เรือนไทย
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้มาเยือน
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
ข่าว: การแนบไฟล์ กรุณาใช้ชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษเท่านั้นครับ
หน้า: 1 [2]
  พิมพ์  
อ่าน: 8839 วันที่ 9 มิถุนายน วันอานันทมหิดล
หยดน้ำ
ชมพูพาน
***
ตอบ: 146

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ความคิดเห็นที่ 15  เมื่อ 07 มิ.ย. 05, 16:49

 ผมว่ารัชกาลที่  8  เริ่มทรงฉลองพระเนตร  ในช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่  2  นะครับ  เพราะพระบรมฉายาลักษณ์ในหนังสือเจ้านายเล็กๆ  -  ยุวกษัตริย์  จะมีภาพพระองค์ทรงฉลองพระเนตรในช่วงนั้นอ่ะครับ
บันทึกการเข้า
Nuchana
สุครีพ
******
ตอบ: 979


ความคิดเห็นที่ 16  เมื่อ 15 ธ.ค. 05, 23:06

 ค.ห. ของคุณ สมมติ ย้ายมาจากกระทู้การสืบสันตติวงศ์ ค่ะ

*********
อันที่จริงแล้วผมก็ได้อ่านมาและได้พอเข้าใจว่าตามจริงผู้ที่มีสิทธิ์ในราชบัลลังนั้นมักจะเป็น
เจ้าฟ้าที่ประสูติจากครรภ์พระมเหสีเพื่อจะได้มีอิศริยศอิศริยศักดิ์เจ้าฟ้าที่จะสืบทอดราชบัลลัง
ยกเว้นรัชกาลที่3น๊ะ เพราะประสูติในเจ้าจอมมารดาแต่เหล่าพระบรมวงศ์
ทูลเกล้าถวายราชบัลลังแต่สังเกตุดูว่ารัชกาลที่3ไม่โปรดเกล้าที่จะสถาปนาพระมเหสี
เพราะไม่ทรงอยากให้มีพระโอรสที่เป็นเจ้าฟ้าเสมอเหมือนเจ้าฟ้ามงกุฎก็เพราะว่าคงเข้าใจกันดีน๊ะ
ขี้เกียจอธิบาย แต่ในรัชกาลที่5มีพระมเหสีในพระองค์ถึง3พระองค์คือ
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ สมเด็จนางเจ้าสว่างวัฒนาบรมราชเทวี
สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีบรมราชีนีนาถ

แสดงว่าจะต้องมีเจ้าฟ้าสืบทอดราชบัลลังถึง3สายแต่ว่าเจ้าฟ้าในพระนางเรือล่มได้ทิวงคต
ตอนเรือล่มนั้นแล้วก็สิ้นสุดส่วน ของพระพันปีหลวงก็ได้สิ้นสุดลงตอนรัชกาลที่7 แต่ที่เหลืออยู่ก็มี
พระเจ้าภคินีเธอที่เป็นราชธิดาในรัชกาลที่6 สว่นรัชกาลปัจจุบันและรัชกาลที่8
คือสายสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาบรมราชเทวีแต่ไม่ว่าเจ้าฟ้าพระองค์อื่นที่อยู่สายนี้
จะถูกข้ามไปหรือยังแต่ว่าการสืบทอดราชบัลลังนั้นไม่ทราบว่าสมัยนี้ยังมีมลเฑียรบาลด้วยเหรอ
แต่เห็นว่ายกเลิกไปแล้วมีแต่รัฐธรรมนูญว่าด้วยหมวดของพระมหากษัตริย์ที่มีวรรคนึง
บอกว่าเป็นพระวินิจฉัยของพระมหากษัตริ์หรือการเห็นชอบของพระบรมวงศ์ไม่ใช่เหรอ
แต่ว่าเรื่องของอิศริยายศอิยศักย์อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกแต่ก็มีปัจจัยอื่นด้วย
เช่นการเหมาะสมและเป็นที่เห็นชอบในเครือพระบรมวงศ์จะเห็นได้จากรัชกาลที่3และรัชกาลปัจจุบัน
จะเห็นว่าในเมือพระราชชนกในรัชกาลปัจจุบันได้สิ้นพระชนแล้วแต่ก็ยังมีเจ้าฟ้าพระองค์ถัดลงมาอีก
แต่ทำไมพระบรมวงศ์ถึงอัญเชิญรัชกาลที่8และรัชกาลปัจจุบันขึ้นครองราชหละทั้งที่ขณะนั้น
ยังดำรงค์พระยศเป็นพระองค์เจ้าหลานเธออยู่เลย

วันที่ 15 ธ.ค. 2548 - 21:07:29
โดย: สมมติ  [IP: 58.64.102.167,,]
บันทึกการเข้า
หยดน้ำ
ชมพูพาน
***
ตอบ: 146

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ความคิดเห็นที่ 17  เมื่อ 16 ธ.ค. 05, 08:02

 การสืบสันตติวงศ์ในสมัยรัชกาลที่  5

สายที่  1  สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชีนีนาถ  (สิ้นสุดสายนี้เมื่อรัชกาลที่  7  ทรงสละราชสมบัติ)
สายที่  2  สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา  พระบรมราชเทวี  (ราชสกุล "มหิดล")
สายที่  3  พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี  พระราชเทวี  (ราชสกุล "บริพัตร")
สายที่  4  พระอัครชายาเธอ  พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์  (ราชสกุล "ยุคล")
...

