ความคิดเห็นที่ 8  เมื่อ 26 พ.ค. 06, 14:46

 ต่อไปนี้ข้อสังเกตมั่วซั่วส่วนตัวของผมเอง ป๋าท่านไม่เกี่ยวนะครับ ผมสรุปของผมเอง ผิดถูกขอให้ถือว่าเป็นการตีความของผม

สำหรับคนที่รักพระเจ้าอยู่หัวและชื่นชมในแนวพระราชดำริทั้งหลาย ผมว่าที่ป๋าเปรมท่านเล่านั้น จุดที่ผมติดใจมีอยู่ตรงที่ แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงนั้น อิงพุทธศาสนามาก โดยเฉพาะทางสายกลาง คือการพัฒนาตามอย่างพระองค์ท่านนั้น นอกจากจะทำให้คนไม่จนแล้ว ควรต้องมุ่งให้คนเป็นคนดี ซื่อสัตย์ มีความเป็นตัวของตัวเองไม่ถูกครอบงำ และเสียสละช่วยเหลือกันและกันด้วย (ไม่ใช่พัฒนาเอาแต่จะรวยทางวัตถุลูกเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่ใช่จะให้รวยโดยโกงเขาขึ้นมาด้วยแน่ๆ)

ทั้งนี้ เป็นการตีความของผมเองนะครับ
บันทึกการเข้า
เทาชมพู
เจ้าเรือน
หนุมาน
*****
ตอบ: 33477

ดูแลเรือนไทย วิชาการ.คอม


เว็บไซต์
ความคิดเห็นที่ 9  เมื่อ 26 พ.ค. 06, 16:36


ทรงพระเจริญ

พระผ่านเกล้า..............................แม้ใครถามขุนเขาน้อยใหญ่  
หุบห้วยเหวละหานพนานต์ไพร...................ที่ยืนเฝ้าแคว้นไทยมานมนาน
    ถามพุ่มพฤกษ์เถื่อนถ้ำส่ำสัตว์...............ดงชัฏแดนไทยอันไพศาล
ถามทะเลแม่น้ำและลำธาร.......................ว่าเคยเห็นภูบาล "พระภูมิพล"
    เสด็จผ่านย่านนี้บ้างหรือไม่.................. ถ้าเขินเขาลำเนาไม้ในไพรสณฑ์
สรรพสัตว์พูดจาภาษาคน.................  คงภูมิใจเหลือล้นได้ตอบคำ  
    นี่ท่านมาถึงไหนทำไมเล่า................  มาไล่ถามพวกเราช่างน่าขำ  
มีป่าเขาลำเนาไหนที่ทรงธรรม...............  มิเคยดำเนินผ่านท่านตอบที
    พวกเราทั่วสยามคามวิสัย................ ล้วนเคยได้เฝ้าองค์พระทรงศรี
เสด็จผ่านเยี่ยมประชาทั้งตาปี............... ทั่วพื้นธรณีของภูวไนย
    พร้อมด้วยพระนางเจ้าของเราผอง................น้ำพระทัยยิ่งน้ำทองอันสุกใส  
ทรงแผ่พระเมตตาทั่วหน้าไทย.................  ให้เขารอดปลอดภัยไร้ทุกข์ทน  
    ทรงจัดทางทำกินให้สิ้นทุกข์................  ทรงปลุกชาวไทยให้ขวายขวน  
พระราชทานที่ดินและสายชล.................. การเกษตรส่งผลให้พอกิน
    ไม่ทรงเลือกชาติชั้นเผ่าพันธุ์ไหน..................อยู่ป่าเขาอยู่เมืองไกลอยู่ฝั่งสินธุ์
โปรดให้ผู้รู้พืชและน้ำดิน......................เสริมอาชีพไทยถิ่นให้รู้ทำ  
    เสด็จไหน ธ ทรงมีแพทย์อาสา.................เยียวยาผู้ป่วยช่วยอุปถัมภ์
ทุกพระองค์บรมวงศ์ทรงตรากตรำ...................เราได้ยินแต่คำถวายชัย

ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา  ประพันธ์

 http://www.lks.ac.th/nittaya/pome01-1.htm  
บันทึกการเข้า
นิลกังขา
แขกเรือน
สุครีพ
******
ตอบ: 1012

ทำงานราชการ


ความคิดเห็นที่ 10  เมื่อ 26 พ.ค. 06, 20:16

 คำประกาศราชสดุดีสรรเสริญพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของสหประชาชาติ (ในโอกาสที่เลขาธิการสหประชาชาติเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์)


"CITATION

Your Majesty,

The United Nations is honoured to present to Your Majesty the United Nations Development Programme’s First Human Development Lifetime Achievement Award. We do this on the Auspicious Occasion of the Sixtieth Anniversary of Your Majesty’s Accession to the Thorne.

Your Majesty  has made an extraordinary contribution to human development. As the world’s “Development King”. Your Majesty has reached out to the poorest and the most vulnerable people of Thailand-regardless of their status, ethnicity or religion-listened to their problems, and empowered them to take their livers in their own hands.

Your Majesty’s countless rural development projects have been at the forefront of innovation and benefited millions of people across Thailand. They have promoted small-scale agriculture, appropriate farming technologies, sustainable use of water resources, conservation, and flood and drought mitigation.

As a visionary thinker, Your Majesty has played an invaluable role in shaping the global development dialogue, Your Majesty’s “Sufficiency Economy” philosophy-emphasizing moderation, responsible consumption, and resilience to external shocks-is of great relevance worldwide during these times of rapid globalization. It reinforces the United Nation’s efforts to promote a people-centred and sustainable path of development.

With this Award, we hope to further promote the invaluable experiences and lessons learnt from Your Majesty’s development endeavour’s and help draw attention to Your Majesty’s visionary thinking beyond the borders of the Kingdom of Thailand. It is our greatest honour and privilege to Your Majesty this Lifetime Human Development Award."
บันทึกการเข้า
นิลกังขา
แขกเรือน
สุครีพ
******
ตอบ: 1012

ทำงานราชการ


ความคิดเห็นที่ 11  เมื่อ 26 พ.ค. 06, 20:23

 คำแปล ประกาศราชสดุดี ซึ่งคุณโคฟี อันนัน อ่านถวายเมื่อเย็นวันนี้ (26 พ.ค.) ที่วังไกลกังวล หัวหิน

" คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุด  ด้านการพัฒนามนุษย์ โดยเลขาธิการสหประชาชาติ วันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๙
*******************

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

องค์การสหประชาชาติมีความปลาบปลื้มยินดีในเกียรติยศอันยิ่งใหญ่  ที่ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุด ด้านการพัฒนามนุษย์ ซึ่งเป็นรางวัลชิ้นแรกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  (UNDP)จัดทำขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบหกสิบปี

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท  ได้ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของปวงชนชาวไทยอยู่เป็นนิจสิน  เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก จึงต่างกล่าวขานพระนามพระองค์ว่าทรงเป็น “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา” ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท มีพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาต่อพสกนิกรผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส  โดยไม่ทรงแบ่งแยก สถานะ  ศาสนา  ชาติพันธ์  หรือหมู่เหล่า  ทรงสดับรับฟังปัญหาความทุกข์ยากของราษฏร และพระราชทานแนวทางการดำรงชีพเพื่อให้ประชาชนของพระองค์สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

โครงการในพระราชดำริต่างๆ เพื่อพัฒนาชนบทมีจำนวนมากมายและมิอาจนับได้ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ความรู้และนวัตกรรมที่เอื้อต่อความก้าวหน้าในการพัฒนา ยังประโยชน์ให้แก่พสกนิกรทั่วหล้า อาทิ โครงการที่มุ่งเน้นการเกษตรขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม โครงการที่มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน รวมทั้งโครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมและภัยแล้ง

ด้วยพระปรีชาสามารถในการเป็นนักคิดของใช้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และคุณูปการต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำให้นานาประเทศตื่นตัวในการปรับรูปการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดใหม่ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่มีต่อประชาราษฎร์ ที่ได้พระราชทานปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งชี้ถึงแนวทางการพัฒนาที่เน้นความสมดุล ความพอประมาณ ความมีเหตุผล สำนึกในคุณธรรม และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พอที่จะต้านทานและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จากกระแสโลกาภิวัตน์ ด้วยปรัชญาดังกล่าวนี้ องค์การสหประชาชาติจึงมุ่งเน้นเพียรพยายามและส่งเสริมการพัฒนาคน ให้ความสำคัญต่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นเป้าหมายศูนย์กลางในการพัฒนา

รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีปณิธานที่จะส่งเสริมประสบการณ์และนำแนวทางการปฏิบัติในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันทรงคุณค่าอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน มาช่วยจุดประกายแนวความคิด
ในปรัชญาดังกล่าวสู่นานาประเทศต่อไป ในโอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้ามีความปลื้มปิติและภาคภูมิใจ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุด ด้านการพัฒนามนุษย์ แด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ"
บันทึกการเข้า
นิลกังขา
แขกเรือน
สุครีพ
******
ตอบ: 1012

ทำงานราชการ


ความคิดเห็นที่ 12  เมื่อ 28 พ.ค. 06, 08:15


ตัวรางวัลที่สหประชาชาติทูลเกล้าฯ ถวาย เป็นพานเงินครับ
บันทึกการเข้า
นิลกังขา
แขกเรือน
สุครีพ
******
ตอบ: 1012

ทำงานราชการ


ความคิดเห็นที่ 13  เมื่อ 28 พ.ค. 06, 09:20

 "รางวัลดังกล่าวมีลักษณะเป็นพานรูปกลม ทำด้วยเงินบริสุทธิ์ ด้านในขัดมันผิวเรียบ ด้านนอกผิวมีลักษณะเป็นคลื่นคล้ายสายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.85 นิ้ว สูง 8.66 นิ้ว ฐานทำด้วยไม้ มีแผ่นป้ายคำจารึกติดที่ฐานไม้ ความว่า  “To His Majesty   King Bhumibol Adulyadej   In Recognition of   Lifetime Achievement in   Human Development    May 2006”

ทั้งนี้ แนวคิดเบื้องหลังการเลือกแบบรางวัลดังกล่าวนี้ ผู้คัดเลือกตั้งใจให้เป็นรูปพาน ซึ่งเป็นภาชนะที่รองรับน้ำได้ และมุ่งให้หมายถึงน้ำ เนื่องจากเล็งเห็นว่า พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น ส่วนมากเกี่ยวข้องกับน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำ อันเป็นประเด็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดประเด็นหนึ่งในการพัฒนา และเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านนี้ สมควรแก่การยกย่องเฉลิมพระเกียรติเป็นพิเศษ"
บันทึกการเข้า
Tanname
อสุรผัด
*
ตอบ: 1

ฺฺBiology/History/Lord of the Rings/Windows to Mac webboard ปัจจุบันกำลังศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


เว็บไซต์
ความคิดเห็นที่ 14  เมื่อ 28 พ.ค. 06, 14:24

 ขอพระมหากษัตริย์นักพัฒนาจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน    
บันทึกการเข้า
หน้า: [1] 2 3 4
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.045 วินาที กับ 19 คำสั่ง