เรือนไทย
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้มาเยือน
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
ข่าว: การแนบไฟล์ กรุณาใช้ชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษเท่านั้นครับ
หน้า: [1]
  พิมพ์  
อ่าน: 2933 คำประกาศสงกรานต์ของไทย ปีนี้ว่าอย่างไรครับผม..
ศศิศ
พาลี
****
ตอบ: 326


อหังการ์ ล้านนาประเทศ


เว็บไซต์
 เมื่อ 18 เม.ย. 03, 11:38

 ถึงแม้ว่าจะผ่านพ้นสงกรานต์ไปแล้ว เข้าสู่ปี มะแม แล้ว ถ้าถามตอนนี้คงไม่ว่าอะไรนะครับผม
อยากทราบคำประกาศสงกรานต์ของ "ไทย" น่ะครับผม มีว่าอย่างไรบ้าง ท่านไหนมีขอความอนุเคราะห์ด้วยนะครับ

และผมมีประกาศสงกรานต์ของล้านนา มาฝากกันครับผม

หนังสือปีใหม่ จุลศักราช 1365 ตัว ปีก่าเม็ด


มังคลวุฒิกาลานุกาละ สังกรมสวัสสติ สิริสุภมัสตุ จุลศักราชได้ 1364 ตัว มะเมียสนำกัมโพชชะขอมพิสัย ในคิมมหานอุตุ จิตรมาส ชุณหนักขเตรสมี จันทรไถง ไทภาสาว่าปีเต่าสะง้า เดือน 7 ออก 13 ค่ำ ไทเมืองไส้ พระจันทร์จรณยุทธโยชน์โสดเสด็จ เข้าเทียมเทียมนักขัตตฤกษ์ตัวถ้วน 11 ชื่อ บุรพผลคุนี เทวดาปรากฏในสิงหเตโชราศี นาทีฤกษ์ 30 ตัว เสี้ยงยามเที่ยงเข้าสู่ยามตูดซ้าย 4 ลูกนาที ปลาย 1 บาท 14 พิชชนา 5 ปราณ 10 อักขระ

สังกรม คือพระสุริยาขุนสังกรานต์นอนสะแคงขวาเหนือหลังเสตคชาพระญาช้างเผือก ทัดทรงเครื่องอลังการประดับด้วยวัตถาอาภรณ์อันมีสีขาว สุบกระโจม ต่างกระจอนหู ทัดดอกอุบลขาว มือขวาถือดอกอุบลขาว มือซ้ายถือดอกอุบลขาวดั่งกัน ไปสู่หนปัจฉิมะ มีนางเทวดาผู้ชื่อมโนรา มานอนอยู่ถ้ารับเอาขุนสังกรานต์ ฅนเกิดปีนี้ เป็นที่รักแก่ฅนทังหลาย เท่าจักเป็นทุกข์สะน่อย อายุ 50 ปีจักสร้างสมพารแล้วแล ท้าวพระญาผู้ใหญ่จักเดือดร้อน

ในวันสังกรานต์ไปนั้น เหตุตามกถาว่า “จันทภาโน สังกรม ปฏิคโหน จ มหาททา อภิสเร” หื้อฅนทังหลายไปสู่สระโบกขรณีแม่ใหญ่หนทางไฅว่สี่เส้นสุมกัน แลเค้าไม้ใหญ่ จอมปลวก อว่ายหน้าไปสู่หนวันออก สระสรงเกษเกล้าเกสี อาบลอย [ ]เสียในที่ทังหลายฝูงนั้น แล้วมานุ่งทรงผ้าผืนใหม่ ทัดทรงยังดอกบัวอันเป็นพระญาดอกไม้ หากจักมีอายุยืนยาวไปชะแล อย่าหื้อมีใจขุ่นมัว กระทำบาป ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ผิดสีลห้าเส้น แล้วหมั่นกระทำบุญหื้อทานไปไจ้ ๆ

เดือน 7 ออก 14 ฅ่ำ เม็งวันอังคาร ไทเปิกสะง้า เป็นวันปูติ คือว่าวันเน่า วันนี้บ่ควรกระทำมังคละกัมม์สักอันแล

เดือน 7 ออก 15 ฅ่ำ เม็งวันพุธ ไทวันกัดเม็ด ติถี 12 นาทีติถี 45 ตัว พระจันทร์จรณยุทธโยชน์โสดเสด็จวิโรจนาการ อว่ายหน้ารถเข้าเทียมด้วยนักขัตตฤกษ์ ตัวถ้วน 13 ชื่อว่าหัสตะ เทวดาปรากฏในกันยปถวีราศี นาทีฤกษ์ 37 ตัว เสี้ยงยามกองแลงสู่แตรฅ่ำ 3 ลูกนาที ปลาย 1 บาท 14 พิชชนา 9 ปราณ 10 อักขระ

จุลศักราชจึ่งขึ้นแถมตัวนึ่ง เป็นศักราชได้ 1365 ตัว ปีก่าเม็ด ปีนี้วอกรักษาปี ไก่รักษาเดือน นาครักษาน้ำ อวัสสุโรยักข์รักษาอากาศ พราหมณ์เป็นใหญ่แก่ฅนทังหลาย วอกเป็นใหญ่แก่สัตว์สี่ตีน นกกาลาบเป็นใหญ่แก่สัตว์สองตีน ไม้บัวราเป็นใหญ่แก่ไม้จริง ไม้ไผ่เป็นใหญ่แก่ไม้กลวง ฅาเป็นใหญ่แก่หญ้าทังหลาย ผีเสื้ออยู่ไม้หมากกวิด อย่าได้สับฟันช่างเป็นอุบาทว์ นาคหื้อน้ำ 7 ตัว ฝนมี 500 ห่า ตกในเขาสัตปริภัณฑ์และมหาสมุทร 247 ห่า ตกในเมืองฅน 92 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 161 ห่า ฝนหัวปี หล้าปีบ่สู้มีหลาย พิชชะของปลูกข้าวไร่นาดี เทวดาวางเครื่องประดับหนอาคไนย์ ปาปคหะตกหนอีสาน ปาปลัคนาตกหนพายัพ ในทิศทัง 3 นี้ จักกระทำมังคละบ่ควรเบ่นหน้าไปต้องแล

ราศี 9 ติถี 9 วันผัด (นพฤหัสบดี) ยาม 1 ฤกษ์ตัวที่ 18 ชื่อเชษฐา เป็นอธิปติในปีนี้ ดีกระทำมังคละชู่อันแล ฯ

อตีตวรพุทธศาสนาล่วงไปได้ 2545 พระวัสสา ปลาย 11 เดือนเต็ม อนคตศาสนายังจักมาพายหน้า 2454 พระวัสสา ปลาย 1 เดือนเต็ม นับแต่วันปากปีไปพายหน้า ตามฎีกาชินกาลมาลินี สังเกตเหตุเอาบวกกันเต็ม 5000 พระวัสสาบ่เศษ เหตุตามฎีกาวิมติวิโนทนี อันมหาพิลางคสมิหรสีเจ้า หากวิสัชชนาแปงสืบ ๆ มานั้นแล

ปริโยสาน สมัตตา ฯลฯ
บันทึกการเข้า

- ศศิศ -
จดิษฐ์ มหันปรเมตรพงษ์
อสุรผัด
*
ตอบ: 44


ความคิดเห็นที่ 1  เมื่อ 19 เม.ย. 03, 15:43


ประกาศสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๔๖

ปีมะแม จุลศักราช ๑๓๖๕ พุทธศักราช ๒๕๔๖
วันจันทร์ ที่ ๑๔ เมษายน ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๕
เวลา ๑๑ นาฬิกา ๔๗ นาที ๔๘ วินาที เป็นวันมหาสงกรานต์
นางสงกรานต์ ชื่อ  โคราคะเทวี
ทรงพาหุรัดทัดดอกปีบ ประดับแก้วมุกดาหารเป็นอาภรณ์
ภักษาหารเตละ (น้ำมัน) พระหัตถ์ขวาทรงพระขรรค์
พระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้า เสด็จยืนมาบนหลังพยัคฆ์

เถลิงศก จุลศักราช ๑๓๖๕ วันพุธที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๑๕ นาฬิกา ๕๐ นาที ๒๔ วินาที
ปีนี้ วันอังคาร เป็นธงชัย วันพฤหัสบดี เป็นอธิบดี วันจันทร์ เป็นอุบาทว์ วันเสาร์เป็นโลกาวินาศ

วันอังคาร เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก ๓๐๐ ห่า ตกในเขาจักรวาล ๑๒๐ ห่า ตกในป่าหิมพานต์ ๙๐ ห่า
ตกในมหาสมุทร ๖๐ ห่า ตกในโลกมนุษย์ ๓๐ ห่า นาคให้น้ำ ๒ ตัว ฝนต้น-กลาง-ปลายปีเสมอกันแล

เกณฑ์ธัญญาหาร เศษ ๕ ชื่อ วิบัติ ข่าวกล้าในไร่นาจะเกิดกิมิชาติ คือมีด้วงแมลงรบกวน
ข้าวกล้าจะได้ผล ๑ ส่วน เสียหาย ๕ ส่วน บ้านเมืองจะเกิดสงครามรบราฆ่าฟัน
จะนิราศจากกัน และจะฉิบหายอันมากแล


ข้อมูลจาก : http://www.geocities.com/lekpage/songkran001.htm  
บันทึกการเข้า
ศศิศ
พาลี
****
ตอบ: 326


อหังการ์ ล้านนาประเทศ


เว็บไซต์
ความคิดเห็นที่ 2  เมื่อ 20 เม.ย. 03, 11:32

 ขอบคุณมาก ๆ เลยครับผม.....
บันทึกการเข้า

- ศศิศ -
จดิษฐ์ มหันปรเมตรพงษ์
อสุรผัด
*
ตอบ: 44


ความคิดเห็นที่ 3  เมื่อ 20 เม.ย. 03, 18:32

 ด้วยความยินดีครับผม ^___^
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.034 วินาที กับ 19 คำสั่ง