พระมเหสีเทวีทั้ง  4  พระองค์นี้  ทรงมีพระราชโอรสเป็น "เจ้าฟ้า"

...

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540

หมวดที่  2  พระมหากษัตริย์

มาตรา 22 ภายใต้บังคับมาตรา 23 การสืบราชสมบัติให้เป็นไปโดยนัยแห่งกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467  (กฎมณเฑียรบาลนี้ตราขึ้นในสมัยรัชกาลที่  6)

มาตรา 23 ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช 2467 แล้ว ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบ และให้ประธานรัฐสภา

...
บันทึกการเข้า
หยดน้ำ
ชมพูพาน
***
ตอบ: 146

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ความคิดเห็นที่ 18  เมื่อ 16 ธ.ค. 05, 08:07

 กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467

หมวด 4 ว่าด้วยลำดับชั้นผู้ควรสืบราชสันตติวงศ์

มาตรา 8 ถ้าหากว่ามีเหตุอันไม่พึงปรารถนา คือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตลงโดยมิได้ทรงสมมุติพระรัชทายาทไว้ก่อน ท่านว่าให้เป็นหน้าที่ ท่านเสนาบดีอัญเชิญเสด็จเจ้านายเชื้อพระบรมราชวงศ์พระองค์ที่ 1 ในลำดับสืบพระราชสันตติวงศ์ ดังได้แถลงไว้ใน มาตรา 9 ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ สนองพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ที่ได้เสด็จสวรรคตลงแล้วนั้นต่อไป แต่ผู้ที่จะอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เช่นนี้ต้องมิใช่ผู้ที่ตกอยู่ในเกณฑ์ ยกเว้นที่ปรากฏอยู่ ใน มาตรา 11 และ มาตรา 12 แห่งกฎมณเฑียรบาลนี้

มาตรา 9 ลำดับชั้นเชื้อพระบรมราชวงศ์ซึ่งจะควรสืบราชสันตติวงศ์ ได้นั้น ท่านว่าให้เลือกตามสายตรงก่อนเสมอ ต่อไม่สามารถจะเลือกทางสายตรง ได้แล้ว จึงให้เลือกตามเกณฑ์ที่สนิทมากและน้อย

