เรือนไทย
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้มาเยือน
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
ข่าว: การแนบไฟล์ กรุณาใช้ชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษเท่านั้นครับ
หน้า: [1] 2 3
  พิมพ์  
อ่าน: 10014 เฉลิมยศเจ้านาย สมัย ร.8-9
มังกรหยก
อสุรผัด
*
ตอบ: 30


 เมื่อ 15 เม.ย. 06, 11:43

 เฉลิมพระยศเจ้านายในรัชกาลที่ ๘


----------------------


พ.ศ. ๒๔๗๗


      พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อปีจอ พ.ศ. ๒๔๗๗ ในปีนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี เป็น สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระองค์ ๑


     เฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ เป็น สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ พระองค์ ๑


     ทรงสถาปนาพระราชชนนี ขึ้นเป็ พระราชชนนีศรีสังวาลย์ พระองค์ ๑ ดังมีประกาศต่อไปนี้


สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสา อัยยิกาเจ้า


สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์


พระราชชนนีศรีสังวาลย์


ประกาศ (๑)


      โดยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้เสด็จขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ เป้ฯการสมควรที่จะถวายพระนามแด่ พระอัยยิกา พระราชบิดา และพระราชชนนี ตามราชประเพณี


     คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึ่งประกาศให้ขนานพระนาม พระอัยยิกา พระราชบิดา และพระราชชนนี ดั่งต่อไปนี้ คือ


     พระอัยยิกาเจ้า ว่า สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสา อัยยิกาเจ้า


     พระราชบิดา ว่า สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์


     พระราชชนนี ว่า พระราชชนนีศรีสังวาลย์


     ประกาศมา ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗


---------------------


(๑) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๑ แผนกกฤษฎีกา วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ หน้า ๑๔๐๙-๑๔๑๐
บันทึกการเข้า
มังกรหยก
อสุรผัด
*
ตอบ: 30


ความคิดเห็นที่ 1  เมื่อ 15 เม.ย. 06, 11:50


พระอัยยิกาเจ้า ว่า สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสา อัยยิกาเจ้า
บันทึกการเข้า
มังกรหยก
อสุรผัด
*
ตอบ: 30


ความคิดเห็นที่ 2  เมื่อ 15 เม.ย. 06, 11:50


พระราชบิดา ว่า สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์
บันทึกการเข้า
มังกรหยก
อสุรผัด
*
ตอบ: 30


ความคิดเห็นที่ 3  เมื่อ 15 เม.ย. 06, 11:51


พระราชชนนี ว่า พระราชชนนีศรีสังวาลย์
บันทึกการเข้า
มังกรหยก
อสุรผัด
*
ตอบ: 30


ความคิดเห็นที่ 4  เมื่อ 15 เม.ย. 06, 11:52

 พ.ศ. ๒๔๗๘


     ปีกุน พ.ศ. ๒๔๗๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร เป็นสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ฯ พระองค์ ๑


     สถาปนาพระอิสริยยศพระเชษฐคินี พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนา เป็น สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา พระองค์ ๑


     สถาปนาพระอิสริยยศพระอนุชา พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช เป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ ๑


     เปลี่ยนคำนำหน้าพระนาม สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี เป็น สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา ฯ พระองค์ ๑


สมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร


สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา


สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช
บันทึกการเข้า
มังกรหยก
อสุรผัด
*
ตอบ: 30


ความคิดเห็นที่ 5  เมื่อ 15 เม.ย. 06, 11:56


สมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
บันทึกการเข้า
มังกรหยก
อสุรผัด
*
ตอบ: 30


ความคิดเห็นที่ 6  เมื่อ 15 เม.ย. 06, 11:58


สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
บันทึกการเข้า
มังกรหยก
อสุรผัด
*
ตอบ: 30


ความคิดเห็นที่ 7  เมื่อ 15 เม.ย. 06, 11:59


สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช
บันทึกการเข้า
มังกรหยก
อสุรผัด
*
ตอบ: 30


ความคิดเห็นที่ 8  เมื่อ 15 เม.ย. 06, 11:59


สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
บันทึกการเข้า
มังกรหยก
อสุรผัด
*
ตอบ: 30


ความคิดเห็นที่ 9  เมื่อ 15 เม.ย. 06, 11:59

 พ.ศ. ๒๔๘๑


     ปีขาล พ.ศ. ๒๔๘๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เฉลิมพระอิสริยยศ พระราชชนนีศรีสังวาลย์ เป็น สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ พระองค์ ๑


     สถาปนาพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา เป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า พระองค์ ๑
บันทึกการเข้า
มังกรหยก
อสุรผัด
*
ตอบ: 30


ความคิดเห็นที่ 10  เมื่อ 15 เม.ย. 06, 12:00


พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา
บันทึกการเข้า
มังกรหยก
อสุรผัด
*
ตอบ: 30


ความคิดเห็นที่ 11  เมื่อ 15 เม.ย. 06, 12:00

 พ.ศ. ๒๔๘๒


     ปีเถาะ พ.ศ. ๒๔๘๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สถาปนาหม่อมเจ้าวรรณไวทยากร เป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า พระองค์ ๑
บันทึกการเข้า
มังกรหยก
อสุรผัด
*
ตอบ: 30


ความคิดเห็นที่ 12  เมื่อ 15 เม.ย. 06, 12:02

 พ.ศ. ๒๔๘๖


     ปีมะแม พ.ศ. ๒๔๘๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สถาปนาเพิ่มพระเกียรติยศ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร เป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า พระองค์ ๑
บันทึกการเข้า
มังกรหยก
อสุรผัด
*
ตอบ: 30


ความคิดเห็นที่ 13  เมื่อ 15 เม.ย. 06, 12:02

 พ.ศ. ๒๔๘๘


     ปีระกา พ.ศ. ๒๔๘๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เลื่อนกรมสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า ฯ กรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ เป็น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า ฯ กรมพระยา พระองค์ ๑
บันทึกการเข้า
มังกรหยก
อสุรผัด
*
ตอบ: 30


ความคิดเห็นที่ 14  เมื่อ 15 เม.ย. 06, 12:02

 ***************************
สิ้นรัชกาลที่ 8

****************************
บันทึกการเข้า
หน้า: [1] 2 3
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.036 วินาที กับ 19 คำสั่ง