อยากทราบการจัดลำดับชั้นของเชื้อพระวงศ์

<< < (3/4) > >>

มั่วนิ่ม:
 test..test...test

มั่วนิ่ม:
 นึกว่า post ไม่ได้เสียแล้ว ขอบคุณ คุณ 111 มากมายเลยครับ แฮ่ๆๆๆ

หนูหมุด:
 เอาเท่าที่รู้นะคะ

สำหรับเจ้าฟ้าเนี่ย จะใช้กับชั้นลูกที่เกิดกับพระมหากษัตริย์กับพระมเหสี รู้สึกว่าเพิ่งจะใช้ในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์มั้งคะ ไว้ว่างๆจะกลับไปค้นแล้วมายืนยันอีกทีนะคะ (อย่าเพิ่งเชื่อน้า)

ออกญาธรรมาธิกรณ์:
 ช่วยตอบนิดละกันครับ

ลำดับจะเป็นอย่างนี้นะครับ
- พระราชโอรสประสูติจาก "พระอัครมเหสี"
- พระราชโอรสประสูติจาก"พระมเหสี"
- พระราชโอรสประสูติจากท้าวอินทรสุเรนทร
- พระราชโอรสประสูติจากท้าวศรีสุดาจันทร์
- พระราชโอรสประสูติจากท้าวอินทรเทวี
- พระราชโอรสประสูติจากท้าวศรีจุฬาลักษณ์
- พระราชโอรสประสูติจากพระสนมอื่น

*หากทรงตั้งพระราชโอรสที่ประสูติแต่พระอัครมเหสี เป็นพระรัชทายาท ก็จะเรียกว่า สมเด็จพระหน่อพุทธเจ้า*

*หากทรงตั้งพระราชโอรสที่ประสูติแต่พระสนมอื่นหรือต่ำกว่าพระอัครมเหสี เป็นรัชทายาท จะเรียกว่า สมเด็จพระมหาอุปราช*

เจ้าสำราญ:
 เท่าที่พอทราบจะเป็นการจัดลำดับเชื้อพระวงศ์ในสมัยรัชกาลที่ 5 นะครับ

1. "เจ้าฟ้า" มี 2 ชั้น
 -เจ้าฟ้าชั้นเอก  คือ พระราชโอรส-พระราชธิดาของพระมหากษัตริย์อันประสูติแต่พระอัครเหมสีหรือพระมเหสีชั้น "ลูกหลวง" (คือทรงดำรงพระอิสริยยศชั้นพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าขึ้นไป) มีคำนำหน้าพระนามว่า "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ/ลูกยาเธอ เจ้าฟ้า" เช่น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัตติยกัลยาวดี
 
-เจ้าฟ้าชั้นโท  คือ พระราชโอรส-พระราชธิดาของพระมหากษัตริย์อันประสูติแต่พระมเหสีหรือพระอรรคชายาชั้น "หลานหลวง" (คือทรงดำรงพระอิสริยยศชั้นหม่อมเจ้า) มีคำนำหน้าพระนามว่า "พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า"  และโดยธรรมเนียมเมื่อพระมารดาทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นพระองค์เจ้าแล้ว ก็จะทรงใช้คำนำหน้าเป็น "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ/ลูกยาเธอ เจ้าฟ้า" เช่นกัน ตัวอย่างเช่น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ามาลินีนพดารา สิรินภาพรรณวดี
 อนึ่ง เมื่อสิ้นรัชกาลนั้นๆ จะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า"


2. "พระองค์เจ้า" มี 3 ชั้น
 - พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า  ได้แก่ พระราชโอรส-พระราชธิดาของพระมหากษัตริย์  อันประสูติแต่เจ้าจอมมารดาลงมา(รวมถึง ม.ร.ว. และ ม.ล. ด้วย) โดยในสมัยรัชกาลแห่งองค์พระมหากษัตริย์นั้น จะใช้คำนำหน้าพระนามว่า "พระเจ้าลูกเธอ/ลูกยาเธอ พระองค์เจ้า" เช่น พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าศรีวิไลยลักษณ์ สุนทรศักดิ์กัลยาวดี

 - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า  ได้แก่ พระโอรส-พระธิดาของเจ้าฟ้า ที่ประสูติแต่พระภรรยาเจ้า (หม่อมเจ้าขึนไป) เช่น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฎพงษ์บริพัตร

 - พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ได้แก่
 1) พระโอรส-พระธิดาของเจ้าฟ้า ที่ประสูติแต่พระภรรยาที่เป็นสามัญชน เช่น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช
 2) พระโอรส-พระธิดาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า ที่ประสูติแต่พระภรรยาที่ทรงเป็นเจ้าด้วยเช่นกัน (พระองค์เจ้าหรือหม่อมเจ้า) เช่น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร
 3) หม่อมเจ้าที่ทรงได้รับการสถาปนาเลื่อนพระอิสริยยศขึ้นเป็นพระองค์เจ้า

3. หม่อมเจ้า ได้แก่
 - พระโอรส-พระธิดาของเจ้าฟ้า ที่มารดาเป็นสามัญชน
 - พระโอรส-พระธิดา  ของพระองค์เจ้า (ทั้งพระเจ้าบรมวงศ์เธอ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ) ที่มารดาเป็นสามัญชน

หมายเหตุ  
 - ทั้งนี้ไม่นับรวมถึงการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระอิสริยยศเป็นกรณีพิเศษแก่เจ้านายพระองค์นั้น เพราะพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจโดยชอบธรรม ในการที่จะทรงสถาปนาพระยศแก่เจ้านายหรือบุคคลใด ตัวอย่างเช่น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์  (แม้จะทรงเป็นพระองค์เจ้าชั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอ แต่พระธิดา-ม.ร.ว.นริศรา ก็มิได้เป็นหม่อมเจ้า เพราะตามหลักแล้วพระองค์จุลมีพระยศเสมอด้วยหม่อมเจ้าเท่านั้นเนื่องจากพระมารดาเป็นสามัญชน-หม่อมคัทริน)

 - ในเรื่องคำนำหน้าพระนามนั้น  หากเป็นพระญาติสนิทของพระมหากษัตริย์ จะทรงใช้คำนำหน้าพระนามตามความสัมพันธ์นั้น เช่น พระเจ้าพี่ยาเธอ พระเจ้าน้องนางเธอ

 - ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูล"โดยสังเขป"เท่านั้น  หากต้องการข้อมูลเพิ่ม สามารถหาอ่านได้จากพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 เรื่องการเฉลิมพระยศเจ้านาย(ไม่แน่ใจชื่อเรื่องนะครับ)  และข้อมูลจากหนังสือ จุฬาลงกรณ์บรมราชสันตติวงศ์ จะช่วยให้เข้าใจได้มากขึ้นครับ  ขอตัวไปเรียนก่อน สวัสดีครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว