นามสกุลพระราชทาน

(1/1)

เจ้าพระยายุทธาวุฒิ:
 ผมอยากทราบว่านามสกุลพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร .6 พระราชทานมีกี่นามสกุล อะไรบ้าง และนามสกุลพวก ณ สกลนคร ณ พัทลุง ใครเป็นต้นตระกูลและมีกี่นามสกุล เพราะเท่าที่ทราบคือนามสกุลของผู้ปกครองเมืองคนแรกอะครับ เรียนถามอาจารย์ เทาชมพูหน่อยครับ

UP:
 ขออนุญาตคุณเทาชมพู ตอบคำถามคุณเจ้าของกระทู้ในเบื้องต้นด้วยลิ้งก์ข้อมูลเพื่อจะได้เข้าไปดูก่อนพลางๆ นะครับ

ลองเข้าไปดูตามลิ้งก์นี้นะครับ

 http://www.amed.go.th/AboutUs/palace/sur_content.htm

ค้นหานามสกุลพระราชทานเรียงลำดับอักษร

 http://www.amed.go.th/AboutUs/palace/sur_order.htm  

V_Mee:
 นามสกุลที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้  ตามทลำดับที่ในสมุดทะเบียนนามสกุลนั้นมี ๖,๔๓๒ นามสกุล  มีบางนามสกุลที่โปรดให้ถอนทะเบียนเพราะเหตุทายาทขอพระราชทานนามสกุลซ้อนกันบ้าง  และที่โปรดให้ถอนเพราะเป็นชนชาติศัตรเช่น กรณี รองอำมาตย์เอก เกอร์ช ฟรีดิช เวเลอร์ นายตรวจเอก กรมรถไฟหลวง  ซึ่งเดิมเป็นชาวเยอรมันและได้แปลงชาติเป็นไทย  ได้รับพระราชทานนามสกุลว่า "เวลานนท์"  เมื่อประเทศไทยประกาศสงครามกับเยอรมัน เมื่อวันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๔๖๐ แล้ว  ท่านผู้นี้ซึ่งในเวลานั้นเป็นวิศวกรขุดอุโมงค์ขุนตาลได้ถูกควบคุมตัวและถูกถอนสัญชาติไทย  ก่อนที่จะถูกส่งไปควบคุมที่อินเดีย  แต่ได้เสียชีวิตลงในระหว่างเดินทาง  นอกจากนั้นยังมีนามสกุลที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ฯ พระราชทานแก่ราชสกุลในรัชกาลที่ ๔ ที่เป็นประกาศพิเศษมิได้รวมอยู่ในทะเบียนนามสกุลอีก ๒๔ นามสกุล  (ราชสกุลกฤดากรรวมอยู่ในทะเบียนนามสกุลแล้ว  จึงคงนับเพียงนามสกุล)  และยังมีนามสกุลพิเศษ "ณ พิศณุโลก" ที่พระราชทานเฉพาะตัวแก่หม่อมคัทรินในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ซึ่งไม่มีลงในทะบียนนามสกุล  รวมแล้วจึงมีนามสกุลที่พระราชทานไว้ทั้งหมด ๖๔๗๐ นามสกุล (ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ)  รายละเอียดโปรดอ่านจาก นามสกุล : นานาสาระ  ที่ชมรมคนรักวัง ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นผู้จัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔  หรือหาอ่านได้ที่หอวชิราวุธานุสรณ์  ในบริเวณหอสมุดแห่งชาติครับ

เจ้าสำราญ:
 ผมทราบแต่ว่านามสกุลพระราชทานนามสกุลแรกคือ "สุขุม" ที่ได้พระราชทานแก่เจ้าพระยายมราช -ปั้น สุขุม ใช่หรือไม่ครับ

ladydunce:
 นามสกุลพระราชทาน "สุขุม" ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2456 ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 30 ภาค 1


เป็นนามสกุลพระราชทานสกุลแรก

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