เพื่อให้สิ้นสงสัย ท่านว่าให้วางลำดับสืบราชสันตติวงศ์ไว้ดังต่อไปนี้

(1) สมเด็จหน่อพุทธเจ้า
(2) ถ้าแม้ว่าสมเด็จหน่อพุทธเจ้าหาพระองค์ไม่แล้ว ให้อัญเชิญ พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จหน่อพุทธเจ้าและพระอัครชายาของสมเด็จ หน่อพุทธเจ้าพระองค์นั้นขึ้นทรงราชย์ หรือถ้าพระราชโอรสพระองค์ใหญ่หา พระองค์ไม่แล้ว ก็ให้อัญเชิญพระราชโอรสพระองค์รอง ๆ ต่อไปตามลำดับ พระชนมายุ
(3) ถ้าแม้ว่าสมเด็จหน่อพุทธเจ้าหาพระองค์ไม่แล้ว และไร้พระราช โอรสของท่านด้วย ก็ให้อัญเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ที่ 2 ในสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระอัครมเหสี
(4) ถ้าแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ที่ 2 หาพระองค์ ไม่แล้ว แต่ถ้ามีพระโอรสอยู่ ก็ให้อัญเชิญพระโอรส โดยอนุโลมตามข้อความใน ข้อ 2 แห่งมาตรานี้
(5) ถ้าแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ที่ 2 ในสมเด็จพระอัครมเหสี หาพระองค์มิได้แล้ว และไร้พระราชโอรสของท่านด้วย ก็ให้อัญเชิญ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์อื่น ๆ ในสมเด็จพระอัครมเหสี หรือพระโอรส ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นั้น ๆ สลับกันไปตามลำดับ โดยอนุโลมตาม ข้อความในข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 แห่งมาตรานี้
(6) ถ้าแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอในพระอัครมเหสีหาพระองค์ ไม่แล้ว และพระโอรสของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอนั้น ๆ ก็หาไม่ด้วยแล้ว ให้อัญเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอในพระมเหสีรองถัดลงไปตามลำดับชั้น พระอิสริยศแห่งพระมารดา หรือถ้าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอหาพระองค์ไม่แล้ว ก็ให้อัญเชิญพระโอรสของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอนั้น ๆ สลับกันตามลำดับ โดยอนุโลมตามข้อความในข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 แห่งมาตรานี้
(7) ถ้าแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอในพระมเหสีรองหาพระองค์ ไม่สิ้นแล้ว และพระโอรสของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอนั้น ๆ ก็หาไม่ด้วยแล้ว ให้อัญเชิญพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ที่มีพระชนมายุมากที่สุด หรือถ้าพระเจ้า ลูกยาเธอพระองค์นั้นหาพระองค์ไม่แล้ว ก็ให้อัญเชิญพระโอรสพระองค์ใหญ่ของ พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นั้น แต่ถ้าแม้ว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ที่มีพระชนมายุ มากที่สุดนั้นหาพระองค์ไม่แล้ว และพระโอรสของท่านก็หาไม่ด้วยแล้ว ก็ให้อัญเชิญพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ที่มีพระชนมายุถัดลงมา หรือพระโอรสของ พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นั้น ๆ สลับกันไปตามลำดับ โดยอนุโลมตามข้อความ ในข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 แห่งมาตรานี้
(เจ๋ง ถ้าแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไร้พระราชโอรสและพระราชนัดดา ท่านว่าให้อัญเชิญสมเด็จพระอนุชาที่ร่วมพระราชชนนีพระองค์ที่มีพระชนมายุถัดลง มาจากพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์
(9) ถ้าแม้ว่าสมเด็จพระอนุชาพระองค์ที่ควรได้ทรงเป็นทายาทนั้นหา พระองค์ไม่เสียแล้ว ท่านว่าให้อัญเชิญพระโอรสของสมเด็จพระอนุชาพระองค์นั้น ตามลำดับ โดยอนุโลมตามข้อความในข้อ 2 แห่งมาตรานี้
(10) ถ้าแม้ว่าสมเด็จพระอนุชาพระองค์ใหญ่หาพระองค์ไม่แล้ว และ พระโอรสของท่านก็หาพระองค์ไม่อีกด้วย ท่านว่าให้อัญเชิญสมเด็จพระอนุชา ที่ร่วมพระชนนีพระองค์ที่ถัดลงมาตามลำดับพระชนมายุ หรือพระโอรสของสมเด็จ พระอนุชาพระองค์นั้น ๆ สลับกันไปตามลำดับ โดยอนุโลมตามข้อความในข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 แห่งมาตรานี้
(11) ถ้าแม้สมเด็จพระอนุชาร่วมพระชนนีหาพระองค์ไม่สิ้นแล้ว และพระโอรสของสมเด็จพระอนุชานั้น ๆ ก็หาไม่ด้วยแล้ว ท่านว่าให้อัญเชิญ สมเด็จพระเชษฐาและสมเด็จพระอนุชาต่างพระชนนี หรือพระโอรสของสมเด็จ พระเชษฐาและสมเด็จพระอนุชานั้น ๆ สลับกันไปตามลำดับ โดยอนุโลมตาม ข้อความในข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 6 แห่งมาตรานี้
(12) ถ้าแม้สมเด็จพระเชษฐาและสมเด็จพระอนุชาต่างพระชนนีก็หา พระองค์ไม่สิ้นแล้ว และโอรสของสมเด็จพระเชษฐาและสมเด็จพระอนุชานั้นก็หา ไม่ด้วยแล้ว ท่านว่าให้อัญเชิญพระเจ้าพี่ยาเธอและพระเจ้าน้องยาเธอ หรือพระโอรสของพระเจ้าพี่ยาเธอและพระเจ้าน้องยาเธอตามลำดับสลับกัน โดยอนุโลมตามข้อความในข้อ 7 แห่งมาตรานี้
(13) ต่อเมื่อหมดพระเจ้าพี่ยาเธอและพระเจ้าน้องยาเธอ อีกทั้งหมด พระโอรสของท่านนั้น ๆ แล้วไซร้ ท่านจึงให้อัญเชิญสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอและพระเจ้าบรมวงศ์เธอ หรือพระโอรสและเชื้อสายของท่านพระองค์นั้น ตามลำดับแห่งความสนิทมากและน้อย โดยอนุโลมตามข้อความที่กล่าวมาแล้ว ตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อ 12 แห่งมาตรานี้

วันที่ 17 ส.ค. 2548 - 01:56:17
โดย: UP  [IP: 210.246.74.57,,]
----

ถ้าคุณอ่านโดยละเอียด  ผมว่าคุณสมมติน่าจะเข้าใจมากอะไรขึ้นนะครับ
บันทึกการเข้า
หยดน้ำ
ชมพูพาน
***
ตอบ: 146

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ความคิดเห็นที่ 19  เมื่อ 16 ธ.ค. 05, 08:10

 *โทษทีคับพิมพ์ผิด

ลองทำความเข้่าใจดดีๆ  นะครับ  แล้วคงจะเข้าใจมากขึ้น
บันทึกการเข้า
หน้า: 1 [2]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.031 วินาที กับ 19 คำสั่ง